Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів, що включає визначення морфометричних показників та імуногістохімічної експресії протеїну в тканині яєчка, який відрізняється тим, що імуногістохімічні особливості експресії протеїну Ubiquitin у структурних елементах біоптата яєчка визначають за імуногістохімічним коефіцієнтом, який отримують перемножуванням значень розповсюдженості і інтенсивності забарвлення, які оцінюють у балах за Таблицею 1, та при наявності зрілих сперматозоїдів в канальцях і при значеннях імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі: в ядрі - 6,8±0,5, цитоплазмі - 5,3±0,5 бала, в клітинах Лейдіга: в ядрі - 1,51±0,5 і цитоплазмі - 4,6±0,67 бала, діагностують екскреторно-обтураційну форму неплідності, поєднану із секреторною, що потребує додаткової до хірургічного лікування корекції ендокринних та секреторних порушень сперматогенезу, при відсутності зрілих сперматозоїдів в канальцях і при значеннях імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі: в ядрі - 6,9±0,36, в цитоплазмі - 5,8±0,14 бала, в клітинах Лейдіга: в ядрі - 0, а в цитоплазмі - 5,5±0,07 бала, діагностують секреторну неплідність із несприятливим прогнозом щодо відновлення сперматогенезу.

Текст

Реферат: Винахід належить до медицини, а саме до сексопатології, i може бути використаний для прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів. Спосіб передбачає визначення особливостей експресії протеїну Ubiquitin у структурних елементах біоптата яєчка за імуногістохімічним коефіцієнтом, який отримують перемножуванням значень розповсюдженості і інтенсивності забарвлення, які оцінюють напівкількісним методом у балах. Згідно із винаходом за результатами морфологічного UA 102912 C2 (12) UA 102912 C2 дослідження та при наявності певних показників імуногістохімічних коефіцієнтів експресії Ubiquitin по-окремо в цитоплазмі та ядрах клітин Сертолі та клітин Лейдіга визначають екскреторно-обтураційну, секреторну чи поєднану форму чоловічої неплідності, а також визначають спосіб лікування неплідності та роблять подальший прогноз щодо відновлення фертильності. UA 102912 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб належить до галузі медицини, а саме до сексопатології, і може бути використаний для визначення особливостей порушення сперматогенезу у чоловіків, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях України. Постійне зростання кількості неплідних шлюбів в останні десятиріччя свідчить про суттєві медико-соціальні проблеми, пов'язані з негативним впливом факторів зовнішнього середовища, зокрема - іонізуючого опромінення, на генеративну функцію чоловіків. Після відкриття нового механізму внутрішньоклітинного розщеплення білків, яка дістала назву убіквітинопосередкованої нанотехнології, встановлено, що убіквітин-протеолізна система (ubiquitin protein ligase) контролює регуляцію клітинного циклу, репарацію ДНК, тривалість життя клітини, розщеплення внутрішньоклітинних білків. Виявлено також, що інактивація ubiquitin protein ligase, локалізованої в чоловічих статевих клітинах, призводить до блокування сперматогенезу та і розвитку неплідності. Враховуючи це, можна передбачити, що структурні та функціональні пошкодження компонентів убіквітин-протеасомної системи можуть відігравати значну роль в патогенезі чоловічої неплідності різної етіології, і, зокрема, при дії іонізуючого опромінення. Відомий спосіб визначення імуногістохімічної експресії протеїнів екстра-целюлярного матриксу та морфометричних показників в тканині яєчка (1), прийнятий нами за прототип, який полягає в імуногістохімічному визначенні експресії протеїнів fibronectin, yimentin, laminin, collagen type IV позаклітинного матриксу та морфометричних показників в перитубулярній тканині яєчка. Недоліком даного способу є те, що ризначають імуногістохімічні особливості протеїнів позаклітинного матриксу та морфометричні показники в перитубулярній тканині яєчка. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів шляхом визначення імуногістохімічних особливостей протеїну Ubiquitin та морфометричних показників в структурних елементах біоптата яєчка, які оцінюють в балах, та при наявності зрілих сперматозоїдів в канальцях визначають екскреторно-обтураційну форму неплідності у хворих, які проживають в забруднених радіонуклідами регіонах, та при певних значеннях імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі і в клітинах Лейдіга діагностують поєднану форму чоловічої неплідності, що потребує додаткової до хірургічного лікування корекції ендокринних та секреторних порушень сперматогенезу, хворі же на секреторну неплідність, при значенні імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі: в ядрі - 6,9±0,36, в цитоплазмі 5,8±0,14 бали, в клітинах Лейдіга: в ядрі - 0, а в цитоплазмі - 5,5±0,07 бали, мають несприятливий прогноз щодо відновлення сперматогенезу. Поставлена задача вирішується тим, що в способі прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів, що включає визначення морфометричних показників та імуногістохімічної експресії протеїну в тканині яєчка, згідно із винаходом, імуногістохімічні особливості експресії протеїну Ubiquitin у структурних елементах біоптата яєчка визначають за імуногістохімічним коефіцієнтом, який отримують перемножуванням значень розповсюдженості і інтенсивності забарвлення, які оцінюють у балах за Таблицею 1, та при наявності зрілих сперматозоїдів в канальцях і при значеннях імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі: в ядрі - 6,8±0,5, цитоплазмі - 5,3±0,5 бала, в клітинах Лейдіга: в ядрі - 1,51±0,5 і цитоплазмі - 4,6±0,67 бала, діагностують екскреторнообтураційну форму неплідності, поєднану із секреторною, що потребує додаткової до хірургічного лікування корекції ендокринних та секреторних порушень сперматогенезу, при відсутності зрілих сперматозоїдів в канальцях і при значеннях імуногістохімічного коефіцієнта в клітинах Сертолі: в ядрі - 6,9±0,36, в цитоплазмі -5,8±0,14 бала, в клітинах Лейдіга: в ядрі - 0, а в цитоплазмі - 5,5±0,07 бала, діагностують секреторну неплідність із несприятливим прогнозом щодо відновлення сперматогенезу. Запропонований спосіб виконують наступним чином: для гістологічного дослідження біоптата тканини яєчка фіксують в рідині Буена і заливають в парафін, з парафінових блоків виготовляють зрізи завтовшки 5 мкм, які фарбують гематоксилін-еозином. Імуногістохімічний аналіз здійснюють з використанням стандартного авідин-біотинового (ABC) методу, при цьому біоптати фіксують у 12 % формаліні, заливають в парафін і виготовляють зрізи, які після депарафінізації в ксилолі і дегідратації в батареї спиртів, для блокади активності ендогенної пероксидази, вміщують на 5 хвилин у 0,3 % розчин перекису водню, розведеному на фосфатному буфері (рН 7,4). Після промивання дистильованою водою зрізи інкубують у мікрохвильовій печі при температурі 98 °C в 0,1 М нітратному буфері (рН 6,0) протягом 30 хв. і негайно охолоджують. Далі зрізи преінкубують протягом 15 хв. у 1 % розчині конячого сироваткового альбуміну, розведеного на фосфатному буфері, інкубують з первинними антитілами Ubiquitin в розведенні 1:800 протягом 18 годин при температурі 4 °C. Із 1 UA 102912 C2 5 10 вторинними мишачими моноклональними антитілами зрізи інкубують у вологій камері 30 хв. при кімнатній температурі. Після чого зрізи інкубують в авідин-біотиновому комплексі 30 хвилин при кімнатній температурі, який готують за 30 хвилин до використання. Кожний етап закінчують триразовим промиванням по 5 хв. у фосфатному буфері. Після проявлення 1-2 хв. у 0,05 % розчині діамінбензидину зрізи дофарбовують гематоксиліном та заключають в канадський бальзам. Як позитивний контроль використовують зрізи тканин із відомим заздалегідь високим вмістом протеїну Ubiquitin, як негативний - служать зрізи без обробки первинними антитілами. В кожному випадку для імуногістохімії аналізують 12-16 зрізів. Імуногістохімічну реакцію оцінюють за розповсюдженістю та інтенсивністю забарвлення і визначають імуногістохімічним коефіцієнтом, який вираховують за напівкількісним методом в балах, представленими в таблиці 1. Загальний результат імуногістохімічної реакції визначають за показниками імуногістохімічного коефіцієнта від 0 до 9 балів, який одержують перемножуванням оцінок розповсюдженості та інтенсивності забарвлення. Проводять статистичний аналіз отриманих результатів. 15 Таблиця 1 Показники імуногістохімічної реакції в балах Показники Розповсюдженість Інтенсивність 20 25 30 35 40 45 50 Бали 0 Відсутність забарвлення Відсутність забарвлення 1 2 Забарвлено клітин 10 %

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prognostic diagnostics of unfertility of various etiology in men from regions contaminated with radionuclides

Автори англійською

Bazalytska Svitlana Vasylivna, Romanenko Alina Mykhailivna, Horpynchenko Ihor Ivanovych, Nikitin Oleh Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ прогностической диагностики бесплодия разной этиологии у мужчин из загрязненных радионуклидами регионов

Автори російською

Базалицкая Светлана Васильевна, Романенко Алина Михайловна, Горпинченко Игорь Иванович, Никитин Олег Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, G01N 33/48, G01N 33/68

Мітки: радіонуклідами, регіонів, неплідності, різної, забруднених, спосіб, діагностики, етіології, прогностично, чоловіків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-102912-sposib-prognostichno-diagnostiki-neplidnosti-rizno-etiologi-u-cholovikiv-iz-zabrudnenikh-radionuklidami-regioniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів</a>

Подібні патенти