Спосіб підвищення ефективності функціонування мікроекологічної системи кишечнику поросят в умовах технологічного стресу

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення ефективності функціонування мікроекологічної системи кишечнику поросят в умовах технологічного стресу, що включає використання сукцинат - пептидогідролізатів, який відрізняється тим, що застосовують кормову добавку "Біовір" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса, кількістю 10 мг/кг маси тіла на добу, шляхом розмішування з кормами основного раціону в період з 5- до 45-добового віку, з розрахунку для поросят-сисунів (0,8-1,0 кг/1 т корму), для поросят при відлученні (1,2-1,5 кг/1 т стартерного комбікорму), при цьому поросят відлучають від свиноматки на 28 добу життя, для поросят на дорощуванні до 40 кг (1,5-2 кг/1 т гроверного комбікорму).

Текст

Реферат: Спосіб підвищення ефективності функціонування мікроекологічної системи кишечнику поросят в умовах технологічного стресу включає використання сукцинат пептидогідролізатів. Застосовують кормову добавку "Біовір" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса, кількістю 10 мг/кг маси тіла на добу, шляхом розмішування з кормами основного раціону в період з 5- до 45добового віку, з розрахунку для поросят-сисунів (0,8-1,0 кг/1 т корму), для поросят при відлученні (1,2-1,5 кг/1 т стартерного комбікорму), при цьому поросят відлучають від свиноматки на 28 добу життя, для поросят на дорощуванні до 40 кг (1,5-2 кг/1 т гроверного комбікорму). UA 102876 U (12) UA 102876 U UA 102876 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної медицини, зокрема фізіології тварин та ветеринарної мікробіології, а саме до способів усунення розладів мікробіоценозу та підвищення функціональної активності мікробіоти кишечнику і адаптаційних можливостей організму поросят раннього віку та профілактики розвитку стресових явищ, пов'язаних з відлученням від свиноматки. Спосіб може бути застосований в свинарських господарствах з різними формами власності, діяльність яких спрямована на вирощування поголів'я свиней різних порід, з метою інтенсифікації галузі. На сьогоднішній день в Україні велика увага приділяється збільшенню виробництва продукції свинарства, підвищенню її якості і безпеки, що продиктоване вимогами сучасних інтегрованих технологій ведення цієї галузі. У контексті промислового вирощування свиней декларовано, що найскладнішим етапом є відлучення поросят від свиноматки та відгодівля молодняка, оскільки в поросят дуже сприйнятлива мікрофлора, що гостро реагує на різні стресфактори, такі як відлучення, застосування антибіотиків і зміна годівлі, що стають передумовою для колонізації кишечнику патогенним бактеріям. До недавнього часу для мікробної стабілізації шлунково-кишкового тракту поросят в постстресорні періоди використовували хіміотерапевтичні засоби. Проте, регулярне їх застосування призводило до появи резистентних штамів та кількісного переважання потенційно патогенних мікроорганізмів над симбіонтними. На сьогоднішній день додавання в раціон поросят добавок на основі мікроорганізмів, які в процесі метаболізму не акумулюються в організмі і мають адитивну дію, є запорукою успішного ведення галузі. Вивчення адаптаційних аспектів організму поросят до дії стресу-відлучення за умови використання добавок на основі мікроорганізмів має важливе наукове і прикладне значення для розробки науково-практичних основ корекції "вікового дисбактеріозу", підвищення адаптаційних можливостей організму поросят та ефективного розвитку галузі свинарства. Відомий спосіб підвищення збереженості і продуктивності поросят після відлучення, який включає введення в комбікорм як кормові добавки: цеоліт кількістю 7-8 %, пробіотик "Проваген" з спороутворюючих бактерій Bacillissubtilis 0,2-0,3 % і глюкозу 0,1-0,2 % від маси комбікорму, щодня згодовуючи поросятам з 28-30-добового до 90-добового віку (Патент Ru на винахід № 2468594 2012 МПК А23К1/00). Недоліком відомого способу є порівняно низька збереженість і продуктивність поросят після відлучення, а також складність приготування кормової добавки у вигляді суспензії живої культури штаму Bacillissubtilis 534 в умовах сучасних технологій утримання свиней. Відомий також спосіб підвищення імунного статусу поросят у період відлучення, підвищення продуктивності та запобігання розвитку діареї в критичні стресорні періоди життя, відновлення кишкової мікрофлори після використання ліків (антибіотиків, хіміотерапії) та покращення конверсії кормів, шляхом застосування пробіотика Лактіферм® Базис 5 (виробник CHR Hansen, Данія) в преміксах та сипучих повнораціонних комбікормах в кількості: поросята-сисуни 400 г/т престартерного комбікорму, поросята на дорощуванні - 200 г/т комбікорму, свині на відгодівля 9 100 г/т комбікорму. Препарат містить в одному грамі мінімум 510 живих молочнокислих бактерій Enterococcus faecium NCIMB 11181 (National Collection of Industrial and Marine Bacteria, Aberdeen, Scotland). Недоліком способу є неможливість використання пробіотику в кормах, що піддаються термічній обробці та в гранульованих кормах (висока температура, тиск та вологість під час гранулювання можуть частково знизити життєздатність бактерій), а також умови його зберігання, при яких негативно впливають на препарат різкі та часті зміни температури. Відомий спосіб вирощування поросят, що включає пероральне введення поросятам в підсисний період індивідуально або груповим способом рідкого пробіотика в суміші з кормом, згідно з яким, як пробіотик використовують рідкий препарат "Лактоаміловарін", створений в лабораторії біотехнології мікроорганізмів ВНДІ фізіології, біохімії і живлення сільськогосподарських тварин на основі штаму Lactobacillus amylovorus БТ-24/88, виділеного з хімусу сліпої кишки здорових поросят, депонований у ВКПМ під Ν Β-6253, і містить в 1 мл 100 млн КУО (Патент Ru 2062038 А23К1/175, 1996). Спосіб відрізняється тим, що поросятам у підсисний період, до початку підгодівлі і з початку поїдання корму до відлучення в 60 діб вводять в корм "Лактоаміловарін" у кількості 5-15 мл гол/добу і згодовують отриману суміш щодня, через 1 день або 7 днів з тижневими перервами, один раз на 5 днів відповідно. Використовують для лікування дисбактеріозу, диспепсії, профілактики діареї, підвищення неспецифічної резистентності, а також для стимуляції росту і розвитку поросят-сисунів (середньодобові прирости маси тіла поросят збільшуються на 12-73 %, а збереженість поросят до обсягу на 10-18 %). Недоліком способу є показання до застосування, які обмежуються лише профілактикою і лікуванням диспепсій бактеріального походження у молодняка молочного періоду. 1 UA 102876 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відомі способи профілактики та лікування кишкових дисбактеріозів, санації кишечнику поросят від стафілококів і синьогнійної палички, підвищення імунного статусу організму тварин шляхом застосування біопрепаратів, які містять бактерії Bifidobacterium globosum ВГНКИ БФ-4ДЕП, штам Streptococcus faecium ВГНКИ 27/11-В-ДЕП і комбінацію вірулентних полірецепторних стафілококових бактеріофагів. Препарати містять також окис алюмінію, гідроокис алюмінію, вуглевод і наповнювач. З штамів стафілококових бактеріофагів вони містять штами ВГНКИ 89 / ЦМЕІ-FS-1-ДЕП та ВГНКИ 90 / HMEI-BS-2-ДЕП. З вуглеводів - лактозу і/або сахарозу, а з наповнювачів - крохмаль, сухе молоко, суху сироватку молока, замінник цільного молока, цукрову пудру або харчовий цукор. Препарати можуть також додатково містити в різних комбінаціях суху бакмасу ацидофільних бактерій і/або суху культуру бактеріофагів псевдомонадних штамів ВГНКИ 86 / ЦМЕІ-А1-ДЕП, ВГНКИ 87-ЦМЕІ-В2-ДЕП, ВГНКИ 88 / ЦМЕІС1-ДЕП (Патент Ru 2166324, 2001). Біопрепарати мають широкий спектр антибактеріальної і фаголітичної активності. Однак відомі пробіотичні препарати мають обмежений спектр дії і мають слабку антагоністичну активність відносно стафілококів і практично не пригнічують ріст синьогнійної бактерії. Можливість появи в популяції патогенних мікроорганізмів фагорезистентних форм становить величину порядку 10 (-7) - 10 (-8) і знижує ефективність фаготерапії. Відомий також спосіб профілактики та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту поросят у період відлучення, який включає введення в раціон тварин комплексного пробіотика на основі Lactobacillus Casei var.rhamnosus № 141 с ІЕКВМ, який депонований і зберігається в лабораторії вивчення хвороб свиней Інституту експериментальної та клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків (Патент України № 10310, 2005). Недоліком способу є недостатня ефективність його застосування та необхідність його пролонгованого використання. Беручи до уваги інтенсивність розвитку сучасних технологій виробництва, на фармакологічному ринку з'явилися добавки на основі не мікроорганізмів, а на основі їх клітинних стінок, тобто мембранних фракцій. У гуманній медицині відомий спосіб специфічної профілактики захворювань респіраторного і травного тракту, що включає застосування напівсинтетичного препарату "Лікопід" дорослим по 1-2 табл. (1-2 мг), дітям - пігулки по 1 мг. під язик упродовж 10 днів. У склад препарату "Лікопід" входять мурамілдипептиди клітинної стінки бактерій виду Micrococcus lysodeicticus. Препарат підвищує загальну резистентність організму до патогенних чинників за рахунок активації Т- і В-лімфоцитів, клітин фагоцитарної ряду (нейтрофілів і макрофагів) та сприяє зростанню їх кількості. У ветеринарній медицині найбільш близькими по суті до способу, що заявляється, є спосіб профілактики і лікування вірусних захворювань тварин, спричинених РНК- і ДНК-вмісними вірусами, а також спосіб нівелювання поствакцинального стресу в організмі тварин. Відомий спосіб включає введення тваринам разом з водою засобу "Альбувір" по 0,3 мл 1 % розчину на 1 кг маси перорально (добове випоювання) за 48 годин до застосування живої вакцини та через 48 годин після вакцинації ще протягом 2 діб. Для лікування вірусних захворювань тварин "Альбувір" застосовують щоденно протягом тижня по 0,3 мл 1 % розчину на 1 кг маси тіла перорально (Реєстраційне посвідчення №ВВ-00099-02-09/1 від 22.12.2010. Власником є ПП НВП "АгроВет", м. Харків). Спосіб забезпечує підвищення середнього титру специфічних антитіл при вакцинації, а також за умови випоювання тваринам стимулює утворення протективних антитіл та підвищує економічні показники при вирощуванні. "Альбувір" являє собою 10 % водний концентрат кислих (янтарна кислота) пептидів, консервований 0,04 % бензалконію хлоридом, тобто суміш сукцинат - пептидогідролізатів у 10 % водному розчині. "Альбувір" виготовляється у м. Харкові і являється єдиним в Україні прототипом заявленого нами способу, беручи до уваги склад препарату та механізм дії. Заявлений спосіб і прототип мають спільні суттєві ознаки. Спосіб включає використання препарату, який являє собою суміш сукцинат пептидогідролізатів, для нівелювання розвитку стресу в організмі тварин на фоні годівлі повнораціонними комбікормами. Недоліком відомого способу є відсутність інформації про ефективність його використання для корекції імунного статусу та дисбактеріозів в організмі поросят в період відлучення, а також те, що кількість діючої речовини (янтарна кислота та пептиди) у концентраті є недостатньою, що збільшує затрати на придбання препарату. Заявлений спосіб усуває недоліки найближчого аналога та усуває розлади мікробіоценозу, підвищує функціональну активність мікробіоти кишечнику поросят, підвищує імунобіологічну реактивність та адаптаційно-компенсаторні реакції організму поросят раннього віку в період відлучення, а також прискорює ріст та підвищує продуктивність поросят. В основу корисної моделі поставлена задача розробити новий ефективний спосіб підвищення кількісного складу та функціонування мікрофлори кишечнику поросят раннього віку 2 UA 102876 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 за дії стресу-відлучення та перегруповування з різних гнізд з метою подальшого утримання у період відгодівлі і дорощування зі зміною структури раціону, зручний і економічно вигідний для тваринницьких господарств, в яких він застосовується. Поставлена задача вирішується тим, що застосовують кормову добавку "Біовір" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса, кількістю 10 мг/кг маси тіла на добу, шляхом розмішування з кормами основного раціону в період з 5-до 45-добового віку, з розрахунку для поросят-сисунів (0,8-1,0 кг/1 т корму), для поросят при відлученні (1,2-1,5 кг/1 т стартерного комбікорму), при цьому поросят відлучають від свиноматки на 28 добу життя, для поросят на дорощуванні до 40 кг (1,5-2 кг/1 т гроверного комбікорму). Технічний результат заявленого способу обумовлений введенням в корми основного раціону сухого порошку "Біовір" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса, а саме дією компонентів, що входять до його складу - комплексу активованих низькомолекулярних пептидів клітинної стінки бактерій Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum і продуктів їх метаболізму (молочна, оцтова кислоти, лізоцим, реутерин, плантарицин, лактоцидин, лактолін, ацидофілія) загальною кількістю 700 г/кг, а також янтарної кислоти загальною кількістю 300 г/кг в процесах травлення шляхом відновлення нормальної мікрофлори та функціонування слизової оболонки кишечника, а також в обміні речовин. Доцільність застосування кормової добавки "Біовір" з 5 по 45 добу життя поросят обумовлюється відлученням від свиноматки та груповим утриманням зі зміною структури раціону у період дорощування. У період раннього відлучення в організмі поросят проходять процеси становлення нових фізіологічних механізмів регулювання обмінних процесів, зростає потреба тварин у вітамінах та інших біологічно активних речовинах, а зміна раціону та умов утримання стає додатковим антигенним навантаженням на імунну систему організму тварин, тому відлучення супроводжується затримкою росту, підвищенням рівня захворюваності і загибелі молодняка свиней і саме тому вважається критичним періодом у житті поросят. Як відомо, в поросят дуже сприйнятлива мікрофлора, що гостро реагує на різні стресфактори, такі як відлучення, застосування антибіотиків і зміна годівлі, що стають передумовою для колонізації кишечнику патогенними бактеріями, внаслідок чого змінюється мікробний біосинтез шлунково-кишкового тракту. Лакто- і біфідобактерії являються представниками нормального мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту свиней, а їх колонізаційна резистентність та міжмікробний антагонізм забезпечує строго видову біоплівку на поверхні слизової оболонки кишечнику для проникнення патогенних мікроорганізмів. Проте, серед біологічно активних речовин, які в процесі своєї життєдіяльності виділяють лакто- і біфідобактерії, особливу цінність представляють білки, пептиди, амінокислоти, а також аміноцукри, органічні кислоти, вітаміни і т.д. Особливе значення мають вуглеводно-білкові біополімери або пептидоглікани, в яких порівняно короткі олігопептидні фрагменти приєднані до полісахаридного ланцюга, утворюючи таким чином захисний каркас бактеріальної клітини. Заслуговує на увагу також той факт, що дані структури і речовини містяться тільки в бактеріальній стінці, при цьому в грам-позитивних бактеріях (рід Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus та ін.) частка пептидоглікану становить до 70 % від сухої маси клітинної стінки, тоді як у грам-негативних бактеріях цей показник становить максимум 10 %. Розщеплення протеоглікану в кишечнику призводить до утворення комплексу глікопептидів, що мають ад'ювантну, протипухлинну дією. Найменшою структурною одиницею, яка проявляє такого роду дію, є мурамілдипептид - MurNAc-L-Ala-D-GluNH2. Мурамілдипептид і його похідні мають широкий спектр біологічних ефектів, найбільш важливим з яких є плейотропна імуномодулююча дія, а також протипухлинна, протимікробна, антиінфекційна активність. Тому роль активованих низькомолекулярних пептидів клітинної стінки бактерій Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, які входять у склад кормової добавки "Біовір", для відновлення мікробіологічного балансу кишечнику поросят, а також покращення природної резистентності організму тварин, є очевидною, а їх застосування у період відлучення є необхідним, оскільки саме з імуномодулюючою дією пов'язано застосування похідних мурамілдипептиду для стимуляції природних захисних реакцій організму проти хвороботворних мікроорганізмів. Продукти метаболізму молочнокислих і біфідобактерій бактерій, які входять до складу кормової добавки "Біовір", впливають на функцію слизової оболонки кишечнику і сприяють відновленню нормальної мікрофлори кишечнику, що усуває розвиток дисбактеріозу та розлади органів травлення поросят в період відлучення. Янтарна кислота, яка також входить до складу кормової добавки "Біовір", бере участь у ряді біохімічних реакцій енергетичного, структурного і 3 UA 102876 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ферментного забезпечення організму і стимулює ріст тварин, підвищує резистентність їх організму, нормалізує гемопоез. Кормова добавка "Біовір" має імунотропні властивості, а також віроцидну, фунгіцидну і мікоплазматичну активність, є безпечним регулятором імунної системи організму тварин, тобто є імуномодулятором, що належить до імунокоректорів іммунореабілітаційного типу, не має анаболічної дії. Термін зберігання у герметично закритих скляних чи паперових ємностях, непроникних для світла та тепла може сягати декілька років. Отже наведені відомості свідчать, що застосування заявленого способу усуває розлади мікробіоценозу та підвищує функціональну активність мікробіоти кишечнику поросят, підвищує імунобіологічну реактивність та адаптаційно-компенсаторні реакції організму поросят раннього віку в період відлучення, а також прискорює ріст та підвищує продуктивність поросят. При проведенні патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено технічне рішення - профілактика і лікування вірусних захворювань тварин, спричинених РНК- і ДНКвмісними вірусами, а також спосіб нівелювання поствакцинального стресу в організмі тварин (Реєстраційне посвідчення № ВВ-00099-02-09/1 від 22.12.2010. Власником є ПП НВП "АгроВет", м. Харків), який містить найбільшу кількість ознак спільних з заявленим: спосіб включає використання препарату, який являє собою суміш сукцинат пептидогідролізатів у 10 % водному розчині (10 % водний концентрат кислих (янтарна кислота) пептидів, консервований 0,04 % бензалконію хлоридом), для нівелювання розвитку поствакцинального стресу в організмі тварин на фоні годівлі повнораціонними комбікормами. Але наявність зазначених ознак, спільних з прототипом, недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим, не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого рішення критерію корисної моделі "новизна". У патентній і науково-технічній інформації не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату: усунення розладів мікробіоценозу та підвищення функціональної активності мікробіоти кишечнику поросят раннього віку за дії стресу-відлучення та групового утримання зі зміною структури раціону у період дорощування досягають тим, що застосовується кормова добавка "Біовір" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса, кількістю 10 мг/кг маси тіла на добу, шляхом розмішування з кормами основного раціону в період з 5- до 45-добового віку, з розрахунку для поросят-сисунів (0,8-1,0 кг/1 т корму), для поросят при відлученні (1,2-1,5 кг/1 т стартерного комбікорму), при цьому поросят відлучають від свиноматки на 28 добу життя, для поросят на дорощуванні до 40 кг (1,5-2 кг/1 т гроверного комбікорму). Заявлений спосіб здійснюють наступним чином: в господарствах, які займаються вирощуванням свиней заздалегідь приймають заходи для придбання необхідної кількості кормової добавки "Біовір" з розрахунку 10 мг/кг маси тіла на добу кількістю, відповідно до поголів'я поросят. Для згодовування добавку розмішують з кормом з розрахунку для поросятсисунів (0,8-1,0 кг/1 т корму), для поросят при відлученні (1,2-1,5 кг/1 т стартерного комбікорму), для поросят на дорощуванні до 40 кг (1,5-2 кг/1 т гроверного комбікорму). Поросят відлучають від свиноматки на 28 добу життя. Ефективність заявленого способу і його переваги перед прототипом підтверджені прикладом конкретного виконання способу. Досліди проведені в умовах ННВЦ "Давидівський" Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького на клінічно здорових поросятах 590-добового віку полтавської білої породи. Метою роботи було дослідити вплив кормової добавки "Біовір" на склад мікробіоти кишечнику поросят у період їх відлучення від свиноматки. Для досліджень було сформовано дві групи поросят - контрольна (К) і дослідна (Д), у кількості 10 особин у кожній групі. Починаючи з 5-добового віку, поросят обох груп підгодовували престартерним комбікормом (ПК). З 5- до 45-добового віку поросятам Д групи додатково згодовували кормову добавку "Біовір" кількістю 10 мг/кг маси тіла на добу. На 28 добу життя поросят відлучали від свиноматки, що слугувало технологічним стресом для організму тварин. Для виконання завдання вранці, до годівлі тварин із кожної групи поросят на 28 добу життя (відлучення), на 58 добу життя (20 доба після відлучення), на 88 добу життя (60 доба після відлучення) відбирали по три тварини та після легкого наркозу проводили забій шляхом декапітації. Для досліджень відбирали зразки матеріалу: відрізки тонких та товстих кишок разом із вмістом. У вмісті порожнини та на слизовій оболонці клубової, сліпої, ободової кишок визначали кількість лакто-, біфідобактерій, кишкової палички та бактерій роду Bacillus - за загальновизнаними методиками. Визначення кількісного складу основних представників мікроорганізмів кишечнику та імунологічних показників організму поросят виконані у лабораторії 4 UA 102876 U 5 10 15 бактеріологічного контролю якості та безпечності ветеринарних препаратів та на базі філіалу кафедри - у лабораторії імуноморфології Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і фітосанітарної служби. Перед початком і у період проведення досліду проводили клініко-фізіологічне обстеження поголів'я поросят. Зважування поросят проводили на 5 добу життя (підготовчий період), на 28 добу життя (відлучення), на 58 добу життя (20 доба після відлучення), на 88 добу життя (60 доба після відлучення). При зважуванні поросят визначали динаміку інтенсивності росту у кожній групі. Результати дослідження кількісного складу основних представників мікробіоти, які функціонують у порожнині та у пристінковому шарі деяких відділів кишечнику поросят у процесі адаптації організму до стресу-відлучення і при використанні добавки "Біовір" наведені у таблицях 1, 2, 3. Цифровий матеріал таблиці 1 засвідчує, що на 28 добу життя (період відлучення), як у порожнині, так і у пристінковому шарі слизової оболонки усіх досліджуваних ділянок кишечнику поросят найбільшою за чисельністю переважали мікроорганізми роду Bifidobacteria, а найменшою - роду Bacillus. Таблиця 1 Динаміка складу основних мікроорганізмів кишечнику поросят на 28 добу життя (період відлучення) при згодовуванні добавки, lg КУО/г (М±m, n=3) Групи Bifidobacterium spp. Lactobacillus spp. тварин Клубова кишка, порожнинна мікрофлора К 6,33±0,36 5,29±0,64 Д 8,52±0,28** 6,22±0,88 Клубова кишка, пристінкова мікрофлора К 6,59±0,34 5,53±0,24 Д 9,69±0,35** 7,85±0,51** Сліпа кишка, порожнинна мікрофлора К 7,82±0,48 6,74±0,43 Д 10,58±0,44** 7,34±0,56 Сліпа кишка, пристінкова мікрофлора К 7,68±0,36 6,59±0,32 Д 11,89±0,32** 8,52±0,34** Ободова кишка, порожнинна мікрофлора К 8,18±0,54 7,88±0,42 Д 11,21±0,74** 7,71±0,39 Ободова кишка, пристінкова мікрофлора К 8,54±0,42 6,94±0,43 Д 10,23±0,32* 8,17±0,24* 20 25 30 35 Escherichia spp. Bacillus spp. 5,74±0,63 6,85±0,67 3,42±0,38 3,73±0,68 6,64±0,22 5,07±0,39* 3,40±0,45 5,39±0,23** 6,56±0,44 7,24±0,28 3,31±0,79 4,55±0,35* 7,12±0,83 7,05±0,55 3,76±0,82 3,24±0,28 5,23±0,63 7,84±0,61** 4,36±0,46 3,56±0,42* 5,49±0,88 6,38±0,53* 3,64±0,36 4,70±0,27** На 28 добу життя у порожнині клубової кишки поросят Д групи, які отримували добавку "Біовір" з 5-добового віку, кількість біфідобактерій була більшою на 34,6 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for improving functioning of microecological system of intestine in pigs in setting of technological stress

Автори англійською

Stoianovskyi Volodymyr Hryhorovych, Matsiuk Oksana Ihorivna, Kolotnytskyi Viktor Anatoliiovych, Kolomiiets Iryna Anatoliiovna, Kovalenko Oleksii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ повышения эффективности функционирования микробиологической системы кишечника поросят в условиях технологического стресса

Автори російською

Стояновский Владимир Григорьевич, Мацюк Оксана Игоревна, Колотницкий Виктор Анатольевич, Коломиец Ирина Анатольевна, Коваленко Алексей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/66, A23K 1/00

Мітки: поросят, функціонування, спосіб, підвищення, ефективності, мікроекологічної, технологічного, кишечнику, стресу, умовах, системі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-102876-sposib-pidvishhennya-efektivnosti-funkcionuvannya-mikroekologichno-sistemi-kishechniku-porosyat-v-umovakh-tekhnologichnogo-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення ефективності функціонування мікроекологічної системи кишечнику поросят в умовах технологічного стресу</a>

Подібні патенти