Спосіб інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, атестування “драгоманівський”

Номер патенту: 95694

Опубліковано: 25.12.2014

Автори: Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєв Георгій Володимирович

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, атестування, який характеризується тим, що на основі технічних засобів, а саме при використанні інформаційно-комп'ютерної системи (ІКС), на відповідному жорсткому диску або сервері системи, формують індивідуальні професійні бази даних (ПБД) тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує (далі "хто навчає"), а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування (далі "хто організує"), при цьому в ПБД виділені два домени - домен базовий (атестований на початок кожного циклу навчання), тобто еталонний, який застосовують для створення і/або наповнення бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок, і домен оперативний (поточний для кожного циклу навчання), у якому в процесі навчання накопичується, фільтрується і аналізується інформація, при цьому база ранжируваних тестових запитань/завдань складається з двох доменів, домену ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріпленню знань, розумінь, умінь, навичок) тих, хто навчає і/або організує, і/або контролює, та тих, кого навчають, тестують і/або атестують (далі "кого навчають"), і домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового тестування і/або атестування тих, хто навчає і/або організує, та тих, кого навчають, після того як сформовані вищезгадані бази і домени в ІКС, той, хто навчається за своїм комп'ютеризованим робочим місцем в складі ІКС за допомогою відповідних програм і засобів входить до ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріплення знань, розумінь, умінь, навичок) і здійснює процес самоконтролю і/або тренінгу в режимі інтерактивного діалогового самоконтролю, а після проходження етапу самоконтролю той, хто навчається, на своєму робочому місці за допомогою відповідних програм і засобів входить до домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового педагогічного навчання і/або атестування, одночасно на комп'ютеризоване робоче місце того, хто навчає, подається відповідна інформація про процес прийняття рішення по тому чи іншому запитанню/завданню того, хто навчається, а процес навчання здійснюють в режимі індивідуального і/або групового діалогу між тими, кого навчають і тими, хто навчає, результати обов'язкового педагогічного тестування оброблюються в блоці опрацювання результатів навчання за допомогою ІКС з визначенням рівня (рангу) індивідуальних реляційнихбаз знань, розумінь, умінь, навичок, компетенції тих, хто закінчив цикл навчання з подальшою корекцією: бази еталонних ранжируваних понять; бази ранжируваних тестових запитань/завдань; бази логічних зв'язок; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто навчає; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто організує.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ствердно-пояснювальна відповідь складається з вихідного посилання, яке базується на суті (змісті) запитання/завдання у відповідності до змісту бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і пояснювально-аргументованої частини, які об'єднуються логічною зв'язкою, реєстр яких зберігають в базі логічних зв'язок, і які мають такі або подібні їй форми: тому, що; тоді і тільки тоді; внаслідок того, що; за умови того, що для цього необхідно; за умови того, що для цього достатньо; за умови того, що для цього необхідно і достатньо; через те, що; якщо.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що логічні зв'язки, які необхідні для формулювання індивідуальної ствердно-пояснювальної відповіді на кожне запитання/завдання, учасник інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування вибирає або зі складу реєстру логічних зв'язок, який зберігається в базі логічних зв'язок і є незмінним для кожного поточного циклу навчання, або пропонує власний варіант логічної зв'язки, яку за результатами педагогічного навчання, тестування і/або атестування може бути включено до реєстру логічних зв'язок наступного циклу навчання.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що сукупність індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, бази еталонних ранжированих понять, бази ранжированих тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок забезпечує тому, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує можливість створення такої послідовності уточнюючих запитань/завдань, яка забезпечує здійснення однозначної диференціації рівнів знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-якої складової індивідуальної реляційної бази тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також рівнів засвоєння знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-яких складових еталонних ранжируваних понять.

5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що поняття бази еталонних ранжированих понять і тестові запитання/завдання бази ранжированих тестових запитань/завдань є багаторівневими, при цьому число рівнів становить принаймні п'ять, з них чотири рівня відповідають 12-бальній шкалі оцінки навчальних досягнень тих, хто закінчив загальноосвітні навчальні заклади, а п'ятий рівень враховує специфічні вимоги вищого навчального закладу до контингенту абітурієнтів.

Текст

Реферат: Спосіб інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, атестування, у якому на основі технічних засобів, а саме при використанні інформаційно-комп'ютерної системи (ІКС), на відповідному жорсткому диску або сервері системи формують індивідуальні професійні бази даних (ПБД) тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування. В ПБД застосовують два домени - базовий і оперативний. База ранжируваних тестових запитань/завдань складається з двох доменів, домену ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріпленню знань, розумінь, умінь, навичок) тих, хто навчає і/або організує, і/або контролює та тих, кого навчають, тестують і/або атестують (далі "кого навчають"), і домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового тестування і/або атестування тих, хто навчає і/або організує, та тих, кого навчають, після того як сформовані вищезгадані бази і домени в ІКС. Процес навчання здійснюють в режимі індивідуального і/або групового діалогу між тими, кого навчають, і тими, хто навчає. Результати обов'язкового педагогічного тестування оброблюють в блоці опрацювання результатів навчання за допомогою ІКС з визначенням рівня (рангу) індивідуальних реляційних баз знань, розумінь, умінь, навичок, компетенції тих, хто закінчив цикл навчання з подальшою корекцією. UA 95694 U (12) UA 95694 U UA 95694 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до навчання, а саме до способу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування з використанням системи технічних засобів, що дозволяє цілеспрямовано вести процеси обміну інформацією (обмін запитаннями/завданнями і відповідями на них) між тими, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, і тими, кого навчають, репетирують, консультують, контролюють, тестують і/або атестують. Корисна модель, що заявляється, може бути використана в педагогічній практиці викладачами, репетиторами, консультантами, учнями (слухачами/абітурієнтами) в умовах застосовується традиційних (неавтоматизованих) технологій навчання і/або автоматизованих технологій навчання, педагогічного тестування і/або атестування із застосуванням засобів і методів інформаційно-комп'ютерних систем (ІКС). У педагогіці - це спілкування між тими, хто навчає, репетирує, консультує, контролює, тестує і/або атестує, і тими, кого навчають репетирують, консультують, контролюють, тестують, атестують. У загальному випадку ствердно-пояснювальна відповідь, яка необхідна для здійснення інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, складається з вихідного посилання, яке базується на суті (змісті) запитання/завдання, і пояснювально-аргументованої частини, які об'єднуються логічною зв'язкою. Заявнику з рівня техніки невідомо аналог, який би мав щонайменше одну спільну ознаку. Задача даного способу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, при якому шляхом забезпечення активного спілкування учасників процесу на базі ІКС, дозволить забезпечить ефективність цього процесу. Поставлена задача вирішується у способі інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, відповідно до корисної моделі, на основі технічних засобів, а саме при використанні інформаційно-комп'ютерної системи (ІКС), на відповідному жорсткому диску або сервері системи, формують індивідуальні професійні бази даних (ПБД) тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує (далі "хто навчає"), а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування (далі "хто організує"), при цьому в ПБД виділені два домени, домен базовий (атестований на початок кожного циклу навчання), тобто еталонний, який застосовують для створення і/або наповнення бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок, і домен оперативний (поточний для кожного циклу навчання), у якому в процесі навчання накопичується, фільтрується і аналізується інформація, при цьому база ранжируваних тестових запитань/завдань складається з двох доменів, домену ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріпленню знань, розумінь, умінь, навичок) тих, хто навчає і/або організує, і/або контролює, та тих, кого навчають, тестують і/або атестують (далі "кого навчають"), і домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового. тестування і/або атестування тих, хто навчає і/або організує, та тих, кого навчають, після того як сформовані вищезгадані бази і домени в ІКС, той хто навчається за своїм комп'ютеризованим робочим місцем в складі ІКС за допомогою відповідних програм і засобів входить до ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріплення знань, розумінь, умінь, навичок) і здійснює процес самоконтролю і/або тренінгу в режимі інтерактивного діалогового самоконтролю, а після проходження етапу самоконтролю той, хто навчається, на своєму робочому місці за допомогою відповідних програм і засобів входить до домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового педагогічного навчання і/або атестування, одночасно на комп'ютеризоване робоче місце того, хто навчає, подається відповідна інформація про процес прийняття рішення по тому чи іншому запитанню/завданню того, хто навчається, а процес навчання здійснюють в режимі індивідуального і/або групового діалогу між тими, кого навчають, і тими, хто навчає, результати обов'язкового педагогічного навчання оброблюється в блоці опрацювання результатів навчання за допомогою ІКС з визначенням рівня (рангу) індивідуальних реляційних баз знань, розумінь, умінь, навичок, компетенцій тих, хто закінчив цикл навчання з подальшою корекцією: бази еталонних ранжируваних понять; бази ранжируваних тестових запитань/завдань; бази логічних зв'язок; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто навчає; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто організує. Ствердно-пояснювальна відповідь складається з вихідного посилання, яке базується на суті (змісті) запитання/завдання у відповідності до змісту бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і пояснювально-аргументованої частини, які об'єднуються логічною зв'язкою, реєстр яких зберігається в базі логічних зв'язок, і яки мають такі або їй подібні форми: тому, що; тоді і тільки тоді; внаслідок того, що; за умови того, що для 1 UA 95694 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 цього необхідно; за умови того, що для цього достатньо; за умови того, що для цього необхідно і достатньо; через те, що; якщо і т. п. Логічні зв'язки, які необхідні для формулювання індивідуальної ствердно-пояснювальної відповіді на кожне запитання/завдання, учасник інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування має можливість вибирати або зі складу реєстру логічних зв'язок, якій зберігається в бази логічних зв'язок і є незмінним для кожного поточного циклу навчання, або пропонувати власний варіант логічної зв'язки, яку за результатами навчання, педагогічного тестування і/або атестування може бути включно до реєстру логічних зв'язок наступного циклу навчання. Сукупність індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок забезпечує тому, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує можливість створення такої послідовності уточнюючих запитань/завдань, яка забезпечує здійснення однозначної диференціації рівнів знань/незнань будь-якої складової індивідуальної реляційної бази тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також рівнів засвоєння знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-яких складових еталонних ранжируваних понять. Поняття бази еталонних ранжируваних понять і тестові запитання/завдання бази ранжируваних тестових запитань/завдань є багаторівневими, при цьому число рівнів становить принаймні п'ять, з них чотири рівні відповідають 12-бальній шкалі оцінки навчальних досягнень тих, хто закінчив загальноосвітні навчальні заклади, а п'ятий рівень враховує специфічні вимоги вищого навчального закладу до контингенту абітурієнтів. В корисній моделі, що заявляється, наявність наскрізного контролю етапів процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування прямих і зворотних зв'язків між результатами навчання, педагогічного тестування і/або атестування, базою еталонних ранжируваних понять, базою ранжируваних тестових запитань/завдань, базою логічних зв'язок та індивідуальними професійними базами тих, хто навчає і організує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, та індивідуальними реляційними базами тих, кого навчають, забезпечує підвищення об'єктивності оцінки рівня результатів навчання, педагогічного тестування і/або атестування та тривалість дії результатів процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, і/або атестування на всіх учасників процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування. При цьому спосіб може бути застосований для широкого спектра користувачів: від дітей молодшого віку до студентів вищих навчальних закладів, для тих, хто безпосередньо здійснює навчання, репетування, консультування, педагогічне тестування і/або атестування учнів (слухачів/абітурієнтів). На фіг. 1 наведена принципова схема ІКС для реалізації процесу інтерактивного діалогового навчання, тестування і/або атестування, що містить: поз. 1.1- робочі місця тих, кого навчають (щонайменше одне робоче місце); поз. 1.2 - робочі місця викладача (ів) (щонайменше одне робоче місце); поз. 1.3 - робоче місце адміністратора; поз. 1.4 - системний блок ІКС. Всі робочі місця 1.1, 1.2, 1.3 та системний блок ІКС 1.4 об'єднані засобами комунікації та відображення в загальну мережу і містять базу еталонних ранжируваних понять, базу ранжируваних тестових запитань/завдань, базу логічних зв'язок, базові (еталонні) домени індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного навчання, педагогічного тестування і/або атестування та індивідуальні реляційні бази тих, кого навчають. На фіг. 2 наведена блок-схема алгоритму функціонування запропонованого способу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, а саме: Блок 1 - Початок i-го циклу навчання; Блок 2 - Комплектування джерел базових понять: державні та галузеві стандарти, навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, довідники тощо; Блок 3 - Атестування (на початок кожного циклу навчання) еталонних доменів індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування; Блок 4 - Відбір еталонних базових понять, створення структур - понять і наповнення ними бази еталонних ранжируваних понять, кожне з яких є багаторівневим з розвинутою структурою 2 UA 95694 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 оточень у вигляді внутрішніх і зовнішніх зв'язків в межах бази еталонних понять одного навчального предмету і зв'язків з базами еталонних понять інших навчальних предметів; Блок 5 - Створення і/або наповнення бази багаторівневих ранжируваних тестових запитань/завдань: 5.1 - наповнення домену ранжируваних тестових запитань/завдань для • самоконтролю і/або тренінгу (закріпленню знань) тих, кого навчають, репетирують, консультують, тестують і/або атестують; 5.2 - наповнення домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового педагогічного тестування і/або атестування тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також тих, хто навчає репетирує, консультує, контролює, тестує і/або атестує. Блок 6 - Процес навчання. 6.1 - удосконалення у відповідності до програми навчання вихідних індивідуальних реляційних баз тих, кого навчають, репетирують, консультують, тестують і/або атестують; 6.2 - оперативні (поточні для кожного i-го циклу навчання) домени індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування; 6.3 - наповнення бази логічних зв'язок; Блок 7 - Результат навчання - індивідуальні реляційні бази тих, хто зареєструвався на педагогічне тестування або атестування, де М={К±а) - кількість тих, хто зареєструватися на педагогічне тестування або атестування зі складу тих (К), хто безпосередньо навчався на і-у циклі навчання, а також тих (±а), хто раніше навчався на цьому циклі навчання і тих, хто був переведений з іншого навчального закладу на цей цикл навчання; Блок 8 - Етап педагогічного тестування і/або атестування тих, кого навчають, а також тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує; Блок 9 - Етап опрацювання результатів навчання, педагогічного тестування і/або атестування за допомогою ІКС, яка містить комплекс організаційних, програмно-технічних і методичних засобів, систему організаційно-розпорядницьких документів [1]; Блок 10 - Атестовані/сертифіковані реляційні бази тих (L), хто фактично закінчив цикл навчання і отримав відповідний документ/сертифікат, при цьому у загальному випадку L0). Тому число трикутників Піфагора є необмеженим. 5 рівень. Розширення понять "Теорема Піфагора" і "Теорема Евкліда" для відображення зв'язків між ними з урахуванням принципу подібності геометричних фігур, а також того факту, що реальні двовимірні та тривимірні фізичні тіла, які за формою є подібними геометричним фігурам, мають певну товщину (Δ>0), а відповідно, масу (m>0) та інші ознаки фізичних тіл. 5.1. Теорема Евкліда: "Якщо на катетах і гіпотенузі прямокутного трикутника побудувати будь-які подібні фігури А, В і С, у яких катети і гіпотенуза даного трикутника є відповідними сторонами цих фігур, то Sa+Sb=Sc, де Sa, Sb, Sc - площі побудованих фігур 5.2. Класичний варіант теореми Піфагора базується на подібності квадратів, що будуються на гіпотенузі і катетах прямокутного трикутника. Тому теорему Піфагора можна розглядати як окремий випадок теореми Евкліда. 5.3. Лема: "Для прямокутного трикутника площа кругу ( S k ), вписаного в квадрат, c побудований на гіпотенузі (с), дорівнює сумі площин кругів ( S k і S k ), вписаних в квадрати, що a b побудовані на катетах (а і b) цього прямокутного трикутника, тобто S k  S k  S k ". c a b p 5.4. Лема: "Об'єм прямокутного паралелепіпеда ( Vc ), побудованого на бічній грані 20 прямокутної тригранної призми, яка має товщину Δ=const>0, що співпадає з гіпотенузою прямокутного трикутника, який утворюється при поперечному перерізу цієї призми, дорівнює p p сумі об'ємів прямокутних паралелепіпедів ( Va і Vb ), побудованих на гранях цієї призми, які співпадають з катетами прямокутного трикутника - поперечного перерізу призми, тобто p p Vcp  Va  Vb ". 25 30 35 40 45 50 55 5.5. Твердження: "Якщо існують трійки двовимірних фігур (наприклад, три квадрати, три кола, три прямокутних трикутники тощо), які є подібними зі значеннями площ (S1, S2, S3), тоді для цієї трійки фігур виконується рівність (S1=S2+S3). Подібність фігур зберігається також для випадку, якщо для кожної трійки подібних фігур виконується рівність (kS1=kS2+kS3), де k довільне натуральне число (k>0)". Реалізується заявлений спосіб з використанням ІКС [1] наступним чином. Для початку інтерактивного діалогового навчання, тестування і/або атестування вмикають всі необхідні технічні засоби, а саме - робочі місця 1.1 тих, кого навчають (щонайменше одне робоче місце), робочі місця викладача (ів) 1.2 (щонайменше одне робоче місце), робоче місце адміністратора 1.3 та системний блок ІКС (1.4). Як видно з опису запропонованого способу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, забезпечується можливість його реалізації в педагогічній практиці в умовах застосовується традиційних (неавтоматизованих) технологій навчання, педагогічного тестування і/або атестування і/або в технологіях навчання, педагогічного тестування і/або атестування із застосуванням засобів і методів ІКТ. Перевагами способу є: - розширення дидактичних можливостей в частині одночасного, взаємопов'язаного і ефективного формування індивідуальних реляційних баз тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, і тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування; - його підвищена об'єктивність завдяки забезпеченню можливості створення такої послідовності уточнюючих запитань/завдань, яка забезпечує здійснення однозначної диференціації рівнів знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-якої складової індивідуальних реляційних баз тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує і тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування; - сукупність наскрізного контролю етапів процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування, прямих і зворотних зв'язків між результатами педагогічного тестування, і/або атестування, базою еталонних ранжируваних понять, базою ранжируваних тестових запитань/завдань, базою логічних зв'язок, індивідуальними реляційними базами тих, кого навчають, тестують і/або атестують, та індивідуальними професійними базами тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, і тих, хто організує, забезпечує і 5 UA 95694 U 5 10 контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування забезпечує підвищення якості процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування та тривалості дії його результатів на всіх, хто є безпосереднім учасником процесу інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування. Джерела інформації: 1. Андрющенко В.П. (UA), Жабєєв Г.В. (UA), Кудін А.П. (UA), Падалка О.С. (UA). Комплекс засобів для забезпечення інтерактивного навчального процесу, патент України № 33619 U, кл. G09B 5/00, G09B 7/00, G09B 19/00, опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12, 2008 р. Патентовласник: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (UA). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Спосіб інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, атестування, який характеризується тим, що на основі технічних засобів, а саме при використанні інформаційнокомп'ютерної системи (ІКС), на відповідному жорсткому диску або сервері системи, формують індивідуальні професійні бази даних (ПБД) тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує (далі "хто навчає"), а також тих, хто організує, забезпечує і контролює процес інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування (далі "хто організує"), при цьому в ПБД виділені два домени - домен базовий (атестований на початок кожного циклу навчання), тобто еталонний, який застосовують для створення і/або наповнення бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок, і домен оперативний (поточний для кожного циклу навчання), у якому в процесі навчання накопичується, фільтрується і аналізується інформація, при цьому база ранжируваних тестових запитань/завдань складається з двох доменів, домену ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріпленню знань, розумінь, умінь, навичок) тих, хто навчає і/або організує, і/або контролює, та тих, кого навчають, тестують і/або атестують (далі "кого навчають"), і домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового тестування і/або атестування тих, хто навчає і/або організує, та тих, кого навчають, після того як сформовані вищезгадані бази і домени в ІКС, той, хто навчається за своїм комп'ютеризованим робочим місцем в складі ІКС за допомогою відповідних програм і засобів входить до ранжируваних тестових запитань/завдань для самоконтролю і/або тренінгу (закріплення знань, розумінь, умінь, навичок) і здійснює процес самоконтролю і/або тренінгу в режимі інтерактивного діалогового самоконтролю, а після проходження етапу самоконтролю той, хто навчається, на своєму робочому місці за допомогою відповідних програм і засобів входить до домену ранжируваних тестових запитань/завдань для обов'язкового педагогічного навчання і/або атестування, одночасно на комп'ютеризоване робоче місце того, хто навчає, подається відповідна інформація про процес прийняття рішення по тому чи іншому запитанню/завданню того, хто навчається, а процес навчання здійснюють в режимі індивідуального і/або групового діалогу між тими, кого навчають і тими, хто навчає, результати обов'язкового педагогічного тестування оброблюються в блоці опрацювання результатів навчання за допомогою ІКС з визначенням рівня (рангу) індивідуальних реляційних баз знань, розумінь, умінь, навичок, компетенції тих, хто закінчив цикл навчання з подальшою корекцією: бази еталонних ранжируваних понять; бази ранжируваних тестових запитань/завдань; бази логічних зв'язок; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто навчає; базових (еталонних) доменів індивідуальних професійних баз тих, хто організує. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ствердно-пояснювальна відповідь складається з вихідного посилання, яке базується на суті (змісті) запитання/завдання у відповідності до змісту бази еталонних ранжируваних понять, бази ранжируваних тестових запитань/завдань і пояснювально-аргументованої частини, які об'єднуються логічною зв'язкою, реєстр яких зберігають в базі логічних зв'язок, і які мають такі або подібні їй форми: тому, що; тоді і тільки тоді; внаслідок того, що; за умови того, що для цього необхідно; за умови того, що для цього достатньо; за умови того, що для цього необхідно і достатньо; через те, що; якщо. 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що логічні зв'язки, які необхідні для формулювання індивідуальної ствердно-пояснювальної відповіді на кожне запитання/завдання, учасник інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування і/або атестування вибирає або зі складу реєстру логічних зв'язок, який зберігається в базі логічних зв'язок і є незмінним для кожного поточного циклу навчання, або пропонує власний варіант логічної 6 UA 95694 U 5 10 15 зв'язки, яку за результатами педагогічного навчання, тестування і/або атестування може бути включено до реєстру логічних зв'язок наступного циклу навчання. 4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що сукупність індивідуальних професійних баз тих, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує, бази еталонних ранжированих понять, бази ранжированих тестових запитань/завдань і бази логічних зв'язок забезпечує тому, хто навчає, репетирує, консультує, тестує і/або атестує можливість створення такої послідовності уточнюючих запитань/завдань, яка забезпечує здійснення однозначної диференціації рівнів знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-якої складової індивідуальної реляційної бази тих, кого навчають, тестують і/або атестують, а також рівнів засвоєння знань/незнань і/або розумінь/нерозумінь будь-яких складових еталонних ранжируваних понять. 5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що поняття бази еталонних ранжированих понять і тестові запитання/завдання бази ранжированих тестових запитань/завдань є багаторівневими, при цьому число рівнів становить принаймні п'ять, з них чотири рівня відповідають 12-бальній шкалі оцінки навчальних досягнень тих, хто закінчив загальноосвітні навчальні заклади, а п'ятий рівень враховує специфічні вимоги вищого навчального закладу до контингенту абітурієнтів. 7 UA 95694 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zhabieiev Heorhii Volodymyrovych, Zhabieev Pavlo Volodymyrovych

Автори російською

Жабеев Георгий Владимирович, Жабеев Павел Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G09B 5/00, G09B 19/00

Мітки: навчання, інтерактивного, тестування, діалогового, педагогічного, драгоманівський, спосіб, атестування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-95694-sposib-interaktivnogo-dialogovogo-navchannya-pedagogichnogo-testuvannya-atestuvannya-dragomanivskijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інтерактивного діалогового навчання, педагогічного тестування, атестування “драгоманівський”</a>

Подібні патенти