Пристрій для вимірювання параметрів геометричних модулів тазової ділянки тіла людини

Номер патенту: 76379

Опубліковано: 10.01.2013

Автори: Вовк Юлія Володимирівна, Славінська Алла Людвігівна

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання параметрів геометричних модулів тазової ділянки тіла, який являє собою спільну розгортку тазової ділянки тіла для поясних виробів, що містить геометричні модулі передньої та задньої частини, який відрізняється тим, що конструкція тазової ділянки містить геометричні модулі конструктивного прототипу прямої спідниці, при цьому геометричні модулі конструкції тазової ділянки передньої і задньої частини штанів отримують шляхом вимірювання за допомогою проградуйованих в міліметрах усіх стрічок по вертикалі, горизонталі, розташованих згідно з антропометричними точками, додатково оснащений дотичними та геодезичними смугами по горизонталі та вертикалі, в горизонтальні смуги вмонтовані муфти, за допомогою яких здійснюється фіксування пристрою на тілі людини, величина конкретного примітиву визначається за допомогою пересувних фіксуючих гнучких, тонких, прозорих вічок.

Текст

Реферат: UA 76379 U UA 76379 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій належить до швейної галузі легкої промисловості, зокрема, до пристроїв для вимірювання параметрів геометричних модулів лінійного каркаса які, при суміщенні проградуйованих в міліметрах стрічок, утворюють конструкцію тазової ділянки, і може бути використаний в науково-дослідних і практичних роботах для вивчення форми і розмірів поверхні тазової ділянки тіла жінок з метою отримання вихідних даних для створення спільної конструкції спідниці та штанів та забезпечують спрощену побудову їх розгорток на підприємствах швейної промисловості й служби побуту. Відомий обмірювач фігури людини за пат. № 2019109 РФ, МПК А41Н 3/00, Бюл. № 17, 1994 р. [1], який містить проградуйовані в одиницях довжини центральні та бічну поздовжні смуги, розташовані згідно з основними вертикальними антропометричними лініями фігури, і поперечні смуги, які перпендикулярні центральним поздовжнім смугам, продовжені в обидва боки від них і паралельні між собою. Бічні поздовжні смуги - пересувні, поперечні смуги - жорстко закріплені. Він дозволяє отримати лінійні характеристики фігури, але не дозволяє врахувати усі особливості фігури, зокрема конфігурацію бічного шва. Цей обмірювач переважно використовують для виготовлення медичного одягу, що не потребує достатньо точного обмірювання фігури. Також відомим є обмірювач фігури людини за пат. № 38345 А, А41Н 3/015, Бюл. № 4, 2001 р. [2], який містить центральні та бічну роз'ємну по лінії талії поздовжні смуги, поперечні смуги, гнучкі прозорі пластини, також наявність еластичної тасьми, пересувні фіксатори та текстильну застібку. Розглянутий обмірювач дозволяє отримати усі необхідні розмірні ознаки для побудови креслень поясних та плечових виробів, однак не дозволяє виміряти окремі елементи конструкції та визначити асиметричність тіла людини, оскільки це потребує значно детальнішого розгляду, аніж вимірювання розмірних ознак. Таким чином, в основу корисної моделі поставлена задача розробити такий пристрій для вимірювання тазової ділянки тіла, який при введенні нових елементів і нового комбінування відомих елементів, дозволив би розбити фігуру на більш дрібні деталі геометричні модулі [3], а також швидко визначити їх параметри та виконати точну розгортку тазової ділянки тіла. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій, який є лінійним каркасом геометричних модулів тазової ділянки тіла, містить проградуйовані в міліметрах усі стрічки по вертикалі, горизонталі, розташовані згідно з антропометричними точками. Пристрій додатково оснащений дотичними та геодезичними смугами по горизонталі та вертикалі, в горизонтальні смуги вмонтовані муфти, за допомогою яких здійснюється фіксування пристрою на тілі людини, величина конкретного примітиву визначається за допомогою пересувних фіксуючих гнучких, тонких, прозорих вічок. Доцільно, щоб пристрій містив геометричні модулі. Доцільно, щоб спільні примітиви об'єднували геометричні модулі. Доцільно, щоб геометричні модулі з'єднувались між собою вертикальними і горизонтальними блоками. Доцільно, щоб геометричні модулі утворювали каркасну систему. Доцільно, щоб пристрій містив вертикальні та горизонтальні проградуйовані стрічки. Доцільно, щоб проградуйовані стрічки каркасної системи проходили через муфти та пересувні вічка. Доцільно, щоб пристрій був виготовлений з малорозтяжної стрічки та прозорих вічок з чотирма отворами. Доцільно, щоб пристрій вимірював геометричні модулі тазової ділянки по горизонталі та вертикалі. Горизонтальні проградуйовані стрічки 1, 2, 3, на бічній правій проградуйованій стрічці 15 за рахунок муфт 16 дозволяють замкнути їх і зафіксувати при обмірюванні тазової ділянки тіла. На Фіг. 1 представлений загальний вигляд пристрою геометричних модулів тазової ділянки тіла з винесеним фрагментом А (збільшений вигляд механізму пересування градуйованих стрічок по вічку), на Фіг. 2, Фіг. 3, Фіг. 4 - послідовність обмірювання геометричних модулів на тілі людини за допомогою пристрою для визначення геометричних модулів у трьох проекціях, на Фіг. 5 - загальний вигляд муфти з лицьового боку, Фіг. 6 - загальний вигляд муфти з виворотного боку, яка є фіксуючою у пристрої горизонтальних та вертикальних стрічок на поверхні тіла, у таблиці наведено встановлення градуйованих стрічок на пристрої відповідно до антропометричних точок на тілі людини, на Фіг. 7 - загальний вигляд пересувного фіксуючого вічка. Пристрій геометричних модулів тазової ділянки тіла містить горизонтальні проградуйовані стрічки: 1, 2, 3, які оснащені муфтами 16 (по одній муфті на кожну горизонтальну проградуйовану стрічку), а також вертикальні проградуйовані стрічки: 4-15. Стрічки 1 UA 76379 U 5 10 15 20 25 30 35 40 проградуйовані у міліметрах. На перетині горизонтальних і вертикальних проградуйованих стрічок, для пересування та знімання числових значень, розміщені пересувні фіксуючі вічка (36 вічок), які містять чотири отвори відповідно до горизонтальних і вертикальних проградуйованих стрічок, які проходять крізь них. Пристрій тазової ділянки людини використовується наступним чином (Фіг. 2-4). Поперечні смуги закріплюють шляхом просування стрічки у муфту 16 (зовнішній вигляд муфти див. Фіг. 5 - вигляд з зовнішнього боку, Фіг. 6 - вигляд з внутрішнього боку), що дозволяє зафіксувати проградуйовані стрічки при вимірюванні. Розташування та переміщення горизонтальних та вертикальних стрічок відносно одна одної та відносно антропометричних точок (таблиця 1) [4] здійснюється за допомогою пересувних вічок 17 (зовнішній вигляд пересувних вічок див. Фіг. 7), в центрі якого при переміщенні змінюється числове значення. Пристрій тазової ділянки людини розташовують на фігурі людини, суміщаючи вертикальні та горизонтальні стрічки пристрою у наступній відповідності (таблиця 1): 1 - градуйована стрічка у відповідності з лінією талії; 2 - градуйована стрічка у відповідності з лінією стегон II; 3 - градуйована стрічка у відповідності з лінією стегон І; 4 - градуйована стрічка у відповідності з вертикальною лінією середини передньої частини тіла; 5 - градуйована стрічка у відповідності з вертикальною лінією середини задньої частини тіла; 6, 7 - градуйовані стрічки у відповідності з вертикальними геодезичними лініями передньої частини тіла; 8, 9 - градуйовані стрічки у відповідності з вертикальними геодезичними лініями задньої частини тіла; 10, 11 - градуйовані стрічки у відповідності з вертикальними дотичними лініями передньої частини тіла; 12, 13 - градуйовані стрічки у відповідності з вертикальними дотичними лініями задньої частини тіла; 14, 15 - градуйовані стрічки у відповідності з вертикальними лініями бічних частин тіла. Таке розташування пристрою тазової ділянки тіла дозволяє одночасно знімати виміри меж примітивів геометричних модулів або блоків по конструктивних поясах та смугах [5]. Параметри примітивів, які є комбінацією точок, прямих або дуг і в сукупності утворюють геометричні модулі, можуть бути зняті безпосередньо з тазової ділянки людини, або після зняття самого пристрою шляхом зчитування числових значень із зафіксованих на проградуйованій стрічці 17 вічок, які розташовані у відповідності з будовою тазової ділянки тіла. Пристрій тазової ділянки людини виготовлений для правої та лівої тазової ділянок для урахування асиметричності тіла людини. Використання пристрою геометричних модулів тазової ділянки дозволяє отримати усі межі числових значень примітивів у геометричних модулях для побудови розгортки, а також для виконання генерування блоків та математичного опису зміни силуету, що значно спрощує побудову та моделювання поясних виробів за допомогою використання меж геометричних модулів та впливає на підвищення якості посадки виробу на фігурі людини. Пристрій для вимірювання параметрів геометричних модулів тазової ділянки тіла Таблиця Характеристика антропометричних Умовне позначення Номер Характеристика проходження Назва лінії точок, що розташовані антропометричних лінії лінії по лінії членування точок [4] поверхні фігури 1 2 3 4 5 Проходить горизонтально Точка висоти лінії 1 Обхват талії навколо тулуба на рівні лінії с талії талії Проходить горизонтально Обхват стегон 2 навколо тулуба через сідничні Сіднична точка р II точки 45 2 UA 76379 U Продовження табл. Номер лінії 1 3 4 5 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 5 10 Характеристика антропометричних Умовне позначення Характеристика проходження Назва лінії точок, що розташовані антропометричних лінії по лінії членування точок [4] поверхні фігури 2 3 4 5 Проходить горизонтально Сіднична точка, Обхват стегон навколо тулуба через сідничні р Виступаюча точка І точки та з врахуванням ф живота виступаючої точки живота Вертикальна Проходить вертикально від лінія середини верхньогрудинної точки через Верхньогрудинна д передньої лінію обхвату талії до рівня частини обхвату стегон Вертикальна Проходить вертикально від лінія середини шийної точки до рівня обхвату Шийна б задньої стегон частини Вертикальна геодезична Проходить вертикально через лінія соскову точку від плечового Соскова к передньої зрізу до лінії обхвату стегон частини Вертикальна Проходить вертикально від геодезична точки основи шиї на спинці до Основа шиї в лінія задньої лінії обхвату стегон частини Вертикальна Проходить вертикально від дотична лінія точки переднього кута Передній кут пахвової н передньої пахвової западини до лінії западини частини обхвату стегон Вертикальна Проходить вертикально від дотична лінія точки заднього кута пахвової Задній кут пахвової 0 задньої западини до лінії обхвату западини частини стегон Вертикальна Проходить вертикально від Точка висоти лінії лінія бічної точки висоти лінії талії до с талії частини рівня обхвату стегон Джерело інформації 1. Пат. А.с. 2019109 С1, МПК А41Н 3/00 Устройство для снятия мерок / Салихова З.Р. -№ 5064308/12; заявл. 23.04.1993; опубл. 15.09.1994, Бюл. № 17. 2. Пат. 38345 Україна, МПК А41Н/02 Обмірювач фігури людини / Цимбал Т.В.; заявник та патентовласник Київський державний університет технологій та дизайну. - № 2000063724, заявл. 26.06.2000; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. 3. Славінська А.Л. Основи модульного проектування одягу: Монографія / А.Л. Славінська. Хмельницький: ХНУ, 2007. - 167 с. 4. Бунак В.В. Антропометрия. - М., 1941. - 212 с. 5. Рахманов Н. А. Устранение дефектов одежды - 2-е изд. /Н.А. Рахманов, С.И. Стаханова М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1985. - 128 с. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Пристрій для вимірювання параметрів геометричних модулів тазової ділянки тіла, який являє собою спільну розгортку тазової ділянки тіла для поясних виробів, що містить геометричні модулі передньої та задньої частини, який відрізняється тим, що конструкція тазової ділянки містить геометричні модулі конструктивного прототипу прямої спідниці, при цьому геометричні 3 UA 76379 U 5 модулі конструкції тазової ділянки передньої і задньої частини штанів отримують шляхом вимірювання за допомогою проградуйованих в міліметрах усіх стрічок по вертикалі, горизонталі, розташованих згідно з антропометричними точками, додатково оснащений дотичними та геодезичними смугами по горизонталі та вертикалі, в горизонтальні смуги вмонтовані муфти, за допомогою яких здійснюється фіксування пристрою на тілі людини, величина конкретного примітиву визначається за допомогою пересувних фіксуючих гнучких, тонких, прозорих вічок. 4 UA 76379 U 5 UA 76379 U 6 UA 76379 U 7 UA 76379 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit to measure parameters of geometrical modules of pelvic area of human body

Автори англійською

Slavinska Alla Liudvihivna, Vovk Yulia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Устройство для измерения параметров геометрических модулей тазового участка тела человека

Автори російською

Славинская Алла Людвиговна, Вовк Юлия Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A41H 1/00

Мітки: пристрій, тазової, параметрів, тіла, людини, вимірювання, ділянки, модулів, геометричних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-76379-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-parametriv-geometrichnikh-moduliv-tazovo-dilyanki-tila-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання параметрів геометричних модулів тазової ділянки тіла людини</a>

Подібні патенти