Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Блокнот-органайзер, що містить обкладинку та внутрішній блок аркушів, причому обкладинка має лицьову та зворотну частини, де лицьова частина обкладинки є виконаною суцільно по лінії згину з корінцем, з яким по другій лінії згину з'єднано зворотну частину обкладинки, яка повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення внутрішнього блока аркушів, аркуші внутрішнього блока містять поля для фіксації інформації користувачем блокнота, та який поділений на відповідні розділи для фіксації інформації, розташовані послідовно, та, переважно під назвами "Короткострокова ціль", "Середньострокова ціль", "Довгострокова ціль", причому кожний із розділів представлений у блокноті у вигляді відповідного заголовка, виконаного друкарським шрифтом у верхній частині відповідної сторінки та надрукованих на кожному із аркушів внутрішнього блока наступних полів: "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план" та вільних полів, які виконані із можливістю фіксації інформації як на початку, так й протягом та по закінченні досягнення цілі, на лицьовій сторінці обкладинки розташовано переважно назву "Цілі", виконану друкарським шрифтом, на першому аркуші внутрішнього блока розташовано цитату, яка стосується постановки цілей із вказанням її автора, виконану друкарським шрифтом, на другому аркуші внутрішнього блока розташовано взірець фіксації інформації у вільних полях, виконаний друкарським шрифтом, а на останньому аркуші внутрішнього блока розташовано перелік літературних джерел, які стосуються технік постановки цілей із вказанням їх авторів, виконаний друкарським шрифтом.

2. Блокнот-органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що засіб для скріплення внутрішнього блока аркушів виконаний у вигляді кільцеподібних елементів, закріплених у наскрізних отворах, виконаних в торці блокнота.

3. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-2, який відрізняється тим, що лицьова і зворотна частини обкладинки виконані із напівпрозорого полімерного матеріалу або картону, глянцкартону, шкіри, шкірозамінника.

4. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-2, який відрізняється тим, що лицьова і зворотна частини обкладинки виконані ламінованими.

5. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що на обкладинках та сторінках блокнота розміщена рекламна та/або довідкова інформація.

6. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що містить щонайменше одну закладку.

7. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що закладка виконана у вигляді книжної паперової двосторонньої закладки.

Текст

Реферат: Блокнот-органайзер належить до друкарської справи, зокрема до друкованих виробів спеціального призначення, і може бути використаний при виготовленні блокнотів для широкого кола користувачів, призначених для зберігання, аналізу, систематизації та використання інформації щодо систематизованого стратегічного планування майбутнього та систематизованого контролю досягнення поставлених цілей, що допомагає навести порядок в організації й управлінні часом будь-якого користувача. UA 74082 U (54) БЛОКНОТ-ОРГАНАЙЗЕР UA 74082 U UA 74082 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до друкарської справи, зокрема до друкованих виробів спеціального призначення, і може бути використана при виготовленні блокнотів для широкого кола користувачів, призначених для зберігання, аналізу, систематизації та використання інформації щодо систематизованого стратегічного планування майбутнього та систематизованого контролю досягнення поставлених цілей, що допомагає навести порядок в організації й управлінні часом будь-якого користувача. З рівня техніки відомо друкований виріб, що містить кришку обкладинки з жорсткого листового матеріалу, яка включає лицьову частину, виконану за одне ціле по лінії згину з корінцем, з яким по лінії згину з'єднана зворотна частина, що повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення книжкового блока, який є набором вставних аркушів, виконаних з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні дугоподібні штирові тримачі засобу скріплення, який відрізняється тим, що його обладнано вкладкою, виконаною з жорсткого листового матеріалу, для книжкового блока, яка є нижньою пластиною, розміщеною на зазначених тримачах на зворотній частині кришки обкладинки під книжковим блоком і через корінець перегином з'єднана з верхньою пластиною, розташованою над книжковим блоком і виконаною з наскрізним прямокутним отвором для пропускання рознімних дугоподібних штирових тримачів засобу скріплення та з бічними стінками, відігнутими вниз у бік нижньої пластини для охоплення книжкового блока з трьох боків щонайменше частина вставних аркушів книжкового блока виконана за одне ціле із закладкою у вигляді пелюстка, що виступає за габарит аркуша, для відображення інформації про місце положення цього аркуша або про текстову інформацію на вставних аркушах, розташованих під ним, при цьому на тримачах розміщено фіксатор книжкового блока для утримування останнього на нижній пластині від переміщень його по цих тримачах, а всі пелюстки винесено на один бік книжкового блока (патент UA 6176 U, публ. 15.04.2005 p.). Зазначений друкований виріб має обмежені функціональні можливості та не призначений для систематизованого стратегічного планування майбутнього та систематизованого контролю досягнення поставлених цілей, оскільки не містить засобів, що дозволяють упорядковувати інформацію. Відомий також блокнот, який містить обкладинку, що містить лицьову частину, виконану суцільно по лінії згину з корінцем, з яким по другій лінії згину з'єднано зворотну частину, що повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення книжкового блока, частини книжкового блока відокремлено аркушами із закладками у вигляді пелюсток, що виступають за межі аркушів, причому усі пелюстки винесено на один бік книжкового блока, а аркуші виконано з можливістю їх виймання, де блокнот містить другий книжковий блок, виконаний ідентично першому блоку і розміщений паралельно йому, причому обидва блоки виконано з можливістю їх виймання і заміни по одному аркушу чи одночасно всіх (патент UA 15025 U, публ. 15.06.2006 p.). Зазначений друкований виріб має більш широкі функціональні можливості у порівнянні із рішенням, описаним у патенті UA 6176 U, однак, з одного боку, воно є досить складним, та, з другого боку, не призначене для систематизованого стратегічного планування майбутнього та систематизованого контролю досягнення поставлених цілей, оскільки не містить засобів, що дозволяють упорядковувати інформацію. Відомий також органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації, який являє собою щоденник, який включає палітурку та внутрішній блок аркушів, який поділений на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача щоденника та/або містять поля для запису інформації користувачем щоденника. Щоденник також має чотири комплекти аркушів, кожен з яких призначений для запису специфічної інформації користувачем (патент UA 43467 U, публ. 25.08.2009 р.). Описане технічне рішення є досить складним та його використання може призвести до деякого ускладнення при організації часу для користувача. При цьому вказане технічне рішення не містить деяких полів або розділів, призначених для фіксації інформації, які можуть знадобитися користувачу під час здійснення довгострокового та короткострокового планування. З рівня техніки відомий щоденник, що містить палітурку та внутрішній блок аркушів, який поділений на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача щоденника та/або містять поля для запису інформації користувачем щоденника. Внутрішній блок аркушів містить якнайменше три розділи, переважно, під назвою "Стратегічне планування", "Щоденне планування" та "Про все", розташовані послідовно, а щоденник додатково містить щонайменше одну закладку на календарний місяць, яка містить розділ для внесення інформації щодо цілей на місяць в якнайменше шести сферах життєдіяльності людей, переважно, в таких як кар'єра, хобі, здоров'я, фінанси, сім'я, освіта та двох інших сферах, вибраних користувачем, та розділ для внесення інформації щодо основних задач на кожний день місяця (патент UA 60693 U, публ. 25.06.2011 p.). До недоліків вибраного аналога варто віднести те, що він є громіздким, 1 UA 74082 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 включає багато розділів, які не завжди вибирає користувач для заповнення й які неможливо видалити. Вказане технічне рішення не дає можливості в зручній формі вести систематизований облік. В основу корисної моделі поставлена задача створення блокнота-органайзера більш дешевого, більш простого та зручного у користуванні, який можна постійно тримати при собі, більш ефективного, за рахунок розширення його функціональних можливостей, зокрема, підвищення ефективності та забезпечення умов для відстеження планів та завдань, а також здійснення заходів для досягнення цілей короткострокових, середньострокових та довгострокових, тобто надання блокноту функцій нагадування та створення для користувача умов для поступового досягнення поставлених ним цілей, а також, та за рахунок скорочення трудовитрат, витрат часу й засобів. Поставлена задача вирішується за рахунок створення блокнота-органайзера, який містить обкладинку та внутрішній блок аркушів, причому обкладинка має лицьову та зворотну частину, де лицьова частина обкладинки є виконаною суцільно по лінії згину з корінцем, з яким по другій лінії згину з'єднано зворотну частину обкладинки, яка повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення внутрішнього блока аркушів, аркуші внутрішнього блока містять поля для фіксації інформації користувачем блокнота, та який поділений на відповідні розділи для фіксації інформації, розташовані послідовно, та, переважно під назвами "Короткострокова ціль", "Середньострокова ціль", "Довгострокова ціль", причому кожний із розділів представлений у блокноті у вигляді відповідного заголовка, виконаного друкарським шрифтом у верхній частині відповідної сторінки та надрукованих на кожному із аркушів внутрішнього блока наступних полів: "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план" та вільних полів, які виконані із можливістю фіксації інформації як на початку, так й протягом та по закінченні досягнення цілі, де на лицьовій сторінці обкладинки розташовано переважно назву "Цілі", виконану друкарським шрифтом, на першому аркуші внутрішнього блока розташовано цитату, яка стосується вислову відомої людини щодо планування та постановки цілей, із вказанням її автора, виконану друкарським шрифтом; на другому аркуші внутрішнього блока розташовано взірець фіксації інформації у вільних полях, виконаний друкарським шрифтом, а на останньому аркуші внутрішнього блока розташовано перелік літературних джерел, які стосуються технік постановки цілей із вказанням їх авторів, виконаний друкарським шрифтом. Додатково засіб для скріплення внутрішнього блока аркушів блокнота виконаний у вигляді кільцеподібних елементів, закріплених у наскрізних отворах, виконаних в торці блокнота. Лицьова і зворотна частини обкладинки виконані із напівпрозорого полімерного матеріалу або глянцкартону. На обкладинках та сторінках блокнота розміщена рекламна та/або довідкова інформація. Блокнот-органайзер може містити закладку, яка може бути виконана у вигляді книжкової паперової двосторонньої закладки. Наявність у блокноті щонайменше однієї закладки дозволяють підвищити зручність нагадування користувачу вибраних їм цілей як короткострокових, середньострокових, так і довгострокових, тобто підвищити ефективність користування блокнотом-органайзером. Запропонована корисна модель представлена на фігурах: на фіг. 1 схематично показано загальний вигляд закритого блокнота-органайзера (в ізометрії); на фіг. 2 - схематично показано загальний вигляд відкритого блокнота (поля для фіксації інформації не показано). Блокнот-органайзер містить обкладинку 1, виконану із шкіри, картону, глянцкартону, ламінованою тощо, та внутрішній блок аркушів 2, обкладинка 1 включає лицьову частину 3, виконану суцільно по лінії згину 4 з корінцем 5, з яким по другій лінії згину 6 з'єднано зворотну частину 7, що повторює за формою лицьову частину 3 та несе в зоні лінії згину 7 засіб для скріплення внутрішній блок аркушів 8. на фіг. 3 схематично показано загальний вид лицьової сторінки обкладинки блокнотаорганайзера, де 9 - переважна назва "Цілі", виконана друкарським шрифтом; на фіг. 4 схематично показано загальний вид першої сторінки внутрішнього блока аркушів блокнота-органайзера, де 10 - цитата, яка стосується постановки цілей із вказанням її автора, виконану друкарським шрифтом; на фіг. 5 схематично показано загальний вид другої сторінки внутрішнього блоку аркушів блокноту, де (11) - взірець фіксації інформації у вільних полях, виконаний друкарським шрифтом; 2 UA 74082 U 5 10 15 на фіг. 6 схематично показано загальний вид сторінки розділу "Короткострокова ціль", де 12 - поля для фіксації інформації щодо короткострокової цілі; на фіг. 7 схематично показано загальний вид сторінки розділу "Середньострокова ціль", де 13 - поля для фіксації інформації щодо середньострокової цілі; на фіг. 8 схематично показано загальний вид сторінки розділу "Довгострокова ціль", де 14 поля для фіксації інформації щодо довгострокової цілі; на фіг. 9 схематично показано загальний вигляд останньої сторінки внутрішнього блока аркушів, де 15 - перелік літературних джерел, які стосуються технік постановки цілей із вказанням їх авторів, виконаний друкарським шрифтом. Є зрозумілим, що зображення, наведені на фігурах, ніяким чином не обмежують кількість можливих варіантів здійснення блокнота-органайзера, згідно з корисною моделлю, а тільки пояснюють ознаки технічного рішення, викладені у формулі. Наводимо приклад використання пропонованого блокнота-органайзера. Приклад. Для постановки, наприклад, короткострокової цілі користувач заповнює поступово усі вільні поля таблиці розділу внутрішнього блока аркушів "Короткострокова ціль", що знаходяться напроти відповідних полів "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план". Наприклад: викладення цілі початкова дата кінцева дата одержувані переваги вихідна точка план купити пральну машинку 14 травня 2012 року 31 грудня 2012 року я зможу полегшити свій труд, бачити родину у чистій одежі, а прання перетворити на задоволення сьогодні мій дохід складає 2 тисячі гривень почати відкладати з щомісячного доходу. Застосувати вправу мозкового штурму, описану у книжці Братана Трейсі "Як розбагатіти з нуля" 20 25 30 35 40 45 50 Аналогічним чином користувач заповнює поступово й усі вільні поля таблиці розділу внутрішнього блока аркушів "Середньострокова ціль", що знаходяться напроти відповідних полів "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план". Аналогічним чином користувач заповнює й усі вільні поля таблиці розділу внутрішнього блока аркушів "Довгострокова ціль", що знаходяться напроти відповідних полів "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план". При заповненні таблиць користувач може використовувати закладку. По результатах заповнення таблиць користувач, наприклад, планує та формує особистий або сімейний бюджет на певний строк, заповнюючи таблиці. Плануючи наприклад, бюджет, користувач має змогу накопичувати кошти, визначати пріоритети статей витрат, навчається дбайливо ставитись до власних коштів. За допомогою блокнота-органайзера користувач має змогу грамотно вести свої або сімейні справи. Додатково можуть проводити тренінги та навчання з підвищення ефективності планування часу користувача та досягнення цілей з використанням заявленого щоденника. Додатково, користувач може вивчати техніки постановки цілей відповідно до переліку літературних джерел, вказаних на останньому аркуші внутрішнього блока блокнотаорганайзера. Є зрозумілим, що приклад ніяким чином не обмежує кількість можливих варіантів здійснення блокнота-органайзера, згідно з корисною моделлю, а тільки пояснює ознаки технічного рішення, викладені у формулі. Представлений блокнот-органайзер є дешевим, простим та зручним у користуванні. Його можна постійно тримати при собі. Він є ефективним, оскільки його функціональні можливості є широкими, зокрема він характеризується високою ефективністю щодо забезпечення умов для відстеження планів та завдань, а також щодо здійснення заходів для досягнення цілей як короткострокових, середньострокових, так й довгострокових. Заявлена корисна модель може бути відтворена з використанням відомих матеріалів, засобів та операцій, що підтверджує її промислову придатність. Для реалізації заявленого технічного рішення не потрібна наявність спеціального складного устаткування, спеціальних приміщень та оснащення, спеціально підготовленого персоналу. Пропонована корисна модель є екологічно безпечною та не передбачає використання будьяких токсичних чи шкідливих для здоров'я речовин. 3 UA 74082 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 35 1. Блокнот-органайзер, що містить обкладинку та внутрішній блок аркушів, причому обкладинка має лицьову та зворотну частини, де лицьова частина обкладинки є виконаною суцільно по лінії згину з корінцем, з яким по другій лінії згину з'єднано зворотну частину обкладинки, яка повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення внутрішнього блока аркушів, аркуші внутрішнього блока містять поля для фіксації інформації користувачем блокнота, та який поділений на відповідні розділи для фіксації інформації, розташовані послідовно, та, переважно під назвами "Короткострокова ціль", "Середньострокова ціль", "Довгострокова ціль", причому кожний із розділів представлений у блокноті у вигляді відповідного заголовка, виконаного друкарським шрифтом у верхній частині відповідної сторінки та надрукованих на кожному із аркушів внутрішнього блока наступних полів: "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план" та вільних полів, які виконані із можливістю фіксації інформації як на початку, так й протягом та по закінченні досягнення цілі, на лицьовій сторінці обкладинки розташовано переважно назву "Цілі", виконану друкарським шрифтом, на першому аркуші внутрішнього блока розташовано цитату, яка стосується постановки цілей із вказанням її автора, виконану друкарським шрифтом, на другому аркуші внутрішнього блока розташовано взірець фіксації інформації у вільних полях, виконаний друкарським шрифтом, а на останньому аркуші внутрішнього блока розташовано перелік літературних джерел, які стосуються технік постановки цілей із вказанням їх авторів, виконаний друкарським шрифтом. 2. Блокнот-органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що засіб для скріплення внутрішнього блока аркушів виконаний у вигляді кільцеподібних елементів, закріплених у наскрізних отворах, виконаних в торці блокнота. 3. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-2, який відрізняється тим, що лицьова і зворотна частини обкладинки виконані із напівпрозорого полімерного матеріалу або картону, глянцкартону, шкіри, шкірозамінника. 4. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-2, який відрізняється тим, що лицьова і зворотна частини обкладинки виконані ламінованими. 5. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що на обкладинках та сторінках блокнота розміщена рекламна та/або довідкова інформація. 6. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що містить щонайменше одну закладку. 7. Блокнот-органайзер за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що закладка виконана у вигляді книжної паперової двосторонньої закладки. 4 UA 74082 U 5 UA 74082 U 6 UA 74082 U 7 UA 74082 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organizer

Автори англійською

Onufriiev Oleksii Vladyslavovych

Назва патенту російською

Блокнот-органайзер

Автори російською

Онуфриев Алексей Владиславович

МПК / Мітки

МПК: B42F 15/00, B42D 5/00, B42F 3/00

Мітки: блокнот-органайзер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-74082-bloknot-organajjzer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Блокнот-органайзер</a>

Подібні патенти