Інноваційна технологічна лінія з виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Інноваційна технологічна лінія, яка представляє собою безперервно діючу в потоковому режимі закриту систему, яка складається з пристроїв і механізмів, виготовлених з нержавіючої сталі і з'єднаних між собою суцільними трубопроводами для подачі і транспортування сировини і готового кормового продукту з використанням гвинтових, скребкових і ковшових конвеєрів з запрограмованим контролем виробництва і якості продукції, яка на першому етапі має дві роздільні лінії, одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-приймач для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для видалення з крові води, а друга лінія - для переробки пір'яної сировини, яка включає бункер-приймач, стрічковий металодетектор для видалення металевих домішок з пір'яної сировини і гідролізер для її гідролізу, а на другому етапі технологічна лінія об'єднує в спільному технологічному процесі заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки, яка включає накопичувальний бункер для змішування в ньому зкоагульованої крові і гідролізованого пір'яного продукту, дискову сушарку для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, борошномельний пристрій і накопичувальний жолоб з ваговою шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх зважування та складування за допомогою кари.

Текст

Реферат: Інноваційна технологічна лінія представляє собою безперервно діючу в потоковому режимі закриту систему, яка складається з пристроїв і механізмів, виготовлених з нержавіючої сталі і з'єднаних між собою суцільними трубопроводами для подачі і транспортування сировини і готового кормового продукту з використанням гвинтових, скребкових і ковшових конвеєрів з запрограмованим контролем виробництва і якості продукції. На першому етапі лінія має дві роздільні лінії, одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-приймач для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для видалення з крові води, а друга лінія - для переробки пір'яної сировини, яка включає бункер-приймач, стрічковий металодетектор для видалення металевих домішок з пір'яної сировини і гідролізер для її гідролізу. На другому етапі технологічна лінія об'єднує в спільному технологічному процесі заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки, яка включає накопичувальний бункер для змішування в ньому зкоагульованої крові і гідролізованого пір'яного продукту, дискову сушарку для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, борошномельний пристрій і накопичувальний жолоб з ваговою шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх зважування та складування за допомогою кари. UA 121732 U (12) UA 121732 U UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до виробництва високопротеїнових кормових добавок з крові і гідролізованої пір'яної сировини на птахопереробних підприємствах промислового типу з вирощування на м'ясо курчат-бройлерів. В останні роки виробництво кормових добавок тваринного і рибного походження в Україні різко знизилось, а вартість імпортованих дуже висока. В той же час у нашій країні останнім часом інтенсивного розвитку набула галузь промислового птахівництва, зокрема вирощування і переробка на м'ясо курчат-бройлерів. При цьому значна кількість нехарчових відходів забою птиці на багатьох птахофабриках не переробляється на кормові цілі, що не тільки призводить до великих втрат цінної високобілкової сировини, але й є серйозною причиною забруднення навколишнього середовища і погіршення екології довкілля. Раніше нами розроблена і впроваджена в НВП "Біокор-Агро" Обухівського району Київської області та ефективно працює екологічна малогабаритна технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки риби і забою птиці, на яку одержано декілька патентів на винаходи та затверджено вітчизняні стандарти на виробництво цих кормових добавок [1, 2]. Ця технологія розрахована для виробництва кормових добавок з нехарчових відходів переробки риби і забою птиці на невеликих за розміром фермерських і приватних підприємствах [3]. Наразі актуальною проблемою є організація переробки нехарчових відходів забою птиці на кормові цілі на птахофабриках промислового типу з вирощування на м'ясо курчат-бройлерів, в першу чергу з крові і гідролізованої пір'яної сировини. Переробка цих відходів на кормові цілі не тільки дасть можливість збільшити виробництво повноцінних білкових кормів, але й істотно підвищити екологічну безпеку довкілля. У зв'язку з цим задача нашої корисної моделі - розробити з урахуванням існуючих новітніх технологій переробки відходів птахівництва на кормові цілі ефективну інноваційну технологічну лінію з виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки з крові і гідролізованої пір'яної сировини на великих птахопереробних підприємствах з вирощування курчат-бройлерів на м'ясо. З цією метою нами проведено детальний патентний пошук, огляд вітчизняної і зарубіжної літератури та вивчено практичний досвід передових птахопереробних підприємств з ефективних інноваційних технологій виробництва високопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів забою птиці, зокрема з крові і пір'яної сировини. Основним видом обладнання для температурної переробки крові і кровопродуктів раніше використовували вакуумні котли в комплекті з механізмами для заключного висушування і подрібнення кров'яного продукту. Для обеззараження крові немає необхідності в жорсткому і тривалому її обробленні, тому її можна переробляти за температури близько 100 °C, але коли до крові добавляється кісткова сировина (5-10 %), температура обробки підвищується до 118-122 °C. Для виробництва кров'яного борошна застосовують стерилізацію в інтервалі температур 118-122 °C за тиску 0,09-0,12 МПа. Амінокислотний склад крові швидко розкладається під час нагріву, тому її можна обробляти за температури не вище 122° С. Для виробництва кров'яного борошна застосовують вакуумні котли марок КВМ-4,6А і Ж4-ФПА та котли фірми "Атлас" (Данія). Обробка крові у вакуумних котлах проходить в 2 етапи: I - стерилізація крові при включенні кісткової сировини при 118-122 °C; II - висушування за температури 72-80° С в умовах вакууму при 53-68 кПа [4]. Кров, яку одержують при забої птиці, через великий в ній вміст води (до 80 %), технологічно малопридатна в натуральному стані для виробництва кормової добавки, а її висушування до необхідних кондицій для тривалого зберігання дуже енергозатратне, тому за сучасними технологіями кров перед використанням для виробництва сухих кормових добавок піддається коагуляції (згущенню) і видаленню води та одержанню згущеного кров'яного залишку у спеціальних пристроях, які називаються коагуляторами. Так, розроблений пристрій для коагуляції крові, в якому розпилювач крові виконаний у вигляді з'єднаного з джерелом ультразвуку стержньового концентратора поздовжніх коливань з осьовим каналом, а парові інжектори виконані з постійних магнітів з осьовим розміщенням полюсів, що підвищує енергоємність пристрою [5]. Відомий пристрій для коагуляції крові, в якому розпилювач крові виконаний у вигляді з'єднаного з джерелом ультразвуку стержньового концентратора поздовжніх коливань, який охвачує його вільний кінець втулки з радіальним каналом, а парові інжектори зроблені з 1 UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 постійних магнітів з осьовим розміщенням полюсів, що дає можливість знизити енергоємність установки [6]. Відомий також пристрій для виробництва кров'яного борошна, який містить розділений на дві секції корпус з патрубками, в яких встановлені на порожніх приводних валах перфорований барабан і конічний фільтруючий елемент, що дає можливість в інтенсивному безперервному режимі проводити всі операції з переробки крові на кормове борошно та підвищувати продуктивність технологічного процесу [7]. В останні роки розроблений пристрій для коагуляції крові, який містить корпус з завантажувальним і розвантажувальним патрубками, водяну рубашку для обігріву та закріплений в середині корпусу шнек, що має гвинтову лопать і пустотілий вал з отворами для подачі пару, який відрізняється тим, що отвори на валу розміщені не менше, ніж в два ряди, при цьому кожен ряд отворів паралельний гвинтовій лопаті шнека, при чому ряди отворів знаходяться на рівній відстані між собою і гвинтовою лопаттю, а початок кожного ряду отворів зміщено відносно початку попереднього ряду по дузі пустотілого валу на кут 18-60° в залежності від кількості рядів [8]. Більш ефективним є виробництво кров'яного борошна на потокових технологічних лініях. Схема механізмів технологічної лінії з виробництва кров'яного борошна включає приймач крові, насос-подрібнювач, в якому проходить подрібнення згустків крові, коагулятор, в який кров подається гвинтовим насосом і де проходить безперервна коагуляція крові завдяки подачі пари і автоматичним підтриманням температури на рівні 95 °C та тиску 0,4 МПа, із коагулятора кров подається на безперервно діючу центрифугу, де зкоагульована кров розділяється на обезводнений коагулят і воду. Обезводнений коагулят за допомогою закритого шнека надходить в сушарку безперервної дії, а потім на шнек для вивантаження кров'яного борошна [9]. Виробництво білкових кормів з пір'яної сировини має певну особливість. Пір'я і пух належать до кератинової сировини. За хімічним складом кератинова сировина є природним концентратом білка, однак у натуральному стані пір'яна кератинова сировина не розчиняється у воді, не перетравлюється і не засвоюється в організмі тварин через наявність у молекулі білка дисульфідних зв'язків типу -S-S- між поліпептидними ланцюгами. Тому білки пір'яної кератинової сировини, тільки після гідролізу, внаслідок розриву дисульфідних зв'язків, стають водорозчинними, добре перетравлюються і засвоюються в організмі тварин. Так, відомий спосіб переробки відходів забою птиці на кормові цілі у вакуум-горизонтальних котлах різної конструкції (так звані котли Лапса), які, в основному, використовуються для утилізації відходів тваринного походження на санітарно-ветеринарних заводах, об'єднаних в асоціацію "Укрветсанзавод" [10]. З метою підвищення ефективності переробки відходів тваринного походження на кормові добавки проведено ряд удосконалень вакуум-горизонтальних котлів. Однак, не дивлячись на їх удосконалення, гідротермічний режим має задовільні результати у вакуум-горизонтальних котлах лише при переробці м'ясо-кісткових відходів, але малоефективний при переробці пір'яної сировини, так як не забезпечує повного гідролізу кератинових дисульфідних зв'язків у молекулах пір'яного білка. Тому кормове борошно, одержане з м'ясо-кісткових відходів птахопереробних підприємств у вакуум-горизонтальних котлах, має перетравність протеїну на рівні лише 31-37 %, а борошно, одержане тільки з пір'яної сировини, - ще меншу. З метою підвищення якості і перетравності кормового борошна з відходів птахопереробних підприємств в Україні вивчали ефективність їх переробки в екструдерах. Це дає можливість забезпечувати одночасно дію на кормовий продукт не тільки високої температури, але й тиску. Експериментально було встановлено, що оптимальним режимом для виробництва кормового борошна з відходів птахофабрик шляхом екструзії є такий: температура робочих циліндрів екструдера - 250-300 °C, експозиція (час перебування продукту в екструдері під дією заданої температури) - 45-105 сек., вологість сировини, що переробляється - 20-30 %. Перетравність протеїну у кормовому борошні, одержаному з відходів птахофабрик, становила 75-80 %, тобто збільшилась в порівнянні з неекструдованим в 2-2,5 разів [11]. У зв'язку з цим гідроліз пір'яної сировини у вакуум-горизонтальних котлах тільки за гідротермічного режиму (тобто лише за підвищеної температури при обробці пір'яної сировини паром чи при кип'ятінні) не ефективний і проводити його недоцільно. В Україні розроблені термохімічні технології гідролізу пір'яної сировини та виробництва пташиного пір'яного борошна у вакуум-горизонтальних котлах Лапса різної модифікації чи у сталевих реакторах-гідролізерах з використанням реагентів з різними хімічними властивостями (аміак, кальцинована сода, питна сода, сечовина, їдкий натрій). Найбільш ефективним з них виявився гідроліз пір'яної сировини у вакуум-горизонтальних котлах чи у сталевому реакторі 2 UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 типу 0110-5,0-4 - СА10 з використанням як хімічного каталізатора їдкого натрію (NaOH). На першому етапі гідролізу одержують КБП (концентрат білковий пір'яний). Гідроліз пір'яної сировини ведеться у 4 % розчині NaOH за середньої температури 115 °C упродовж 2 год. По закінченню гідролізу одержаний КБП, що має рН 10,8 од., нейтралізується 35-40 % фосфорною кислотою до рН 7-7,6 од. у тому ж гідролізері відразу після закінчення процесу гідролізу білкової сировини без охолодження отриманого гідролізату. Нейтралізований білковий гідролізат з вмістом сухих речовин 25-35 % після фільтрування відправляється на сушку. Для обезводнення білкового гідролізату з перо-пухової сировини в промислових умовах придатна будь-яка сушарка, проте вона повинна бути високопотужною (500-1000 кг випаровуваної вологи за годину). Обезводнення проводиться на розпилювальній сушарці при температурі вхідного повітря 190±5 °C, вихідного 85±5° С. При сушці гідролізату у вихровому шарі рухомих металевих або інертних носіїв - температура 290±10 °C і 120 °C відповідно. У готовому сухому кормовому продукті вміст сирого протеїну становить не менше 70 %, у тому числі 35 % водорозчинних білків, 28 % пептидів і 7 % вільних амінокислот. Перетравність білків КБП (концентрат білковий пір'яний) in vitro сягає 76 %, засвоєння в організмі тварин - 70 %, КБП здатний замінювати в організмі тварин до 30 % білка раціону [12]. Відоме також виготовлення кормової білкової добавки з відходів сировини тваринного походження, зокрема пташиного пір'я, що містить екструдер, який відрізняється тим, що зона завантаження виконана необігріваною з поступовим нарощуванням тиску і видаленням з сировини вологи і повітря та ущільненням об'ємної маси сировини на кінцевій ділянці необігрівної зони екструдера у 8-16 разів. Звільнена від повітря ущільнена сировина потрапляє в обігрівну зону екструдера і під дією високих температур і подальшого нарощування тиску забезпечується проходження гідролізу білкових структур пір'яної сировини до амінокислотного складу. В момент виходу з екструдера тиск миттєво спадає до атмосферного, вода вибухоподібно перетворюється в пару, руйнуючи залишки білкових зв'язків, забезпечуючи повний гідроліз пір'яної сировини [13]. Виробництво кормового борошна з пір'яної сировини з використанням процесу екструдування має задовільні результати, але складне в обслуговуванні механізмів, а також праце- і енергозатратне, тому не знаходить широкого застосування на практиці. Відомий двошнековий гідролізер багатопрофільного використання, сконструйований для високотемпературної, але короткотермінової гідролізної переробки пір'яної сировини на кормові цілі в безперервному технологічному потоці. Суть процесу роботи гідролізера полягає в переході від традиційної багатогодинної технології переробки пір'яної сировини за температурних режимів на рівні 130-140 °C до її високотемпературної переробки при 180-200 °C в короткотерміновому протягом 60-90 секунд режимі безперервного технологічного процесу при тонкому шарі оброблюваної пір'яної сировини [14]. За іншими авторами також пропонується перехід від багатогодинної (6-12 год.) обробки пір'яної сировини з великою початковою вологістю більше 80 % за. температури 130-140 °C до короткотривалої обробки напівсухої пір'яної сировини за температури більше 160 °C протягом 60-90 сек., що гарантує практично повне збереження термолабільних амінокислот і високе засвоєння продукту та його стерильність. Вміст білка і його перетравність складає близько 85 % [15]. Відома апаратурно-технологічна лінія (схема) гідротермічного гідролізу кератину в тонкому шарі пір'яної сировини, яка дає можливість розкласти структуру кератину (водневі і -S-Sзв'язки), провести частковий гідроліз, попередити вторинну агрегацію білків, зберегти лабільні амінокислоти лізин, метіонін, цистеїн і стерилізувати кормовий продукт, яка включає з'єднані шнековими транспортерами бункер-накопичувач пера, вловлювач чужорідних предметів, прес віджиму води, транспортер з металодетектором для видалення металевих домішок, бункернакопичувач з дозатором, гідролізер з підживлювачами, флешкамеру, сушильну камеру, кінцевим продуктом якої є пір'яне кормове борошно [16]. Недоліком цієї лінії є те, що кінцевим кормовим продуктом є тільки пір'яне кормове борошно, яке недостатньо збалансоване за амінокислотним і мінеральним складом і поступається за поживною цінністю багатьом кормам тваринного походження. Відомі технологічні лінії з виробництва кормів тваринного походження компанії Saria (Сарія), які за класичною схемою включають в сучасному виробництві чотири лінії з роздільної переробки нехарчових відходів на кормові цілі: - лінія з переробки боєнських відходів; - лінія з переробки змішаних відходів; - лінія з переробки крові; - лінія з переробки пера. 3 UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Лінія з переробки крові включає прийомну ємність, в яку кров подається через сито спеціальним насосом, коагулятор, в який кров подається спеціальним трубопроводом, де вона коагулюється під дією гарячого пару, декантер, в якому із зкоагульованої водно-кров'яної суміші проходить відділення зкоагульованого кров'яного білка від води, дискову сушарку для видалення залишкової вологи з кров'яного борошна, перемелювальний пристрій, силос для зберігання кров'яного кормового борошна та механізми для його відвантаження. Лінія з переробки пера включає спеціальний приймальник пір'яної сировини, дробарку для подрібнення пера, гідролізер безперервної дії, дискову сушарку для сушіння пір'яного кормового продукту, прес для відділення жиру, перемелювальний пристрій пір'яного корму, бункер для зберігання пір'яного борошна, пакувальний механізм для фасування його в мішки [17]. Ці технологічні лінії переробки крові і пір'яної сировини на кормові цілі найближчі до нашої корисної моделі і приймаються нами за прототип. Недоліком прототипу є те, що переробка крові і пір'яної сировини на кормові цілі за технологією компанії Saria включає дві окремі технологічні лінії з роздільним виробництвом двох різних кормових добавок - кормового кров'яного борошна і кормового пір'яного борошна, а задача нашої корисної моделі - розробити з інженерно-технічними працівниками ТОВ "Комплекс Агромарс" одну інноваційну технологічну лінію для одночасного спільного виробництва комплексної комбінованої кров'яно-пір'яної кормової добавки з крові і пір'яної сировини. Необхідність в розробленні єдиної технологічної лінії для спільного виробництва комбінованої кров'яно-пір'яної кормової добавки обумовлена тим, що кров і пір'яна сировина є основними відходами забою птиці, тому їх спільна і одночасна переробка на одній технологічній лінії та в єдиному технологічному процесі забезпечить повне і більш ефективне їх використання для виробництва комбінованої кров'яно-пір'яної кормової добавки, яка за амінокислотним і мінеральним складом та загальною поживністю більш збалансована, ніж кожна з кормових добавок з крові чи пір'яної сировини, виготовлених окремо на різних технологічних лініях. Так, в кормовому кров'яному борошні в порівнянні з кормовим борошном з гідролізованої пір'яної сировини більше, ніж у 3 рази незамінної амінокислоти лізину, більше, ніж у 4 рази гістидину і в 1,5 рази більше аланіну і лейцину, а в кормовому борошні з гідролізованої пір'яної сировини більше, ніж в кров'яному борошні цистину в 3 рази, серину та проліну - в 2 рази, а також жиру (6,45 % проти 0,15 %) [18]. Крім цього для комплектації двох технологічних ліній для роздільного виробництва кров'яного і пір'яного борошна потрібні значно більші виробничі площі, ніж для комплектації одної технологічної лінії для спільного виробництва комбінованої кров'яно-пір'яної кормової добавки, оскільки змішування виготовлених роздільно кров'яного і пір'яного борошна для їх комбінованого використання вимагає додаткових затрат. Місце розроблення інноваційної технологічної лінії з виробництва високопротеїнової кормової добавки з крові і гідролізованої пір'яної сировини - ТОВ "Комплекс Агромарс" с Гаврилівка Вишгородського району Київської області. Розроблення інноваційної технологічної лінії проведені спільно з інженерно-технічними працівниками ТОВ "Комплекс Агромарс" на основі патентного пошуку, огляду вітчизняної і зарубіжної літератури, вивчення сучасних світових інноваційних технологій переробки нехарчових відходів продукції птахівництва на високопротеїнові кормові добавки та вивчення передового досвіду вітчизняних птахокомплексів промислового типу з впровадження інноваційних технологій переробки відходів забою птиці на кормові цілі, зокрема з крові і пір'яної сировини. Інноваційна технологічна лінія розроблена і змонтована з використанням пристроїв І механізмів компанії "Haarslev Industries". Запропонована як корисна модель інноваційна технологічна лінія для безперервного потокового режиму виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки з крові і пір'яної сировини представляє собою закриту систему пристроїв для коагуляції крові і гідролізу пір'яної сировини та механізмів для заключної їх переробки, виготовлених з нержавіючої сталі і з'єднаних між собою трубопроводами для подачі і транспортування сировини і готового корму з використанням гвинтових (черв'ячних), скребкових та ковшових конвеєрів. Переробка крові і пір'яної сировини на запропонованій інноваційній технологічній лінії з метою виробництва комбінованої високопротеїнової кров'яно-пір'яної кормової добавки на першому етапі має дві роздільні лінії, одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-приймальник для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для видалення з крові води, а друга лінія - для переробки пір'яної сировини, яка включає бункерприймальник, стрічковий металодетектор для видалення металевих домішок з пір'яної сировини і гідролізер для її гідролізу, а на другому етапі технологічна лінія об'єднує в спільному технологічному процесі заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки і включає накопичувальний бункер для змішування в ньому зкоагульованої крові і 4 UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 гідролізованого пір'яного продукту, дискову сушарку для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, борошномельний пристрій для її помелу і накопичувальний жолоб з ваговою шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх зважування та складування за допомогою кари. Схема інноваційної технологічної лінії з виробництва комбінованої високопротеїнової кров'яно-пір'яної кормової добавки приведена на фігурі. Переробка крові і пір'яної сировини на інноваційній технологічній лінії відбувається наступним чином. Кров з цеху забою птиці транспортується в цех переробки відходів - приймальник (1), звідки 3 насосом перекачується в танк для крові (2) ємністю 30м . З танка кров безперервно перекачується в коагулятор (3), де вона коагулюється вприском пари. Коагулятор містить гвинтовий конвеєр змішувач, що забезпечує оптимальний розподіл пари і ефективну коагуляцію крові та можливість попередити відкладення осадку. Зкоагульована кров проходить через декантер (4), де відбувається відділення води з крові. Процес коагуляції контролюється програмним комп'ютерним забезпеченням. Перо з цеху забою птиці транспортується в цех виробництва кормових добавок і розвантажується в прийомний бункер (5), звідки за допомогою гвинтового конвеєра подається в стрічковий металодетектор (6) для видалення металевих частин з пір'яної сировини. З стрічкового конвеєра перо подається в гідролізер безперервної дії (7) за допомогою гвинтового конвеєра, де пір'яна сировина гідролізується. Завантаження, процес гідролізу і розвантаження гідролізера контролюється за допомогою комп'ютера. Гідролізований пір'яний продукт видаляється з гідролізера під тиском пари і надходить в прийомний бункер дискової сушарки (8), де він перемішується з кров'ю. Після змішування зкоагульовані тверді частинки крові і гідролізований пір'яний продукт надходять в дискову сушарку безперервної дії (9) за допомогою гвинтового конвеєра. Дискова сушарка безперервної дії - це один з видів дискових сушарок з паралельними дисками, які забезпечують ефективне висушування кормового продукту з виходом продукції високої якості. Борошно розвантажується за допомогою розвантажувального шнека. Швидкість виробництва і якість кормового продукту контролюється вимірюванням температури на виході дискової сушарки, де в продукті контролюється точний вміст вологи. Далі, з розвантажувального шнека дискової сушарки, борошно подається на вібраційне сито (10) для виявлення чужорідних предметів і їх видалення з кров'яно-пір'яного борошна. Кров'яно-пір'яне борошно накопичується на виході вібраційного сита в гвинтовім конвеєрі і транспортується в охолоджувач борошна (11). Охолоджувач борошна має горизонтальний циліндричний статор і обертовий змішувач з лопатками. Вентилятор подає повітря в охолоджувач через відкритий повітряний вхід, яке далі виходить в автоматичний мішковий фільтр. З охолоджувача борошно транспортується на борошномельний пристрій (12) за допомогою гвинтового конвеєра, де перемелюється. З борошномельного пристрою борошно транспортується на гвинтовий конвеєр за допомогою ковшового елеватора. Після ковшового елеватора борошно транспортується на пакувальний жолоб з ваговою шкалою (13), де борошно пакується у біг-беги, звідки вони переміщуються за допомогою великого підйомника (кари). Отже, головними механізмами переробки крові і пір'яної сировини на комбіновану кров'янопір'яну кормову добавку є коагулятор крові, гідролізер для гідролізу пера (паровий автоклавутилізатор) і дискова сушарка виробництва компанії "Haarslev Industries" за їх безперервного потокового режиму роботи. Переваги запропонованої інноваційної технологічної лінії з виробництва комбінованої високопротеїнової кров'яно-пір'яної кормової добавки: - технологічна лінія дає можливість виробляти комбіновану високопротеїнову кров'янопір'яну кормову добавку з двох інгредієнтів - крові і пір'яної сировини, яка за амінокислотним і мінеральним складом більш повноцінна, ніж кожна з кормових добавок, виготовлених окремо з крові чи пір'яної сировини; - технологічна лінія представляє собою закриту систему, що попереджує виробничі газові і парові викиди в атмосферу, забруднення довкілля і підвищує його екологічну безпеку; - всі працюючі механізми технологічної лінії виготовлені з нержавіючої сталі, що гарантує тривалу їх експлуатацію і високу якість кормової продукції; - лінія розрахована на роботу в безперервному потоковому режимі, що забезпечує її високу продуктивність і економічну ефективність; - лінія змонтована з урахуванням оптимального режиму переробки крові і пір'яної сировини і максимально адаптована до конкретних умов виробництва на підприємстві; 5 UA 121732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - режим роботи лінії і якість виробництва кормової добавки забезпечується запрограмованим комп'ютерним контролем. Технічний результат запропонованої на корисну модель інноваційної технологічної лінії з виробництва комбінованої високопротеїнової кров'яно-пір'яної кормової добавки заключається в підвищенні продуктивності і економічній ефективності за одночасної переробки відходів забою птиці з крові і пір'яної сировини на спільній технологічній лінії та виробництва більш збалансованої за амінокислотним і мінеральним складом кормової добавки, крім цього спільна технологічна лінія з виробництва комбінованої кров'яно-пір'яної кормової добавки вимагає менших виробничих площ для її монтажу, менше обслуговуючого персоналу, покращує санітарно-ветеринарні умови виробництва, підвищує екологічну безпеку довкілля. Таким чином, як корисна модель пропонується інноваційна технологічна лінія, яка відрізняється тим, що представляє собою безперервно діючу в потоковому режимі закриту систему пристроїв і механізмів, виготовлених з нержавіючої сталі і з'єднаних між собою суцільними трубопроводами для подачі і транспортування сировини і готового кормового продукту з використанням гвинтових, скребкових і ковшових конвеєрів з запрограмованим контролем виробництва і якості продукції, яка на першому етапі має дві роздільні лінії, одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-приймальник для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для видалення з крові води, а друга лінія - для переробки пір'яної сировини, яка включає бункер-приймальник, стрічковий металодетектор для видалення металевих домішок з пір'яної сировини і гідролізер для її гідролізу, а на другому етапі технологічна лінія об'єднує в спільному технологічному процесі заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки, яка включає накопичувальний бункер для змішування в ньому зкоагульованої крові і гідролізованого пір'яного продукту, дискову сушарку для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, борошномельний пристрій і накопичувальний жолоб з ваговою шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх зважування та складування за допомогою кари. Список використаних джерел 1. Деклараційний патент на корисну модель № 49790. Україна, МПК А23К 1/10. Добавка рибна високопротеїнова / В.Г. Кебко, М.Г. Порхун, Д.М. Микитюк, В.М. Сундіков [та ін.]. - № u 200912113; заявл. 25.01.09; опубл. 11.05.10. Бюл.№ 9. -6 с. 2. Кебко В., Голембівський С., Микитюк Д., Кальнобродський О., Кобаль Б., Сундіков В. ДСТУ 7486:2013. Корми для тварин. Добавка рибна високопротеїнова. Технічні умови. - К.: Мінекономрозвитку України. -2015. -10 с. 3. Гадзало, Я.М. Пристрій і технологічна лінія з виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок / Я.М. Гадзало, М.В. Гладій, Ю.Ф. Мельник, В.Г. Кебко, М.Г. Порхун, В.М. Сундіков, О.І. Кальнобродський, С.О. Голембівський // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука, 2015. - Вип. 50. - С. 6-16. 4. Файвишевский, М.Л. Переработка крови убойных животных / М.Л. Файвишевский // М.: Агропромиздат, 1988. - 224 с. 5. Патент на изобретение № 2133573. Российская Федерация, МПК А23К 1/04. Устройство для коагуляции крови / О.И. Квасенков, В.А. Ломачинский, Э.С. Гореньков; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности. - № 98112283/13; заявл. 25.06.98; опубл. 27.07.99, -3 с. 6. Патент на изобретение № 2133575. Российская Федерация, МПК А23К 1/04. Устройство для коагуляции крови убойных животных / О. И. Квасенков, В. А. Ломачинский, Э. С. Гореньков; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности. - № 98112326/13; заявл. 25.06.98; опубл. 27.07.99. -3 с. 7. Патент на изобретение № 2134517. Российская Федерация, МПК А23К 1/04. Устройство для производства кровяного порошка / О.И. Квасенков, В.А. Ломачинский, Э.С. Гореньков; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности. -№ 98112222/13; заявл. 25.06.98; опубл. 20.08.99. -4 с. 8. Патент на изобретение № 2251273. Российская Федерация, МПК А23J 1/06. Устройство для коагуляции крови / В.Н. Кусков, В.Ю. Паульс, Н.И. Смолин; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет. - № 2003125924/13; заявл. 22.08.03; опубл. 10.05.05. Бюл. № 13, - 5 с. 6 UA 121732 U 5 10 15 20 25 9. Мышалова О.М. Общая технология мясной отрасли / О.М. Мышалова // Кемерово: ЛМТ КемТИПП, 2004. - 100 с. 10. Вербицький, П. Утилізація відходів тваринного походження в Україні / П. Вербицький // Тваринництво України. - 2008. - № 5. - С. 2-6. 11. Гуменюк, Г.Д. Нові види сировини для виробництва комбікормів та удосконалення систем контролю якості: автореф. дис. … док. с.-г. н. / Г.Д. Гуменюк. - К., 1996. - 48 с 12. Панасенко, І.Г. Рекомендації з переробки перо-пухової сировини в білковий корм / І.Г. Панасенко, П.І. Локес, С.В.Аранчій. - Полтава, 2008. -28 с 13. Деклараційний патент на винахід № 61868. Україна, МПК А23J 1/10, А23К 1/10, А23N 17/00, В29С 47/38. Спосіб виготовлення кормової білкової добавки з відходів сировини тваринного походження та пристрій для здійснення способу / Є.П. Бармашин, В.В. Лук'янчук, Л.В. Ромушкевич, В.О. Сенатос; заявник та патентовласник ТОВ "Техноцентр "Техагроресурс»». № 2003065404; заявл. 10.06.03; опубл. 15.11.05. Бюл. № 11. - 8 с 14. Волик, В.Г. Эффективное использование вторичного сырья, получаемого при переработке птицы / В.Г. Волик, Д.Ю. Исмаилова, О.Н. Ерохина, С.В. Зиновьев, С.С. Козак, Ю.Е. Мухин, О.В. Королева // Птица и птицепродукты. - 2011. - № 3. - С. 16-19. 15. Шванская, И.А. Использование отходов перерабатывающих отраслей в животноводстве / И.А. Шванская, Л.Ю. Коноваленко // М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2011. - 96 с. 16. Попов В.О. Технологии переработки отходов птицефабрик [Электронный ресурс] / В. О. Попов. Режим доступа: http://www. ffprom22.ru/info/events/konferentsii/regionalnye-konferentsii.pdf. Загл. с экрана. 17. Проект SARIA - завод по производству животных белков. - Режим доступа: http://agropost.ru/zhivotnovodstvo/korma/proekt-saria-proizvodstvo-zhivotnih-belkov.html. - Загл. с экрана. 18. Околелова Т.И. Различные виды кормовой муки для бройлеров / Т.И. Околелова, В.Савченко // Птицеводство. - 2009. - № 9. - С. 28-29. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 Інноваційна технологічна лінія, яка представляє собою безперервно діючу в потоковому режимі закриту систему, яка складається з пристроїв і механізмів, виготовлених з нержавіючої сталі і з'єднаних між собою суцільними трубопроводами для подачі і транспортування сировини і готового кормового продукту з використанням гвинтових, скребкових і ковшових конвеєрів з запрограмованим контролем виробництва і якості продукції, яка на першому етапі має дві роздільні лінії, одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-приймач для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для видалення з крові води, а друга лінія - для переробки пір'яної сировини, яка включає бункер-приймач, стрічковий металодетектор для видалення металевих домішок з пір'яної сировини і гідролізер для її гідролізу, а на другому етапі технологічна лінія об'єднує в спільному технологічному процесі заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової добавки, яка включає накопичувальний бункер для змішування в ньому зкоагульованої крові і гідролізованого пір'яного продукту, дискову сушарку для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, борошномельний пристрій і накопичувальний жолоб з ваговою шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх зважування та складування за допомогою кари. 7 UA 121732 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23N 17/00, A23J 1/10, A23K 10/24

Мітки: високопротеїнової, кров'яно-пір'яної, технологічна, інноваційна, лінія, комбінованої, добавки, кормової, виробництва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-121732-innovacijjna-tekhnologichna-liniya-z-virobnictva-kombinovano-visokoprotenovo-krovyano-piryano-kormovo-dobavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інноваційна технологічна лінія з виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки</a>

Подібні патенти