Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Візок агломераційної конвеєрної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму з бортами та продовжними ребрами, на яких монтуються колосникові ґрати із окремих колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, при цьому різниця висот зівів колосників різних конструкцій не менша товщини прямолінійного приливу, колосники різних конструкцій встановлено в продовжні ребра візка поперемінно через один, причому колосники двох різних конструкцій мають різну товщину робочої частини, висота зівів колосників з більшою товщиною робочої частини більша висоти зівів колосника з меншою товщиною робочої частини, а різниця їх висот не більша товщини поперечних ребер візка, який відрізняється тим, що колосники ґрат виготовлені із різних конструкційних матеріалів, причому числове значення величини межі витривалості матеріалу  колосників із товщиною робочої частини  вибирається за формулою:

,

де  - межа витривалості матеріалу колосників із товщиною робочої частини , 0,18 - показник степеня.

Текст

Реферат: Візок агломераційної конвеєрної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму з бортами та продовжними ребрами, на яких монтуються колосникові ґрати із окремих колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, при цьому різниця висот зівів колосників різних конструкцій не менша товщини прямолінійного приливу, колосники різних конструкцій встановлено в продовжні ребра візка поперемінно через один, причому колосники двох різних конструкцій мають різну товщину робочої частини, висота зівів колосників з більшою товщиною робочої частини більша висоти зівів колосника з меншою товщиною робочої частини, а різниця їх висот не більша товщини поперечних ребер візка, причому колосники ґрат виготовлені із різних конструкційних матеріалів, причому числове значення величини межі витривалості матеріалу  12 колосників із товщиною робочої частини B 2 вибирається за формулою: 0,18  B 1   ,  12   11   B 2    де  11 - межа витривалості матеріалу колосників із товщиною робочої частини B 1 , 0,18 показник степеня. UA 120268 U (12) UA 120268 U UA 120268 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до чорної металургії, а саме до устаткування конвеєрних агломераційних машин. Відомий візок агломераційної конвеєрної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму, обмежену з двох сторін бортами; днище рами має поперечні балки з полками, які служать для набору і підтримки колосників, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з зівами для установлення їх між поперечними балками візка. Установлені між поперечними балками колосники за рахунок прямолінійних приливів на їх головках створюють між робочими частинами суміжних колосників щілини - технологічні зазори, від розміру яких залежить величина живого переріз колосникових ґрат і відповідно продуктивність агломашини. Товщину колосника визначає ширина його головки. На більшості діючих агломераційних фабриках застосовуються колосники товщиною 40 мм і вагою 4-5 кг (при товщині робочої частини 34 мм, товщині прямолінійних приливів 3 мм), які забезпечують живий переріз колосникових ґрат, рівний ≈10 % від їх загальної площі. Така величина живого перерізу є недостатньою для ефективного використання агломашини, а тому його рекомендують збільшувати до 15 %, наприклад за рахунок зменшення товщини колосників [Астахов А.Г. и др. Справочник агломератчика. - К.: Техніка, 1964. - С. 315-316]. Недоліком відомого візка з колосниками однакової товщини є те, що через низьку ефективність самоочищування колосникових ґрат в процесі роботи агломераційної машини живий переріз колосникових ґрат поступово зменшується із-за забивання технологічних зазорів між суміжними колосниками частинками шихти чи агломерату. Причина цього наступна. Самоочищування колосникових ґрат відбувається при переході візка з верхньої робочої гілки машини на нижню холосту та з холостої гілки на робочу. Під час цих переходів колосники візка обертаються у вертикальній площині спочатку на 90°, а потім на 180°. Під дією сил земного тяжіння колосники кожного ряду одночасно переміщуються вниз в вертикальній площині до упору зіву головки колосника в торцеву частину полки поперечної балки візка. При переміщенні ряду колосників в вертикальній площині взаємний рух окремих колосників один відносно одного практично відсутній. За рахунок ударних навантажень, які виникають при русі візка, технологічні зазори між суміжними колосниками частково очищуються від частинок шихти чи агломерату, але ефективність такого самоочищування ґрат низька. Найбільш близьким до пропонованої корисної моделі за технічною суттю і результатом, що досягається, є візок агломераційної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму з бортами та поперечними балками з полками, на яких монтуються колосникові ґрати із колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, при цьому різниця висот зівів колосників різних конструкцій не менша товщини прямолінійного приливу, а колосники різних конструкцій встановлюються на полки поперечних балок поперемінно через один колосник, який відрізняється тим, що колосники двох різних конструкцій мають різну товщину робочої частини, при цьому висота зівів колосників з більшою товщиною робочої частини більша висоти зівів колосників з меншою товщиною робочої частини, а різниця їх висот не більша товщини поперечних балок візка [Патент України на корисну модель № 72788, 2012]. Недоліком відомої конструкції візка агломераційної машини є те, що конструктивні параметри візків агломераційної машини та елементів колосників - робочої частини, головок, зівів, приливів, вибрані із умови забезпечення раціональних технологічних вимог до процесу спікання шихти, але при цьому не враховано особливості механічних характеристик конструкційних матеріалів, із яких виготовлені складальні одиниці агломераційної машини. Особливо важливими є механічні характеристики матеріалу колосників, які обмежують загальну довговічність візків агломераційної машини. Колосники працюють в значному діапазоні робочих температур, яка на робочій гільці агломераційної машини досягає до 1260 С°, в окислювальному, хімічно активному середовищі. Вплив негативних факторів на колосники призводить до їх хімічної корозії і деформації робочого тіла колосників, втрати їх працездатності. При переході візка агломераційної машини на холосту гілку температура колосників знижується до температури оточуючого середовища. Циклічність дії високих температур є основною причиною виходу із ладу колосників. В результаті дії негативних факторів експлуатації колосники з меншою товщиною робочої частини виходять із ладу швидше, їх довговічності нижча, порівняно з колосниками з більшою товщиною робочої частини. Різні терміни служби колосників з різною товщиною робочої частини приводять до розтягнення терміну ремонту з заміни колосників з меншою товщиною робочої частини і виконаних з конструкційного матеріалу з однаковими механічними характеристиками. Задачею пропонованого візка агломераційної машини є забезпечення рівної довговічності колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок 1 UA 120268 U 5 10 15 з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, за рахунок врахування особливостей механічних характеристик конструкційних матеріалів, із яких виготовлені колосники, а також підвищення ефективності роботи агломераційної машини за рахунок скорочення тривалості ремонтних робіт візків, ґрати яких набрано із колосників різних конструкцій. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у візку агломераційної конвеєрної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму з бортами та продовжними ребрами, на яких монтуються колосникові ґрати із окремих колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, при цьому різниця висот зівів колосників різних конструкцій не менша товщини прямолінійного приливу, а колосники різних конструкцій встановлено в продовжні ребра візка поперемінно через один, причому колосники двох різних конструкцій мають різну товщину робочої частини, висота зівів колосників з більшою товщиною робочої частини більша висоти зівів колосника з меншою товщиною робочої частини, а різниця їх висот не більша товщини поперечних ребер візка. Колосники ґрат виготовлені із різних конструкційних матеріалів, причому для забезпечення рівної довговічності колосників, з яких монтуються ґрати,  числове значення величини межі витривалості матеріалу 12 колосників із товщиною робочої частини B2 вибирається за формулою:  B1   12  11  B2    20 25 30 35 40 45 50 0,18 ,  де 11 - межа витривалості матеріалу колосників із товщиною робочої частини B1 ; 0,18 показник степені. Заявлена корисна модель ілюструється схемами, де на фіг. 1 зображено продовжний переріз пропонованого візка агломераційної конвеєрної машини; на фіг. 2 - вид зверху на пропонований візок агломераційної конвеєрної машини; на фіг. 3 - головний вид колосника пропонованого візка агломераційної конвеєрної машини; на фіг. 4 - вид зверху на колосник; на фіг. 5 - вид зліва на колосник; на фіг. 6 - поперечний переріз А-А колосника. Візок агломераційної конвеєрної машини (див. фігури 1, 2) являє собою раму 1, змонтовану на чотирьох роликових опорах 2, яка обмежена з двох сторін бортами 3 і установлена на напрямні рейки 4. Рама 1 має поперечні ребра 5 з полками 6, на яких набираються колосникові ґрати з колосників двох конструкцій - колосників 7 з товщиною робочою частиною B1 і колосників 8 з товщиною робочої частини B2 (рисунки 3-6). Кожен варіант конструкції колосників складається з робочої частини 9 та двох головок 10 з прямолінійними приливами 11, зівами 12 для установлення їх на полках 6 поперечних балок 5. Колосники обох конструкцій - 7 та 8 мають однакову загальну довжину та висоту робочої частини і встановлюються поряд поперемінно через один колосник. Вони відрізняються глибиною зівів L З головок, при цьому глибина зівів LЗ1 головок колосників 7 з більшою товщиною робочої частини B1 більша глибини зівів LЗ2 головок колосників 8 з меншою товщиною робочої частини B2 , а різниця їх глибин дорівнює (1-4) товщині прямолінійних приливів НПР головок колосників 7, 8. При глибині зівів L З більше як 4НПР у колосників 7 з більшою товщиною робочої частини виникає можливість випадіння із ґрат при переході візка з робочої (верхньої) гілки агломашини на холосту (нижню) Н та з холостої гілки на робочу. При глибині зівів меншої як 1 ПР у колосників 8 ефективність зрізання заклинених у технологічному зазорі частинок матеріалу знижується. На стійкість колосників істотний вплив надає висока температура (до 1260 С°), яка виникає під час спікання шихти в окислювальному, хімічно активному середовищі. Ці фактори призводять до хімічної корозії і деформації робочого тіла колосників, результатом чого є зниження довговічності колосників. При переході візка агломераційної машини на холосту гілку температура колосників знижується до температури оточуючого середовища. Основною причиною деформації робочого тіла та зниження довговічності колосників, які експлуатуються в цьому середовищі, є циклічність дії високих температур [Учитель А.Д., Григор'єва В.Г., Іванов А.С. Аналіз конструкцій колосників і колосникових решіток для конвеєрних випалювальних машин. www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/newtech/2008_4/articles/3-7.pdf. Захарченко В.Н., Руденко Н.Р., Мусиенко К.А., Руденко Р.Н. Анализ конструкций колосников агломерационных машин. - www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?]. 2 UA 120268 U 5 10 15 Зниження довговічності та руйнування деталей від дії температурної напруги при повторному нагріванні та охолодженні аналогічно їх руйнування при дії малоциклової втоми. Опір такого виду руйнування називають термічною міцністю, а її розрахунок виконують за методами розрахунку малоциклової міцності. Для розрахунків термічної міцності колосників за методами розрахунку малоциклової міцності представимо в першому наближені штучний колосник як балку рівного перерізу, яку закріплено в двох опорах - між колосниковими балками. На розрахункову балку діє зовнішнє навантаження, яке є результатом взаємодії маси шихти, об'єм якої дорівнює добутку робочої площі колосника (вид зверху на колосник) на висоту завантаженої на візок агломераційної машини, з прискоренням земного тяжіння. Зовнішнє навантаження приводить до виникнення згинальних моментів M в вертикальній площині та нормальної напруги  в тілі колосника. Максимальна напруга max виникає в точках балки, найбільш віддалених від нейтральної осі балки, причому M max  W , (1) де W - момент опору перерізу при згинанні. Значення моменту опору перерізу при згинанні W знаходиться за наступною формулою J W hmax , (2) J 20 3 Bh max 12 . де J - момент інерції перерізу; для прямокутного суцільного перерізу Залежність напруги  a , яка приводить до руйнування колосника, від числа циклів дії високих температур N має такий вид [Расчет на прочность деталей машин: Справочник /И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. - 4-е изд. пере-раб. и доп. - М.: Машиностроение, 1993. 640 с. - С. 33. Малоцикловая и термическая прочность. - mash-xxl.info/info/599529/]: mN  C  const , (3) a 25 30 де m , C - постійні константи для конструкційного матеріалу, із якого виготовлені колосники; m=4-12. Найбільше значення максимальної напруги max , при якому матеріал може витримати без руйнування практично необмежено число циклів N , називають межею витривалості 1 . 2 3 Руйнування деталей при відносно невеликому числі циклів (N=10 -10 ) називають малоцикловою втомою, а здатність матеріалу чинити опір такому руйнуванню - малоцикловою міцністю. Для цих умов можна прийняти [Расчет на прочность деталей машин: Справочник /И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1993. - 640 с. - С. 34], що mN   1 . (4) a 35 40 Численне значення межі витривалості колосників 1K , як технічних об'єктів, що мають певні конструктивні особливості та розміри, знаходяться за наступною формулою: K  1K  d  1 K , (5) де 1 - межа витривалості матеріалу лабораторних зразків; K d - коефіцієнт впливу абсолютних розмірів;   - коефіцієнт, який враховує стан поверхні деталей; K  - ефективний коефіцієнт концентрації напруги. Коефіцієнт впливу абсолютних розмірів K d рекомендується визначати за графіком K d  f d [Расчет на прочность деталей машин: Справочник /И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. - 4е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1993. - 640 с. - С. 35]. Графік можна описати математичним рівнянням виду a Kd  db . (6) 3 UA 120268 U 5 Для діаметрів, що знаходяться в діапазоні 6,5-90 мм, для вуглецевих сталей та чавунів математичне рівняння (6) має такий вид: 16 , Kd  0,18 d . (7) З урахуванням математичного рівняння (7) формулу (5) можна переписати у такому виді: 1 6  ,  1K   1 0,18 d K . (8) Порівняємо механічні характеристики колосників агломераційної машини аналогічної конструкції, але з різною товщиною робочої частини B1 та B 2 . Залежність напруги  a , яка приводити до руйнування колосників товщиною робочої частини B1 та B 2 від числа циклів дії високих температур N1 та N2 (3) з урахуванням (8) запишеться так: m K 1N1  C 1 m N C (9, a) 1K2 2 .(9, б) Число циклів дії високих температур N визначає довговічність колосників. 10 Знайдемо відношення довговічності колосників з різною товщиною робочої частини B1 та B2 як відношення рівнянь (9, а) та (9, б), і запишемо його у такому виді: m K 1 1 m K 2  1 15  N2 N1 . (10) Для колосників агломераційної машини аналогічної конструкції але різної товщини робочої   частини B1 , B 2 коефіцієнт, який враховує стан поверхні деталей 1 2 , ефективний K 1  K 2 коефіцієнт концентрації напруги . Враховуючи це, а також залежність (4), перепишемо рівняння (10) і надамо йому іншого вигляду m 20 0,18m  m  N  1K 1   B 2     2  m  B  N1   1K 2   1    . (11) Для забезпечення рівної довговічності комплекту колосників ґрат з різною товщиною робочої частини B1 та B 2 для них необхідно вибирати такі конструкційні матеріали, які при експлуатації забезпечать опір однаковому числу циклів дії високих температур залежність (11) набуде такого виду: N1  N2 . При цьому m 25 0,18m    1K 1   B 2    1       1K 2    B1    . (12) З формули (12) 0,18 B   1K 2   1K 1  2  B   1 . (13) Враховуючі залежність (8), рівняння (13) можна переписати так: 0,18 30  B1   12  11  B2    , (14)  де 11 - межа витривалості матеріалів колосників із товщиною робочої частини B1 . Тобто, при необхідності забезпечення рівної довговічності колосників із різною товщиною робочої частини, та виготовлених із різних конструкційних матеріалів, числове значення  величини межі витривалості матеріалу 12 колосників із товщиною робочої частини B2 ,  повинно дорівнювати добутку межі витривалості матеріалу колосників 11 із товщиною B /B робочої частини B1 на величину відношення ( 1 2 ) у степені 0,18. 4 UA 120268 U 5 10 15 Запропонований візок агломераційної конвеєрної машини з колосниковими ґратами, набраними із колосників 7 та 8 з товщиною робочої частини B1 та B2 , працює наступним чином. Комплект візків із рамою 1 за допомогою роликових опор 2 безперервно рухається по напрямним рейкам 4, які замкнуті у безкінечну кінематичну стрічку. В простір між бортами 3 візків, які знаходяться на робочій частині напрямних рейок 4, проводиться завантаження огрудкованої шихти з діаметром грудок 5-12 мм для її подальшої технологічної обробки (спікання) до перетворення шихти в агломерат. Спікання проводиться за рахунок просмоктування повітря через шар шихти та технологічні зазори колосникових ґрат. При переході візків з робочої гілки агломераційної машини на холосту гілку проводиться розвантаження агломерату із поверхні ґрат, при цьому візки разом із колосниками 7, 8 перевертаються у вертикальній площині на кут, який спочатку досягає 30-40°. При цьому частина шару агломерату, яка приблизно дорівнює довжині візка, відділяється від загального масиву агломерату і зсувається по поверхні ґрат. Так як завантажена на ґрати сировина частково проникає в технологічні зазори, то виникає його зчеплення із колосниками ґрат. При зсуванні агломерату по зовнішній поверхні ґрат виникає поздовжня сила зчеплення, яка рухає колосники 7, 8 в напрямку руху агломерату. Так як глибина зівів головок колосників з більшою товщиною робочої частини B1 більша глибини зівів головок колосників з меншою товщиною робочої частини B2 , то й відстань, на яку переміщуються колосники 7 та 8 різна: більша для колосників 7 з більшою товщиною робочої частини B1 і менша для колосників 8 з меншою 20 25 30 35 40 45 50 55 товщиною робочої частини B2 . Відносне переміщення колосників 7 та 8 забезпечує процес самоочищення технологічних зазорів колосникових ґрат. При подальшому русі візка по напрямним рейкам, що мають кінематичний розрив 350 мм, при досягненні ним кута нахилу близького до 90° поточний візок ударяється у попередній. При цьому створюються додаткові динамічні сили, які діють на колосники в тому ж напрямку, що і сили зсуву агломерату. Під дією сил земного тяжіння колосники 7, 8, які утримуються на полках 6 поперечних балок 5 візків за допомогою верхніх опорних частин зівів 11 головок 10, переміщуються у вертикальній площині вниз, до контакту нижньої опорної частини зівів 12 з полками поперечних балок 5. Колосники 7, 8 переміщуються вниз на відстань, яка дорівнює різниці глибини зіва 12 і ширини полки 6 поперечної балки 5. Вага колосників 7, 8 рівномірно розподіляється на обидві головки 10 колосників, що сприяє їх переміщенню вздовж площини ґрат. При подальшому русі візка колосники перевертаються у вертикальній площині до кута, який досягає 180°, і в такому положенні рухаються по холостій гільці. При підніманні візків на верхню робочу гілку вони перевертаються у вертикальній площині на додаткових 90°. При цьому колосники 7, 8 зміщуються один відносно іншого і остаточно вилучають залишки шихти і агломерату із технологічних зазорів. При подальшому русі візка колосники займають своє робоче положення. Згідно з прототипом [Патент України на корисну модель № 72788, 2012] максимальний ефект самоочищування колосникових ґрат може бути досягнутим при використанні двох конструкцій колосників: товщиною В1=50 мм та В2=30 мм. Діапазон співвідношення товщини таких колосників знаходиться у межах (1:1,11)-(1:67). При цьому залежність (14) набуде такого вигляду 12  11 11 , . (15) Живий переріз візка з ґратами, набраними із трьох рядів таких колосників, визначається відношенням загальної площі міжколосникових зазорів до загальної площі ґрат. При ширині візка 2500 мм, довжині 1000 мм і товщині колосників 50 мм ґрати складаються із 2500 мм: (50 мм × 3 ряди) = 150 шт. колосників. Площа одного колосникового зазору дорівнює 6 мм × 220 мм 2 = 1320 мм , де 220 мм - довжина технологічного зазору. Загальна площа колосникових зазорів 2 2 величиною 6 мм для візка в цілому складає 150 шт. × 1320 мм =198000 мм . Площа ґрат візка 2 складає 2500 мм × 1000 мм = 2500000 мм . При таких умовах живий переріз ґрат візка дорівнює (198000 × 100 %): 2500000=7,92 %. Загальна кількість колосників запропонованого візка агломашини при колосниках товщиною 30 та 50 мм складає 2500 мм: (30+50) мм × 3 ряди = 93 пари колосників. Всього колосників на візку 93 пари × 2=186 шт. колосників. При цьому загальна площа колосникових зазорів 2 2 величиною 6 мм для візка складає 186 шт. × 1320 мм =245520 мм . При таких умовах живий переріз ґрат візка дорівнює (245520 × 100 %): 2500000=9,82 %. Абсолютний приріст площі живого перерізу ґрат візка досягає 9,82-7,92=1,9 %, відносне зростання площі живого перерізу 5 UA 120268 U 5 10 15 20 25 30 для візка досягає (9,82-7,92) × 100 %: 7,92=24 %. Відомо [Новак С., Гармаш И. и др. Теория и практика управления агломерационным процессом. - Кривой Рог, 2007. - С. 233], що зростання живого перерізу колосникових ґрат агломашини на 1 % від установленого значення приводить до зростання продуктивності агломашини на (0,5…0,7) %. Таким чином, використання запропонованої конструкції візка агломераційної конвеєрної машини в порівнянні із відомими конструкціями забезпечує зростання продуктивності агломашини (0,5…0,7)% × 24 % = (12…16,8)%. Для виготовлення колосників із товщиною робочої частини В1=50 мм можна прийняти сірий чавун (ГОСТ 1412-85) марки СЧ 25, межа витривалості матеріалу якого σ-1(1) = 120 МПа. Згідно з корисною моделлю, що пропонується, відповідно до рівняння (15) для виготовлення колосників із товщиною робочої частини В2=30 мм необхідно прийняти матеріал з межею витривалості σ-1(1) ≥ 132 МПа. Таким матеріалом є сірий чавун марки СЧ 30, межа витривалості якого σ-1(2) = 140 МПа. Другим варіантом вибору матеріалу згідно корисної моделі може бути виготовлення колосників із товщиною робочої частини В1=50 мм із ковкого чавуна (ГОСТ 1412-85) марки КЧ 33-8, межа витривалості матеріалу якого σ-1(1) = 100 МПа. Згідно з рівнянням (15), для виготовлення колосників із товщиною робочої частини В2=30 мм необхідно прийняти матеріал з межею витривалості σ-1(1) ≥ 110 МПа. Таким матеріалом є ковкий чавун марки КЧ 37-12, межа витривалості якого σ-1(2) = 110 МПа. Запропонований візок агломераційної конвеєрної машини забезпечує стабільність живого перетину колосникових ґрат протягом всього періоду експлуатації колосників за рахунок підвищення ефективності їх самоочищування, що забезпечує стабільність виробництва агломерату без додаткових витрат на періодичне очищування технологічних зазорів. Крім цього покращення самоочищення колосникових ґрат дає можливість використовувати колосники з меншою товщиною, що забезпечує збільшення живого перетину колосникових ґрат до 24 %, і, відповідно, продуктивності агломашини - на (12…16,8)%. При виготовлених колосників із різних конструкційних матеріалів вибирається таке значення величини межі витривалості матеріалів σB1 та B2 , при яких забезпечується рівна 1(1) та σ-1(2) колосників із товщиною робочої частини довговічності колосників протягом всього періоду експлуатації колосникових ґрат візків агломераційної машини. При цьому скорочується тривалість ремонтних робіт візків, ґрати яких набрано із колосників різних конструкцій, робоча частина яких знаходиться в обґрунтованому за технологічним критерієм співвідношенні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Візок агломераційної конвеєрної машини, який являє собою змонтовану на чотирьох роликових опорах раму з бортами та продовжними ребрами, на яких монтуються колосникові ґрати із окремих колосників двох різних конструкцій, кожен з яких складається з робочої частини та двох головок з прямолінійними приливами і зівами різної висоти, при цьому різниця висот зівів колосників різних конструкцій не менша товщини прямолінійного приливу, колосники різних конструкцій встановлено в продовжні ребра візка поперемінно через один, причому колосники двох різних конструкцій мають різну товщину робочої частини, висота зівів колосників з більшою товщиною робочої частини більша висоти зівів колосника з меншою товщиною робочої частини, а різниця їх висот не більша товщини поперечних ребер візка, який відрізняється тим, що колосники ґрат виготовлені із різних конструкційних матеріалів, причому числове значення величини межі витривалості матеріалу  12 колосників із товщиною робочої частини B 2 вибирається за формулою: 0,18  B 1   ,  12   11   B 2    де  11 - межа витривалості матеріалу колосників із товщиною робочої частини B 1 , 0,18 показник степеня. 6 UA 120268 U 7 UA 120268 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C22B 1/20, F27B 21/06

Мітки: візок, агломераційної, конвеєрної, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-120268-vizok-aglomeracijjno-konveehrno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візок агломераційної конвеєрної машини</a>

Подібні патенти