Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Екзоскелетон хребта, що містить опору, розміщену нижче зони зовнішнього впливу, головотримач у вигляді ложа для підпотиличної, підщелепної і підборідної частин голови і активуючі елементи, що мають кінематичний зв'язок та з'єднання між собою і є засобом регулювання навантаження і витягування хребта користувача, який відрізняється тим, що опора для хребта є розподіленою по його відділах і її виконано в вигляді жорсткого розбірного каркаса, який складається з стійок, перекладин, корсетів таза, грудного та поясного відділів хребта, які включають кульові опори, тримачі, планки, напрямні, ложі головотримача для підпотиличної, підборідної частин голови виконано в вигляді двох тримачів з накладками, що амортизують, ложі головотримача для підщелепної частини голови виконано з ременів з амортизаційними накладками, тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками, головотримач з опорою для хребта з'єднуються засобом регулювання навантаження і витягування сегментів хребта що містить трос, до кінців якого, через кульову опору, прикріплено гвинт, гайки-смушки, тримач, планки з отворами, активуючі елементи виконано в вигляді гумових бинтів та витяжних пружин з тримачами, при цьому опора для хребта, корсети таза, грудного та поясного відділів, ложі головотримача, засіб регулювання навантаження і витягування хребта, активуючі елементи виконано з можливістю взаємного переміщення та роз'ємного з'єднання між собою.

2. Екзоскелетон хребта за п. 1, який відрізняється тим, що активуючі елементи доповнюють засобами забезпечення плавучості пристрою та користувача, а як корсети таза, поясного та грудного відділу хребта, лож головотримача для підпотиличної, підборідної та підщелепної частин голови використовують індивідуальні ортопедичні вироби.

Текст

Реферат: Винахід належить до медичних пристроїв, які застосовуються для профілактики та лікування хребта шляхом витягування хребців та зміцнення його м'язів. Екзоскелетон хребта містить опору для хребта, виконану в вигляді жорсткого розбірного каркаса, який складається з стійок, перекладин, корсетів таза, грудного та поясного відділів хребта, які включають кульові опори, тримачі, планки, напрямні та ложі головотримача. Головотримач з опорою для хребта з'єднують засобом регулювання навантаження і витягування сегментів хребта, що містить трос, до кінців якого через кульову опору прикріплено гвинт, гайки-смушки, тримач та планки з отворами. Опора для хребта, корсети таза, грудного та поясного відділів, ложі головотримача, засіб регулювання навантаження і витягування хребта, активуючі елементи виконано з можливістю взаємного переміщення та роз'ємного з'єднання між собою. Досягається розширення функціональних властивостей пристрою. UA 113110 C2 (12) UA 113110 C2 UA 113110 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонований винахід належить до медичної галузі, зокрема до медичних пристроїв, які застосовуються для профілактики, лікування хребта шляхом витягування хребців та зміцнення його м'язів. Відома стійка для витягування хребта, яка має поворотну платформу, на якій установлена перекладина з сидінням і головотримачем з можливістю обертання їх навколо вертикальної осі, при цьому головотримач має манжету і ремені, які охоплюють голову пацієнта і передають на неї зовнішні навантаження (патент України № 21158, А61Н1/00, 1/02, А63В23/02, опубл. 15.12.2000). Недолік цієї стійки у тому, що вона важка, складна і матеріалоємна, а її головотримач, як елемент активізації шийних м'язів і витягування хребта, охоплює голову з усіх сторін, занадто ускладнений і заважає у виконанні будь-якій діяльності під час процедури, яка до того ж не може бути достатньо тривалою, бо потребує вихідного положення вису на руках. Відомий розбірний снаряд для витягування хребта та тренування м'язів, що його підтримують (патент на корисну модель України № 69476, А61Н1/00, 1/02, А63В23/02, опубл. 25.04.2012). Він сприяє рухам голови і не заважає навантаженню м'язів шиї, але його недоліком є те, що він забезпечує цю активність тільки епізодично, коли людина лежить під певним кутом на полиці та підтримується руками і коли вона виконує рухи головою і руками, бо для цього треба зафіксувати шезлонг, а з ним і стійку. Пристрій має розбірну конструкцію, що дозволяє його зручне транспортування, в тому числі, на літаку. Дія пристрою більшою мірою стосується витягування хребта і регулюється кутом нахилу полиці і підтримкою ваги тіла руками. Витягування шийних хребців забезпечується при окремому використанні головотримача, що викликає незручність і втому. Найбільш близьким по суті є шийний активатор, який містить опору у вигляді фіксуючих кронштейна з обоймою, а головотримач виконано у вигляді ложа для підпотиличної, підщелепної і підборідної частин голови і активуючі елементи, що мають кінематичний зв'язок між собою та є засобом регулювання навантаження і витягування сегментів хребта (патент України № 71577, А61Н 1/02, А61 F5/02, А 63 В23/02, опубл. 15.12.2004). Цей пристрій придатний для витягування та фіксації шийного відділу хребта і в змозі забезпечити його активацію у вигляді різноманітних рухів головою в умовах регульованого фізичного навантаження м'язів шиї, а також регульовану фіксацію витягування грудного відділу хребта, в умовах спокою не тільки сидячи але, хоча і з певним дискомфортом, стоячи та лежачи. Недолік цього пристрою у тому, що він не може розподілено впливати на окремі складові та, активно, на весь хребет в цілому. В основу винаходу поставлена задача з урахуванням позитивних і негативних сторін прототипу, створити новий варіант пристрою, що має можливістю активнішого впливу на хребець, відділ хребта чи весь хребет шляхом зміни кількісного та якісного складу елементів його конструкції. Поставлена задача вирішується тим, що екзоскелетон хребта містить опору, розміщену нижче зони зовнішнього впливу, головотримач - у вигляді ложа для підпотиличної, підщелепної і підборідної частин голови, і активуючі елементи, що мають кінематичний зв'язок та з'єднання між собою і є засобом регулювання навантаження і витягування хребта користувача. Відповідно до винаходу опора для хребта є розподіленою по його відділах і її виконано в вигляді жорсткого розбірного каркаса, який складається з стійок та перекладин, корсетів таза, грудного та поясного відділів хребта, які включають кульові опори, тримачі, планки, напрямні, ложі головотримача для підпотиличної, підборідної частин голови виконано в вигляді двох тримачів з накладками, що амортизують, ложі головотримача для підщелепної частини голови виконано з ременів з амортизаційними накладками, тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками, головотримач з опорою для хребта з'єднуються засобом регулювання навантаження і витягування хребта, що містить трос, до кінців якого, через кульову опору, прикріплено гвинт, гайки-смушки, тримач, планки з отворами, активуючі елементи виконано в вигляді гумових бинтів (витяжних пружин) з тримачами, при цьому опора для хребта, корсети таза, грудного та поясного відділів, ложі головотримача, засіб регулювання навантаження і витягування хребта, активуючі елементи виконано з можливістю взаємного переміщення та роз'ємного з'єднання між собою. Для розширення функціональних можливостей та підвищення комфорту використання активуючі елементи доповнюють засобами плавучості пристрою та користувача, а як корсети таза, поясного та грудного відділу хребта, лож головотримача для підпотиличної, підборідної та підщелепної частин голови використовують індивідуальні ортопедичні вироби. Технічний результат полягає в тому, що запропонований пристрій володіє можливістю активнішого впливу на хребець, відділ хребта чи весь хребет шляхом зміни кількісного та 1 UA 113110 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 якісного складу елементів його конструкцій. Для розкриття суттєвих ознак пристрою, що наведений, та їх причинно-наслідкового зв'язку з технічним результатом, що заявляється, достатньо, щоб розбірний, регульований по довжині, розбірний каркас опори хребта з стійок та перекладин створювали жорстку конструкцію, що через шарові опори упирається в корсет таза, відносно якої здійснюється розподілене витягування хребта, відділів та окремих хребців в усіх площинах їх руху. Розбірний каркас опори хребта виконано з стійок та перекладин в вигляді Пта Т-подібних конструкцій. Перша з них розміщуються перед грудною кліткою, інша - позаду спини користувача. Для жорсткості ці конструкції поверх з'єднуються між собою короткими перекладинами. Між головотримачем та корсетом таза можуть розміщувати грудний та/або поясний корсети, з можливістю переміщення відносно перекладин розбірного каркаса опори хребта. Конструкція лож для фіксації підпотиличної, підщелепної і підборідної частин голови дозволяє адаптувати їх під антропометричні параметри голови та встановлювати необхідний нахил черепа в потрібній площині. Основний зовнішній вплив на хребет здійснюється створенням дозованої величини та напрямку його витягування під дією ваги тіла, в зоні розбірного каркаса опори хребта, відносно черепної коробки та таза з допомогою засобу регулювання навантаження і витягування хребта. Додатковий - шляхом просторового переміщення, в цій же зоні, грудного та поясного корсетів. Крім того, підсилення цього впливу здійснюється шляхом дозованої та розподіленої дії активних елементів. Величина витягування хребта через вплив на шийний відділ хребта регулюється гвинтовим з'єднанням головотримача через трос з кульовими опорами, перекладину каркаса з отворами, гвинти та гайку-смушку. Підвищення функціональності засобу здійснюється переміщенням місця знаходження троса в горизонтальній площині, що знаходиться над розбірним каркасом опори хребта. Це дозволяє позиціонувати вектор витягування в вибраній точці горизонтальної площини над черепом. Властивості троса з кульовими шарнірами дозволяють здійснювати рух м'язам шийного відділу хребта навіть під час його витягування. Крім того, разом з іншими складовими, він ще й забезпечує кінематичний зв'язок між розбірним каркасом опори хребта та головотримачем. Можливість зміни взаємного положення конструктивних елементів засобу регулювання навантаження і витягування хребта, корсетів та активуючих елементів відносно розбірного каркасу опори хребта дозволяє просторово нормалізувати положення сегментів хребців практично всіх відділів хребта (що важливо наприклад при сколіозі). Нарешті використання додаткових корисних можливостей, в т.ч. активуючих елементів, дозволяє підвищити комфорт та розширити діапазон корисних м'язових навантажень сегментів хребта. Таким чином, зміна зусилля та напрямку направленого витягування сегментів хребта в сагітальній, горизонтальній та фронтальних площинах досягається можливістю: а) зміни величини та напрямку кута відхилення від вертикального напрямку витягування; б) прикладання розподілених векторів сили в поперечному напрямку до дії основної сили витягування. Використання індивідуальних ортопедичних корсетів, головотримача та засобів забезпечення плавучості пристрою та користувача, забезпечує підвищення комфортності та ефективності примусового виправлення порушень, в т.ч. зв'язково-м'язового корсета хребта. Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 наведено приклад під'єднання пристрою до тулуба та голови, вид спереду; фіг. 2 - вид ззаду; фіг. 3 - вид збоку; фіг. 4 - вид зверху; фіг. 5 - кінематична схема кріплення корсета відділу хребта до стійки розбірного каркаса опори хребта. Екзоскелетон хребта складається з головотримача в складі підборідної, підщелепної та підпотиличної лож, виконаних в вигляді тримачів 1, 2 з амортизаційними накладками та різьбовими отворами на торцях, планки 3, 4 з отворами, лінійно розміщеними вздовж, горизонтального тримача 5 з поперечними отворами, розміщеними вздовж, та різьбовим отвором зі сторони торців, жорсткого розбірного каркаса опори хребта, що складається з довгих стійок 6 з поперечними отворами, розміщеними вздовж неї, та різьбовим отвором на торці одного кінця та поперечним отвором - другого, довгих перекладин 7 з поперечними отворами, розміщеними вздовж них, коротких перекладин 8 з поперечними отворами, розміщеними вздовж, корсета 9 (таза, поясного та грудного відділів хребта), що складається з лівої 10 та правої 11 лож з амортизаційним покриттям всередині та кульовою опорою, розміщеною зовні на кронштейні, кульова опора містить сферичне заглиблення 12 з кришкою, гвинт (вісь) 13 з голівкою 14 випуклої сферичної форми на торці циліндричної частини та гранованим заглибленням 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини, ременів 16 з тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками, гайок-смушок 17, троса 18 з сферичними 2 UA 113110 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 заглибленнями 12 з кришками на затискачах його кінців, активаторів (пружин, гумових бинтів) 19, тримачів активатора 20. Нерозглянуті можливості статичної взаємодії складових пристрою, показані на кресленні (фіг. 1-5) та витікають з опису його роботи при різних варіантах застосування. Приклад реалізації, що наводиться, володіє основними корисними властивостями, що заявляються. Конструкцію пристрою покажемо на прикладі його реалізації. Відповідно до антропометричних параметрів користувача (тулуба, таза, шиї, черепа) по габаритам його тулуба на різьбовому з'єднанні спочатку збирається опора в вигляді фрагмента жорсткого розбірного каркаса опори хребта з двох "Т" подібних вузлів. Вони утворюються з довгих стійок 6, верхні торцеві частини яких перпендикулярно з'єднані з довгими перекладинами 7. Над довгими перекладинами 7, також на різьбовому з'єднанні, розміщують коротку перекладину 8. При необхідності досягнення додаткової жорсткості утвореної "Н" зони розбірного каркаса опори хребта до торцевих кінців довгих перекладин 7 можуть жорстко закріплюватись дві додаткові короткі перекладини 8. Нижні поперечні отвори довгих стійок 6 розбірного каркасу опори хребта кріпляться гвинтами 13 з голівкою 14 сферичної форми на торці циліндричної частини та гранованим заглибленням 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини відповідно до лівої 10 та правої 11 лож корсета 9 таза. Корсет 9 таза попередньо підганяють до антропометрії користувача. Включення кульової опори в нижній отвір довгих стійок 6 забезпечує, при необхідності, кутове переміщення таза відносно розбірного каркаса опори хребта в усіх площинах руху. Для цього в конструкції корсета таза додатково використовують наприклад напрямні, тримачі, ремені 16 з тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками, їх розміщують попереду та позаду таза. Коли ж виникає необхідність створення жорсткості конструкції корсета таза з унеможливленням переміщення його складових в сагітальній та фронтальній площинах руху, замість хоча б одного з ременів 16 з тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками використовують жорсткі тримачі (наприклад металеві) з напрямними. напрямні з засобами фіксації до тримачів жорстко закріплюються на кожній з лож корсета. Переміщенням напрямних відносно тримачів і наступним жорстким з'єднанням їх між собою, наприклад різьбовим, досягають необхідної антропометричної гомологічності штучної і природної біомеханічних конструкцій. Аналогічно збирається конструкція головотримача та підганяється під антропометричні параметри користувача. Для цього, торцеві частини тримачів 1, 2 гвинтами з'єднують з планками 3, 4, що в свою чергу хрестоподібно попарно з'єднуються між собою через горизонтальний тримач 5. Конструкцію головотримача доповнюють двома тасьмами з ворсовими застібками та липкими стрічками (що виконують роль підщелепного ложа). Вони кріпляться до торцевих частин тримачів 1, 2. Фіксується створена індивідуалізована конфігурація головотримача до черепа через різьбове з'єднання тримачів 1, 2 з планками 3, 4 за допомогою ворсових застібок з липкими стрічками. З'єднані попарно навхрест планки 3, 4 з торцевою частиною горизонтального тримача 5 створюють конструкції схожі на ножиці (показано на фіг. 3). Переміщенням планок 3, 4 відносно торця горизонтального тримача 5, тримачів 1, 2 з амортизаційними накладками забезпечують належну гомологічність до антропометрії та жорсткість охвата черепа. Фіксацію потрібного кута нахилу черепа, величини витягування, свободу кутового переміщення відносно хребців шийного відділу хребта забезпечують обертанням з допомогою торцевого ключа, вставленого в грановане заглиблення 15 гвинта 13 з голівкою 14 випуклої сферичної форми (фіг. 1, 5) троса 18 з кульовими опорами на кінцях. Отримана конструкція є основною складовою засобу регулювання навантаження і витягування хребта. Для під'єднання головотримача до жорсткого розбірного каркаса опори хребта використовують засіб регулювання навантаження і витягування хребта. Він включає означену раніше конструкцію з гвинта 13 з голівкою 14 випуклої сферичної форми на торці циліндричної частини та гранованим заглибленням 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини, що з'єднані між собою тросом 18. Цю конструкцію пропускають через вибрані отвори горизонтального тримача 5, короткої перекладини 8. На різьбову частину гвинта 13 через шайбу нагвинчується гайка-смушка 17. Залежно з показниками деформації з'єднань хребців хребта та/або величиною та місцем введення в пристрій опору руху визначаються з кількістю, місцями кріплення, характеристиками потрібних активаторів 19. Далі задають властивості кожного активатора (величину витягування, розмір). Активатори 19 через тримачі активатора 20, отвори в перекладинах, планках кріпляться до вибраних місць головотримача та корсета. Корсет 9 грудного відділу хребта розміщується між головотримачем та корсетом таза. Він містить кронштейни, ремені 16 з амортизаційною накладкою та ворсовими застібками з липкими стрічками, що можуть бути замінені на жорсткі тримачі (наприклад металеві) з напрямними. В останньому випадку напрямні, з засобами фіксації до тримачів жорстко закріплюються на кожній 3 UA 113110 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 з лож 10, 11 корсета 9 таза. Переміщенням напрямних відносно тримачів і наступним жорстким з'єднанням їх між собою досягають потрібної антропометричної гомологічності штучної і природної біомеханічних конструкцій. Кронштейни закріплюють в отворах, розміщених вздовж довгих стійок 6. Кронштейни мають можливість змінювати свою довжину та положення (наприклад шляхом їх вигину). Наявність в конструкції пристрою корсета 9, наприклад, грудного відділу хребта з кронштейнами, ременем 16 з амортизаційною накладкою та ворсовими застібками з липкими стрічками підсилює можливості пристрою з величини впливу на просторове формування конфігурації хребта. Так при деформації зони відповідного відділу хребта кронштейни корсета 9 відділу хребта розміщують вище (наприклад, зі сторони небажаного вгину хребта), щоб вони створювали додаткове зусилля, через амортизаційну прокладку корсета 9 відділу хребта, направлене на примусову ліквідацію деформації. Одночасно створюється зусилля на витягування хребта іншими складовими пристрою (засобами регулювання навантаження і витягування сегментів хребта та активаторами). З метою зменшення негативної дії гравітаційної складової які активатори 19 можуть використовуватись і засоби забезпечення плавучості пристрою та користувача. Для підвищення його комфортності як корсета 9 таза, поясного, грудного відділу хребта та головотримача використовують аналогічні індивідуальні ортопедичні вироби. Робота пристрою є наступною. Після закріплення на тіло людини розбірного каркаса опори хребта, корсета таза з (чи без) корсетів 9 відділів хребта, засобів регулювання навантаження і витягування сегментів хребта загвинчують (відгвинчують) гайку-смушку 17 головотримача. Цим досягають необхідного зусилля витягування хребта через його шийний відділ. Вибір потрібного напрямку витягування забезпечується: а) розмірами пліч планок 3, 4 відносно вісі (гвинтів 13 на торцях горизонтального тримача 5; б) місцем знаходження гайок-смушок 17, троса 18 та інших складових засобу регулювання навантаження і витягування хребта на горизонтальній площині (над черепом). Останнє досягається можливістю крокового (по отворах планок, тримачів, перекладин) переміщення гвинтів 13 з головкою випуклої сферичної форми на торці циліндричної частини та гранованим заглибленням 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини, гайок-смушок 17, троса 18 з сферичними заглибленнями 12 з кришками на затискачах його кінців, що є основним засобом регулювання навантаження та витягування хребта. Свобода руху м'язів, рухливість хребців, в тому числі шийного відділу хребта, забезпечується корисними властивостями, що були вже наведені нами раніше, всіх конструктивних сегментів засобу регулювання навантаження і витягування хребта. Можливість вільного вибору, в площинах простору: під'єднання активаторів, їх кількості та властивостей дозволяє не тільки створювати обмеження об'єму руху ланки хребта, але й розподіляти величини витягування та м'язового навантаження на неї. Наприклад виникає необхідність, зберігаючи певне зусилля витягування шийного відділу, забезпечити збільшення сили та змінити вектор витягування інших відділів хребта. Для цього налаштуванням властивості засобу регулювання навантаження і витягування хребта досягають потрібної величини витягування шийного відділу, а потім - розміщують активатори (з величиною витягувань, що компенсують потрібну величину та напрямок витягування іншого відділу хребта). Вони можуть розміщуватись між головотримачем, корсетом 9 будь якого відділу хребта, в т.ч. таза та елементами жорсткого розбірного каркаса опори хребта пристрою. Використання наведених механізмів дає можливість додаткового встановлення на пристрої напрямку та величин витягування будь-якого відділу хребта в усіх площинах простору та забезпечує потрібний об'єм вільного руху його хребців та їх дозоване м'язове навантаження. Кронштейни корсета 9 відділу хребта та тасьма з амортизаційною накладкою та ворсовими застібками з липкими стрічками, можуть бути замінені на жорсткі тримачі (наприклад, металеві) з напрямними. Напрямні, з засобами фіксації до тримачів, жорстко закріплюються на кожній з лож 10, 11 корсета 9 будь-якого відділу хребта та таза. Переміщенням напрямних відносно тримачів і наступним жорстким з'єднанням їх між собою, досягають потрібної антропометричної гомологічності штучної і природної біомеханічних конструкцій. Кронштейни закріплюють в отворах, розміщених вздовж довгих стійок 6. Вони мають можливість змінювати свою довжину (наприклад, шляхом їх вигину). Наявність кронштейнів в конструкції пристрою будь-якого корсета 9 відділу хребта, тасьми з амортизаційною накладкою та ворсовими застібками з липкими стрічками підсилює можливості пристрою з активного впливу на зовнішнє примусове просторове формування конфігурації хребта. Так при деформації зони відповідного відділу хребта з кульоподібними опорами розміщують вище (наприклад з сторони небажаного вгину хребта). Для того, щоб в корсеті 9 відділу хребта створювалось додаткове зусилля, направлене на примусову ліквідацію деформації, примусово переміщують його відносно жорсткого розбірного каркаса опори хребта. Для цього в грановане заглиблення 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини заводять 4 UA 113110 C2 5 10 15 20 25 торцевий ключ, і з його допомогою утримують нерухомо гвинт 13 з головкою 14 випуклої сферичної форми на торці циліндричної частини та гранованим заглибленням 15 (під торцевий ключ) на торці різьбової частини. Потім пальцями рук обертають гайку-смушку 17. Далі з зусиллям, що забезпечує комфортне утримання ваги тулуба на стійках та перекладинах 6, 7, 8 розбірного каркаса опори хребта, натягують ремені 16, положення яких фіксують тасьмою з ворсовими застібками та липкими стрічками. Взаємодія кульової опори корсета 9 відділу хребта та таза з стійками 6 жорсткого розбірного каркаса опори хребта здійснюється через кронштейни, що закріплені до зовнішньої поверхні корсета 9 відділу хребта. Кожен з кронштейнів є жорстко закріпленим до бокової поверхні корсета 9 будь якого відділу хребта. Переміщуючи кронштейни корсета 9 відділу хребта по отворам стійок 6 грубо регулюють величину та напрямок підтримки на ньому тулуба користувача. Точне регулювання величин та напрямку забезпечується загвинчуванням (відгвинчуванням) гайки-смушки 17. Введення в корсети 9 відділу хребта властивості можливості зміни розмірів охвата периметру зони тіла, де вони розміщені, одночасно підвищує мобільність використання та транспортування пристрою. Це досягається застосуванням конструкції корсетів 9 відділів хребта та таза у вигляді окремих правих 10 та лівих 11 лож, що з'єднуються між собою з допомогою роз'ємних елементів конструкції. Останні можуть бути як м'якими (тасьма, ремінь з амортизаційною накладкою та ворсовими застібками з липкими стрічками), так і жорсткими (тримачі з напрямними). Опис застосування жорстких роз'ємних елементів не відрізняються від наведеного раніше і є нескладним, так як базується на використанні корисних властивостей різьбового з'єднання, і тому нами не приводиться. При застосуванні будь якого з них не вимагається попереднє виготовлення індивідуальних пластикових корсетів, що є затратним. Таке конструктивне вирішення є важливим, коли вимоги до ергономіки, ваги, габаритів та складності конструкції корсетів не є суттєвими. В результаті скорочується час на адаптацію конфігурації корсетів 9 відділів хребта та таза до антропометричних параметрів користувача. Таким чином досягається розширення функціональних властивостей пристрою шляхом зміни кількісного та якісного складу властивостей елементів його конструкції. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 45 50 1. Екзоскелетон хребта, що містить опору, розміщену нижче зони зовнішнього впливу, головотримач у вигляді ложа для підпотиличної, підщелепної і підборідної частин голови і активуючі елементи, що мають кінематичний зв'язок та з'єднання між собою і є засобом регулювання навантаження і витягування хребта користувача, який відрізняється тим, що опора для хребта є розподіленою по його відділах і її виконано в вигляді жорсткого розбірного каркаса, який складається з стійок, перекладин, корсетів таза, грудного та поясного відділів хребта, які включають кульові опори, тримачі, планки, напрямні, ложі головотримача для підпотиличної, підборідної частин голови виконано в вигляді двох тримачів з накладками, що амортизують, ложі головотримача для підщелепної частини голови виконано з ременів з амортизаційними накладками, тасьмою, ворсовими застібками та липкими стрічками, головотримач з опорою для хребта з'єднуються засобом регулювання навантаження і витягування сегментів хребта що містить трос, до кінців якого, через кульову опору, прикріплено гвинт, гайки-смушки, тримач, планки з отворами, активуючі елементи виконано в вигляді гумових бинтів та витяжних пружин з тримачами, при цьому опора для хребта, корсети таза, грудного та поясного відділів, ложі головотримача, засіб регулювання навантаження і витягування хребта, активуючі елементи виконано з можливістю взаємного переміщення та роз'ємного з'єднання між собою. 2. Екзоскелетон хребта за п. 1, який відрізняється тим, що активуючі елементи доповнюють засобами забезпечення плавучості пристрою та користувача, а як корсети таза, поясного та грудного відділу хребта, лож головотримача для підпотиличної, підборідної та підщелепної частин голови використовують індивідуальні ортопедичні вироби. 5 UA 113110 C2 6 UA 113110 C2 7 UA 113110 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/02, A61F 5/02

Мітки: екзоскелетон, хребта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-113110-ekzoskeleton-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Екзоскелетон хребта</a>

Подібні патенти