Пристрій для утворення аерозолю та система утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом

Номер патенту: 112213

Опубліковано: 10.08.2016

Автори: Рушо Дані, Пложу Жюльєн

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система для утворення аерозолю, яка включає в себе:

видовжений пристрій (100) для утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом, причому згаданий багатокутник має щонайменше 6 сторін; і

зарядний пристрій (600), який включає в себе порожнину (602) з багатокутним поперечним перерізом, який відповідає згаданому багатокутному поперечному перерізу пристрою для утворення аерозолю, згадана порожнина призначена для приймання згаданого видовженого пристрою для утворення аерозолю й має засоби для прикріплення згаданого пристрою для утворення аерозолю до згаданого зарядного пристрою, при цьому згадані засоби для прикріплення включають щонайменше одну виїмку для приймання щонайменше одного відповідного виступу на згаданому пристрої для утворення аерозолю, й щонайменше один згаданий виступ являє собою кнопку, призначену для активації згаданого пристрою для утворення аерозолю.

2. Система для утворення аерозолю за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий багатокутник має 7-12 сторін.

3. Система для утворення аерозолю за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий багатокутник являє собою правильний багатокутник.

4. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонайменше один кінець згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваним.

5. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що обидва кінці згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваними.

6. Система для утворення аерозолю за п. 4 або п. 5, яка відрізняється тим, що радіус торцевої поверхні пристрою для утворення аерозолю або кожного звужуваного кінця становить щонайменше 50 % від максимального радіуса згаданого пристрою для утворення аерозолю.

7. Система для утворення аерозолю за п. 4, п. 5 або п. 6, яка відрізняється тим, що один або кожний кінець згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваним вздовж щонайменше 5 % довжини згаданого пристрою.

8. Система для утворення аерозолю за будь-яким із пп. 4-7, яка відрізняється тим, що згадане звуження є прямим або вигнутим.

9. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, в якій згаданий пристрій для утворення аерозолю включає в себе:

порожнину (302) для приймання субстрату, призначену для приймання субстрату;

нагрівальний елемент (406), призначений для нагрівання аерозолетвірного субстрату для утворення аерозолю; і

джерело (506) живлення, призначене для подавання потужності на згаданий нагрівальний елемент.

Текст

Реферат: Запропонований видовжений пристрій (100) для утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом. Згаданий багатокутник має щонайменше 6 сторін. Згаданий видовжений пристрій для утворення аерозолю може включати в себе порожнину (302) для приймання субстрату, призначену для приймання субстрату, нагрівальний елемент (406), призначений для нагрівання аерозолетвірного субстрату для утворення аерозолю, і джерело (506) живлення, призначене для подавання потужності на згаданий нагрівальний елемент. Крім того, запропонована система для утворення аерозолю, яка включає в себе видовжений пристрій для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів та зарядний пристрій (600), який має порожнину (602) з багатокутним поперечним перерізом, який відповідає згаданому багатокутному поперечному перерізу згаданого пристрою для утворення аерозолю, згадана порожнина призначена для приймання згаданого видовженого пристрою для утворення аерозолю. UA 112213 C2 (12) UA 112213 C2 UA 112213 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Цей винахід має відношення до пристрою для утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом. Цей винахід також має відношення до системи, яка включає в себе пристрій для утворення аерозолю та зарядний пристрій для приймання згаданого пристрою для утворення аерозолю. Відомі курильні вироби, в яких аерозолетвірний субстрат, такий як тютюновмісний субстрат, нагрівають, а не спалюють. Задачею таких курильних виробів з нагріванням є зменшення вмісту відомих шкідливих складників диму, що утворюються при спалюванні та піролітичному розкладанні тютюну в звичайних сигаретах. Зазвичай у таких курильних виробах з нагріванням аерозоль утворюється внаслідок теплопередавання від джерела тепла до фізично відокремленого аерозолетвірного субстрату або матеріалу, який може бути розташований всередині, навколо або нижче за ходом повітря від цього джерела тепла. Під час куріння леткі сполуки вивільнюються з аерозолетвірного субстрату внаслідок підведення тепла від джерела тепла та переносяться повітрям, яке просмоктують через курильний виріб. Коли вивільнені сполуки охолоджуються, вони конденсуються з утворенням аерозолю, який вдихає споживач. У багатьох джерелах розкриті пристрої для утворення аерозолю, призначені для використовування або куріння таких, що зазнають нагрівання, курильних виробів. Такі пристрої включають в себе, наприклад, курильні системи з нагріванням та курильні системи з електричним нагріванням. Бажаним було б створення пристрою для утворення аерозолю, який може розсіювати надлишкове тепло, вироблене згаданим пристроєм під час його використання. Бажаним було б також створення такого пристрою для утворення аерозолю, який є зручним для утримання при використанні. Бажаним було б також створення такого пристрою, який залишається нерухомим, коли його не використовують. В цій галузі техніки також є відомим створення вторинного пристрою для заряджання пристрою для утворення аерозолю, коли згаданий пристрій для утворення аерозолю не використовують. Створення такого вторинного зарядного пристрою дозволяє одержати менший за розмірами і легший пристрій для утворення аерозолю. Вторинний зарядний пристрій також може надавати засоби для зберігання інформації, яка має відношення до використання пристрою для утворення аерозолю. Бажаним було б створення системи для утворення аерозолю, яка включає в себе пристрій для утворення аерозолю та вторинний пристрій для заряджання цього згаданого пристрою для утворення аерозолю, яка зменшує можливість неправильного приєднання пристрою для утворення аерозолю до згаданого вторинного пристрою. Термін "пристрій для утворення аерозолю", вжитий в цьому описі, означає пристрій, який взаємодіє з аерозолетвірним субстратом для утворення аерозолю. Аерозолетвірний субстрат являє собою частину аерозолеутворювального виробу, наприклад, частину курильного виробу. Пристрій для утворення аерозолю може включати в себе один або більше елемент(-ів), призначений(-их) для подавання енергії від джерела електроживлення до аерозолетвірного субстрату для утворення аерозолю. Наприклад, пристрій для утворення аерозолю може являти собою пристрій для утворення аерозолю з нагріванням. Пристрій для утворення аерозолю може являти собою пристрій для утворення аерозолю з електричним нагріванням або пристрій для утворення аерозолю з нагріванням за рахунок згоряння газу. Пристрій для утворення аерозолю може являти собою курильний пристрій, який взаємодіє з аерозолетвірним субстратом аерозолеутворювального виробу з утворенням аерозолю, який безпосередньо вдихується в легені користувача через його ротову порожнину. Термін "аерозолетвірний субстрат", вжитий в цьому описі, означає субстрат, здатний вивільнювати леткі сполуки, які можуть утворювати аерозоль. Такі леткі сполуки можуть бути вивільнені нагріванням аерозолетвірного субстрату. Як альтернатива нагріванню або згорянню в деяких випадках леткі сполуки можуть бути вивільнені шляхом хімічної реакції або за допомогою механічного збудника, такого як ультразвук. Аерозолетвірний субстрат може являти собою твердий або рідкий аерозолетвірний субстрат, або може містити тверді та рідкі складники. Аерозолетвірний субстрат може бути адсорбованим, покривати, просочувати або бути іншим чином нанесеним на носій або підкладку. Аерозолетвірний субстрат може являти собою частину аерозолеутворювального виробу або курильного виробу. Аерозолетвірний субстрат може містити нікотин. Аерозолетвірний субстрат може містити тютюн, наприклад, може містити тютюнвмісний матеріал, що містить леткі ароматичні сполуки тютюну, які вивільнюються з аерозолетвірного субстрату при нагріванні. У варіантах здійснення цього винаходу, яким віддають перевагу, аерозолетвірний субстрат може містити гомогенізований тютюновий матеріал, наприклад, литий матеріал з тютюнового листя. 1 UA 112213 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Аерозолетвірний субстрат може включати в себе щонайменше один аерозолеутворювач, такий як пропіленгліколь або гліцерин Терміни "аерозолеутворювальний виріб" та "курильний виріб", вжиті в цьому описі, означають виріб, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, здатний вивільнювати леткі сполуки, які можуть утворювати аерозоль. Наприклад, аерозолеутворювальний виріб може являти собою курильний виріб, який утворює аерозоль, який може вдихатися безпосередньо у легені користувача через його ротову порожнину. Аерозолеутворювальний виріб може бути одноразовим. У цьому описі аерозолеутворювальний виріб являє собою аерозолеутворювальний виріб з нагріванням, який являє собою аерозолеутворювальний виріб, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, призначений для нагрівання, а не спалювання, для вивільнення летких сполук, які можуть утворювати аерозоль. Аерозоль, утворений нагріванням аерозолетвірного субстрату, може містити менше відомих шкідливих складників, ніж може бути утворено при згорянні або піролітичному розкладанні аерозолетвірного субстрату. Аерозолеутворювальний виріб може являти собою або може включати в себе тютюновий пруток. В одному з аспектів цього винаходу запропонований видовжений пристрій для утворення аерозолю з поперечним перерізом у формі багатокутника. Такий багатокутник має щонайменше шість сторін. Завдяки тому, що запропонований пристрій для утворення аерозолю має такий багатокутний поперечний переріз, площа поверхні згаданого пристрою збільшена в порівнянні з пристроєм, який має круглий поперечний переріз Використання багатокутника із щонайменше шістьма сторонами забезпечує перевагу, яка полягає в наданні споживачу більшої зручності з одночасним збільшенням площі поверхні для розсіювання тепла. Крім того, надання багатокутного поперечного перерізу з прямолінійними сторонами забезпечує перевагу, яка полягає у збільшенні стійкості пристрою при його розміщенні на поверхні, коли його не використовують. Багатокутник може мати 6-16 сторін, за варіантом, якому віддається перевага, 7-12 сторін. В одному з варіантів здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, багатокутник має 10 сторін. Багатокутник може являти собою правильний багатокутник Термін "правильний багатокутник означає багатокутник з рівними кутами, де всі кути є однаковими, і рівносторонній, де всі сторони мають однакову довжину. Пристрій для утворення аерозолю може мати поперечний переріз у вигляді правильного багатокутника по всій його довжині. Альтернативно пристрій для утворення аерозолю може мати поперечний переріз у вигляді правильного багатокутника, який простягається лише вздовж частини його довжини. Якщо поперечний переріз у вигляді правильного багатокутника не простягається вздовж всієї довжини пристрою для утворення аерозолю, поперечний переріз пристрою для утворення аерозолю може змінюватися, наприклад, із застосуванням кнопки, наприклад, кнопки, вбудованої в пристрій для утворення аерозолю, такої як кнопка для активації пристрою при використанні. В цьому описі термін "довжина" означає розмір у поздовжньому напрямку. Термін "поздовжній" стосується головної осі видовженого пристрою для утворення аерозолю. Термін "поперечний", вжитий у цьому описі, стосується напрямку, перпендикулярного поздовжньому напрямку. Щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю може бути звужуваний. Альтернативно обидва кінці пристрою для утворення аерозолю можуть бути звужувані. За варіантом, якому віддається перевага, радіус торцевої поверхні одного або кожного звужуваного кінця становить щонайменше 50 % від максимального радіуса пристрою для утворення аерозолю Радіус багатокутника вимірюють від центроїда багатокутника до його вершини Якщо щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю є звужуваний, то за варіантом, якому віддається перевага, цей щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю є звужуваний вздовж щонайменше приблизно 5 % довжини цього пристрою. За варіантом, якому віддається більша перевага, щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю є звужуваний вздовж щонайменше приблизно 7 % довжини цього пристрою. За варіантом, якому віддається ще більша перевага, щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю є звужуваний вздовж щонайменше приблизно 7,5 % довжини цього пристрою. Якщо щонайменше один кінець пристрою для утворення аерозолю є звужуваний, то згадане звуження може бути прямим або вигнутим. 2 UA 112213 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 За варіантом, якому віддається перевага, видовжений пристрій для утворення аерозолю включає в себе зовнішній корпус, який має порожнину для приймання субстрату, призначену для приймання субстрату, нагрівальний елемент, призначений для нагрівання аерозолетвірного субстрату для утворення аерозолю, та джерело живлення, призначене для подавання потужності на нагрівальний елемент. Згаданий пристрій також може включати в себе контролер для регулювання потужності, яка подається від джерела живлення на нагрівальний елемент. Якщо пристрій для утворення аерозолю має порожнину для приймання субстрату, то всередині порожнини може бути розміщений тримач. Згаданий тримач виконаний так, щоб утримувати аерозолетвірний субстрат суміжно з кінцем пристрою для утворення аерозолю, який має порожнину. Між тримачем та зовнішньою частиною корпуса може бути утворена множина вхідних отворів для повітря, які ведуть до множини повітряних каналів всередині пристрою. Згадані повітряні канали можуть відхилятися від вхідних отворів для повітря всередині пристрою при розходженні зовнішнього корпуса зі звуженням. Наявність таких повітряних каналів може покращити захоплення повітря всередині пристрою. Крім того, захоплене повітря може покращити ізоляцію між аерозолетвірним субстратом та зовнішнім корпусом. Порожнина для приймання субстрату може бути виконана так, щоб мати можливість приймання курильного виробу, який включає в себе аерозолетвірний субстрат і має кінець, який вставляється в рот, та віддалений кінець, при цьому аерозолетвірний субстрат знаходиться на віддаленому кінці. При використанні споживач прикладає свої губи до кінця курильного виробу, який вставляється в рот, та вдихає з активацією пристрою. Повітря та будь-який аерозоль, який утворюється всередині пристрою, просмоктуються крізь кінець, який вставляється в рот, курильного виробу для вдихання споживачем. Коли споживач виконує затягування, повітря та аерозоль переміщуються крізь курильний виріб від віддаленого кінця до кінця, який вставляється рот. В певних варіантах здійснення цього винаходу повітря може бути просмоктане в пристрій крізь кінець пристрою, найближчий до курильного виробу. В певних варіантах здійснення цього винаходу повітря може бути просмоктане в пристрій крізь бічну стінку. В інших варіантах здійснення цього винаходу повітря може бути просмоктане в пристрій крізь комбінацію найближчого до курильного виробу кінця пристрою та бічної стінки пристрою. Курильний виріб може мати по суті циліндричну форму. Курильний виріб може бути по суті видовженим. Курильний виріб також може мати певну довжину та обвід, по суті перпендикулярний згаданій довжині. Субстрат курильного виробу може бути вміщений в порожнину пристрою для утворення аерозолю, так що довжина курильного виробу є по суті паралельна напрямку повітряного потоку в пристрої для утворення аерозолю. Зовнішній корпус пристрою для утворення аерозолю може бути виготовлений з двох, чотирьох або більше частин Згадані частини за варіантом, якому віддається перевага, з'єднані між собою вздовж поперечного перерізу пристрою та можуть бути виконані так, щоб з'єднуватися навколо кнопки на пристрої. Якщо зовнішній корпус включає в себе чотири частини, то згадані частини можуть являти собою дві кінцеві звужувані частини та дві по суті циліндричні центральні частини. Зовнішній корпус системи для утворення аерозолю може бути виготовлений з будь-якого прийнятного матеріалу або комбінації матеріалів. Приклади прийнятних матеріалів включають, але без обмеження ними, метали, сплави, пластмаси або композиційні матеріали, які містять один або більше згаданий(-их) матеріал(-ів), або ж термопластичні матеріали, придатні для харчового або фармацевтичного застосування, наприклад, поліпропілен, простий поліефірефіркетон (РЕЕК) та поліетилен. В іншому аспекті цього винаходу також запропонована система для утворення аерозолю. Згадана система включає в себе видовжений пристрій для утворення аерозолю, як описано вище, та зарядний пристрій, який має порожнину з багатокутним поперечним перерізом, який відповідає багатокутному поперечному перерізу пристрою для утворення аерозолю, при цьому згадана порожнина виконана так, щоб приймати видовжений пристрій для утворення аерозолю. За варіантом, якому віддається перевага, порожнина для приймання пристрою для утворення аерозолю вміщує засоби для закріплення пристрою для утворення аерозолю до зарядного пристрою. Згадані засоби для закріплення можуть включати в себе щонайменше одну виїмку для приймання щонайменше одного відповідного виступу на пристрої для утворення аерозолю. Згаданий щонайменше один виступ може являти собою кнопку, яка призначена для активації пристрою для утворення аерозолю. В одному з варіантів здійснення цього винаходу, в якому пристрій для утворення аерозолю має щонайменше один звужуваний кінець, при цьому згаданий звужуваний кінець забезпечує можливість більш легкого вставлення пристрою в порожнину зарядного пристрою. 3 UA 112213 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Терміни "засіб" та "функціональний елемент", вжиті у цьому описі, можуть бути вжиті альтернативно з точки зору їх відповідної структури. Будь-яка відмітна особливість, що стосується одного з аспектів, може бути застосована до інших аспектів у будь-якому прийнятному поєднанні. Зокрема, відмітні ознаки, що стосуються способу, можуть бути застосовані до відмітних ознак, що стосуються пристрою, і навпаки. Крім того, будь-які, деякі або всі відмітні ознаки в одному аспекті можуть бути застосовані до будьяких, деяких або всіх відмітних ознак у будь-якому іншому аспекті у будь-якій прийнятній комбінації. Слід також мати на увазі, що конкретні комбінації різних відмітних ознак, описаних і визначених в будь-якому аспекті винаходу, можуть бути застосовані, або надані, або використані незалежно. Ці та інші аспекти пристрою стануть зрозумілими з наведених нижче прикладів здійснення, описаних з посиланням на перелічені нижче фігури, з-посеред яких: на Фіг. 1 показаний вид у перспективі одного з варіантів виконання пристрою для утворення аерозолю; на Фіг. 2 показаний вид збоку пристрою для утворення аерозолю, показаного на Фіг. 1; на Фіг. 3 (а) та Фіг. 3(b) показані види з торців пристрою для утворення аерозолю, показаного на Фіг. 1 та Фіг. 2; на Фіг. 4 показане схематичне зображення повітряного потоку крізь пристрій для утворення аерозолю, показаний на Фіг. 1, Фіг. 2 та Фіг. 3; на Фіг. 5 показаний вид у перспективі пристрою для утворення аерозолю, показаного на Фіг. 1, Фіг. 2 та Фіг. 3, з просторовим розділенням деталей; та на Фіг. 6 показаний вид у перспективі зарядного пристрою, призначеного для приймання та заряджання пристрою для утворення аерозолю, показаного на Фіг. 1-5. На Фіг. 1 показаний вид у перспективі одного з варіантів виконання пристрою 100 для утворення аерозолю. Пристрій 100 є видовженим та включає в себе дві протилежні багатокутні торцеві поверхні 102 та 104 відповідно. Пристрій 100 також включає в себе кнопку 106, призначену при натисканні активувати пристрій для утворення аерозолю. Робота пристрою докладніше описана нижче. Як можна бачити, зовнішній корпус пристрою 100 включає в себе чотири частини, з'єднані по з'єднувальним лініям 108, 110 та 112, відповідно. Чотирма згаданими частинами відповідно є перша звужувана кінцева частина 114, прикріплена до першої центральної частини 116, друга звужувана кінцева частина 120, прикріплена до другої центральної частини 118. Чотири частини складені навколо внутрішнього корпусу (не показаний) способом, описаним нижче. Пристрій 100 має поперечний переріз у вигляді правильного багатокутника вздовж більшої частини його довжини. Однак в зоні кнопки 106 поперечний переріз вже не являє собою правильний багатокутник, але залишається простим багатокутником. На Фіг. 2 показаний вид збоку пристрою 100 для утворення аерозолю, показаного на Фіг. 1. Як можна бачити, кнопка 106 виступає над поверхнею пристрою, так що споживач може з більшою легкістю натискати згадану кнопку для активації пристрою при використанні. На Фіг. 3(а) та Фіг. 3(b) показані відповідно багатокутні торцеві поверхні 102 та 104 пристрою 100. Як можна бачити, багатокутник в цьому варіанті здійснення винаходу має 10 сторін. Кнопка 106 має трикутний поперечний переріз. На Фіг. 3(а) показана торцева поверхня 102 з п'ятьма електричними контактами 300. Згадані електричні контакти призначені для з'єднання з вторинним (зарядним) пристроєм, який докладніше описаний нижче. Як можна бачити, надання багатокутного поперечного перерізу забезпечує можливість більш легкого розміщення п'яти електричних контактів 300 на торцевій поверхні 102 пристрою 100 для утворення аерозолю. На Фіг. 3(b) показана торцева поверхня 104. Для приймання курильного виробу, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, передбачена порожнина 302. На Фіг. 4 показане схематичне зображення повітряного потоку крізь пристрій. Як можна бачити, в цьому варіанті здійснення цього винаходу, коли курильний виріб вміщений у порожнину 302 пристрою 100, повітря, просмоктане в пристрій, проходить навколо зовнішньої поверхні тримача 402 курильного виробу, який має круглий поперечний переріз. Просмоктане повітря проходить в аерозолетвірний субстрат на віддаленому кінці курильного виробу, при цьому згаданий кінець є суміжним з нагрівальною втулкою 404 нагрівального елемента 406 у формі леза, розташованого в порожнині 302. Просмоктане повітря проходить крізь субстрат, захоплюючи аерозоль, і потім до кінця курильного виробу, який вставляється в рот. Вхідні отвори 408 для повітря, утворені між зовнішнім корпусом і тримачем 402, забезпечують можливість більш ефективного захоплювання повітря та сприяють ізолюванню нагрітого 4 UA 112213 C2 5 10 15 20 25 30 35 курильного виробу від зовнішнього корпусу. Вхідні отвори 408 для повітря можна побачити на поперечному перерізі, показаному на Фіг. 3(b). На Фіг. 5 показаний вид в перспективі пристрою 100 для утворення аерозолю з просторовим розділенням деталей. Згаданий пристрій включає в себе першу частину 500 зовнішнього корпусу, яка включає в себе першу кінцеву звужувану частину 114 та першу центральну частину 116. Пристрій також включає в себе другу частину 502 зовнішнього корпусу, яка включає в себе другу кінцеву звужувану частину 120 та другу центральну частину 118. Пристрій також включає в себе внутрішній корпус 504. Пристрій також включає в себе джерело живлення у вигляді батареї 506 та контролер 508, призначений для регулювання потужності, яка подається від батареї 506 на нагрівальний елемент (не показаний). Кнопка 106 розташована в центральній частині 504 корпусу та взаємодіє з контролером 508, щоб дозволити споживачеві активувати пристрій. При використанні споживач вставляє курильний виріб, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, у порожнину 302 пристрою 100 для утворення аерозолю. Аерозолетвірний субстрат входить у контакт з нагрівальним елементом 406. Коли споживач активує пристрій натисканням кнопки 106, енергія подається на нагрівальний елемент 406 від батареї 506 через контролер 508. Нагрівальний елемент 406 нагріває аерозолетвірний субстрат для утворення аерозолю, і згаданий аерозоль захоплюється повітряним потоком, коли споживач виконує затягування з кінця курильного виробу, який вставляється в рот. На Фіг. 6 показаний вид у перспективі зарядного пристрою 600, призначеного для приймання та заряджання пристрою 100 для утворення аерозолю. Згаданий зарядний пристрій включає в себе порожнину 602, призначену для приймання пристрою 100 для утворення аерозолю, джерело живлення у вигляді батареї 604 та контролер 606. Коли пристрій 100 необхідно зарядити, його вставляють в порожнину 602, і електричні контакти 300 з'єднуються з відповідними електричними контактами (не показаними) в нижній частині порожнини 602. Порожнина 602 має багатокутний поперечній переріз, який відповідає поперечному перерізу пристрою 100 для утворення аерозолю. Крім того, порожнина виконана з додатковою виїмкою, яка забезпечує можливість розміщення кнопки 106 пристрою в порожнині 602. Згадана виїмка та виступ кнопки на пристрої 100 забезпечують можливість прикріплення пристрою до зарядного пристрою 600, так що пристрій 100 може бути вставлений в зарядний пристрій 600 лише в одному положенні. Надання таких засобів для закріплення запобігає неправильному вставленню споживачем пристрою 100, отже, при кожному вставленні пристрою 100 утворюються правильні електричні з'єднання. Крім того, кінцева звужувана частина 114 у вигляді конуса пристрою 100 для утворення аерозолю дозволяє споживачу вставити пристрій в порожнину 602 з більшою легкістю. Звичайно, слід розуміти, що цей винахід не обмежується особливостями розкритих вище варіантів здійснення цього винаходу, які описані лише як приклад. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Система для утворення аерозолю, яка включає в себе: видовжений пристрій (100) для утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом, причому згаданий багатокутник має щонайменше 6 сторін; і зарядний пристрій (600), який включає в себе порожнину (602) з багатокутним поперечним перерізом, який відповідає згаданому багатокутному поперечному перерізу пристрою для утворення аерозолю, згадана порожнина призначена для приймання згаданого видовженого пристрою для утворення аерозолю й має засоби для прикріплення згаданого пристрою для утворення аерозолю до згаданого зарядного пристрою, при цьому згадані засоби для прикріплення включають щонайменше одну виїмку для приймання щонайменше одного відповідного виступу на згаданому пристрої для утворення аерозолю, й щонайменше один згаданий виступ являє собою кнопку, призначену для активації згаданого пристрою для утворення аерозолю. 2. Система для утворення аерозолю за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий багатокутник має 7-12 сторін. 3. Система для утворення аерозолю за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий багатокутник являє собою правильний багатокутник. 4. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонайменше один кінець згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваним. 5. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що обидва кінці згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваними. 5 UA 112213 C2 5 10 15 6. Система для утворення аерозолю за п. 4 або п. 5, яка відрізняється тим, що радіус торцевої поверхні пристрою для утворення аерозолю або кожного звужуваного кінця становить щонайменше 50 % від максимального радіуса згаданого пристрою для утворення аерозолю. 7. Система для утворення аерозолю за п. 4, п. 5 або п. 6, яка відрізняється тим, що один або кожний кінець згаданого пристрою для утворення аерозолю є звужуваним вздовж щонайменше 5 % довжини згаданого пристрою. 8. Система для утворення аерозолю за будь-яким із пп. 4-7, яка відрізняється тим, що згадане звуження є прямим або вигнутим. 9. Система для утворення аерозолю за будь-яким із попередніх пунктів, в якій згаданий пристрій для утворення аерозолю включає в себе: порожнину (302) для приймання субстрату, призначену для приймання субстрату; нагрівальний елемент (406), призначений для нагрівання аерозолетвірного субстрату для утворення аерозолю; і джерело (506) живлення, призначене для подавання потужності на згаданий нагрівальний елемент. 6 UA 112213 C2 7 UA 112213 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Polygonal aerosol-generating device

Автори англійською

Plojoux, Julien, Ruscio, Dani

Автори російською

Пложу Жюльен, Рушо Дани

МПК / Мітки

МПК: A24F 47/00

Мітки: утворення, пристрій, перерізом, система, багатокутним, аерозолю, поперечним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-112213-pristrijj-dlya-utvorennya-aerozolyu-ta-sistema-utvorennya-aerozolyu-z-bagatokutnim-poperechnim-pererizom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для утворення аерозолю та система утворення аерозолю з багатокутним поперечним перерізом</a>

Подібні патенти