Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Інкубатор-реанімаційна система трансформер, що містить встановлений на транспортному візку дитячий модуль з бічними панелями, в яких виконані віконечка з дверцями, і ковпаком, ІЧ-випромінювач, стійку з пристроєм освітлення і блоком управління з монітором, модуль підключення обладнання, педалі управління, ящики для зберігання приладдя, який відрізняється тим, що ковпак і бічні панелі утворюють конструкцію, яка розділена в осьовій площині на дві частини, кожна з яких шарнірно встановлена в корпусі дитячого модуля таким чином, що ці частини здатні розділятись, розвертатись і підійматись або опускатись, обертаючись навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщуючись над або під корпус дитячого модуля до крайнього верхнього або нижнього положення, причому віконечка виконані симетрично на бічних поверхнях ковпака і щонайменше одне з них виконано на дверці, шарнірно встановленої у вікні більшого розміру для доступу до пацієнта, крім того, з протилежного боку від стійки на корпусі дитячого модуля встановлені поручень і додатковий блок керування з монітором, а на стійці встановлені ІЧ-випромінювач, фототерапевтичний пристрій і щонайменше один ящик для зберігання приладдя.

2. Інкубатор-реанімаційна система за п. 1, який відрізняється тим, що монітор основного блока керування виконаний сенсорним з локальним джерелом освітлення.

3. Інкубатор-реанімаційна система за п. 1, який відрізняється тим, що розділені в осьовій площині частини ковпака шарнірно встановлені на паралельних осях в корпусі дитячого модуля.

4. Спосіб трансформації інкубатора-реанімаційної системи, що полягає у включенні блоком керування механізму переміщення ковпака дитячого модуля, переміщенні ковпака дитячого модуля при одночасному вимкненні/включенні ІЧ-випромінювача, який відрізняється тим, що автоматичне переміщення розділеного по поздовжній площині на дві частини ковпака здійснюють обертанням навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщенням над/під корпусом дитячого модуля до крайнього верхнього/нижнього положення, причому керування переміщенням здійснюють через сенсорний дисплей або додатковий блок керування.

Текст

Реферат: Інкубатор-реанімаційна система трансформер містить встановлений на транспортному візку дитячий модуль з бічними панелями і ковпаком, що утворюють конструкцію, яка розділена в осьовій площині на дві частини, кожна з яких шарнірно встановлена в корпусі дитячого модуля таким чином, що ці частини здатні розділятись, розвертатись і підійматись або опускатись, обертаючись навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщуючись над або під корпус дитячого модуля до крайнього верхнього або нижнього положення, а також стійку, на якій встановлені ІЧ-випромінювач, фототерапевтичний пристрій і щонайменше один ящик для зберігання приладдя. У способі трансформації інкубатора-реанімаційної системи переміщення розділеного по поздовжній площині на дві частини ковпака здійснюють автоматично, обертанням навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщенням над/під корпусом дитячого модуля до крайнього верхнього/нижнього положення, причому керування переміщенням здійснюють через сенсорний дисплей або додатковий блок керування. UA 111205 C2 (12) UA 111205 C2 UA 111205 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Об'єднані в заявці два винаходи належать до медичної техніки, а саме, до неонатального обладнання, призначеного для виходжування і проведення інтенсивної терапії новонароджених і ослаблених дітей у відділеннях невідкладної та лікувальної педіатрії, пологових будинках та НДІ охорони материнства і дитинства. Обладнання реанімаційних палат інкубаторами - трансформерами дозволяє скоротити необхідні для розміщення інкубаторів та реанімаційних систем площі в два рази, а також значно підвищити якість догляду за недоношеними новонародженими дітьми з екстремальне низькою масою тіла. Відомий неонатальний реанімаційний комплекс, що виконаний з можливістю трансформації в інкубатор для новонароджених дітей і що забезпечує оптимальні умови для реанімації, виходжування та догляду за новонародженими дітьми, Giraffe OmniBed фірми Ohmeda Medical Inc., США, інтернет-сайти, наприклад, www / bmt-medical.ru, який за сукупністю суттєвих ознак є найбільш близьким аналогом першого винаходу групи винаходів, що заявляється. Пристрій містить встановлений на транспортному візку дитячий модуль з бічними панелями і ковпаком, стійку для переміщення ковпака з пристроєм освітлення і блоком керування з монітором, модуль підключення обладнання, ящики для зберігання приладь. У трьох бічних панелях, шарнірно встановлених у дитячому модулі, виконані овальні віконечка для доступу до пацієнта при проведенні реанімаційних заходів та процедур по догляду за дитиною. Усередині ковпака розміщена ІК- лампа з шторками. Ковпак закріплено на верхній балці, яка встановлена в стійці з ліфтовим механізмом для переміщення ковпака по вертикалі відносно ложа для новонародженого. Ящик для зберігання приладь для догляду за дитиною встановлений під дитячим модулем. Недоліками відомого пристрою є: - трудомісткість виготовлення виробу з численних складальні одиниць; - переміщення ковпака дитячого модуля при відкриванні та закриванні, а також знаходження його у відкритому положенні над ложем для новонародженого є психологічно небажаним для дитини, ергономічні показники виробу не забезпечуються; - складність проведення дезінфекції ковпака з розміщеною всередині 14 - лампою з шторками через перебування його у верхньому положенні над ложем для новонародженого. Трансформація відомого пристрою інкубатора Giraffe OmniBed фірми Ohmeda Medical Inc., США, в реанімаційну систему здійснюють відомим з патенту DK 1053736 Τ способом, який за сукупністю суттєвих ознак є найбільш близьким аналогом другого винаходу групи винаходів, що заявляється. Трансформацію здійснюють шляхом натискання кнопки для початку переміщення у вертикальній площині відносно ложа для новонародженого ковпака з нагрівальним приладом при зміні функції між нижньою позицією, в якій він працює як інкубатор для новонароджених дітей, і верхньої позицією, в якій він працює як обігрівальний прилад. Для зручності проведення лікувальних маніпуляцій три бічні панелі вручну, частково або повністю, відкидаються. Процес трансформації з реанімаційної системи в інкубатор здійснюють у зворотному порядку: встановлюють бічні панелі і далі, при натисканні кнопки, починається рух ковпака з верхньої позиції в нижню до взаємодії з бічними панелями. Недоліками відомого способу є: - необхідність ручних маніпуляцій для забезпечення повної трансформації з інкубатора в реанімаційну систему і навпаки, що небажано для дотримання стерильності рук медперсоналу, а також збільшує проміжок часу, наприклад, від початку трансформації інкубатора до початку необхідних реанімаційних заходів пацієнта; - операції по відкриванню і закривання ковпака, відбуваються над ложем новонародженого, що є небезпечним для пацієнта в аварійних ситуаціях, наприклад, при відключенні енергоживлення, поломки і т.п. Завданням, на вирішення якого спрямовано кожен з пропонованих винаходів, є підвищення експлуатаційних властивостей інкубатора - реанімаційної системи для новонароджених дітей. При реалізації даних винаходів досягається технічний результат, що полягає у виключенні необхідності застосування ручних робіт із забезпечення повного доступу до пацієнта і знаходження ковпака над ложем пацієнта при трансформації виробу, а також підвищення зручності роботи медперсоналу по догляду за дитиною. Для вирішення завдання і досягнення зазначеного технічного результату в відомому пристрої інкубатора - трансформера для новонароджених дітей, що містить встановлений на транспортному візку дитячий модуль з боковими панелями, в яких виконані віконечка з дверцями, і ковпаком, 14- випромінювач, стійку з пристроєм освітлення і блоком керування з монітором, модуль підключення обладнання, педалі керування, ящики для зберігання приладь, - ковпак виконаний з бічними панелями єдиною конструкцією 1 UA 111205 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - ковпак розділений по поздовжній осі на дві частини, кожна з яких шарнірно встановлена на паралельних осях в корпусі дитячого модуля, - віконечка з дверцями виконані симетрично на бічних поверхнях ковпака, - щонайменше одне з віконечок з дверцями виконано на дверцях, шарнірно встановленої у вікні більшого розміру, призначеного для повного доступу до пацієнта, - з протилежного боку від стійки на корпусі дитячого модуля встановлений поручень, - з протилежного боку від стійки на корпусі дитячого модуля встановлено додатковий блок керування з монітором, - на стійці встановлені 14- випромінювач і, додатково, фототерапевтичний пристрій, пакети для зберігання приладь розміщені на стійці, монітор основного блоку керування виконаний сенсорним, - на моніторі додатково встановлено локальне джерело освітлення. В описаному пристрої вказаний технічний ефект досягається всією сукупністю суттєвих ознак, у тому числі: - виконання ковпака єдиною конструкцією з бічними панелями знижує трудовитрати при виготовленні і складанні виробу, а також дозволяє виключити, в порівнянні з прототипом, ручні операції і скоротити час трансформації виробу, крім того, для проведення дезінфекції дитячого модуля ковпак легко демонтується, що підвищує зручність і якість виконуваних робіт, - поділ ковпака по поздовжній осі на дві частини, кожна з яких шарнірно встановлена в корпусі дитячого модуля, дозволяє здійснити відкривання/ закривання ковпака і компактне розміщення під ложем пацієнта, - розміщення віконечок ковпака симетрично на бічних поверхнях ковпака дозволяє здійснити зручний доступ до пацієнта при проведенні лікувальних процедур медперсоналом в закритому положення ковпака, - виконання в бічних стінках збільшених вікон для доступу до пацієнта з шарнірно встановленими дверцями дозволяє брати новонародженого з інкубатора при закритому положенні ковпака, - виконання поручня з протилежного боку від стійки на корпусі дитячого модуля забезпечує зручність переміщення виробу персоналом, - розміщений на протилежній від стійки стороні додатковий блок керування з монітором, встановлений на корпусі дитячого модуля, забезпечує керування основними функціями інкубатора - реанімаційної системи трансформера при відключеному основному пульті керування, наприклад, у нічний час, - додатково встановлений на стійці фототерапевтичний пристрій збільшує кількість вбудованих у виріб необхідних для догляду за дитиною процедур, - розміщення ящиків для зберігання приладь на стійці дозволяє збільшити їх обсяг і кількість, - виконання монітора основного пульта керування сенсорним з локальним джерелом освітлення підвищує комфортність та швидкість керування виробом, забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Для вирішення зазначеного завдання та досягнення зазначеного технічного результату у відомому способі трансформації - інкубатора в реанімаційну систему для новонароджених дітей, що полягає у включенні блоком керування механізму переміщення ковпака дитячого модуля, переміщенні ковпака дитячого модуля при одночасному включенні ІЧ-випромінювача - автоматичне переміщення розділеного по поздовжній площині на дві частини ковпака здійснюють обертанням навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщенням під корпус дитячого модуля до крайнього нижнього положення, - керування переміщенням ковпака здійснюють через сенсорний (чутливий до дотику) дисплей або додатковий блок керування; - реанімаційної системи в інкубатор для новонароджених дітей, що полягає у включенні блоком керування механізму переміщення ковпака дитячого модуля, переміщенні ковпака дитячого модуля при одночасному відключенні ІЧ-випромінювача, - автоматичне переміщення розділеного по поздовжній площині на дві частини ковпака здійснюють обертанням навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщенням до крайнього верхнього положення над корпусом дитячого модуля, - керування переміщенням ковпака здійснюють через сенсорний (чутливий до дотику) дисплей або додатковий блок керування. В описаному способі вказаний технічний ефект досягається всією сукупністю суттєвих ознак винаходу, в тому числі: 2 UA 111205 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - переміщення ковпака з обох сторін корпусу дитячого модуля і знаходження його у відкритому положенні під корпусом дитячого модуля дозволяють поліпшити ергономічні показники виробу, виключивши, таким чином, маніпуляції над ложем новонародженого по пересуванню і знаходженню ковпака у відкритому стані, - керування переміщенням відбувається за допомогою сенсорного дисплею, що підвищує швидкість і комфортність керування виробом, забезпечує інтуїтивне зрозумілий інтерфейс користувача. Описана конструкція пристрою інкубатора - реанімаційної системи для новонароджених дітей дозволяє швидко трансформувати інкубатор в реанімаційну систему і назад, причому, виробом забезпечуються точний температурний режим, контрольований процесором, автоматично підтримується задана вологість, температура по повітрю і шкірі дитини, вимірюється вага, регулюються нахил матрацика і висота дитячого модуля. Ковпак інкубатора виконаний куполоподібної форми, без кутів, що підвищує зручність візуалізації без викривлень за станом дитини з будь-якого місця розташування персоналу. Пропоновані винаходи пояснюються кресленнями, на яких зображені: на фіг. 1 представлений вигляд спереду інкубатора - реанімаційної системи з закритим ковпаком (виріб працює як інкубатор), на фіг. 2 - вид справа на фіг. 1, на фіг. 3 - вигляд спереду інкубатора - реанімаційної системи з відкритим ковпаком (виріб працює як реанімаційна система), на фіг. 4 - вид справа на фіг.3. Пристрій інкубатора - трансформера для новонароджених дітей містить дитячий модуль 1 (фіг. 1,2), встановлений на транспортному візку 2 (фіг. 1,2, З, 4), стійку 3 з ІЧ- випромінювачем 4, пристроєм освітлення 5 і блоком керування 6 з монітором 7, який виконаний з сенсорним екраном і додатковим локальним джерелом освітлення 8, модуль підключення обладнання 9, ящики 10 для зберігання приладь. Відділення для новонародженого утворюється при установці ковпака 11 на дитячий модуль 1. Ковпак 11 виконаний куполоподібної форми (фіг.2), з бічними панелями єдиною конструкцією у вигляді половини горизонтально орієнтованого циліндра з кульовими сегментами на торцях (фіг. 1). Ковпак 11 розділений по поздовжній осі на дві частини 12 і 13 (фіг. 2,4), кожна з яких шарнірно встановлена на паралельних осях 14 і 15 (фіг. 1, 3) у корпусі дитячого модуля 1. На бічних поверхнях ковпака 11 симетрично виконані шість віконечок 16. 3 дверцями 17 на кожному. Два віконечка 16 виконані на дверцях 18 і 19, шарнірно встановлених у вікнах більшого розміру, виконаних для того, щоб можна було брати немовляти з інкубатора при закритому положенні ковпака 11. На корпусі дитячого модуля 1, з протилежного боку від стійки 3, встановлений додатковий блок керування 20 з монітором 21, а також поручень 22 для переміщення виробу. На транспортному візку 2 змонтовані педалі 23, які дублюють керування регулювання висоти виробу, а також колеса 24 для переміщення виробу. Таким чином, керування трансформацією виробу з інкубатора - трансформера в реанімаційну систему і навпаки, а також керування регулюванням висоти виробу можна виконати на моніторі 7 і додатковому блоці керування 20. На стійці 3 додатково встановлено фототерапевтичний пристрій 25 і ящики 9 для зберігання приладь. Пропонований спосіб трансформації інкубатора для новонароджених в реанімаційну систему здійснюють у такій послідовності. При дотику до відповідної кнопки на дисплеї монітора 7 включають блок керування 6 механізму переміщення ковпака 11 дитячого модуля 1 і здійснюють переміщення ковпака 11 при одночасному включенні ІЧ- випромінювача 4. Ковпак 11, розділений по поздовжній площині на дві частини 12 і 13, починає обертання навколо встановлених по обидві сторони дитячого модуля 1 паралельних осей 14 і 15, на яких частини ковпака 12 і 13 відповідно встановлені, переміщаючись під корпус дитячого модуля 1. У нічний час, коли відключено блок керування з монітором 7, керування переміщенням ковпака 11 здійснюють натисканням кнопки на системі керування монітора 21. При виникненні небезпечних для дитини ситуацій монітор 7 автоматично включається, і на його екрані виводиться інформація про стан пацієнта і роботи обладнання. Пристрої працюють таким чином. 1. Інкубатор для новонароджених дітей. Підключають систему контролю з мікропроцесорним моніторуючим керуванням параметрами роботи інкубатора до джерела живлення. Значення моніторуючих параметрів (температури по повітрю, температури по шкірі, відносної вологості, концентрації кисню, маси дитини і т.д.) виводять на монітор 7 блоку керування 6 і відображення, розміщеного на інкубаторі. Поміщають дитину в дитячий модуль 1. Інкубатор для новонароджених дітей 3 UA 111205 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 автоматично забезпечує регульований приплив тепла, необхідну вологість повітря і концентрацію кисню в дитячому модулі 1, контроль маси тіла. Термотерапію здійснюють шляхом підтримки заданої температури повітря всередині дитячого модуля 1 інкубатора з регулюванням по температурі повітря або температурі шкіри пацієнта, забезпечення необхідної вологості повітря, кисневу терапію шляхом регулювання насичення повітря киснем, регулювання нахилу дитячого модуля 1 для надання високого або низького положення голови. Звичайний або інтенсивний догляд здійснюють відкриваючи дверці для рук у віконечках 16 або бокові дверці 18 і 19 вікон більшого розміру. Крім того, при необхідності здійснюють заходи інтенсивної терапії: - переливання крові, - дозоване введення лікарських розчинів, - аспірація з верхніх дихальних шляхів, - штучна вентиляція легенів, - фототерапія, - рентгенографія. На монітор 7 виводяться наступні параметри: - температура повітря, - температура шкіри (два датчика), - відносна вологість повітря, - концентрація О2, - маса тіла, - вимірювання SpО2, - вимірювання AT, - вимірювання СО2. В інкубаторі є внутрішня пам'ять, що дозволяє записувати все параметри, що моніторяться, протягом семи діб і виводити тренди на монітор 7. 2. Реанімаційна система. Під час трансформації інкубатора - трансформера в реанімаційну систему автоматично включається ІЧ- випромінювач 4 для підтримки заданої медперсоналом температури. Проводять необхідні реанімаційні заходи, а потім, за потребою, дотиком до кнопки сенсорного монітора 7 реанімаційна система протягом декількох секунд трансформується в інкубатор. Реалізація групи винаходів, що заявляється, здійснюється з використанням прогресивних методів і з високоякісних матеріалів. Всі основні елементи конструкції (ковпак, дверці, корпус дитячого модуля, стійка, ящики для зберігання приладь і т.д.) виготовляють з використанням наступних технологій: лиття пластмас під тиском, штампування, механічна обробка. При монтажі виробу використовують механічне збирання, електромонтаж і налагодження. При збиранні дитячого модуля зменшилася трудомісткість його виготовлення, так як, в порівнянні з прототипом, виключені операції з встановлення бічних панелей і налагодженні їх при установці на корпус дитячого модуля 1. Кожна половина 12 і 13 ковпака 11 виконується литтям з високоякісної пластмаси єдиною деталлю. Таким чином, використання технічних рішень, що заявляються, у виробі покращує його технологічність виготовлення, дозволяє значно підвищити експлуатаційні показники інкубатора реанімаційної системи для новонароджених дітей, включаючи зручність обслуговування, керування і стеження за режимами виходжування пацієнтів, забезпечення гігієнічних вимог, а також відповідає сучасним ергономічним вимогам. При цьому виключені ручні роботи обслуговуючого персоналу для забезпечення повного доступу до пацієнта і знаходження ковпака над пацієнтом при трансформації виробу у відкриту реанімаційну систему. 50 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 1. Інкубатор-реанімаційна система трансформер, що містить встановлений на транспортному візку дитячий модуль з бічними панелями, в яких виконані віконечка з дверцями, і ковпаком, ІЧвипромінювач, стійку з пристроєм освітлення і блоком управління з монітором, модуль підключення обладнання, педалі управління, ящики для зберігання приладдя, який відрізняється тим, що ковпак і бічні панелі утворюють конструкцію, яка розділена в осьовій площині на дві частини, кожна з яких шарнірно встановлена в корпусі дитячого модуля таким чином, що ці частини здатні розділятись, розвертатись і підійматись або опускатись, обертаючись навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщуючись над або під корпус 4 UA 111205 C2 5 10 15 дитячого модуля до крайнього верхнього або нижнього положення, причому віконечка виконані симетрично на бічних поверхнях ковпака і щонайменше одне з них виконано на дверці, шарнірно встановленої у вікні більшого розміру для доступу до пацієнта, крім того, з протилежного боку від стійки на корпусі дитячого модуля встановлені поручень і додатковий блок керування з монітором, а на стійці встановлені ІЧ-випромінювач, фототерапевтичний пристрій і щонайменше один ящик для зберігання приладдя. 2. Інкубатор-реанімаційна система за п. 1, який відрізняється тим, що монітор основного блока керування виконаний сенсорним з локальним джерелом освітлення. 3. Інкубатор-реанімаційна система за п. 1, який відрізняється тим, що розділені в осьовій площині частини ковпака шарнірно встановлені на паралельних осях в корпусі дитячого модуля. 4. Спосіб трансформації інкубатора-реанімаційної системи, що полягає у включенні блоком керування механізму переміщення ковпака дитячого модуля, переміщенні ковпака дитячого модуля при одночасному вимкненні/включенні ІЧ-випромінювача, який відрізняється тим, що автоматичне переміщення розділеного по поздовжній площині на дві частини ковпака здійснюють обертанням навколо осей, на яких вони встановлені, і переміщенням над/під корпусом дитячого модуля до крайнього верхнього/нижнього положення, причому керування переміщенням здійснюють через сенсорний дисплей або додатковий блок керування. 5 UA 111205 C2 6 UA 111205 C2 7 UA 111205 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Incubator/reanimation transformation system

Автори англійською

Maksin, Sergij Valer'evich, Cheremnykh, Viktor Andreevich, Alekseev, Konstantin Aleksandrovich, Oschepkov, Evgeniy Olegovich

Назва патенту російською

Инкубатор-реанимационная система трансформер способ его трансформации

Автори російською

Максин Сергей Валерьевич, Черемных Виктор Андреевич, Алексеев Константин Александрович, Ощепков Евгений Олегович

МПК / Мітки

МПК: A61G 11/00

Мітки: спосіб, система, інкубатор-реанімаційна, трансформер, трансформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-111205-inkubator-reanimacijjna-sistema-transformer-i-sposib-jjogo-transformaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інкубатор-реанімаційна система трансформер і спосіб його трансформації</a>

Подібні патенти