Спосіб визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму

Номер патенту: 11050

Опубліковано: 15.12.2005

Автори: Шифрін Григорій Аркадійович, Смірнова Лариса Михайлівна

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму, що включає вимір величин серцевого індексу, гемоглобіну, сатурації артеріальної крові, по яких визначають системний транспорт кисню, який відрізняється тим, що додатково вимірюють величину артеріовенозної різниці за вмістом кисню і визначають потребу постачання кисню, а потім визначають виразність органопротективного компонента постачання кисню за співвідношенням:

ВОППК = (ППК - СТО2) : ППК  100, %,

де ППК - потреба постачання кисню (мл/хвм2),

СТО2 - системний транспорт кисню (мл/хвм2),

100 - коефіцієнт перерахунку на відсотки.

Текст

Спосіб визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму, що включає вимір величин серцевого індексу, гемоглобіну, сатурації артеріальної крові, по яких визначають системний транспорт кисню, який відрізняється тим, що додатково вимірюють величину артеріовенозної різниці за вмістом кисню і визначають потребу постачання кисню, а потім визначають виразність органопротективного компонента постачання кисню за співвідношенням: ВОППК = (ППК - СТО 2 ): ППК х 100, %, де ППК - потреба постачання кисню (мл/хвх м2), СТО2 - системний транспорт кисню (мл/хвх м2), 100 - коефіцієнт перерахунку на відсотки. Корисна модель відноситься до медицини, а саме до анестезіології, і може бути використана під час анестезіологічного забезпечення різних хірургічних втручань. Відомий спосіб визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам организму (ВОППК), що включає вимірювання серцевого індексу (СІ), гемоглобіну (НЬ), сатурації артеріальної крові (SaO2) по яким визначають кількість кисню у 100 мл артеріальної крові (СаО2) та системний транспорт кисню (СТО2) за співвідношенням: СТО2 = С 2 О 2 х СІ, мл/хвх м 2 де СаО2 - вміст кисню у 100 мл артеріальної крові, мл/хв. СІ - серцевий індекс (серцевий викид на м 2 поверхні тіла), (мл/хвх м2). За значенням СТО2 посередньо судять про величину виразності органопротективного постачання кисню [С.В. Сокологорский, В.А. Бурлев, В.Ф. Ковалев, И.И, Лапшина. Компьютерный мониторинг, отражающий взаимосвязь показателей доставки кислорода и перешеного окисления липидов. // Анестезиол. и реаним атол. - 2003. - № 3. - С.37 - 40.] Недоліком аналога є низька точність визначення виразності органопротективного постачання кисню (ВОППК), так як ця величина не враховує потребу організму в постачанні кисню у поточний час і в теперішніх умовах. Задачею корисної моделі є розробка такого способу визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму, який за рахунок обліку фактору компенсації артеріального кисню забезпечив би підвищення точності обліку кисню, який постачається тканинам під час анестезії. Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму, що включає вимір величин серцевого індексу, гемоглобіну, сатурації артеріальної крові, по яких визначають системний транспорт кисню відповідно до корисної моделі, додатково вимірюють величину артеріовенозної різниці за вмістом кисню (Qx) і визначають спочатку потребу постачання кисню (ППК), а потім визначають виразність органопротективного компонента постачання кисню за співвідношенням: ВОППКЦППК- СТО 2 ): ППК х 100, %, де ППК - потреба постачання кисню, (мл/хв • хм), СТО2 системний транспорт кисню, (мл/хвх м2), 100 - коефіцієнт перерахунку на відсотки. Вимірювання параметру Q x і визначення за ним потреби постачання кисню (ППК) забезпечує підвищення точності визначення ВОППК тому, що точно вимірюють кількість кисню необхідного у поточний момент часу тканинам для окислення ю 11050 енергосубстратів Приведений в формулі математичний вираз, виведений на підставі наступних міркувань Попередження артеріальної гіпоксемії на етапах анестезіологічного забезпечення, особливі у ранній післянаркозний період - найважча задача анестезюлога, тому нововведення, пов'язані зі зменшенням порушень постачання кисню, є дуже актуальні Киснево-компенсаційний фактор (символ Q x ) вимірюється газовими аналізаторами крові і відхилення отриманого значення від референтного означає, що артеріальна кров неадекватна для належного постачання кисню тканинам Q* - фактор, який показує на приріст серцевого викиду необхідний для підтримки напруги кисню змішанної венозної крові на рівні 38 mm Hg (5,1 kPa) при артеріовенозній різниці 2,3 mmol кисню на один літр крові Високі показники Q x показують на те, що серцевий викид може бути збільшено, або знижена напруга кисню змішаної венозної крові, з тим щоб компенсувати неадекватне артеріальне постачання кисню Знаючи КІЛЬКІСТЬ КИСНЮ, яка потрібна тканинам за формулою визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму визначаємо, яка КІЛЬКІСТЬ кисню в поточний момент часу забезпечує метаболічні процеси організму Спосіб здійснюють таким чином Вимірюють серцевий індекс (СІ) - будь-яким доступним способом Вимірюють КІЛЬКІСТЬ гемоглобіну (НЬ) Для одержання показника Q x - фактор компенсації артеріального кисню, та сатурації артеріальної крові (S a O 2 ) здійснюють дослідження газової сполуки крові за методикою З-Андерсена "Заглиблена картина кисневого режиму" //Radiometr - 2002, на будь якому газовому аналізаторі крові За отриманими величинами розраховують ВОППК за співвідношенням ВОПДО 2 = (ППК - СТО 2 ) ППК х 100, % ППК - потреба постачання кисню, (мл/хвх м 2 ), ППК = Ох х СаО 2 х СІ, де Q x - фактор компенсації артеріального кисню, С а Ог - вміст кисню в артеріальній крові (за загально відомою формулою) С а О 2 = 0,0031 Р О 2 + 1 34 х НЬ х S a O 2 , (мл/л ) СІ - серцевий індекс, л/хв х м 2 СТО 2 - системний транспорт кисню (за загально відомою формулою і вимірюється у мл/хвх м 2 СТО 2 = С а О 2 х СІ, (мл/хвхм 2 ), 100 - коефіцієнт перерахунку на відсотках Всі виникаючі відхилення в недоліку постачання кисню необхідно корегувати негайно і таким чином захистити організм пацієнта від впливу пошкоджуючої ди гіпоксії або ппероксп Точний облік КІЛЬКОСТІ кисню, необхідного для енергозабезпечення тканин під час анестезіологічного забезпечення дозволяє знизити відсоток інтраопераційних ускладнень, пов'язаних з надлишковою КІЛЬКІСТЮ кисню, що постачається тканинам, або розвитком кисневої недостатності Розрахунок ВОППК підвищує якість проведеної анестезії і зменшує КІЛЬКІСТЬ післяопераційних ускладнень тому, що забезпечує кисневопротективний рівень кисню в тканинах організму Зменшення ускладнень під час операції і наркозу сприяє скороченню періоду післянаркозного відновлення енерговиробництва і його ресурсозобезпечення на пошкодження, скорочує час вступу організму до стадії резистентності загального адаптаційного синдрому, надійно усуває синдром післяопераційної ппералгези Приклад Хворий Безпалий С Ф , 1969 року народження, № історія хвороби 5635, чоловік Діагноз Хронічний панкреатит 16 1 1 0 4 в умовах внутрішньовенної тотальної анестезії виконана операція - Подовжня панкреатоєюностомія Під час анестезіологічного забезпечення вивчали біологічну ЦІЛІСНІСТЬ організму (БЦО) і зокрема органопротективне постачання кисню (ВОППК) Спосіб здійснюють таким чином 1 Виміряли СІ - серцевий індекс, апаратом AV-5 "Harmomc"(Esaote S p a , Італія), (3,1 мл/хвх м 2 ), Нв - гемоглобін, на апараті "Аналізатор гематологічний автоматичний 1 , Cobas Micros, ABX Micros/, (125 г/л), S a O 2 - по заглибленій програмі З-Андерсена за допомогою апарата "Аналізатор газів крові", фірми Bayr Rapidlab - 268 (98%) Обчислили 1 Вміст КИСНЮ В артеріальній крові СаО 2 = 0,0031 + 1,34 х НВ х S a O 2 , мл/л, С а О 2 = 0,0031 + 1,34 х 123 х 0 98 = 162 мл/л, де 1,34 - константа Гюфнера, Нв - гемоглобін, S a O 2 - сатурація артеріальної крові 2 Потребу постачання кисню ППК = Q x х С а О 2 х СІ, мл/хвх м 2 ППК = 0 98 х 162 х 3 1 = 492 мл/хвх м 2 , Де Q x - фактор компенсації артеріального кисню, 3 Системний транспорт кисню СТО 2 = Са а Ог х СІ, мл/хвх м 2 СТО 2 = 162 х 3 1 = 502 мл/хвх м 2 де С а О 2 - вміст кислю артеріальної крові, СІ - серцевий індекс (серцевий викид на м 2 поверхні тіла), (мл/хвх м 2 ) 4 Виразність органопротективного постачання кисню ВОППК = (Q x х С а О 2 х СІ - СТО 2 ) (Qx x С а О 2 х СІ) х 100 = %, або ВОППК = (ППК - СТО 2 ) ППК х 100 = %, ВОППК= (492 - 502) 492 х 100 = 2 % Д Є 2 ППК - потреба постачання кисню, мл/хвх м , СТО 2 системний транспорт кисню, (мл/хвх м 2 ), 100 - коефіцієнт перерахунку на відсотки Як бачимо під час анестезіологічного забезпечення вдалось підтримати постачання кисню на цифрах, які забезпечили нормальне енерговиробництво при цьому були відсутні метаболічні зміни у показниках газового змісту крові Післяопераційний період не ускладнений Хворого виписано на сьому добу у задовільному стані, що знизило перебування на лікарняній койці на 9% Запропонований розрахунок ВОППК був використаний під час 18 різних за тривалістю та складністю оперативних втручань, У кожного хворого протягом операції і наркозу при обстеженні БЦО не визначено ускладнень у вигляді порушень метаболічних процесів у тканинах Показники киснево-лужного стану були в межах референтних значень У той час як при проведенні анестезії у 18 хворих за способом аналогу у 14 випадках спостерігали ускладнення у Комп'ютерна верстка М Клюкін 11050 вигляді метаболічного ацидозу різного ступеня виразності із-за неточного визначення (ВОППК) виразності органопротективного постачання кисню Таким чином, запропонований спосіб дозволяє підвищити точність визначення ВОППК, що сприяє зниженню КІЛЬКОСТІ ускладнень у вигляді метаболічних порушень у тканинах під час анестезіологічного забезпечення і скорочує термін перебування в стаціонарі Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for estimating significance of organoprotective component of tissue oxygenation

Назва патенту російською

Способ определения выраженности органопротективного компонента снабжения кислородом тканей организма

МПК / Мітки

МПК: A61M 19/00, A61B 5/145

Мітки: визначення, виразності, кисню, спосіб, постачання, органопротективного, компонента, тканинам, організму

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-11050-sposib-viznachennya-viraznosti-organoprotektivnogo-komponenta-postachannya-kisnyu-tkaninam-organizmu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення виразності органопротективного компонента постачання кисню тканинам організму</a>

Подібні патенти