Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією

Номер патенту: 109220

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Ігнатьєв Олег Сергійович

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією, що містить щонайменше один лист обкладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплювальний засіб, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки, проріз замка розташований співвісно із смужкою, а смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплення з листом обкладинки за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, який відрізняється тим, що проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. 

 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що сполучені ділянки прорізу замка виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідає ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу.

3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з плавним переходом від її бічних сторін до листа обкладинки.

4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з вершиною у формі ромба або трикутної, або округлої форми.

5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з щонайменше з одним додатковим уступом по її довжині.

6. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що щонайменше один лист обкладинки виконаний з щонайменше однією внутрішньою пелюсткою, утвореною просіченням, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою.

7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що щонайменше один лист обкладинки виконаний з щонайменше однією зовнішньою пелюсткою, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою.

8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що обкладинка складається з двох роздільних листів, при цьому щонайменше один з них виконаний з перфорацією, що сполучається з перфорацією скріплюваних листів, а другий лист виконаний щонайменше з однією внутрішньою або зовнішньою пелюсткою, при цьому проріз замка виконаний на внутрішній або зовнішній пелюстці співвісно із смужкою.

9. Пристрій за пунктом п. 1, який відрізняється тим, що обкладинка складається з суцільного листа з корінцем між лицьовою і тильною сторонами, розділених лініями перегину у вигляді біговок, при цьому щонайменше один проріз замка виконаний на корінці співвісно з щонайменше однією смужкою.

10. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що один або два листи обкладинки виконано прямокутної, багатокутної, округлої або іншої форми.

Текст

Реферат: Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією містить щонайменше один лист обкладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплювальний засіб, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки, проріз замка розташований співвісно із смужкою, а смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплення з листом обкладинки за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, причому проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. UA 109220 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗНІМНОГО СКРІПЛЕННЯ ЛИСТІВ З ПЕРФОРАЦІЄЮ UA 109220 U UA 109220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до канцелярського приладдя, зокрема до пристроїв для рознімного скріплення листів з перфорацією, і може бути використана при виготовленні письмово-паперових виробів різного призначення, в брошурування-палітурному виробництві, а також при веденні діловодства, в побуті і дитячій творчості. Відомий пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією (патент RU № 2199070, B42F3/04, дата публікації 20.04.1999), що складається з двох щільних листів обкладинки і скріплювального засобу у вигляді щонайменше одного рознімного дугоподібного утримувача з міцного пружного матеріалу з виступами на кінцях. Останні з'єднані із замком, виконаним у вигляді двох протилежних ділянок із западинами. Згаданий утримувач виконаний з можливістю закладу в перфорацію листів і їх скріплення з обкладинкою за допомогою взаємодії виступів на його кінцях із западинами замка. При цьому утримувач з'єднаний з механізмом перетворення зусилля, призначеним для його пружної деформації, що забезпечує з'єднання або роз'єднання виступів на кінцях із западинами в замку. Згаданий засіб закріплений на нижньому листі обкладинки за допомогою з'єднувального і опорного елементів, виконаних з можливістю взаємодії між собою. Недоліками відомого пристрою є: - обмежена область застосування, обумовлена великими габаритними розмірами і масою пристрою, а також можливістю скріплення листів з певним кроком перфорації; - складне конструктивне виконання скріплювального засобу і порівняльно висока вартість пристрою. Відомий пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією (патент RU № 76857, B42F3/04, B42F13/06, дата публікації 10.10.2008), що містить щонайменше один лист обкладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплювальний засіб, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу. Згадані смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки, а проріз замка розташований на обкладинці співвісно із смужкою. Зона переходу від листа обкладинки до бічних сторін смужки виконана під прямим кутом. Смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплювання з листом обкладинки за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця. При цьому прорізи замка виконані у формі кола, прямокутника або ромба і розташовані співвісно з відповідними смужками на листі обкладинки. Пристрій виготовляють методом штампування і/або різання за допомогою штанцформ з одночасним формуванням листів обкладинки і утримувачів з прорізами замка. Недоліками відомого пристрою є: - недостатня надійність скріплювання листів з перфорацією, обумовлена тим, що фіксація уступу в прорізі замка, виконаному у формі кола, прямокутника або ромба з порівняно великою площею, здійснюється, як правило, за краї уступу, які в результаті дії розпору скріплюваних листів або інших навантажень в процесі експлуатації деформуються або зміщуються в більш широку частину прорізу і виходять із зачеплення, що приводить до самочинного розкриття замка і розсипу листів; - порівняльно невеликий ресурс смужок в місці з'єднання їх бічних сторін з листами обкладинки обумовлений виконанням з'єднання під прямим кутом. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою за рахунок іншого виконання прорізу замка і іншої його взаємодії з уступом на смужці, що дозволяє підвищити надійність скріплювання листів з перфорацією при одночасному зниженні вартості пристрою. Технічний результат від реалізації поставленої задачі полягає в істотному зменшенні площі прорізу замка, що дозволяє збільшити довжину контактуючих з нею поверхонь уступу в зафіксованому положенні замка і практично виключити зміщення уступу усередині прорізу і/або деформацію його кромок від розпірної дії скріплюваних листів або інших навантажень в процесі експлуатації і самочинне розкриття замка. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для рознімного скріплення листів з перфорацією, що містить щонайменше один лист обкладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплювальний засіб, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки, проріз замка розташований співвісно із смужкою, а смужка виконана з можливістю закладу в перфорацію листів і їх скріплення з листом обкладинки за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, згідно з корисною моделлю проріз замка виконаний у вигляді 1 UA 109220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. Доцільно, щоб сполучені ділянки прорізу замка були виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідав ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідала ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу. Доцільно також, щоб згадана смужка була виконана з плавним переходом від її бічних сторін до листа обкладинки. Доцільно, щоб згадана смужка була виконана з вершиною у формі ромба або трикутної, або округлої форми. Можливо, щоб згадана смужка була виконана з щонайменше одним додатковим уступом по її довжині. Можливо також, щоб щонайменше один лист обкладинки був виконаний з щонайменше однією внутрішньою пелюсткою, утвореною просіченням, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою. Можливо також, щоб щонайменше один лист обкладинки був виконаний з щонайменше однією зовнішньою пелюсткою, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою. Можливо також, щоб обкладинка складалася з двох роздільних листів, при цьому щонайменше один з них був виконаний з перфорацією, що сполучається з перфорацією скріплюваних листів, а другий лист був виконаний щонайменше з однією внутрішньою або зовнішньою пелюсткою, при цьому проріз замка був виконаний на внутрішній або зовнішній пелюстці співвісно із смужкою. Можливо також, щоб обкладинка складалася з суцільного листа з корінцем між лицьовою і тильною сторонами, розділених між собою лініями перегину у вигляді біговок, при цьому щонайменше один проріз замка виконаний на корінці співвісно з щонайменше однією смужкою. Можливо також, щоб один або два листи обкладинки були виконано прямокутної, багатокутної, округлої або іншої форми. Вдосконалена конструкція пристрою для рознімного скріплення листів з перфорацією забезпечує досягнення технічного результату, що заявляється. Зокрема, виконання прорізу замка у вигляді двох сполучених ділянок дозволяє розділити його на різні за призначенням прохідну і фіксуючу частини. При цьому виконання прохідної частини з довжиною, відповідною ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, забезпечує їх безперешкодний заведення в проріз замка, а виконання фіксуючої частини з довжиною, відповідною ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, дозволяє максимально збільшити довжину контактуючих поверхонь уступу і прорізу замка в зафіксованому положенні і за рахунок цього практично виключити його зміщення усередині прорізу і деформацію кромок від розпірної дії скріплюваних листів або інших навантажень в процесі експлуатації і самочинне розкриття замка. Виконання довжини прохідної ділянки більше довжини фіксуючої ділянки виключає можливість помилкового закладу смужки в проріз замка при скріпленні листів з перфорацією. Пристрій представлений фігурами креслень, де на фіг. 1 показаний загальний вигляд пристрою з одним листом обкладинки (приклад 1); на фіг. 2 – те ж із зовнішніми пелюстками (приклад 2); на фіг. 3 – приклади виконання смужки і прорізами замка; на фіг. 4 - загальний вигляд пристрою з двома листами обкладинки і внутрішніми пелюстками з прорізами замка на тильному листі (приклад 3); на фіг. 5 – те ж, з прорізами замка на корінці (приклад 4); на фіг. 6 – використання пристрою за прикладом 1; на фіг. 7 – те ж за прикладом 3. Приклад 1. Пристрій з одним листом обкладинки (фіг. 1). Пристрій складається з листа 1 обкладинки, виконаного з щільного гнучкого матеріалу, і скріплювального засобу, що складається з чотирьох смужок 2 і чотирьох прорізів 3 замка, розташованого на листі 1 співвісно з відповідними смужками 2. Смужки 2 і прорізи 3 замка утворені просіченням листа 1 обкладинки, при цьому смужки 2 утворені таким чином, що їх хвостові частини (не позначені) виконані разом із згаданим листом 1. Кожна смужка 2 виконана з вершиною 4 ромбоподібної форми і двома уступами 5 гострокутної форми, один з яких розташований в основі вершини 2, а другий - по довжині смужки 1. Хвостові частини смужок 2 виконані з плавним радіусним переходом до листа 1 обкладинки, що дозволяє підвищити ресурс цієї зони при багатократному використовуванні пристрою, а також запобігти зламу смужок 2 при скріпленні товстих пакетів листів з перфорацією. 2 UA 109220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Прорізи 3 замка виконано у формі круглого отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені), при цьому величина діаметра D згаданого отвору відповідає ширині h смужки 2 перед уступом 5 з боку її хвостової частини, а сумарна величина діаметра D круглого отвору і довжини P сполученого з ним радіального прорізу відповідає ширині n вершини 4 або уступу 5, якщо останній виконаний більшої ширини в порівнянні з вершиною 4 (фіг. 3). Довжину і ширину смужки 2 і розташування на ній уступу 5 вибирають за умови заведення смужки 2 в перфорацію певної кількості листів і їх скріпленні за допомогою взаємодії уступу 5 з прорізом 3 замки з утворенням замкнутого кільця (не показані). Прорізи 3 замка можуть бути виконані у формі цифри "7". При цьому довжина прорізу Н уздовж полиці цифри "7" відповідає ширині h смужки 2 перед уступом 5 з боку її хвостової частини, а довжина прорізу N уздовж стійки цифри "7" відповідає ширині n вершини 4 або уступу 5, якщо останній виконаний більшої ширини в порівнянні з вершиною 4 (фіг. 3). Пристрій за прикладом 1 призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів з односторонньою або двосторонньою обкладинкою, в якій другий лист виконаний з перфорацією, що сполучається з перфорацією скріплюваних листів. У виконанні з односторонньою обкладинкою пристрій доцільно використовувати як теки-зошити або робочі блокноти. Приклад 2. Пристрій із зовнішніми пелюстками на листі обкладинки (фіг. 2). Пристрій складається з листа 1 обкладинки із зовнішніми пелюстками 6 уздовж його краю і скріплювального засобу з двох смужок 2 і прорізів 3 замка, розташованих на згаданих пелюстках 6 співвісно із смужками 2. На відміну від прикладу 1 смужки 2 виконані з одним уступом 5 по їх довжині. Лист 1 обкладинки з пелюстками 6 і смужками 2 виконаний з щільного гнучкого матеріалу. Призначення пристрою в прикладі 2 аналогічно прикладу 1. Пристрій за прикладом 2 може використовуватися також з другою лицьовою обкладинкою, що виконана з перфорацією, сполученою з перфорацією скріплюваних листів. Таке виконання пристрою доцільно використовувати як зошити або робочі блокноти. Приклад 3. Пристрій з двома листами обкладинки з внутрішніми пелюстками з прорізами замка на тильному листі (фіг. 4). Пристрій складається з листа обкладинки із лицьовою 7 і тильною 1 сторонами з корінцем 8 між ними і внутрішніми пелюстками 6 на тильному 1 листі, а також із скріплювального засобу, що складається з двох смужок 2 і двох прорізів 3 замка, розташованих на згаданих пелюстках 6 співвісно з відповідними смужками 2. Смужки 2 і прорізи 3 замки виконані аналогічно прикладу 2. Лицьовий 7 і тильний 1 листи обкладинки відокремлено від корінця 8 лініями перегину 9 у вигляді біговок і виконані з щільного гнучкого матеріалу. Пристрій призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів. Використовування пристрою доцільне як тек різного призначення, наприклад для презентації або зберігання документів і інформації. Приклад 4. Пристрій з двома листами обкладинки і прорізами замка на корінці (фіг. 5). Пристрій виконаний з лицьового 7 і тильного 1 листів обкладинки з корінцем 8 між ними і скріплювального засобу, що складається з шести смужок 2 різних розмірів і шести прорізів 3 замка, розташованих на корінці 8 співвісно з відповідними смужками 2. Смужки 2 і форма прорізів 3 замка виконано аналогічно прикладу 2 і розташовано так, щоб забезпечити можливість скріплення листів з різним кроком отворів перфорації. Лицьовий 7 і тильний 1 листи обкладинки відокремлено від корінця 8 лініями перегину 9 у вигляді біговок і виконано з щільного гнучкого матеріалу. Призначення пристрою в прикладі 4 аналогічно прикладу 3. В усіх розглянутих прикладах смужки 2 можуть бути виконані з вершиною 4 і уступом 5 іншої форми. Наприклад, смужки 2 можуть бути виконані з вершиною 4 трикутної або округлої форми, а уступи 5 можуть бути виконані у формі загострених виступів або вирізів на смужці 2 (фіг. 3). Окрім цього, один або обидва листи обкладинки можуть бути виконано прямокутної або багатокутної, або округлої, або іншої форми, наприклад з прорізами для ручок на ділових теках або у формі крил метеликів або інших представників тваринного або рослинного світу на канцелярських обладнаннях, призначених для дітей. Представлені на фігурах і в описі конструкції не вичерпують всіх можливих варіантів виконання пристрою, що забезпечують досягнення заявленого технічного результату. Зокрема, проріз замка може бути виконаний іншої форми, наприклад у формі букви "Т" з аналогічним співвідношенням довжини утворюючих її частин з розмірами смужки. Прорізи замка також можуть бути виконані на інших елементах обкладинки, які, наприклад, кріпляться заклепками або дужками до листа обкладинки. 3 UA 109220 U 5 10 15 20 25 30 Використання пристрою здійснюють таким чином. Використання пристрою за прикладом 1 (фіг. 6). Смужки 2 відділяють від листа 1 обкладинки і розміщують її під скріплюваними листами 10 паперу, після чого смужки 2 їх вершинами 4 по черзі пропускають через отвори 11 перфорації. Далі кожну смужку 2 згинають кільцем у напрямі зворотної сторони листа 1 обкладинки, вершину 4 повертають так, щоб її площина співпала з площиною радіального прорізу, сполученого з круглим отвором, і вводять в проріз. Далі смужку 2 з уступом 5 плавно переміщають з радіального прорізу в круглий отвір замка, де її повертають в протилежну сторону і переміщають до зіткнення поверхонь уступу 5 з упорною поверхнею за межами круглого отвору замка, фіксуючи таким чином смужку 2 з скріплювальними листами 10 паперу. Після цього скріплювальні в пакет листи 10 паперу готові до використовування або до зберігання, або до транспортування. Рознімання листів 10 паперу здійснюють в зворотній послідовності після переміщення вершини 4 з уступом 5 з круглого отвору в радіальний проріз замка, що вимагає деякого зусилля і виключає самочинне розкриття замка. Аналогічно виконують скріплення листів 10 паперу з використанням лицьового 7 листа обкладинки, виконаного з перфорацією, сполученою з перфорацією скріплюваних листів 10 паперу (не показано). В цьому випадку смужки 2 пропускають спочатку через отвори 11 перфорації на скріплюваних листах 10 паперу, а потім - через відповідні отвори перфорації на лицьовому листі обкладинки. Використання пристрою за прикладом 3 (фіг. 7). Смужки 2 і пелюстки 6 відділяють від листа 1 обкладинки, після чого по черзі смужки 2 їх вершинами 4 пропускають через отвори 12 перфорації скріплюваних листів 10 паперу. Далі кожну смужку 2 згинають кільцем у напрямі відповідної пелюстки 6, вершину 4 повертають так, щоб її площина співпала з напрямом радіального прорізу замка, сполученого з круглим отвором, і заводять в проріз. Фіксація уступу 5 в прорізі 3 замка виконують аналогічно попередньому прикладу. Використання пристрою по решті прикладів здійснюють аналогічним чином. Технічне рішення, що заявляється, дозволяє істотно підвищити надійність рознімного скріплення листів з перфорацією і розширити область застосування вдосконалених пристроїв за рахунок уніфікації елементів замків в поєднанні з великою різноманітністю типорозмірів обкладинок і скріплювальних засобів, простотою їх виготовлення і порівняно невисокою вартістю. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 1. Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією, що містить щонайменше один лист обкладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплювальний засіб, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки, проріз замка розташований співвісно із смужкою, а смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплення з листом обкладинки за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, який відрізняється тим, що проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що сполучені ділянки прорізу замка виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідає ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу. 3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з плавним переходом від її бічних сторін до листа обкладинки. 4 UA 109220 U 5 10 15 20 4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з вершиною у формі ромба або трикутної, або округлої форми. 5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з щонайменше з одним додатковим уступом по її довжині. 6. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що щонайменше один лист обкладинки виконаний з щонайменше однією внутрішньою пелюсткою, утвореною просіченням, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою. 7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що щонайменше один лист обкладинки виконаний з щонайменше однією зовнішньою пелюсткою, а проріз замка виконаний на пелюстці співвісно із смужкою. 8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що обкладинка складається з двох роздільних листів, при цьому щонайменше один з них виконаний з перфорацією, що сполучається з перфорацією скріплюваних листів, а другий лист виконаний щонайменше з однією внутрішньою або зовнішньою пелюсткою, при цьому проріз замка виконаний на внутрішній або зовнішній пелюстці співвісно із смужкою. 9. Пристрій за пунктом п. 1, який відрізняється тим, що обкладинка складається з суцільного листа з корінцем між лицьовою і тильною сторонами, розділених лініями перегину у вигляді біговок, при цьому щонайменше один проріз замка виконаний на корінці співвісно з щонайменше однією смужкою. 10. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що один або два листи обкладинки виконано прямокутної, багатокутної, округлої або іншої форми. 5 UA 109220 U 6 UA 109220 U 7 UA 109220 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B42F 3/04, B42F 13/06

Мітки: перфорацією, листів, скріплення, пристрій, рознімного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-109220-pristrijj-dlya-roznimnogo-skriplennya-listiv-z-perforaciehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією</a>

Подібні патенти