Спосіб подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, і установка, придатна для подрібнення мінерального матеріалу, який містить кальцій і металеві домішки як такі

Номер патенту: 108643

Опубліковано: 25.05.2015

Автори: Девро Себастьян, Бурбон Дід'є

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання дрібної фракції, передбаченої для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини з мінерального матеріалу (10), який містить принаймні кальцій і металеві домішки, втілюваний на установці (1), яка має дробарку (2) і пристрій для відбору зарозміром частинок, названий сортувальним пристроєм (3), придатним для розділення матеріалу на дві фракції (12, 13), у якому:

- надають згаданий мінеральний матеріал (10), який повністю або частково складається зі шлаку металургійної промисловості,

- згаданий мінеральний матеріал (10) подрібнюють шляхом стискання його шару за допомогою дробарки (2) з одержанням подрібненого матеріалу (11),

- подрібнений матеріал (11) розділяють на згадану дрібну фракцію (12) і крупну фракцію (13) за допомогою згаданого сортувального пристрою (3),

- крупну фракцію (13) повертають в дробарку (2) для подальшого подрібнення, який відрізняється тим, що металеві домішки екстрагують магнітним сортуванням принаймні частини подрібненого матеріалу для виділення металевих домішок з мінеральних матеріалів, при цьому сортування здійснюють або на крупній фракції (13) внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою (3) і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки (2) або між дробаркою (2) і сортувальним пристроєм (3) перед розділенням подрібненого матеріалу (11).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сортування здійснюють на згаданій крупній фракції (131) внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою (3) і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки (2), при цьому відсортовані мінеральні матеріали (132) повертають до дробарки (2), а відсортовані металеві матеріали (14) викидають.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що крупна фракція (13) складає принаймні 80 мас. % подрібненого матеріалу (11), який виходить з дробарки (2).

4. Спосіб за одним із пп. 1-3, який відрізняється тим, що частину (102) мінерального матеріалу (10) подають безпосередньо до згаданого сортувального пристрою (3).

5. Спосіб за одним із пп. 1-4, який відрізняється тим, що згадана дрібна фракція (12) утворює кінцевий продукт.

6. Спосіб за одним із пп. 1-5, який відрізняється тим, що сортувальний пристрій (3) складається принаймні з динамічного сепаратора (4), оснащеного ротором.

7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що згаданий сортувальний пристрій (3) містить, окрім динамічного сепаратора (4), статичний сепаратор (5), який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали, випущені із згаданого статичного сепаратора, подають на вхід згаданого динамічного сепаратора (4).

8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що статичний сепаратор (5) здійснює розділення за розміром частинок, більшим за 1 міліметр, а згаданий динамічний сепаратор (4) здійснює розділення за розміром частинок, меншим за 100 мікрометрів.

9. Спосіб за одним з пп. 1-8, який відрізняється тим, що мінеральний матеріал є сумішшю шлаку з металургійної промисловості і мінеральної речовини.

10. Установка (1), розроблена для втілення способу за одним із пп. 1-9, придатна для подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, яка містить:

- дробарку (2) і пристрій для відбору за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм (3), придатним для розділення матеріалів на дві фракції - дрібну фракцію (12) і крупну фракцію (13) - при цьому згаданий сортувальний пристрій (3) містить динамічний сепаратор (4), оснащений ротором з вертикальною віссю, оснащеним лопатями на своїй периферії, придатним до розділення частинок згідно з їх розміром шляхом піддання згаданих частинок дії протилежних сил - по-перше, дії сили, створюваної обертанням ротора, який має тенденцію до викидання їх, і, по-друге, дії сили тяги, створюваної швидкістю газу, засмоктуваного до центру ротора,

- перші транспортувальні засоби для транспортування подрібненого матеріалу (11) від виходу дробарки (2) до входу сортувального пристрою (3),

- другі транспортувальні засоби для транспортування крупної фракції (13) від виходу згаданого сортувального пристрою (3) до входу дробарки (2), яка відрізняється тим, що також має магнітний пристрій (6), який виконаний з можливістю взаємодії із згаданими першими транспортувальними засобами і/або згаданими другими транспортувальними засобами і придатний для екстрагування з транспортованих матеріалів (14) принаймні деяких металевих домішок.

11. Установка за п. 10, яка відрізняється тим, що дробарка (2) є горизонтальною валковою дробаркою.

12. Установка за п. 10 або п. 11, яка відрізняється тим, що згаданий сортувальний пристрій (3) містить, окрім динамічного сепаратора (4), статичний сепаратор (5), який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали, випущені зі статичного сепаратора, подають до входу згаданого динамічного сепаратора (4).

13. Установка за одним із пп. 10-12, яка відрізняється тим, що згаданий магнітний пристрій (6) виконаний з можливістю взаємодії із згаданими першими транспортувальними засобами.

14. Установка за одним із пп. 10-12, яка відрізняється тим, що згаданий магнітний пристрій (6) виконаний з можливістю взаємодії із згаданими другими транспортувальними засобами.

15. Застосування дрібної фракції (12), одержаної втіленням способу за одним із пп. 1-9, як кінцевого продукту для одержання гідравлічних зв'язуючих речовин, таких як цемент, або установки за одним із пп. 10-14 для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини, такої як цемент.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу подрібнення мінерального матеріалу (10), який містить принаймні кальцій і металеві домішки, втілюваного на установці (1), яка має дробарку (2) і пристрій для відбору за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм (3), придатним для розділення матеріалів на дві фракції. У способі: згаданий мінеральний матеріал подрібнюють стисканням його шару за допомогою дробарки з одержанням подрібненого матеріалу; подрібнений матеріал розділяють на дрібну фракцію і крупну фракцію за допомогою згаданого сортувального пристрою; крупну фракцію (13) повертають до дробарки (2) для подальшого подрібнення. Згідно з винаходом, принаймні одну частину подрібненого матеріалу піддають сортуванню, передбаченому для виділення металевих домішок з мінеральних матеріалів. Винахід також належить до установки як такої. Спосіб та установка знайдуть особливе застосування для одержання гідравлічних зв'язуючих речовин, таких як цемент. UA 108643 C2 (12) UA 108643 C2 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується способу одержання дрібної фракції, передбаченої для виготовлення гідравлічної зв'язуючої речовини з мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, а також установки, придатної для подрібнення мінерального матеріалу, який містить кальцій і металеві матеріали як такі. Винахід знаходить особливе застосування для виготовлення гідравлічних зв'язуючих речовин, таких як цемент, зокрема з шлаку металургійної промисловості. У виробництві гідравлічного цементу, нормальний спосіб, у якому використовують вапно, має недолік, який полягає у випусканні великих кількостей СО 2 в атмосферу і у споживанні великих кількостей енергії у формі палива. Для одержання гідравлічних зв'язуючих речовин, можуть використовуватися інші матеріали з високим вмістом кальцію. Серед них, шлак з металургійної промисловості є джерелом сировини, яка може перероблятися шляхом одержання гідравлічного цементу, таким чином уникаючи вищезгаданих недоліків. Використання цього шлаку для виготовлення цементу також робить можливим видаляти ці відходи з металургійної промисловості. Однак, під час одержання, шлак збільшує кількість металевих частинок різних розмірів, присутність яких в цементі може погіршити його робочі характеристики, зокрема, якщо в продукті залишаються крупні частинки. Коли дробарка, використовувана для виробництва цементу, є кульовим млином, то металеві частинки розколюються під час подрібнення завдяки ударам куль. Завдяки їх малому розміру в кінцевому продукті, їх присутність не погіршує якість цементу. Однак, кульові млини мають низький енергетичний ККД порівняно з іншими дробарками, які працюють шляхом стискання шару матеріалу і споживають приблизно вдвічі більше енергії, необхідної для останніх. Один приклад дробарки, яка працює шляхом стискання шару матеріалу, описується в документі ЕР 0486371. Дробарка у цьому документі містить круглу доріжку, сформовану внутрішньою стінкою контейнера, який приблизно горизонтальний і обертається, і валик, здатний котитися по доріжці. Коли контейнер обертається, то матеріал подрібнюється шляхом стискання між валиком і внутрішньою стінкою контейнера. Однак, подрібнення шляхом стискання повністю не подрібнює металеві частинки завдяки їх великій ковкості. Тому, крупні металеві частинки залишаються в матеріалі, який полишає дробарку, або накопичуються в самій дробарці. Магнітне розділення частинок головним чином відбувається на вході дробарки. Роль цього етапу полягає у перешкоджанні потраплянню великих магнітних елементів, які можуть ушкодити колеса (валики) дробарок шляхом стискання матеріалу. Однак, цей етап магнітного розділення не придатний до усунення металевих фракцій, які містяться в шматках шлаку. З документу WO 97/14760 також відомий абразивний продукт, який головним чином складається з оксиду заліза, гранулометрія якого становить 100 мкм - 600 мкм, його застосування, спосіб його виготовлення і спосіб виготовлення зі шлаку вторинних металевих гранульних продуктів. Задачею цього способу є одержання вторинних металевих гранульних продуктів, які знаходять особливе застосування, наприклад як абразивна добавка або для одержання баласту. Цей спосіб націлений на вибір найбільшої металевої частини шлаку і у ньому послідовно: - подають шлак в дробарку, - подрібнюють шлак в дробарці, одержуючи подрібнений матеріал, - сортують подрібнений матеріал за допомогою продувального повітря для виділення головної металевої фракції з першої дрібної фракції, - магнітним полем сортують згадану головну металеву фракцію для виділення немагнітних продуктів з рафінованого продукту, - сортують рафінований продукт за допомогою продувального повітря для виділення металевих гранул з другої дрібної фракції, при цьому гранули мають множину різних розмірів. Такий спосіб робить можливим вибирати найбільшу металеву частину матеріалу, проте не повинен бути придатним для задовільного екстрагування металевих домішок, які залишилися в мінеральному матеріалі. Задачею представленого винаходу є усунення вищезгаданих недоліків шляхом надання способу одержання дрібної фракції, передбаченої для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини з мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, роблячи можливим одержувати кінцевий продукт кращої якості, придатний для виготовлення гідравлічної зв'язуючої речовини. 1 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Іншою задачею винаходу є надання установки як такої, придатної для втілення способу. Інші задачі і переваги представленого винаходу з'являться з читання опису, який надається тільки у вигляді ілюстрації і не має наміру обмежити його. Винахід стосується, перш за все, способу одержання дрібної фракції, передбаченої для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини з мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки. Спосіб втілюється на установці, яка містить дробарку і пристрій для відбору матеріалу за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм, придатним для розділення матеріалів на дві фракції. У згаданому способі: - надають увесь або частину згаданого мінерального матеріалу, який містить шлак з металургійної промисловості, - згаданий мінеральний матеріал подрібнюють стисканням його шару за допомогою дробарки, одержуючи подрібнений матеріал, - подрібнений матеріал ділять на згадану дрібну фракцію і крупну фракцію за допомогою згаданого сортувального пристрою, - крупну фракцію повертають в дробарку для подальшого подрібнення. Згідно з винаходом, металеві домішки екстрагують шляхом піддання принаймні частини подрібненого матеріалу дії магнітного поля, передбаченого для виділення металевих домішок з мінеральних матеріалів, при цьому сортування виконують або на крупній фракції внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки, але між дробаркою і сортувальним пристроєм перед розділенням подрібненого матеріалу. Згідно з виключно довільними ознаками або в їх поєднанні: - сортування здійснюється на крупній фракції внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки, при цьому відсортовані мінеральні матеріали повертають до дробарки, відсортовані металеві матеріали викидають; - крупна фракція складає принаймні 80 мас. % подрібненого матеріалу, який виходить з дробарки; - частина свіжого мінерального матеріалу безпосередньо надходить до згаданого сортувального пристрою; - згадана дрібна фракція утворює кінцевий продукт; - сортувальний пристрій складається з принаймні динамічного сепаратора, оснащеного ротором; - сортувальний пристрій містить, окрім динамічного сепаратора, статичний сепаратор, який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали на виході із згаданого статичного сепаратора подаються на вхід динамічного сепаратора; - статичний сепаратор здійснює розділення за розміром частинок, більшим ніж 1 міліметр, а згаданий динамічний сепаратор здійснює розділення за розміром частинок, меншим ніж 100 мікрометрів; - мінеральний матеріал є сумішшю шлаку з металургійної промисловості і мінеральної речовини, яка може складати максимум 20 мас. % шлаку з металургійної промисловості. Винахід також стосується установки, придатної для подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, яка містить: - дробарку і пристрій для відбору за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм, придатним для розділення матеріалів на дві фракції - дрібну і крупну - при цьому згаданий сортувальний пристрій містить динамічний сепаратор, оснащений ротором, зокрема з вертикальною віссю, оснащеного лопатями на свої периферії, придатними до розділення частинок згідно з їх розміром шляхом піддання згаданих частинок дії протилежних сил: спершу, дії сили, створюваної обертанням ротора, який має тенденцію до викидання їх, і, по друге, дії сили тяги, створюваної швидкістю газу, засмоктуваного до центру ротора, - перші транспортувальні засоби для транспортування подрібненого матеріалу з виходу дробарки до входу сортувального пристрою, - другі транспортувальні засоби для транспортування крупної фракції з виходу згаданого сортувального пристрою до входу дробарки. Згідно з винаходом, згадана установка також має магнітний пристрій, який взаємодіє із згаданими першими транспортувальними засобами і/або згаданими другими транспортувальними засобами і придатний до екстрагування з транспортованих матеріалів принаймні деяких металевих домішок. Згідно з довільними ознаками установки: - дробарка є горизонтальним валковим млином; 2 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - згаданий сортувальний пристрій містить, окрім динамічного сепаратора, статичний сепаратор, який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали з виходу згаданого статичного сепаратора надходять до входу динамічного сепаратора; згаданий магнітний пристрій взаємодіє із згаданими першими транспортувальними засобами; - згаданий магнітний пристрій взаємодіє із згаданими другими транспортувальними засобами. Винахід також стосується застосування дрібної фракції, одержаної втіленням способу згідно з винаходом, як кінцевого продукту для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини, такої як цемент, або установки згідно з винаходом для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини, такої як цемент. Винахід стане краще зрозумілим з читання наступного опису, супроводжуваного доданими кресленнями, на яких: - фігура 1 зображає схему способу подрібнення згідно з першим варіантом виконання винаходу, - фігура 2 зображає приклад способу подрібнення згідно з другим варіантом виконання винаходу, - фігура 3 зображає приклад способу подрібнення згідно з третім варіантом виконання винаходу, - фігура 4 зображає приклад способу подрібнення згідно з четвертим варіантом виконання винаходу. Винахід стосується способу подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки. Згаданий мінеральний матеріал 10 може, таким чином, цілком або частково складатися з шлаку металургійної промисловості. Наприклад, мінеральний матеріал є сумішшю шлаку з металургійної промисловості і мінеральної речовини, яка містить, зокрема, кальцій. Згідно з одним прикладом, мінеральна речовина складає максимум 20 мас. % шлаку з металургійної промисловості. Цей спосіб подрібнення втілюється на установці 1, яка містить дробарку 2 і пристрій для відбору за гранулометрією, названий сортувальним пристроєм 3, придатним до розділення матеріалів на дві фракції. Дробарка 2 може бути горизонтальною дробаркою з колесом(ми) (або валиком). Вона може бути дробаркою, яка описана в документі ЕР 0486371 і містить обертовий контейнер з горизонтальною віссю і принаймні один валик, поміщений всередині згаданого контейнера для кочення по доріжці, сформованій внутрішньою поверхнею контейнера, а також засоби для обертання цього контейнера. У цьому типі дробарки, матеріал подрібнюється шляхом стискання між згаданим валиком і внутрішньою стінкою контейнера, коли останній обертається навколо своєї осі. Пристрій для відбору за розміром частинок може містити динамічний сепаратор 4, оснащений ротором. Він може, зокрема, бути динамічним сепаратором, описаним документом FR 2642994 або документом FR 2658096. У цьому типі динамічного сепаратора, розділення здійснюється за допомогою циліндричного ротора або ротора у вигляді зрізаного конуса з вертикальною віссю, оснащеного лопатями, однорідно розподіленими по його периферії. Між згаданими лопатями частинки піддаються дії протилежних сил, а саме: дії першої відцентрової сили, яка створюється обертанням ротора і має тенденцію до відкидання їх, і, по-друге, дії сили тяги, яка створюється швидкістю газу, засмоктуваного до центру ротора, і має тенденцію до затягування їх до виходу для згаданого газу. В цьому типі динамічного сепаратора, відцентрова сила більша для частинок з найбільшим розміром, а сила тяги найбільша для частинок з найменшим розміром і виконує відбір за роміром частинок оброблених матеріалів. Тому, матеріали з розмірами, меншими за заданий розмір частинок, подаються газом до газового виходу, тоді як матеріали з розмірами, більшими за згаданий заданий розмір частинок, випадають і збираються. Сортувальний пристрій може містити, окрім динамічного сепаратора 4, статичний сепаратор 5, який по суті складається з висхідного каналу. У цьому сортувальному пристрої 3 з двома стадіями розділення, дрібні матеріали подаються від виходу статичного сепаратора 5 на вхід динамічного сепаратора 4. Статичний сепаратор 5 може бути пристроєм, описаним у заявці WO 2008/068432. Цей статичний сепаратор по суті складається з вертикального каналу з висхідним потоком, який має вхід для газу у своїй основі і має нижній отвір та верхній отвір, а також живильний отвір для 3 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 матеріалів, які обробляються між згаданим нижнім отвором і згаданим верхнім отвором. У цьому статичному сепараторі, дрібні матеріали виходять з газом крізь верхній отвір в силу підйомної сили згаданого висхідного потоку, тоді як інша частина крупніших матеріалів не захоплюється згаданим газом і падає крізь нижній отвір. Цей статичний сепаратор може також мати засоби для створення турбулентності, розташовані між нижнім отвором і отвором, який живить канал, зокрема у формі приблизно горизонтальних лопаток, прикріплених до внутрішньої стінки газового каналу і орієнтованих до центру каналу, як описано в заявці WO 2008/068432. У способі згідно з винаходом: - згаданий мінеральний матеріал 10 подрібнюють шляхом стискання його шару за допомогою дробарки 2, одержуючи подрібнений матеріал 11, - подрібнений матеріал 11 розділяють на дрібну фракцію 12, яка, зокрема, утворює кінцевий продукт, і крупну фракцію 13 за допомогою згаданого сортувального пристрою З, - крупну фракцію 13 повертають до дробарки 2 для подальшого подрібнення. Згідно з винаходом, принаймні деяка кількість подрібненого матеріалу 11 або 13 піддається сортуванню, передбаченому для виділення металевих домішок з мінеральних матеріалів. Це сортування може бути магнітним сортуванням, виконуваним, зокрема, різними елементами обладнання, такими як магнітні детектори і магнітні екстрактори, зокрема, встановлені над конвеєрами, зокрема стрічками, які транспортують матеріал, який обробляється. Магнітні детектори виявляють металеві частки шляхом створення електромагнітного поля для відведення матеріалу, який містить згадані металеві частки. Екстрактори містять магніти і притягують магнітні частки для видалення їх. Однак, останні елементи обладнання не можуть екстрагувати магнітні частки, розташовані під шаром матеріалу. Переважно, крупна фракція 13 може складати принаймні 80 мас. % подрібненого матеріалу, який виходить з дробарки 2. У цей спосіб створюється екстенсивний цикл так, що матеріал може декілька раз послідовно сортуватися, зокрема магнітним чином, що покращує характеристики сортування. Задовільне видалення магнітних фракцій одержується принаймні чотирма послідовними пропусканнями матеріалу крізь етап магнітного сортування, який відповідає пропорції решти матеріалу з принаймні 80 % подрібненого матеріалу. Згідно з варіантами виконання, зображеними на фігурах 1-3, які не є обмежувальними, сортування може відбуватися на крупній фракції 13і внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою 3 і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки 2. Відсортовані мінеральні матеріали 132 повертаються до дробарки 2, при цьому відсортовані металеві матеріали 14 викидаються. Згідно з іншим варіантом виконання, зображеним на фігурі 4, етап сортування може виконуватися між дробаркою 2 і сортувальним пристроєм 3 перед розділенням подрібненого матеріалу 11. Згідно з необмежувальним прикладом, зображеним на фігурі 3, частина 102 мінерального матеріалу 10 безпосередньо подається до сортувального пристрою 3. Тепер описуються детально необмежувальні приклади з фігур 1-3. Фігура 1 зображає спосіб подрібнення, у якому використовують дробарку 2 із стисканням шару матеріалу і пристрій 3 для відбору за розміром частинок, який складається з динамічного сепаратора 4, оснащеного ротором. Матеріал 10, який обробляється, подається до дробарки 2, яка виконує подрібнення, одержуючи подрібнений матеріал 11. Цей подрібнений матеріал 11 подається за допомогою перших транспортувальних засобів до сортувального пристрою 3, який розділяє подрібнений матеріал 11 на дрібну фракцію 12 (кінцевий продукт) і крупну фракцію 13. Крупну фракцію 13 знову подають до входу дробарки 2 другими транспортувальними засобами. Магнітний пристрій 6 взаємодіє з другими транспортувальними засобами і екстрагує з транспортованих матеріалів деякі металеві домішки. Точніше, відсортовані металеві матеріали 14 викидаються, при цьому відсортовані мінеральні матеріали 13 2 подаються згаданими другими транспортувальними засобами до входу дробарки 2. Фігура 2 зображає другий варіант виконання винаходу. З варіанту виконання на фігурі 1 видно, що частина 102 мінерального матеріалу 10 безпосередньо подається до сортувального пристрою 3. Дробарка 2 надає подрібнений матеріал 11 з фракції 101 мінерального матеріалу, яка подається безпосередньо, і з рецикльованого матеріалу 132. Сортувальний пристрій З обробляє усі матеріали 11 і 102 і розділяє на дрібну фракцію 12 (кінцевий продукт) і крупну фракцію 13. 4 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 Крупну фракцію піддають магнітному сортуванню за допомогою магнітного пристрою 6. Відсортовані металеві матеріали 14 викидаються, тоді як відсортований мінеральний матеріал 132 подають до дробарки 2 з огляду на подальше подрібнення. Фігура 3 представляє третій варіант виконання винаходу, у якому розділення за розміром частинок включає дві послідовні стадії 5, 4. Перша стадія виконується статичним сепаратором 5, який виконує розділення за великим розміром частинок, більшим за 1 міліметр, тоді як друга стадія виконується динамічним сепаратором 4, оснащеним ротором, який виконує ррозділення за розміром частинок, меншим за 100 мікрометрів. Частину 102 сировинного матеріалу 10 з великим вмістом дрібних частинок безпосередньо подають на етап розділення за розміром частинок і, точніше, на живильний вхід статичного сепаратора 5. Дробарка надає подрібнений матеріал 11 з частини 101 мінерального матеріалу 10, який безпосередньо подається до неї, і частини крупної фракції 13 2, яка рециклюється. Статичний сепаратор 5 і динамічний сепаратор 4 обробляють разом матеріали 11, 102 і відділяють дрібну фракцію 12 від крупної фракції 13. Точніше, крупна фракція 13 складається з крупної фракції 16, випущеної статичним сепаратором 5, і крупної фракції 15, випущеної динамічним сепаратором 4. Цю крупну фракцію 13 подають транспортувальними засобами до входу дробарки 2. Магнітний пристрій 6 взаємодіє з транспортувальними засобами і екстрагує з транспортованих матеріалів деякі металеві домішки. Точніше, магнітний пристрій 6 випускає відсортований металевий матеріал 14 і відсортований мінеральний матеріал 13 2, який подається до дробарки 2 з огляду на подальше подрібнення. Варіант виконання на фігурі 4 відрізняється від варіанту виконання на фігурі 1 положенням магнітного пристрою 6, який взаємодіє із згаданими першими транспортувальними засобами між дробаркою 2 і сортувальним пристроєм 3. Подрібнений матеріал 11, 111 на виході з дробарки піддається дії магнітного пристрою 6, який викидає відсортований металевий матеріал 14, тоді як іншу частину подрібненого матеріалу 11, 112 подають до сортувального пристрою 3. У варіанті виконання на фігурах 1-4, дробарка може бути горизонтальною валковою дробаркою. Перші транспортувальні засоби, такі як стрічкові конвеєри або подібне, транспортують подрібнений матеріал 11 від виходу з дробарки 2 до входу сортувального пристрою 3. Другі транспортувальні засоби, такі як стрічкові конвеєри або подібне, транспортують крупну фракцію 13 від виходу сортувального пристрою 3 до входу дробарки 2. Зазвичай, фахівцями у цій галузі могли б розглядатися інші варіанти виконання без виходу за рамки винаходу, визначені наступною формулою винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Спосіб одержання дрібної фракції, передбаченої для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини з мінерального матеріалу (10), який містить принаймні кальцій і металеві домішки, втілюваний на установці (1), яка має дробарку (2) і пристрій для відбору за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм (3), придатним для розділення матеріалу на дві фракції (12, 13), у якому: - надають згаданий мінеральний матеріал (10), який повністю або частково складається зі шлаку металургійної промисловості, - згаданий мінеральний матеріал (10) подрібнюють шляхом стискання його шару за допомогою дробарки (2) з одержанням подрібненого матеріалу (11), - подрібнений матеріал (11) розділяють на згадану дрібну фракцію (12) і крупну фракцію (13) за допомогою згаданого сортувального пристрою (3), - крупну фракцію (13) повертають в дробарку (2) для подальшого подрібнення, який відрізняється тим, що металеві домішки екстрагують магнітним сортуванням принаймні частини подрібненого матеріалу для виділення металевих домішок з мінеральних матеріалів, при цьому сортування здійснюють або на крупній фракції (13) внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою (3) і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки (2) або між дробаркою (2) і сортувальним пристроєм (3) перед розділенням подрібненого матеріалу (11). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сортування здійснюють на згаданій крупній фракції (131) внизу по ходу технологічного процесу від сортувального пристрою (3) і зверху по ходу технологічного процесу від дробарки (2), при цьому відсортовані мінеральні матеріали (132) повертають до дробарки (2), а відсортовані металеві матеріали (14) викидають. 5 UA 108643 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що крупна фракція (13) складає принаймні 80 мас. % подрібненого матеріалу (11), який виходить з дробарки (2). 4. Спосіб за одним із пп. 1-3, який відрізняється тим, що частину (102) мінерального матеріалу (10) подають безпосередньо до згаданого сортувального пристрою (3). 5. Спосіб за одним із пп. 1-4, який відрізняється тим, що згадана дрібна фракція (12) утворює кінцевий продукт. 6. Спосіб за одним із пп. 1-5, який відрізняється тим, що сортувальний пристрій (3) складається принаймні з динамічного сепаратора (4), оснащеного ротором. 7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що згаданий сортувальний пристрій (3) містить, окрім динамічного сепаратора (4), статичний сепаратор (5), який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали, випущені із згаданого статичного сепаратора, подають на вхід згаданого динамічного сепаратора (4). 8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що статичний сепаратор (5) здійснює розділення за розміром частинок, більшим за 1 міліметр, а згаданий динамічний сепаратор (4) здійснює розділення за розміром частинок, меншим за 100 мікрометрів. 9. Спосіб за одним з пп. 1-8, який відрізняється тим, що мінеральний матеріал є сумішшю шлаку з металургійної промисловості і мінеральної речовини. 10. Установка (1), розроблена для втілення способу за одним із пп. 1-9, придатна для подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, яка містить: - дробарку (2) і пристрій для відбору за розміром частинок, названий сортувальним пристроєм (3), придатним для розділення матеріалів на дві фракції - дрібну фракцію (12) і крупну фракцію (13) - при цьому згаданий сортувальний пристрій (3) містить динамічний сепаратор (4), оснащений ротором з вертикальною віссю, оснащеним лопатями на своїй периферії, придатним до розділення частинок згідно з їх розміром шляхом піддання згаданих частинок дії протилежних сил - по-перше, дії сили, створюваної обертанням ротора, який має тенденцію до викидання їх, і, по-друге, дії сили тяги, створюваної швидкістю газу, засмоктуваного до центру ротора, - перші транспортувальні засоби для транспортування подрібненого матеріалу (11) від виходу дробарки (2) до входу сортувального пристрою (3), - другі транспортувальні засоби для транспортування крупної фракції (13) від виходу згаданого сортувального пристрою (3) до входу дробарки (2), яка відрізняється тим, що також має магнітний пристрій (6), який виконаний з можливістю взаємодії із згаданими першими транспортувальними засобами і/або згаданими другими транспортувальними засобами і придатний для екстрагування з транспортованих матеріалів (14) принаймні деяких металевих домішок. 11. Установка за п. 10, яка відрізняється тим, що дробарка (2) є горизонтальною валковою дробаркою. 12. Установка за п. 10 або п. 11, яка відрізняється тим, що згаданий сортувальний пристрій (3) містить, окрім динамічного сепаратора (4), статичний сепаратор (5), який по суті складається з висхідного каналу, при цьому дрібні матеріали, випущені зі статичного сепаратора, подають до входу згаданого динамічного сепаратора (4). 13. Установка за одним із пп. 10-12, яка відрізняється тим, що згаданий магнітний пристрій (6) виконаний з можливістю взаємодії із згаданими першими транспортувальними засобами. 14. Установка за одним із пп. 10-12, яка відрізняється тим, що згаданий магнітний пристрій (6) виконаний з можливістю взаємодії із згаданими другими транспортувальними засобами. 15. Застосування дрібної фракції (12), одержаної втіленням способу за одним із пп. 1-9, як кінцевого продукту для одержання гідравлічних зв'язуючих речовин, таких як цемент, або установки за одним із пп. 10-14 для одержання гідравлічної зв'язуючої речовини, такої як цемент. 6 UA 108643 C2 7 UA 108643 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for milling a mineral material containing at least calcium and metallic impurities, and installation suitable for milling a mineral material containing calcium and metallic impurities as such

Автори англійською

Bourbon, Didier, Devroe, Sebastien

Автори російською

Бурбон Дидье, Девро Себастьян

МПК / Мітки

МПК: B02C 23/12, B02C 23/14

Мітки: спосіб, домішки, установка, містить, придатна, кальцій, матеріалу, металеві, мінерального, такі, принаймні, подрібнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-108643-sposib-podribnennya-mineralnogo-materialu-yakijj-mistit-prinajjmni-kalcijj-i-metalevi-domishki-i-ustanovka-pridatna-dlya-podribnennya-mineralnogo-materialu-yakijj-mistit-kalcijj-i.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб подрібнення мінерального матеріалу, який містить принаймні кальцій і металеві домішки, і установка, придатна для подрібнення мінерального матеріалу, який містить кальцій і металеві домішки як такі</a>

Подібні патенти