Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Боковина для візка, причому візок містить надресорну балку, передбачену між двома боковинами, і два з'єднувальних стрижні, перехресно пропущені крізь отвори, передбачені на двох сторонах середньої нижньої частини надресорної балки, в якій

дві подовжні сторони кожної боковини, відповідно, передбачені з підтримуючою опорою для приєднання кінцевої частини з'єднувального стрижня, і підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття; і

підтримуюча опора містить підтримуючу плиту, проміжне ребро, передбачене під середньою частиною підтримуючої плити, і перше бічне ребро, передбачене під подовжньою внутрішньою стороною підтримуючої плити; причому підтримуюча плита передбачена, на її середній частині, з наскрізним отвором, і з'єднувальний стрижень і підтримуюча опора з'єднані нарізним з'єднанням через конічний стовп, який передбачений нерухомо в наскрізному отворі, при цьому підтримуюча плита звужується вздовж її довжини від її кореневої частини до її кінцевої частини; і перше бічне ребро має такий же напрямок простягання, як у подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити, і підтримується під краєм подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити.

2. Боковина за п. 1, в якій напрямок простягання подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити і напрямок простягання першого бічного ребра паралельні до напрямку з'єднувального стрижня, приєднаного до підтримуючої опори.

3. Боковина за п. 2, в якій кінцева частина підтримуючої плити передбачена з круглою плитою, і наскрізний отвір передбачений на круглій плиті.

4. Боковина за п. 2, в якій нижня поверхня проміжного ребра і нижня поверхня першого бічного ребра обидві є похилими поверхнями.

5. Боковина за п. 1, в якій підтримуюча опора передбачена біля поперечної зовнішньої сторони або поперечної внутрішньої сторони боковини, або передбачена біля верхньої сторони або нижньої сторони боковини.

6. Боковина за будь-яким з пп. 1-5, в якій візок додатково містить поперечну балку, яка простягається через дві боковини, і верхня кінцева частина кожної боковини передбачена зі скобою, яка приєднана до кінцевої частини поперечної балки.

7. Боковина за п. 6, в якій скоба містить горизонтальну плиту і вертикальні плити, передбачені біля двох сторін горизонтальної скоби, і скоба виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття.

8. Візок, що містить дві пари коліс, дві боковини, передбачені на двох поперечних сторонах двох пар коліс, і надресорну балку, встановлену між двома боковинами, в якій боковина являє собою боковину за будь-яким з пп. 1-7.

Текст

Реферат: Боковина для візка. Дві подовжні сторони боковини, відповідно, передбачені з підтримуючою опорою для приєднання кінцевої частини з'єднувального стрижня, і підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. Підтримуюча опора включає в себе підтримуючу плиту, проміжне ребро і перше бічне ребро. Підтримуюча плита передбачена з наскрізним отвором. З'єднувальний стрижень і підтримуюча опора з'єднані нарізним з'єднанням за допомогою конічного стовпа, який нерухомо передбачений в наскрізному отворі. Боковина зменшує процеси зварювання, забезпечує точність установки підтримуючої опори і збільшує міцність підтримуючої опори. UA 108520 C2 (12) UA 108520 C2 UA 108520 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь техніки, до якої належить винахід Дана заявка заявляє пріоритет Китайської Заявки на Патент № 201210555967.7, зареєстрованої Державною Службою Інтелектуальної Власності Китаю 19 грудня 2012 року і названою "ВІЗОК І ЙОГО БОКОВИНА", вміст якої повністю включений в цей документ шляхом посилання. Галузь техніки, до якої належить винахід Дана заявка стосується галузі транспортних засобів, і, зокрема, візка і його боковини. Передумови створення винаходу Візок є одним з найбільш важливих компонентів в конструкції залізничного транспортного засобу, він в основному використовується для збільшення вантажопідйомності, довжини і об'єму транспортного засобу, і для збільшення швидкості транспортного засобу, щоб транспортний засіб міг мати хорошу якість роботи при русі з малою або великою швидкістю по конкретному залізничному шляху, щоб захищати транспортний засіб і товари, задовольняючи вимоги для розвитку залізничного транспорту. Візок може бути розділений на візок рамного типу, візок напіврамного типу і візок, що складається з трьох частин, з точки зору способу перенесення навантаження між тілом транспортного засобу і візком. Як видно на Фіг. 1-3, Фіг. 1 і Фіг. 2 являють собою вигляд спереду і вигляд зверху боковини візка, що складається з трьох частин, попереднього рівня техніки, відповідно; і Фіг. 3 являє собою структурний схематичний вигляд підтримуючої опори на Фіг. 1. Далі в цьому документі будуть стисло описані робочі процеси згаданого вище візка і його недоліки. У попередньому рівні техніки, як показано на Фіг. 1-3, згадана вище боковина застосовна до візка з центральними поперечними зв'язками, тобто, візок включає в себе перший з'єднувальний стрижень і другий з'єднувальний стрижень, пропущений перехресно крізь отвори, передбачені на двох сторонах середньої нижньої частини надресеорної балки, і кожна з її двох боковин симетрично передбачена з двома підтримуючими опорами 1'. Під час роботи, дві підтримуючі опори 1' першої боковини приєднані до першого кінця першого з'єднувального стрижня і до першого кінця другого з'єднувального стрижня, відповідно, і дві підтримуючі опори 1' другої боковини приєднані до другого кінця першого з'єднувального стрижня і до другого кінця другого з'єднувального стрижня, відповідно, щоб утворювати структуру центральних поперечних зв'язків і виключати феномен паралелограма між двома боковинами і двома парами коліс. Отже, збільшується ефективність згинання і збільшується критична швидкість переміщення рискання. Проте, підтримуюча опора 1' на згаданій вище боковині включає в себе підтримуючу плиту 11', яка розташована горизонтально, і першу вертикальну плиту 12' і другу вертикальну плиту 13', які розташовані вертикально. Три плити приварені до боковини після того, як вони були зварені одна з одною. Цей тип боковини має високу вимогу до зварювальних процесів і велику залежність від якості зварювання. Зварювання може привести до великої деформації, результатом чого звичайно є низька точність установки боковини, і, таким чином, погана міцність боковини, що, таким чином, погіршує надійність руху візка. У зв'язку з технічними недоліками в попередньому рівні техніки, існує термінова потреба в додатковому поліпшенні боковини візка для збільшення точності установки боковини і поліпшення надійності руху візка. Короткий виклад суті винаходу Метою даної заявки є розробка такої боковини для візка, щоб збільшити точність установки боковини і поліпшити надійність переміщення візка. На основі цього, іншою метою даної заявки є розробка візка, що має боковину. Для того, щоб вирішити згадану вище технічну проблему, згідно з даною заявкою розроблена боковина для візка. Візок включає в себе надресорну балку, передбачену між двома боковинами. Візок додатково включає в себе два з'єднувальних стрижні, пропущені перехресно крізь отвори на двох сторонах середньої нижньої частини надресорної балки. Дві подовжні сторони кожної боковини, відповідно, передбачені з підтримуючою опорою для приєднання кінцевої частини з'єднувального стрижня, і підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. Підтримуюча опора містить підтримуючу плиту, проміжне ребро, передбачене під середньою частиною підтримуючої плити, і перше бічне ребро, передбачене під подовжньою внутрішньою стороною підтримуючої плити. Підтримуюча плита передбачена, на її середній частині, з наскрізним отвором. З'єднувальний стрижень і підтримуюча опора з'єднанні нарізним з'єднанням через конічний стовп, який розташований нерухомо в наскрізному отворі. Переважно, підтримуюча плита звужується вздовж її довжини від її кореневої частини до її кінцевої частини; і перше бічне ребро має такий же напрямок простягання, як у подовжньої 1 UA 108520 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 внутрішньої сторони підтримуючої плити, і підтримується під краєм подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити. Переважно, напрямок простягання подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити і напрямок простягання першого бічного ребра паралельні напрямку з'єднувального стрижня, приєднаного до підтримуючої опори. Переважно, кінцева частина підтримуючої плити передбачена з круглою плитою, і наскрізний отвір передбачений на круглій плиті. Переважно, нижня поверхня проміжного ребра і нижня поверхня першого бічного ребра обидві є похилими поверхнями. Переважно, підтримуюча опора передбачена біля поперечної зовнішньої сторони або поперечної внутрішньої сторони боковини, або передбачена біля верхньої сторони або нижньої сторони боковини. Переважно, візок додатково містить поперечну балку, яка простягається через дві боковини, і верхня кінцева частина кожної боковини передбачена зі скобою, яка приєднана до кінцевої частини поперечної балки. Переважно, скоба містить горизонтальну плиту і вертикальні плити, передбачені біля двох сторін горизонтальної скоби, і скоба виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. У даній заявці розроблена боковина для візка. Дві подовжні сторони кожної боковини, відповідно, передбачені з підтримуючою опорою для приєднання кінця з'єднувального стрижня, і підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. Підтримуюча опора включає в себе підтримуючу плиту, проміжне ребро, передбачене під середньою частиною підтримуючої плити, і перше бічне ребро, передбачене під подовжньою внутрішньою стороною підтримуючої плити. Середня частина підтримуючої плити передбачена з наскрізним отвором, і з'єднувальний стрижень приєднаний нарізним з'єднанням до підтримуючої опори через конічний стовп, який передбачений нерухомо в наскрізному отворі. З такою конструкцією, при роботі візка, оскільки підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття, виключені помилки, викликані викривленням зварювання в попередньому рівні техніки, зварювальні процеси зменшені, забезпечена точність установки підтримуючої опори, і поліпшена міцність підтримуючої опори 1, за допомогою чого надійність руху боковини є відносно високою. Боковина, що має згадану вище конструкцію, також може зменшити виробничу вартість боковини. Для візка з центральними поперечними зв'язками, оскільки два з'єднувальних стрижні перетинаються у середнього положення між двома боковинами і з'єднані з підтримуючими опорами 1 боковини, середня частина і подовжня внутрішня сторона підтримуючої опори 1 можуть бути піддані впливу великих сил при роботі візка. Зі згаданою вище конструкцією, підтримуюча плита 11 може підтримуватися, біля її основних навантажених частин, проміжним ребром 12 і першим бічним ребром 13, отже, міцність і надійність роботи підтримуючої опори 1 збільшені. Більше того, оскільки з'єднувальний стрижень і підтримуюча опора 1 з'єднані через різь і конічний стовп, може бути забезпечена надійність з'єднання з'єднувального стрижня, і процеси збирання і розбирання є простими і зручними. У даній заявці додатково розроблений візок, що включає в себе дві пари коліс, дві боковини, передбачені на двох поперечних сторонах двох пар коліс, і подушку, встановлену між двома боковинами, в якій боковина являє собою боковину, описану вище. Оскільки згадана вище боковина може забезпечувати згадані вище технічні ефекти, візок, що включає в себе боковину, також може забезпечувати такі ж технічні ефекти,опис яких, отже, опущений для простоти. Короткий опис креслень Фіг. 1 являє собою вигляд спереду боковини візка, що складається з трьох частин, в попередньому рівні техніки; Фіг. 2 являє собою вигляд зверху Фіг. 1; Фіг. 3 являє собою структурний схематичний вигляд підтримуючої опори на Фіг. 1; Фіг. 4 являє собою вигляд спереду боковини згідно з варіантом здійснення даної заявки; Фіг. 5 являє собою вигляд зверху Фіг. 4; і Фіг. 6 являє собою вигляд зліва Фіг. 4. На Фіг. 1-3 номерами позначені наступні компоненти: 1' - підтримуюча опора; 11' - підтримуюча плита; 12' - перша вертикальна плита; 13' - друга вертикальна плита; 14' - конічний стовп; і 2 UA 108520 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 на Фіг. 4-6 номерами позначені наступні компоненти: 1 - підтримуюча опора, 11 - підтримуюча плита, 12 - проміжне ребро, 121 - нижня поверхня проміжного ребра, 13 - перше бічне ребро, 131 - нижня поверхня першого бічного ребра, 14 - друге бічне ребро; 15 - кругла плита, 151 - наскрізний отвір, 2 - скоба, 21 - горизонтальна плита, 22 - вертикальна плита. Докладний опис варіантів здійснення даного винаходу Особливість даної заявки полягає в передбаченні боковини для візка. На боковині невід'ємно утворена підтримуюча опора за допомогою лиття, таким чином, поліпшені точність установки і міцність боковини, і, отже, поліпшена надійність руху візка. На основі цього, інша особливість даної заявки полягає в розробці візка із згаданою вище боковиною. Для того, щоб допомогти фахівцям в даній галузі техніки краще зрозуміти технічні рішення даної заявки, дана заявка буде пояснена детально спільно з прикладеними кресленнями і варіантами здійснення. Потрібно помітити, що терміни місця "подовжній" і "поперечний", що використовуються в цьому документі, стосуються напрямку в довжину і напрямку в ширину шляху, коли візок припаркований на залізничному шляху, відповідно. Тобто, в цьому документі, термін "подовжній" стосується напрямку на Фіг. 4, що простягається зліва направо, термін "поперечний" стосується напрямку на Фіг. 4, що простягається перпендикулярно паперу; терміни "подовжня внутрішня сторона" і "подовжня зовнішня сторона" стосуються лівої сторони і правої сторони на Фіг. 4, відповідно; і терміни "поперечна внутрішня сторона" і "поперечна зовнішня сторона" стосуються верхньої сторони і нижньої сторони на Фіг. 5, відповідно. Потрібно розуміти, що терміни місця основані на прикладених кресленнях, що не повинно бути зрозуміле як обмеження об'єму захисту даної заявки. Звернемося до Фіг. 4-6, Фіг. 4 являє собою вигляд спереду боковини згідно з варіантом здійснення даної заявки; Фіг. 5 являє собою вигляд зверху Фіг. 4; і Фіг. 6 являє собою вигляд зліва Фіг. 4. Як показано на Фіг. 4-6, згідно з варіантом здійснення даної заявки передбачена боковина, яка в основному застосовна до візка з центральними поперечними зв'язками. Візок з центральними поперечними зв'язками включає в себе дві пари коліс, дві боковини передбачені на двох поперечних сторонах двох пар коліс, і подушка приєднана між двома боковинами. Візок додатково включає в себе два з'єднувальні стрижні, які перехресно пропущені крізь отвори на двох сторонах середньої нижньої частини надресорної балки, і кожна з двох подовжніх сторін боковини передбачена з підтримуючою опорою 1, яка виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття для з'єднання кінців з'єднувальних стрижнів. Два з'єднувальних стрижні та підтримуюча опора 1 складають структуру центральних поперечних зв'язків візка, яка діє як підтримуючий компонент для візка під час роботи візка, щоб уникати феномена паралелограма між двох боковин і двох пар коліс. Як показано на Фіг. 4 і 5, підтримуюча опора 1 може включати в себе підтримуючу плиту 11, проміжне ребро 12, передбачене з середньою частиною підтримуючої плити 11, і перше бічне ребро 13, передбачене під подовжньою внутрішньою стороною підтримуючої плити 11. Підтримуюча плита 11 передбачена з наскрізним отвором 151 в її середній частині, і з'єднувальний стрижень приєднаний за допомогою різі до підтримуючої опори 1 через конічний стовп, передбачений в наскрізному отворі 151. З такою конструкцією, при роботі візка, оскільки підтримуюча опора 1 виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття, можуть бути виключені помилки, викликані спотворенням зварювання в попередньому рівні техніки, процеси зварювання зменшуються, забезпечується точність установки підтримуючої опори 1, і поліпшується міцність підтримуючої опори 1, за допомогою цього візок має високу надійність руху. До того ж, як видно з обчислень, в порівнянні з підтримуючою опорою 1, забезпеченою за допомогою зварювання, підтримуюча опора 1, виконана як єдине ціле за допомогою лиття, може зменшити вартість на 200 юанів, і вага може бути зменшена на 10 кг, таким чином, вартість додатково зменшується на 150 юанів. Таким чином, боковина, що має згадану вище структуру, може зменшити виробничу вартість боковини. Для візка з центральними поперечними зв'язками, оскільки два з'єднувальних стрижні перетнуті 3 UA 108520 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 в середньому положенні між двома боковинами і приєднані до підтримуючих опор 1 боковини, середня частина і подовжня внутрішня сторона підтримуючої опори 1 піддані впливу великих сил під час роботи візка. З згаданою вище конструкцією, підтримуюча плита 11 може підтримуватися проміжним ребром 12 і першим бічним ребром 13 у головних напружених частин підтримуючої опори 1, отже, збільшуються міцність і надійність роботи підтримуючої опори 1. Більше того, з'єднувальний стрижень приєднаний за допомогою різі до підтримуючої опори 1 через конічний стовп, який може забезпечити надійність з'єднання з'єднувального стрижня, і процеси збирання і розбирання є простими і зручними. Очікується, що підтримуюча опора не обмежена згаданою вище конструкцією. Наприклад, для додаткового поліпшення міцності підтримуючої опори 1, може бути додатково передбачене друге бічне ребро 14 під подовжньою зовнішньою стороною підтримуючої опори 1; і з'єднувальний стрижень може бути приєднаний до підтримуючої опори 1 інакше, ніж за допомогою конічного стовпа. Конструкція згаданої вище підтримуючої опори 1 може бути додатково сконфігурована. В іншому варіанті здійснення, підтримуюча плита 11 звужується вздовж її довжини від її кореневої частини до її кінцевої частини. Перше бічне ребро 13 має такий же напрямок простягання, що і подовжня внутрішня сторона підтримуючої плити 11, і перше бічне ребро 13 підтримується під краєм подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити 11. З такою конструкцією, підтримуюча плита 11, що має змінювану форму вздовж довжини, і перше бічне ребро 13 сприяють процесу лиття підтримуючої опори 1 і боковини. Оскільки напрямок простягання підтримуючої плити 11 співпадає з напрямком простягання першого бічного ребра 13, міцність і надійність роботи підтримуючої опори 1 додатково поліпшуються. На основі згаданих вище рішень, напрямок простягання подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити 11 і напрямок простягання першого бічного ребра 13 паралельні напрямку з'єднувального стрижня, приєднаного до підтримуючої опори 1. Таким чином, напрямок сили, прикладеної до боковини з'єднувальним стрижнем, по суті, паралельно похилому напрямку підтримуючої плити 11, в результаті чого сила, прикладена до боковини підтримуючою опорою 1 є більш розумною, і це додатково запобігає пошкодженню підтримуючої опори 1 через довготривале розтягнення, за допомогою цього продовжується термін служби підтримуючої опори 1. У додатковому рішенні, кінцева частина підтримуючої плити 11 передбачена з круглою плитою 15, і в круглій плиті 15 передбачений наскрізний отвір 151 для установки конічного стовпа. З такою конструкцією, кругла плита 15 має, по суті, таку ж форму, як форма нижньої поверхні конічного стовпа, встановленого на підтримуючу плиту, яка сприяє поліпшенню надійності підтримування підтримуючої опори 1 для конічного стовпа. Звичайно ж, кінцева частина підтримуючої плити 11 може мати інші форми, такі як прямокутна, квадратна або тому подібна. В іншому варіанті здійснення, нижня поверхня 121 проміжного ребра 12 і нижня поверхня 131 першого бічного ребра 13 є похилими поверхнями. З такою конструкцією, в порівнянні з конструкцією попереднього рівня техніки, в якому як нижня поверхня проміжного ребра 12, так і нижня поверхня першого бічного ребра 13 включають в себе дві похилі поверхні, проміжне ребро 12 і перше бічне ребро 13, кожне з яких має одну похилу поверхню, мають простіші та плавні вигини, що додатково сприяє процесу лиття, і в яких прикладена сила є розумною. В іншому варіанті здійснення, підтримуюча опора 1 може бути передбачена біля поперечної зовнішньої сторони або поперечної внутрішньої сторони боковини. Підтримуюча опора 1 також може бути передбачена біля верхньої сторони або нижньої сторони боковини. Підтримуючі опори 1, передбачені в різних положеннях, як згадано вище, можуть досягнути з'єднання між з'єднувальним стрижнем і боковиною, за допомогою цього забезпечується надійність руху візка. Користувач може зробити вибір згідно з дійсними потребами. В іншому варіанті здійснення, візок додатково включає в себе поперечну балку, яка простягається через дві боковини, і верхня частина кожної боковини передбачена зі скобою 2, яка приєднана до кінця поперечної балки для підтримування поперечної балки, і, таким чином, стабільність роботи боковини додатково поліпшена. Скоба 2 включає в себе горизонтальну плиту 21 і вертикальні плити 22, передбачені біля двох сторін горизонтальної плити 21. Скоба 2 виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. 4 UA 108520 C2 5 10 15 Подібно до технічних ефектів підтримуючої опори 1, виконаної як єдине ціле за допомогою лиття, скоба 2, виконана як єдине ціле за допомогою лиття, може поліпшити міцність скоби 2 і забезпечити точність установки скоби 2, таким чином, поліпшуючи надійність руху візка. Згідно з даною заявкою додатково розроблений візок, що включає в себе дві пари коліс, в яких дві боковини передбачені на двох сторонах двох пар коліс, і подушка встановлена між двома боковинами, причому боковини являють собою боковини, описані вище. Оскільки згадана вище боковина може забезпечити згадані вище технічні ефекти, візок, що включає в себе боковину, також може забезпечити такі ж технічні ефекти, опис яких, отже, опущений для простоти. Вище детально описані візок і його боковина, розроблений згідно з даною заявкою. У цьому документі конкретні приклади використані для пояснення принципу і варіантів здійснення даної заявки. Опис згаданих вище варіантів здійснення використовується тільки для полегшення розуміння способу даної заявки і її ідеї. Потрібно помітити, що різні поліпшення і модифікації можуть бути виконані фахівцями в даній галузі техніки без відходу від принципу даної заявки, і ці поліпшення і модифікації також повинні лежати в об'ємах захисту, визначених в прикладеній формулі винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 1. Боковина для візка, причому візок містить надресорну балку, передбачену між двома боковинами, і два з'єднувальних стрижні, перехресно пропущені крізь отвори, передбачені на двох сторонах середньої нижньої частини надресорної балки, в якій дві подовжні сторони кожної боковини, відповідно, передбачені з підтримуючою опорою для приєднання кінцевої частини з'єднувального стрижня, і підтримуюча опора виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття; і підтримуюча опора містить підтримуючу плиту, проміжне ребро, передбачене під середньою частиною підтримуючої плити, і перше бічне ребро, передбачене під подовжньою внутрішньою стороною підтримуючої плити; причому підтримуюча плита передбачена, на її середній частині, з наскрізним отвором, і з'єднувальний стрижень і підтримуюча опора з'єднані нарізним з'єднанням через конічний стовп, який передбачений нерухомо в наскрізному отворі, при цьому підтримуюча плита звужується вздовж її довжини від її кореневої частини до її кінцевої частини; і перше бічне ребро має такий же напрямок простягання, як у подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити, і підтримується під краєм подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити. 2. Боковина за п. 1, в якій напрямок простягання подовжньої внутрішньої сторони підтримуючої плити і напрямок простягання першого бічного ребра паралельні до напрямку з'єднувального стрижня, приєднаного до підтримуючої опори. 3. Боковина за п. 2, в якій кінцева частина підтримуючої плити передбачена з круглою плитою, і наскрізний отвір передбачений на круглій плиті. 4. Боковина за п. 2, в якій нижня поверхня проміжного ребра і нижня поверхня першого бічного ребра обидві є похилими поверхнями. 5. Боковина за п. 1, в якій підтримуюча опора передбачена біля поперечної зовнішньої сторони або поперечної внутрішньої сторони боковини, або передбачена біля верхньої сторони або нижньої сторони боковини. 6. Боковина за будь-яким з пп. 1-5, в якій візок додатково містить поперечну балку, яка простягається через дві боковини, і верхня кінцева частина кожної боковини передбачена зі скобою, яка приєднана до кінцевої частини поперечної балки. 7. Боковина за п. 6, в якій скоба містить горизонтальну плиту і вертикальні плити, передбачені біля двох сторін горизонтальної скоби, і скоба виконана як єдине ціле з боковиною за допомогою лиття. 8. Візок, що містить дві пари коліс, дві боковини, передбачені на двох поперечних сторонах двох пар коліс, і надресорну балку, встановлену між двома боковинами, в якій боковина являє собою боковину за будь-яким з пп. 1-7. 5 UA 108520 C2 6 UA 108520 C2 7 UA 108520 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bogie and side frame thereof

Автори англійською

Xu, Shifeng, Shao, Wendong, Hu, Haibin, Yu, Yuebin, Yin, Pengwei, Liu, Zhinming

Автори російською

Сюй Шифин, Шао Веньдун, Ху Хайбинь, Юй Юебинь, Инь Пинвей, Лю Чженьмин

МПК / Мітки

МПК: B61F 5/52, B61F 3/00, B61F 5/40

Мітки: візок, боковина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-108520-vizok-i-jjogo-bokovina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візок і його боковина</a>

Подібні патенти