Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Курильний виріб, що включає в себе термостійкий листовий матеріал, який включає в себе волокнистий шар, утворений із целюлозних волокон і щонайменше 50 % (мас.) неорганічного наповнювача з величиною частинок від 0,1 мкм до 50 мкм, причому згаданий листовий матеріал має міцність на розрив від 1300 Н/м до 6000 Н/м, товщина згаданого листового матеріалу становить від 70 мкм до 200 мкм, згаданий волокнистий шар включає в себе в'яжучий матеріал, й вміст згаданого в'яжучого матеріалу становить від 0,5 % (мас.) до 5 % (мас.) від маси згаданого волокнистого шару.

2. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що згаданий волокнистий шар термостійкого листового матеріалу включає в себе органічний в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається перевага, - природний органічний в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається найбільша перевага, - целюлозний в'яжучий матеріал.

3. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що згаданий неорганічний наповнювач у волокнистому шарі термостійкого листового матеріалу містить одну або декілька сполук, вибраних із групи, яку складають: карбонат кальцію (СаСО3), сульфат кальцію (CaSO4), тригідроксид алюмінію (Аl(ОН)3×3Н2О), оксид алюмінію (III) (Al2O3) та їх суміші.

4. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що згаданий волокнистий шар термостійкого листового матеріалу має масу від 70 грамів на квадратний метр (г/м2) до 130 г/м2.

5. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що згаданий термостійкий листовий матеріал включає в себе покривний шар, який частково або повністю покриває один бік згаданого волокнистого шару.

6. Курильний виріб за п. 5, який відрізняється тим, що згаданий покривний шар термостійкого листового матеріалу має масу від 5 г/м2 до 75 г/м2.

7. Курильний виріб за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що згаданий покривний шар термостійкого листового матеріалу включає в себе неорганічний наповнювач і в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається перевага, - целюлозний в'яжучий матеріал, крохмаль або полівініловий спирт.

8. Курильний виріб за будь-яким із пп. 5-7, який відрізняється тим, що згаданий термостійкий листовий матеріал включає в себе покривний шар на обох боках згаданого волокнистого шару.

9. Курильний виріб за п. 4 або п. 6, який відрізняється тим, що маса листового матеріалу становить 70-200 г/м2.

10. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється тим, що додатково включає в себе обідковий папір, виготовлений зізгаданого термостійкого листового матеріалу.

11. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняється тим, що додатково включає в себе спалиме або електрично нагрівне джерело тепла, аерозолетвірний субстрат та зовнішню обгортку, виготовлену зі згаданого термостійкого листового матеріалу.

12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що являє собою нагрівний виріб, який включає в себе:

спалиме джерело тепла;

аерозолетвірний субстрат, розміщений нижче за ходом повітря від згаданого спалимого джерела тепла, причому зовнішня обгортка, виготовлена зі згаданого термостійкого листового матеріалу, охоплює вздовж обводу принаймні частину згаданого спалимого джерела тепла і згаданого аерозолетвірного субстрату.

13. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що являє собою електрично нагрівний курильний виріб, який включає в себе:

аерозолетвірний субстрат і носій, виготовлений зі згаданого термостійкого листового матеріалу.

Текст

Реферат: Курильний виріб включає в себе термостійкий листовий матеріал, який включає в себе волокнистий шар, утворений із целюлозних волокон і щонайменше 50 % (мас.) неорганічного наповнювача з величиною частинок від 0,1 мкм до 50 мкм. При цьому згаданий листовий матеріал має міцність на розрив від 1300 Н/м до 6000 Н/м, товщина згаданого листового матеріалу становить від 70 мкм до 200 мкм. Згаданий волокнистий шар включає в себе в'яжучий матеріал, й вміст згаданого в'яжучого матеріалу становить від 0,5 % (мас.) до 5 % (мас.) від маси згаданого волокнистого шару. UA 107962 C2 (12) UA 107962 C2 UA 107962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується курильного виробу з термостійким листовим матеріалом. Зокрема, термостійкий листовий матеріал може бути застосований як зовнішня обгортка для неспалимого курильного виробу або як обідковий папір для курильного виробу будь-якого типу. У цій галузі запропоновані численні курильні вироби, у яких тютюн нагрівається, а не спалюється. Мета створення таких нагрівних курильних виробів полягає у зменшенні кількості відомих шкідливих складників диму, які утворюються в результаті спалювання та піролітичного розкладання тютюну у традиційних сигаретах. У нагрівних курильних виробах аерозоль утворюється шляхом нагрівання ароматотвірного субстрату, такого як тютюн. До відомих нагрівних курильних виробів належать, наприклад, електрично нагрівні курильні вироби і курильні вироби, в яких аерозоль утворюється шляхом передавання тепла від спалимого паливного елемента або джерела тепла до фізично відокремленого аерозолетвірного матеріалу. Аерозолетвірний матеріал може бути розміщений усередині, навколо або нижче за ходом повітря від паливного елемента. Під час паління леткі сполуки вивільнюються з аерозолетвірного матеріалу в результаті передавання тепла від паливного елемента і захоплюються повітрям, яке просмоктується через курильний виріб. При охолодженні вивільнених сполук вони конденсуються, утворюючи аерозоль, який вдихається споживачем. Наприклад, в US-A-4,714,082 розкриті курильні вироби, які включають в себе спалимий паливний елемент високої густини, фізично відокремлений аерозолетвірний засіб і теплопровідний конструктивний елемент. Згаданий теплопровідний конструктивний елемент контактує з паливним елементом та із аерозолетвірним засобом на принаймні частині їх периферійних поверхонь і проводить тепло від горючого паливного елемента до аерозолетвірного засобу. Теплопровідний конструктивний елемент за варіантом, якому віддається перевага, є віддаленим від жевріючого кінця паливного елемента. В US-A-5,303,720 розкриті курильні вироби, які включають в себе паливний елемент, фізично відокремлений аерозолетвірний засіб та ізолювальний конструктивний елемент, який охоплює вздовж обводу принаймні частину згаданого паливного елемента. Згаданий ізолювальний конструктивний елемент утворений із суміші неорганічного волокнистого матеріалу з фібрилованою волокнистою масою на основі целюлози. В US-A-6,095,152 розкриті курильні вироби, які включають в себе спалиме паливне джерело і генератор аерозолю, обидва з яких простягаються на всю довжину прутка курильного матеріалу. Згаданий пруток курильного матеріалу обгорнутий неспалимою обгорткою. Одним із конкретних видів нагрівних курильних виробів є курильний виріб з дистиляцією летких компонентів. Наприклад, у WO-A-2009/022232 розкритий курильний виріб з дистиляцією летких компонентів, який включає в себе спалиме джерело тепла, аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла, і теплопровідний конструктивний елемент, який розміщений навколо задньої частини згаданого спалимого джерела тепла і прилеглої передньої частини аерозолетвірного субстрату і знаходиться у контакті з ними. У більшості відомих нагрівних курильних виробів аерозолетвірний субстрат охоплений вздовж обводу зовнішньою обгорткою. У тих нагрівних курильних виробах, які включають в себе спалиме джерело тепла, зовнішня обгортка може простягатись так, щоб охоплювати вздовж обводу принаймні частину джерела тепла. Як правило, зовнішня обгортка являє собою традиційний сигаретний папір того типу, який застосовують для охоплення вздовж обводу тютюну і фільтра у традиційній спалимій сигареті. Під час використання нагрівного курильного виробу джерело тепла може досягати високих температур. Наприклад, джерело тепла може досягати середньої температури приблизно 500 °C, і, у певних випадках, температура джерела тепла може сягати навіть 800 °C на нетривалий період часу впродовж циклу нагрівання. Бажаним було б надання курильного виробу, який включає в себе удосконалений листовий матеріал. Зокрема, бажаним було б надання нагрівного курильного виробу із зовнішньою обгорткою з удосконаленого листового матеріалу, який є стійким до тепла, утворюваного спалимим або неспалимим джерелом тепла, наприклад, електричним джерелом тепла, під час використання курильного виробу. Окрім того, бажаним було б надання курильного виробу, який включає в себе листовий матеріал, що зберігає фізичну цілісність і демонструє мінімальний рівень знебарвлення при піддаванні його впливу тепла від джерела тепла, застосованого у нагрівному курильному виробі. Особливо бажаним було б, якби такий матеріал мав прийнятні властивості для застосування у нагрівних курильних виробах із застосуванням існуючих пристроїв і способів. Бажаним також було б надання нагрівного або спалимого курильного виробу з обідковим папером, утвореним із листового матеріалу, який має описані вище властивості. 1 UA 107962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 За цим винаходом запропонований курильний виріб, що включає в себе термостійкий листовий матеріал, який включає в себе волокнистий шар, утворений із целюлозних волокон і щонайменше 50 % (мас.) неорганічного наповнювача з величиною частинок від 0,1 мкм до 50 мкм, причому згаданий листовий матеріал має міцність на розрив щонайменше 900 Н/м. За варіантом, якому віддається перевага, листовий матеріал за цим винаходом включає в себе волокнистий шар, утворений із целюлозних волокон і щонайменше 60 % (мас.) неорганічного наповнювача. За варіантом, якому віддається перевага, листовий матеріал за цим винаходом має міцність на розрив щонайменше 1300 Н/м. Термін "міцність на розрив" листового матеріалу означає показник сили, необхідної для розтягування матеріалу до його розриву. Більш докладно, міцність на розрив є максимальною силою натягування на одиницю ширини, якій листовий матеріал може протистояти до розриву і яка вимірюється у повздовжньому напрямку виготовлення згаданого листового матеріалу. Згадана сила виражається у ньютонах на метр матеріалу (Н/м). Випробування з визначення міцності листового матеріалу на розрив є добре відомими. Прийнятне випробування описане у міжнародному стандарті ISO 1924/2, який має назву "Paper and board — Determination of tensile properties — Part 2: Constant rate of elongation method" ("Папір і картон — Визначення механічних властивостей при розтягуванні — Частина 2: Метод випробування при постійній швидкості подовження"). При проведенні цього випробування застосовують прилад для дослідження міцності на розрив, призначений для витягування зразка для випробування заданих розмірів з відповідною постійною швидкістю подовження, визначення сили натягування і, у разі необхідності, подовження, яке було одержано. Кожен зразок листового матеріалу для випробування утримується двома затискачами, відстань між якими змінюється з визначеною швидкістю. Наприклад, у випадку зразка для випробувань, який має довжину 180 мм, згадана швидкість становить 20 мм/хв. Силу натягування визначають як функцію подовження, і згадане випробування продовжують до розриву зразка для випробувань. Визначають максимальну силу натягування, а також подовження до розриву. Міцність на розрив згаданого матеріалу може бути обчислена за наведеним нижче рівнянням, де S — міцність на розрив у Н/м, F — середня сила натягування у ньютонах і w — ширина зразка для випробувань у метрах: s-*W Для термостійкого листового матеріалу, який використовується у курильних виробах за цим винаходом, важливим є те, щоб міцність на розрив була такою, щоб листовий матеріал можна було накручувати на традиційні паперові котушки, і щоб він міг протистояти напруженням і деформаціям, яких він буде зазнавати під час автоматизованого процесу складання при виготовленні курильних виробів. Важливо, наприклад, щоб згаданий матеріал мав достатню прокатуваність для того, щоб він міг протистояти процесу, під час якого листовий матеріал будуть пропускати через ряд валків. Листовий матеріал, міцність на розрив якого є меншою ніж 900 Н/м, є занадто ламким для використання у традиційних виробничих процесах з виготовлення курильних виробів, а отже є непридатним для використання як зовнішня обгортка або обідковий папір курильного виробу. За варіантом, якому віддається перевага, міцність на розрив згаданого листового матеріалу не перевищує 8000 Н/м. За варіантом, якому віддається більша перевага, міцність на розрив згаданого листового матеріалу є меншою ніж 6000 Н/м. Це допомагає задовольнити вимогу, яка полягає у тому, щоб згаданий листовий матеріал можна було без утруднень обмотати навколо курильного виробу під час виготовлення. Наприклад, міцність на розрив згаданого листового матеріалу за варіантом, якому віддається перевага, становить від 900 Н/м до 8000 Н/м, за варіантом, якому віддається більша перевага, - від 1300 Н/м до 6000 Н/м. Термостійкий листовий матеріал, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, має значно більший масовий вміст неорганічного наповнювача або пігменту, ніж традиційні паперові матеріали. В результаті цього згаданий матеріал є більш термостійким, ніж традиційний сигаретний папір, так що він може витримувати високі температури, впливу яких папір може зазнавати під час використання курильного виробу, без значної втрати фізичної цілісності. Було виявлено, що листовий матеріал, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, демонструє значно знижені рівні розтріскування та обвуглення під час нагрівання у порівнянні з традиційними сигаретними паперами, а також демонструє менший ступінь знебарвлювання. Крім того, неорганічний наповнювач переважно не виділяє жодних будь-яких небажаних продуктів або побічних продуктів при нагріванні і чинить вкрай незначний 2 UA 107962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 вплив на передавання тепла у курильному виробі або на аромат летких сполук, що доставляються споживачу. Важливо, що листовий матеріал, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, також надає поверхні, на яких можна легко друкувати з високою роздільною здатністю і які можна склеювати між собою або приклеювати до інших складових частин курильного виробу. Ці властивості є суттєвими при наданні листового матеріалу, придатного для використання як зовнішня обгортка або обідковий папір для курильного виробу. Основу термостійкого листового матеріалу, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, становить волокнистий шар матеріалу, що нагадує паперовий матеріал певного типу, але який має більш високий рівень неорганічного наповнювача, ніж традиційні паперові матеріали. Волокнистий шар для використання у листовому матеріалі курильних виробів за цим винаходом майже на 50 % складається з прийнятної целюлозної маси, одержаної з деревини, рослин або певних трав. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий волокнистий шар майже на 40 % складається з такої прийнятної целюлозної маси. Як правило, для оптимізування ступеня облагородження або подрібнення використаної маси середню довжину волокна целюлозної маси максимізують. Неорганічний наповнювач складає щонайменше 50 % (мас.) волокнистого шару, за варіантом, якому віддається більша перевага, — щонайменше 60 % (мас), за варіантом, якому віддається більша перевага, — щонайменше 70 % (мас.) і за варіантом, якому віддається найбільша перевага, — щонайменше 80 % (мас). Неорганічний наповнювач являє собою неволокнистий зернистий матеріал, який містить частинки загалом сферичної форми. Згаданий неорганічний наповнювач може містити єдину сполуку або суміш сполук. До прийнятних сполукнаповнювачів для утворення неорганічного наповнювача належать, але без обмеження ними: карбонат кальцію (СаСОз), сульфат кальцію (CaSO^, матеріал, що змінює структуру неорганічної складової, наприклад, тригідроксид алюмінію без кристалізаційної води (А1(ОН)зЗН2О), оксид алюмінію (III) (А12Оз) та їх суміші. Розмір частинок неорганічного наповнювача становить від приблизно 0,1 мкм до приблизно 50 мкм, за варіантом, якому віддається перевага, — від приблизно 0,1 мкм до приблизно ЗО мкм, за варіантом, якому віддається більша перевага, — від приблизно 0,3 мкм до приблизно 3 мкм. Було встановлено, що, незважаючи на те, що результатом підвищення концентрації неорганічного наповнювача вище 60 % (мас.) є бажане підвищення термостійкості листового матеріалу, це, за певних обставин, знижує міцність на розрив згаданого листового матеріалу. Тому у більшості випадків перевагу віддають включенню не більше ніж 85-90 % (мас.) неорганічного наповнювача для оптимізації як термостійкості, так і міцності на розрив листового матеріалу за цим винаходом. За варіантом, якому віддається перевага, волокнистий шар також включає в себе прийнятний в'яжучий матеріал для поліпшення зв'язування складових згаданого шару. Переважно прийнятний в'яжучий матеріал не виділяє їдкого запаху або токсичних речовин при розкладанні під впливом нагрівання. За варіантом, якому віддається перевага, згаданим в'яжучим матеріалом є органічний в'яжучий матеріал, який може містити єдину органічну в'яжучу сполуку або суміш органічних в'яжучих сполук. Присутність органічного в'яжучого матеріалу у листовому матеріалі забезпечує корисні в'язкопружні властивості і поліпшує оброблюваність матеріалу. До прийнятних органічних в'яжучих сполук належать, але без обмеження ними: аніонний крохмаль, катіонний крохмаль, гуарова камедь, ксантанова камедь, казеїн, полівініловий спирт та їх суміші. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий в'яжучий матеріал містить природний органічний в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається більша перевага, — целюлозний в'яжучий матеріал. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається особлива перевага, в'яжучий матеріал містить суміш аніонного крохмалю і гуарової камеді. Кількість в'яжучого матеріалу може бути вибрана у залежності від бажаних властивостей листового матеріалу, який використовують у курильних виробах за цим винаходом. За варіантом, якому віддається перевага, в'яжучий матеріал складає від приблизно 0,1 % (мас.) до приблизно 10 % (мас.) волокнистого шару, за варіантом, якому віддається більша перевага, — від приблизно 0,5 % (мас.) до приблизно 5 % (мас). При необхідності волокнистий шар може також мати невеликий вміст домішок. Наприклад, для поліпшення оброблюваності сировини для виготовлення волокнистого листового матеріалу до її складу за варіантом, якому віддається перевага, можуть бути включені певні складові, такі як флокулянти, коагулянти або інші речовини для поліпшення технологічних властивостей. Одним із прикладів прийнятного флокулянта є поліакриламід, вміст якого за варіантом, якому віддається перевага, становить 3 UA 107962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 менше ніж 0,5 % (мас.) і за варіантом, якому віддається більша перевага, — менше ніж 0,1 % (мас). Волокнистий шар за варіантом, якому віддається перевага, має масу від 70 грамів на 2 2 2 квадратний метр (г/м ) до 130 г/м , з переважною масою 80 г/м . За варіантом, якому віддається перевага, листовий матеріал, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, також включає в себе покривний шар на щонайменше одному боці згаданого волокнистого шару. Більш конкретно, листовий матеріал може включати в себе внутрішній покривний шар, зовнішній покривний шар або обидва згадані шари, тобто і внутрішній покривний шар, і зовнішній покривний шар. Згаданий покривний шар або шари може(-уть) частково або повністю покривати волокнистий шар. Термін "внутрішній покривний шар" вжитий для позначення покривного шару, який знаходиться на внутрішній поверхні листового матеріалу, коли згаданий листовий матеріал обгорнутий навколо курильного виробу. Отже, внутрішній покривний шар буде, як правило, контактувати зі складовими частинами курильного виробу, охопленого вздовж обводу листовим матеріалом. І, І навпаки, термін "зовнішній покривний шар" вжитий для позначення покривного шару, який утворює зовнішню поверхню листового матеріалу, коли згаданий листовий матеріал обгорнутий навколо курильного виробу. Тому більш важливим є те, щоб нагрівання чинило як можна менший негативний вплив на зовнішній вигляд зовнішнього покривного шару. За варіантом, якому віддається перевага, кожний покривний шар або шари містить(-ять) неорганічний наповнювач і в'яжучий матеріал. За варіантом, якому віддається перевага, неорганічний наповнювач складає щонайменше 60 % (мас.) покривного шару і за варіантом, якому віддається більша перевага, — щонайменше 70 % (мас). Згаданий неорганічний наповнювач може містити одну неорганічну сполуку-наповнювач або суміш сполук. До прийнятних сполук для утворення неорганічного наповнювача належать, але без обмеження ними: карбонат кальцію (СаСО3), тригідроксид алюмінію (А1(ОН)з-ЗН2О), оксид алюмінію (III) (А12Оз), діоксид гитану (Т1О2) і глини. Альтернативно внутрішній покривний шар може містити меншу кількість або зовсім не містити неорганічного наповнювача, а замість цього значною мірою складатись із в'яжучого матеріалу. Наприклад, внутрішній покривний шар може значною мірою складатись із непроникного полімеру, такого як полівініловий спирт (PVOH), для запобігання утворенню плям. Прийнятними в'яжучими матеріалами, яким віддається перевага, є матеріали, згадані вище. Вони являють собою органічні в'яжучі матеріали, які можуть містити єдину природну в'яжучу сполуку або суміш природних в'яжучих сполук. До прийнятних органічних в'яжучих сполук належать, але без обмеження ними: аніонний крохмаль, катіонний крохмаль, гуарова камедь,ксантанова камедь, казеїн, полівініловий спирт і суміші цих сполук. У випадку надання як внутрішнього покривного шару, так і зовнішнього покривного шару, згадані шари можуть мати однаковий або різний склад, масу і товщину. Було встановлено, що надання внутрішнього покривного шару переважно ізолює решту листового матеріалу від тепла, яке виробляється джерелом тепла. Це поліпшує стійкість листового матеріалу до тепла, впливу якого листовий матеріал зазнає під час використання курильного виробу за цим винаходом, який включає в себе згаданий листовий матеріал як зовнішню обгортку або обідковий папір. Було встановлено, що надання зовнішнього покривного шару зменшує знебарвлення та інші видимі зміни зовнішнього листового матеріалу під час нагрівання. За варіантом, якому віддається перевага, у випадку надання єдиного покривного шару маса 2 2 згаданого покривного шару становить від 5 г/м до 75 г/м , а у випадку надання обох покривних шарів, як внутрішнього, так і зовнішнього, маса кожного покривного шару становить 2 щонайменше 10 г/м , за варіантом, якому віддається найбільша перевага, — щонайменше 20 2 г/м . За варіантом, якому віддається перевага, товщина кожного покривного шару становить від 10 мкм до 50 мкм, за варіантом, якому віддається більша перевага, — від 20 мкм до 30 мкм. Внутрішній покривний шар або зовнішній покривний шар чи обидва, як внутрішній покривний шар, так і зовнішній покривний шар, можуть бути утворені з множини шарів, у тому числі, наприклад, одного або декількох шарів попереднього покриття і шару верхнього покриття на верхній поверхні згаданого шару або шарів попереднього покриття. Згаданий шар верхнього покриття за варіантом, якому віддається перевага, включає в себе суміш неорганічного наповнювача і в'яжучого матеріалу, як описано вище. Для забезпечення бажаних властивостей зовнішнього покривного шару, внутрішнього покривного шару або обох згаданих шарів можуть бути додані один або декілька шарів попереднього покриття. Наприклад, для запобігання проникненню кисню до волокнистого листового матеріалу і зменшення ймовірності згоряння 4 UA 107962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 згаданого листового матеріалу під час нагрівання може бути наданий шар непроникного полімеру, такого як полівініловий спирт (PVOH). На додаток до надання покривних шарів або як альтернативний варіант, волокнистий шар може бути оббризканий розчином крохмалю, що переважно підвищує міцність на розрив листового матеріалу, який одержують таким чином. У випадку надання одного або декількох покривних шарів, крохмаль розбризкують на згаданий волокнистий шар перед нанесенням покривного шару або шарів. За варіантом, якому віддається перевага, загальна товщина термостійкого листового матеріалу становить від 50 мкм до 500 мкм, за варіантом, якому віддається більша перевага, — від 70 мкм до 200 мкм, за варіантом, якому віддається більша перевага, — від 100 мкм до 200 2 мкм. За варіантом, якому віддається перевага, маса листового матеріалу становить від 70 г/м 2 2 2 до 200 г/м , за варіантом, якому віддається більша перевага, — від 100 г/м до 200 г/м , за 2 2 варіантом, якому віддається більша перевага, - від 120 г/м до 160 г/м . За варіантом, якому віддається перевага, згаданий листовий матеріал має білий колір і залишається білим при нагріванні. Це може бути забезпечено шляхом відповідного вибору неорганічного наповнювача або в'яжучого матеріалу білого кольору у покривному шарі або шарах. Термостійкий листовий матеріал, який використовують у курильних виробах за цим винаходом, одержують шляхом попереднього змішування волокнистого целюлозного матеріалу, неорганічного наповнювача і в'яжучої речовини та домішок, у разі їх присутності, і формування суміші у листовий матеріал із застосуванням традиційних способів виготовлення паперу. Одержаний листовий матеріал факультативно може бути оббризканий крохмалем, після чого внутрішній покривний шар та зовнішній покривний шар, у разі необхідності, наносять на поверхню волокнистого листового матеріалу із застосуванням будь-якого прийнятного способу нанесення, такого як розбризкування, занурення або нанесення покриття наливом Згадані покривні шари сушать за атмосферних умов без будь-якої потреби у додаткових виробничих стадіях, таких як піроліз або спікання. Листовий матеріал, описаний вище, знаходить конкретне застосування як зовнішня обгортка для нагрівного курильного виробу за цим винаходом, який включає в себе джерело тепла і аерозолетвірний субстрат, оскільки згадана обгортка є достатньо термостійкою, щоб протидіяти впливу тепла, яке виробляється джерелом тепла таких курильних виробів під час використання. Зокрема, зовнішні обгортки, виготовлені з описаного листового матеріалу, доцільно вводити до складу курильних виробів з дистиляцією летких компонентів, конструкція яких описана у WOA-2009/022232, які мають теплопровідний конструктивний елемент, який контактує з джерелом тепла й аерозолетвірним субстратом і який під час застосування переносить тепло від джерела тепла до згаданого субстрату. За одним із варіантів здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, запропонований нагрівний курильний виріб, який включає в себе спалиме джерело тепла; аерозолетвірний субстрат, розміщений нижче за ходом повітря від згаданого спалимого джерела тепла; і зовнішню обгортку, яка охоплює вздовж обводу принаймні частину джерела тепла і аерозолетвірного субстрату, причому згадана обгортка виготовлена з термостійкого листового матеріалу, описаного вище. У цій галузі добре відомі різноманітні нагрівні курильні вироби, які включають в себе спалиме джерело тепла, і для фахівця очевидним є спосіб введення описаної вище зовнішньої обгортки в конструкцію таких курильних виробів. Особливо прийнятним нагрівним курильним виробом, в конструкцію якого може бути введена зовнішня обгортка з термостійкого листового матеріалу, є нагрівний курильний виріб з дистиляцією летких компонентів, описаний у WO-A2009/022232. Прийнятні спалимі джерела тепла для застосування у нагрівних курильних виробах за цим винаходом і способи одержання таких джерел тепла є добре відомими у цій галузі й описані, наприклад, в US-A-5,040,552, US-A-5,060,676, US-A-5,146,934, US-A-5,188,130, US-A-5,240,014, US-A-5,246,018, US-A-5,247,949, US-A-5,443,560, US-A-5,468,266 або US-A-5,595,577. За іншими варіантами здійснення цього винаходу, яким віддається перевага, запропонована електрично нагрівна система утворення аерозолю, яка включає в себе електричний нагрівальний елемент і аерозолетвірний субстрат, зокрема, запропоновані такі електрично нагрівні курильні системи, в яких застосовані системи безперервного нагрівання. Наприклад, такі системи утворення аерозолю розкриті у заявці на європейський патент № 09252687.0 та у заявці на європейський патент № 09252501.3. Описаний вище термостійкий листовий матеріал можна застосовувати як зовнішню обгортку для аерозолетвірного субстрату і факультативно для інших відповідних 5 UA 107962 C2 5 10 15 20 конструктивних елементів за цим винаходом або як термостабільний носій, наприклад, циліндричний носій, для твердого аерозолетвірного субстрату. Описаний вище термостійкий листовий матеріал також знаходить конкретне застосування як обідковий папір для нагрівного курильного виробу або спалимого курильного виробу за цим винаходом. Згаданий термін "обідковий папір" є добре відомим терміном, який, як правило, означає папір, який покриває фільтр і з'єднує фільтр з прутком тютюнового матеріалу, зокрема, у традиційному спалимому курильному виробі. При застосуванні у нагрівному курильному виробі обідковий папір з'єднує мундштук із суміжною розташованою вище за ходом повітря складовою частиною курильного виробу. Застосування термостійкого листового матеріалу переважно знижує здатність до запалювання курильного виробу і, зокрема, частини курильного виробу, яка викидається після викурювання. Цей винахід буде більш детально описаний, лише як приклад, з посиланням на супровідні фігури, на яких: Фіг. 1 — схематичний поперечний розріз термостійкого матеріалу, придатного для застосування у курильному виробі за цим винаходом; і Фіг. 2 - схематичний повздовжній розріз нагрівного курильного виробу за цим винаходом, який включає в себе зовнішню обгортку, виготовлену з листового матеріалу, зображеного на Фіг. 1. Листовий матеріал 10, зображений на Фіг. 1, включає в себе волокнистий шар-основу 12, внутрішній покривний шар 14 і зовнішній покривний шар 16. Згаданий волокнистий шар-основа виготовлений з матеріалів, наведених нижче у Таблиці 1. Таблиця 1 Сполука А1(ОН)ТЗН2О Аніонний крохмаль Гуарова камедь Целюлозна маса Поліакриламід 25 Вміст (% (мас.)) у вихідній суспензії 60 0,4 0,3 39,3 Функція Неорганічний наповнювач В'яжуча речовина В'яжуча речовина Волокнистий матеріал-основа Флокулянт; речовина для технологічних властивостей поліпшення 0,03 Кожний внутрішній покривний шар 14 і зовнішній покривний шар 16 виготовлений з матеріалів, наведених нижче у Таблиці 2: Таблиця 2 Сполука СаСО3 Полівініловий спирт Функція Неорганічний наповнювач В'яжуча речовина ЗО Вміст (% (мас.)) у висушеному покривному шарі 70 2 30 35 40 Товщина кожного покривного шару становить 20 мкм; маса кожного шару дорівнює 20 г/м . 2 Загальна товщина зовнішньої обгортки становить 140 мкм; загальна маса дорівнює 140 г/м . Сигаретоподібний курильний виріб 20 за цим винаходом, зображений на Фіг. 2, включає в себе спалиме джерело 22 тепла, аерозолетвірний субстрат 24, видовжену розширювальну камеру 26 і мундштук 28, з'єднані впритул співвісно один з одним. Усі згадані складові частини обгорнуті зовнішньою обгорткою 30, виготовленою з листового матеріалу 10, зображеного на Фіг. 1. Спалиме джерело 22 тепла являє собою джерело тепла на основі пористого вуглецю, що зазнає піролізу. Згадане спалиме джерело 22 тепла, яке є циліндричним, включає в себе центральний повітропровід 32, який простягається у повздовжньому напрямку через спалиме джерело 22 тепла. Внутрішня поверхня центрального повітропроводу 32 покрита по суті повітронепроникним термостійким покриттям 34 з оксиду заліза. Аерозолетвірний субстрат 24, розміщений безпосередньо нижче за ходом повітря від спалимого джерела 22 тепла, включає в себе циліндричний відрізок штранга гомогенізованого тютюнового матеріалу 36, який містить гліцерин як утворювач аерозолю, і охоплений вздовж обводу обгорткою 38 штранга фільтра. Згаданий гомогенізований тютюновий матеріал 36 складається з повздовжньо орієнтованих волокон екструдованого тютюнового матеріалу. 6 UA 107962 C2 5 10 15 20 Теплопровідний конструктивний елемент 40 складається з трубки, виготовленої з алюмінієвої фольги, яка охоплює вздовж обводу задню частину 22Ь спалимого джерела 22 тепла й суміжну передню частину 24а аерозолетвірного субстрату 24 і контактує з ними. Як показано на Фіг. 2, задня частина аерозолетвірного субстрату 24 не охоплюється вздовж обводу теплопровідним конструктивним елементом 40. Видовжена розширювальна камера 26 розміщена нижче за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату 24 і включає в себе циліндричну картонну трубку 42 з відкритим кінцем. Мундштук 28 курильного виробу 20 розміщений нижче за ходом повітря від розширювальної камери 26 і включає в себе циліндричний відрізок штранга ацетатцелюлозного джгута 44 з дуже низькою фільтраційною ефективністю, охоплений вздовж обводу обгорткою 46 штранга фільтра. Мундштук 28 може бути охоплений вздовж обводу обідковим папером (не показаний). Курильний виріб подібної конструкції описаний у заявці WO-A-2009/022232, в якій також описано, як виготовляють і складають складові частини курильного виробу. Листовий матеріал може бути нанесений на курильний виріб із застосуванням відомого обладнання та способів. Слід розуміти, що незважаючи на те, що для курильного виробу, описаного вище, на додаток до джерела тепла і аерозолетвірного субстрату передбачені декілька складових частин, листовий матеріал буде також придатним для нагрівного курильного виробу будь-якого типу, який включає в себе джерело тепла і аерозолетвірний субстрат. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 1. Курильний виріб, що включає в себе термостійкий листовий матеріал, який включає в себе волокнистий шар, утворений із целюлозних волокон і щонайменше 50 % (мас.) неорганічного наповнювача з величиною частинок від 0,1 мкм до 50 мкм, причому згаданий листовий матеріал має міцність на розрив від 1300 Н/м до 6000 Н/м, товщина згаданого листового матеріалу становить від 70 мкм до 200 мкм, згаданий волокнистий шар включає в себе в'яжучий матеріал, й вміст згаданого в'яжучого матеріалу становить від 0,5 % (мас.) до 5 % (мас.) від маси згаданого волокнистого шару. 2. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що згаданий волокнистий шар термостійкого листового матеріалу включає в себе органічний в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається перевага, - природний органічний в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається найбільша перевага, - целюлозний в'яжучий матеріал. 3. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що згаданий неорганічний наповнювач у волокнистому шарі термостійкого листового матеріалу містить одну або декілька сполук, вибраних із групи, яку складають: карбонат кальцію (СаСО 3), сульфат кальцію (CaSO4), тригідроксид алюмінію (Аl(ОН)33Н2О), оксид алюмінію (III) (Al2O3) та їх суміші. 4. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що згаданий волокнистий 2 шар термостійкого листового матеріалу має масу від 70 грамів на квадратний метр (г/м ) до 130 2 г/м . 5. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що згаданий термостійкий листовий матеріал включає в себе покривний шар, який частково або повністю покриває один бік згаданого волокнистого шару. 6. Курильний виріб за п. 5, який відрізняється тим, що згаданий покривний шар термостійкого 2 2 листового матеріалу має масу від 5 г/м до 75 г/м . 7. Курильний виріб за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що згаданий покривний шар термостійкого листового матеріалу включає в себе неорганічний наповнювач і в'яжучий матеріал, за варіантом, якому віддається перевага, - целюлозний в'яжучий матеріал, крохмаль або полівініловий спирт. 8. Курильний виріб за будь-яким із пп. 5-7, який відрізняється тим, що згаданий термостійкий листовий матеріал включає в себе покривний шар на обох боках згаданого волокнистого шару. 9. Курильний виріб за п. 4 або п. 6, який відрізняється тим, що маса листового матеріалу 2 становить 70-200 г/м . 10. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється тим, що додатково включає в себе обідковий папір, виготовлений зі згаданого термостійкого листового матеріалу. 11. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняється тим, що додатково включає в себе спалиме або електрично нагрівне джерело тепла, аерозолетвірний субстрат та зовнішню обгортку, виготовлену зі згаданого термостійкого листового матеріалу. 7 UA 107962 C2 5 10 12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що являє собою нагрівний виріб, який включає в себе: спалиме джерело тепла; аерозолетвірний субстрат, розміщений нижче за ходом повітря від згаданого спалимого джерела тепла, причому зовнішня обгортка, виготовлена зі згаданого термостійкого листового матеріалу, охоплює вздовж обводу принаймні частину згаданого спалимого джерела тепла і згаданого аерозолетвірного субстрату. 13. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що являє собою електрично нагрівний курильний виріб, який включає в себе: аерозолетвірний субстрат і носій, виготовлений зі згаданого термостійкого листового матеріалу. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Smoking article with heat resistant sheet material

Автори англійською

Poget, Laurent, Malgat, Alexandre, Sorg, Christoph, Hofenauer, Andreas, Croll, David, Gericke, Ralf

Автори російською

Пожэ Лоран, Мальга Александр, Зорг Кристоф, Хофенауер Андреас, Кролль Давид, Геррике Ральф

МПК / Мітки

МПК: A24B 15/16, A24F 47/00, A24D 1/02

Мітки: термостійким, курильний, виріб, листовим, матеріалом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-107962-kurilnijj-virib-z-termostijjkim-listovim-materialom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Курильний виріб з термостійким листовим матеріалом</a>

Подібні патенти