Номер патенту: 106582

Опубліковано: 25.09.2014

Автор: Нопе Томас

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Обробний вузол (10) для механічної обробки кромок і кутів заготовок (3), виконаних, щонайменше частково з дерева, деревних матеріалів або пластмас у станку

з крізною подачею, який містить:

інструментальний блок (16), який має обробний інструмент, виконаний з можливістю механічної обробки ведучого і/або веденого під час подачі боку і його кромкової і/або кутової ділянки;

напрямний ролик (2), який виконаний з можливістю визначення відділення обробного інструмента від заготовки і кочення по заготовці і закріплений з можливістю переміщення відносно обробного інструмента;

привідний пристрій, який приводить в дію обробний інструмент;

який відрізняється тим, що

він містить кріпильний блок (6), який встановлює напрямний ролик (2) з можливістю поступального переміщення відносно обробного інструмента, і

привідний блок (14), виконаний з можливістю ініціювання переміщення кріпильного блока (6).

2. Вузол за п. 1, в якому кріпильний блок (6) містить з'єднання у вигляді "ластівчина хвоста", що забезпечує відносне переміщення напрямного ролика (2).

3. Вузол за п. 1 або 2, в якому привідний блок для кріпильного блока (6) містить ексцентриковий диск, який взаємодіє з однією частиною кріпильного блока (6) і таким чином забезпечує відносне переміщення напрямного ролика (2).

4. Вузол за п. 3, в якому ексцентриковий диск має штифт, при цьому в частині кріпильного блока (6), який взаємодіє з ексцентриковим диском, виконана канавка, причому штифт взаємодіє з канавкою так, що забезпечується відносне переміщення.

5. Вузол за будь-яким з пп. 1-4, в якому на напрямному ролику (2) розташований стопор або сам напрямний ролик (2) може використавуватися як стопор.

6. Вузол за будь-яким з пп. 1-5, в якому кріпильний блок (6) встановлений на інструментальному блоці.

7. Вузол за будь-яким з пп. 1-6, в якому напрямний ролик (2) встановлений без зазору після переміщення.

8, Вузол за будь-яким з пп. 1-7, в якому кріпильний блок встановлює напрямний ролик виключно паралельно площині опори заготовки.

9. Вузол за будь-яким з пп. 1-8, в якому кріпильний блок встановлює напрямний ролик з можливістю його переміщення виключно паралельно напрямку подачі або, по суті, перпендикулярно напрямку подачі.

Текст

Реферат: Винахід належить до обробного вузла. Обробний вузол для механічної обробки кромок і кутів заготовки, виконаної з дерева, деревних матеріалів або пластмас, який є частиною станка з крізною подачею і містить інструментальний блок з обробним інструментом, який обробляє ведучий і/або ведений під час подачі бік і його кромкові і кутові ділянки, напрямний ролик, який обумовлює відділення обробного інструмента від заготовки, котиться по заготовці і закріплений з можливістю переміщення відносно обробного інструмента, і привідний пристрій, який приводить в дію обробний інструмент. Кріпильний блок переважно встановлений на вузлі і переміщує напрямний ролик поступально відносно обробного інструмента і, зокрема паралельно площині опори інструмента. Кріпильний блок переміщується привідним блоком. Винахід забезпечує можливість точного регулювання напрямного ролика і оптимальне використання станка з швидкою подачею. UA 106582 C2 (12) UA 106582 C2 UA 106582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до обробного вузла, переважно для механічної обробки кромок, зокрема кутиків на заготовках, переважно, у вигляді панелі, виконаних з дерева, деревних матеріалів, пластмаси або тому подібного в станку з крізною подачею. Зокрема запропонований вузол для механічної обробки кутових областей заготовки, на вузькі боки якої нанесені декоративні кромки. На фіг. 1А-1С показаний напрямний ролик, який звичайно використовують в обробних вузлах для кромок між вузькими боками і, зокрема, кутиків заготовок у вигляді панелі. Блок 101 напрямного ролика містить напрямний ролик 102, який котиться по оброблюваній заготовці. Обробний інструмент (не показаний), наприклад фреза, розташований на одній осі з напрямним роликом 102 (на осі С). Коли напрямний ролик котиться по заготовці 103, одночасно можна обробляти кромки 103а, 103b оброблюваної заготовки. На блоці напрямного ролика встановлені стопори 104, відносно яких може переміщуватися напрямний ролик 102. Напрямний ролик виконаний з можливістю повороту навколо своєї осі В кріплення. Кут повороту може бути обмежений регулювальними гвинтами 108 так, що можна встановлювати різні максимальні встановлювальні кути. Максимальні встановлювальні кути залежать від допусків, виникаючих після приклеювання декоративних кромок. Далі буде описана обробка заготовки. Блок напрямного ролика встановлений в положення, в якому стопори 104 розташовані по висоті вузького боку заготовки 103. Заготовка переміщується до напрямного ролика (наприклад по стрілці R на фіг. 1В) і впирається в стопор 104 вузла 101 напрямного ролика оброблюваного вузького боку. Коли заготовка 103 впирається в стопори 104, переміщуючись уперед, заготовка 103 давить на обробний вузол 101 назад і вузол переміщується вгору за допомогою системи 110 підвіски (див. фіг. 2). Оскільки напрямний ролик і обробний інструмент підвішені на одній осі, обробний інструмент починає обробляти вузький бік заготовки 103, коли блок 101 напрямного ролика переміщується вгору і цього досить для того, щоб напрямний ролик торкався вузького боку заготовки. Оскільки напрямний ролик трохи виступає над стопорами в напрямі подачі і розташований на одній осі з обробним інструментом, він визначає відстань вузького боку заготовки 103 від обробного інструмента. Потім в залежності від установки кута повороту, заготовка давить на напрямний ролик назад і повертає його за допомогою підвіски 110, яка може містити, наприклад, встановлені паралельно стержні 111. Під час подальшого переміщення вгору напрямного ролика і інструмента обробляють вузький бік і кромку і, зокрема кут заготовки, наприклад виконують скруглення. Обробний вузол виконує тільки механічну обробку кромкових областей вузьких боків і кутових областей, а після механічної обробки кутів його відводять від заготовки. Показані на фіг. 1В пунктирною лінією області ілюструють тільки як приклад область механічної обробки заготовки. Недолік такого вузла напрямного ролика полягає в тому, що регулювання зазору при повороті напрямного ролика 102 відносно осі В є складним і не може бути виконано під час крізної подачі. Оскільки, внаслідок приклеювання різних декоративних кромок, виникають різні допуски, необхідно часто міняти кут регулювання. Ще один недолік полягає в тому, що завдяки повороту навколо осі В, ролик переміщується не тільки по стрілці R, але також в перпендикулярному стрілці R напрямі (вгору на фіг. 1В). Це відбувається завдяки тому, що поворотне переміщення відбувається по колу навколо осі В. Оскільки кромки міжшироким і вузьким боком обробляють в іншій операції, це переміщення до поверхні заготовки 103, перпендикулярне напряму R переміщення, може призводити до небажаних ризиків на кутах оброблюваної заготовки, так само як і завдяки невеликій зміні глибини механічної обробки, таким чином, несприятливо впливаючи на зовнішній вигляд заготовки, або обробка кромок між широкими або вузькими боками повинна відповідати цим невеликим відмінностям глибини, що також призводить до збільшення трудомісткості і складності. У ЕР 1 479 467 А1 описано обробний пристрій для механічної обробки кромок на торцевих поверхнях заготовок у вигляді панелі, яка містить обробний вузол, який складається з обробного інструмента і напрямного ролика, з'єднаних один з одним відносно нерухомо. Обробний вузол вищевказаного обробного пристрою переміщується поступально упоперек напряму подачі, а також за допомогою конічного штовхача в напрямі подачі. Задачею винаходу є забезпечення легкої і швидкої можливості точного регулювання напрямного ролика, забезпечуючи, тим самим, оптимальне використання станка з крізною подачею, оскільки він має короткий час переналагодження. Ці і інші проблеми вирішуються за допомогою обробного вузла, який має ознаки, заявлені в пункті 1 формули винаходу. Інші обробні вузли, згідно з винаходом, що вирішують згадані вище проблеми, включають в себе обробний вузол, зокрема для механічної обробки кромок і кутів заготовок, переважно, у 1 UA 106582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вигляді панелі, переважно виконаних щонайменше частково, з дерева, деревного матеріалу, пластмаси і тому подібного і, переважно, використовувані в станку з крізною подачею, при цьому обробний вузол містить інструментальний блок, який має обробний інструмент для механічної обробки боків і їх кромкових і/або кутових областей і містить напрямний ролик, який обумовлює відділення обробного інструмента від заготовки, котиться по заготовці і закріплений з можливістю переміщення відносно обробного інструмента, і кріпильний блок, переважно, встановлений на вузлі і за допомогою якого напрямний ролик встановлюється з можливістю поступального переміщення, переважно, виключно паралельно площині опори заготовки і, більш переважно, виключно паралельно напряму подачі і/або по суті перпендикулярно напряму подачі і, зокрема привідному блоку, виконаному з можливістю ініціювання переміщення кріпильного блока. Обробний вузол, згідно з винаходом, містить обробний інструмент, встановлений на інструментальному блоці, яким, переважно, обробляють ведучий і/або ведений бік, під час подачі, і його кромкову і/або кутову область. Обробний вузол також містить напрямний ролик, що обумовлює відділення обробного інструмента від заготовки, який котиться по заготовці і виконаний з можливістю здійснення переміщування відносно обробного інструмента. Також містить привідний пристрій, який приводить в дію обробний інструмент, кріпильний блок, переважно встановлений на вузлі і виконаний з можливістю переміщення напрямного ролика відносно обробного інструмента, переважно тільки поступально, і привідний блок, який ініціює переміщення кріпильного блока. Можливість поступального переміщення напрямного ролика відносно обробного інструмента дозволяє змінювати відносні положення напрямного ролика і обробного інструмента під час крізної подачі, навіть без найменшого регулювання висоти. Це використовують, зокрема якщо забезпечене тільки поступальне переміщення, оскільки тоді жорсткість, наприклад, в напрямі обертання помітно більша. У результаті можливе дуже точне регулювання напрямного ролика і завдяки швидкому переналагодженню під час крізної подачі, інтервали часу перемикання гранично зменшуються. Відносне переміщення переважно паралельно площині опори заготовки, а більш переважно, напряму подачі. Для переміщення напрямного ролика, кріпильний блок, переважно, містить з'єднання типу "ластівчин хвіст". З'єднання типу "ластівчин хвіст" являє собою просте конструктивне рішення, яке забезпечує поступальне переміщення і одночасне переміщення напрямного ролика, при цьому його відповідність формі (напрямного ролика) гарантує, по суті, відсутність бічного переміщення. Крім того, в кріпильному блоці встановлений ексцентриковий диск, який приводиться в дію привідним блоком і взаємодіє з частиною кріпильного блока, переважно частиною з'єднання типу "ластівчин хвіст", забезпечуючи відносне переміщення напрямного ролика. Ексцентриковий диск також, переважно, містить штифт, взаємодіючий з канавкою, виконаною в частині кріпильного блока, взаємодіючого з ексцентричним диском. Така конструкція дозволяє дуже точно регулювати напрямний ролик. Стопор може бути розташований на напрямному ролику, по якому можна вирівнювати заготовку. Переважно, як стопор використовують сам напрямний ролик. Стопор служить початковою точкою для створення взаємозв'язку між заготівкою і інструментом, при цьому можна зменшити загальний час виробничого циклу, використовуючи напрямний ролик як стопор, оскільки механічну обробку можна починати безпосередньо після контакту із заготовкою і не треба спочатку переміщувати інструмент трохи вгору. Переважно, кріпильний блок встановлений на інструментальному блоці так, що обробний вузол має компактну конструкцію. Компактна конструкція займає менше простору і тому може використовуватися більш універсально. Переважно, напрямний ролик встановлений без зазору відносно інструмента після його відносного переміщення так, що точність механічної обробки збільшується, а напрямний ролик, також, переважно використовується як стопор. Короткий опис креслень На фіг. 1А, 1В і 1С показаний напрямний ролик згідно з рівнем техніки, при цьому фіг. 1А являє собою вигляд напрямного ролика на оброблюваній заготовці. Фіг. 1В являє собою вигляд позаду, і фіг. 1С вигляд спереду. На фіг. 2 показана важільна система, яка служить системою підвіски обробного вузла і яку також можна використовувати з даним винаходом. На фіг. 3А, 3В і 3С показаний обробний вузол згідно з даним винаходом, причому фіг. 3А являє собою вигляд спереду в перспективі обробного вузла згідно з винаходом на заготовці, фіг. 3В вигляд позаду в перспективі обробного вузла згідно з винаходом на заготовці і фіг. 3 С вигляд спереду обробного вузла згідно з винаходом на заготовці. 2 UA 106582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Далі більш детально з посиланням на креслення будуть описані варіанти, яким надається перевага здійснення винаходу. Під час розробки обробного вузла, згідно з винаходом, однією з основних задач була автоматизація регулювання гвинтів 108, відомих з рівня техніки так, щоб дійсний встановлювальний кут напрямного ролика 102 також можна було регулювати автоматично під час механічної обробки. Однак, оскільки до встановлювальних гвинтів 108 з кожного боку напрямного ролика доступ утруднений, а обмежувальну конструкцію для настановного кута напрямного ролика 102 відносно складно реалізувати, існують переважні рішення задачі, на яких базується винахід. Оскільки в рішенні з автоматичним регулюванням встановлювальних гвинтів обробного вузла, ймовірно, довелося б збільшувати його конструкцію, додаткова перевага варіанта здійснення, описаного нижче, являє собою зменшення часу переналагодження вузла як наслідок компактної конструкції. Даний винахід має вузол 10, який містить напрямний ролик і інструментальний блок 16 з інструментом 9, наприклад фрезою, як показано на фіг. 3А-3С. У базовій конструкції інструмент переважно розташований на одній осі з напрямним роликом 2. Інструментальний блок 16, також, може містити привідний блок, наприклад двигун для інструмента. При цьому двигун, також, може бути встановлений позаду інструментального блока 16 і навіть може бути відділений від вузла, а інструмент може приводитися в рух ременем. Напрямний ролик 2 встановлений на кріпильному блоці 6 і переважно закріплений разом з ним на вузлі 10. У даному винаході кріпильний блок 6 містить лінійну напрямну, яка має профіль у вигляді "ластівчина хвоста", встановлену на інструментальний блок 16 за допомогою опор 12. Опора 12 одночасно є частиною "ластівчина хвоста", тому ця частина нерухома відносно інструментального блока 16. Також передбачений привідний блок, який забезпечує переміщення напрямного ролика 2 відносно інструмента. У даному винаході привідним блоком 14 є електричний двигун, переважно кроковий двигун, з'єднаний за допомогою тримача 13 з інструментальним блоком 16. Двигун може бути жорстко з'єднаний з вузлом або інструментальним блоком 16, незважаючи на те, що його привідний вал 15 повинен залишатися таким, який обертається відносно вузла. Привідний блок за допомогою вала 15 з'єднаний з кріпильним блоком так, що вал переважно встановлений в підшипникових вузлах 12. Сам вал може бути прямолінійним валом або може містити з'єднання, наприклад бути валом з універсальним шарніром або іншим шарнірним валом. Це збільшує "гнучкість" конструкції привідного блока 14. На обробний вузол не обов'язково встановлювати привідний вал 15, хоча вказаний вал переважно встановлений так, що його обертання являє собою тільки відносне переміщення, виникаюче між вказаним валом і кріпильним блоком або інструментальним блоком 16. Для інструментів, які не використовують двигун, його, природно, не потрібно встановлювати. Прикладами таких інструментів є профільні ріжучі леза для механічної обробки і профілювання кромок заготовки або прості леза для видалення клею, якими видаляють надлишки клею між приклеєними декоративними кромками і дошками заготовки. Як описано вище, кріпильний блок 6, переважно, має конструкцію у вигляді "ластівчина хвоста", в якій на одному кінці "ластівчина хвоста" встановлена пластина 16', переважно бронзова панель, яка чинить бічний тиск на "ластівчин хвіст" за допомогою встановлювальних гвинтів 17. Пластина 16' змащена і дозволяє ластівчиному хвосту здійснювати ковзаюче відносне переміщення для того, щоб за допомогою відповідного тиску гвинтів 17 завжди гарантувати бічний напрям. Як видно на фіг. 3В сам "ластівчин хвіст" прикріплений до інструментального блока 16, а привідний вал вставлений в "ластівчин хвіст". Форма "ластівчина хвоста" являє собою тільки один переважний варіант здійснення лінійної напрямної цього типу і можна використовувати будь-яку довільну конфігурацію, яка забезпечує переміщення в бічному напрямі і одночасно не допускає переміщення в інших напрямах. Тут важливо тільки, щоб дві частини мали комплементарну конструкцію щонайменше частково або повністю. Однак, "ластівчин хвіст" є переважним варіантом здійснення, оскільки в цьому випадку можлива більш легка компенсація допусків на механічну обробку. Для того, щоб одержати в переважному варіанті здійснення прямолінійне переміщення, на кінці привідного вала 15 розташовують ексцентриковий диск, який, найбільш переважно, забезпечений штифтом. Штифт взаємодіє з канавкою, виконаною в частині кріпильного блока 6. Це означає що при обертанні ексцентрикового диска, він, певною довжиною, проштовхує ділянку 8 лінійної напрямної через канавку, в залежності від кута обертання і напряму, праворуч або ліворуч. Крім того, на привідний вал можна встановити кулачки, відповідні вирізам у другій ділянці 8 кріпильного блока 6, при цьому використовують, переважно щонайменше два кулачки, розташованих один за одним, причому кожний кулачок відповідає за один напрям переміщення. 3 UA 106582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Крім того, на одній частині кріпильного блока, наприклад частині "ластівчина хвоста" можна нарізати різь і спричинити прямолінійне переміщення гвинтом, взаємодіючим з різзю. Гвинтову різь цього типу можна нарізати, наприклад, на кінці вала з універсальним шарніром і "ластівчин хвіст" можна переміщувати прямолінійно. У такому випадку отвір з різзю і гвинтова різь одночасно можуть служити напрямною, яка має комплементарну форму. Оскільки рішення такого типу вимагає, щоб стержень з гвинтовою різзю був паралельний лінійній напрямній, двигун з привідним валом також треба буде орієнтувати паралельно їй. При цьому зміщення за допомогою вала з універсальним шарніром або іншим шарнірним валом дозволяє встановити двигун так близько, як показано на фіг. 3 (наприклад, по суті, перпендикулярно або під кутом відносно прямолінійного переміщення напрямного ролика), що гарантує компактність вузла. Зміщення за допомогою простого редуктора (зубчатої передачі) буде також забезпечувати ці переваги. Якщо напрямний ролик переміщується паралельно стрілці R (див. фіг. 3С), положення по висоті напрямного ролика не змінюється. Крім того, виконуючи переміщення, напрямний ролик також може більше не переміщуватися під впливом зовнішніх сил, таким чином згаданий напрямний ролик підвішений без зазору на інструментальному блоці 16 за допомогою кріпильного блока 6, що значно підвищує можливість використання напрямного ролика як стопора. При цьому також можливо забезпечити окремі стопори, які можуть мати плоску стопорну поверхню, і тому здаються більш придатними, ніж напрямний ролик. Обидва стопори можна прикріпити до інструментального блока 16, тобто, з можливістю переміщення відносно напрямного ролика, а також до напрямного ролика, тобто з можливістю переміщення разом з ним, оскільки напрямний ролик встановлений без зазору після його переміщення. Далі послідовність по суті така ж як описана в рівні техніки, не враховуючи того, що напрямний ролик переважно переміщується виключно прямолінійно відносно інструментального блока 16. Крім того, регулювання напрямного ролика 2 можна виконувати під час переміщення вузла і напрямний ролик 2 більше не приводиться в дію заготовкою, дотичною з ним. Підвіску 110, як показано на фіг. 2, також, переважно, використовують з вузлом 10 згідно з винаходом. Переміщення вгору напрямного ролика 2 і інструмента 9 відбувається так само як в рівні техніки. Винахід можна використовуватися не тільки з обробними вузлами для механічної обробки кромок або кутів, але і з великою різноманітністю обробних вузлів. Включно, наприклад відрізні пристрої, забезпечені двигунами, фрезерні пристрої для зняття задирок з кромок або для механічної обробки кромок (тобто фрезерування радіусів і/або зняття фасок) або ручні (без двигуна) відрізні пристрої для зачистки кромок. Для цього напрямний ролик 2 також може мати різну орієнтацію. Це означає що, наприклад, в пристрої для видалення, ролик може котитися не тільки по верхній поверхні заготовки, але також і по вузькому боку заготовки, в залежності від того яке відділення (перпендикулярне або горизонтальне до вузького боку) треба встановити. Ролик також може переміщуватися разом з обробним вузлом упоперек напряму подачі. Це також може відбуватися, наприклад, у вузлі, який обробляє вузький ведучий і/або ведений бік в напрямі подачі або кромки вказаного вузького боку. Кожний з вузлів, згаданих вище, може містити кріпильний блок 6, згідно з винаходом, між напрямним роликом 2 і обробним інструментом, таким чином напрямний ролик 2 можна відрегулювати без великих зусиль відносно допусків, виникаючих при механічній обробці. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Обробний вузол (10) для механічної обробки кромок і кутів заготовок (3), виконаних, щонайменше частково з дерева, деревних матеріалів або пластмас у станку з крізною подачею, який містить: інструментальний блок (16), який має обробний інструмент, виконаний з можливістю механічної обробки ведучого і/або веденого під час подачі боку і його кромкової і/або кутової ділянки; напрямний ролик (2), який виконаний з можливістю визначення відділення обробного інструмента від заготовки і кочення по заготовці і закріплений з можливістю переміщення відносно обробного інструмента; привідний пристрій, який приводить в дію обробний інструмент; який відрізняється тим, що він містить кріпильний блок (6), який встановлює напрямний ролик (2) з можливістю поступального переміщення відносно обробного інструмента, і привідний блок (14), виконаний з можливістю ініціювання переміщення кріпильного блока (6). 4 UA 106582 C2 5 10 15 2. Вузол за п. 1, в якому кріпильний блок (6) містить з'єднання у вигляді "ластівчина хвоста", що забезпечує відносне переміщення напрямного ролика (2). 3. Вузол за п. 1 або 2, в якому привідний блок для кріпильного блока (6) містить ексцентриковий диск, який взаємодіє з однією частиною кріпильного блока (6) і таким чином забезпечує відносне переміщення напрямного ролика (2). 4. Вузол за п. 3, в якому ексцентриковий диск має штифт, при цьому в частині кріпильного блока (6), який взаємодіє з ексцентриковим диском, виконана канавка, причому штифт взаємодіє з канавкою так, що забезпечується відносне переміщення. 5. Вузол за будь-яким з пп. 1-4, в якому на напрямному ролику (2) розташований стопор або сам напрямний ролик (2) може використавуватися як стопор. 6. Вузол за будь-яким з пп. 1-5, в якому кріпильний блок (6) встановлений на інструментальному блоці. 7. Вузол за будь-яким з пп. 1-6, в якому напрямний ролик (2) встановлений без зазору після переміщення. 8, Вузол за будь-яким з пп. 1-7, в якому кріпильний блок встановлює напрямний ролик виключно паралельно площині опори заготовки. 9. Вузол за будь-яким з пп. 1-8, в якому кріпильний блок встановлює напрямний ролик з можливістю його переміщення виключно паралельно напрямку подачі або, по суті, перпендикулярно напрямку подачі. 5 UA 106582 C2 6 UA 106582 C2 7 UA 106582 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Nope Thomas

МПК / Мітки

МПК: B27C 5/00, B23C 3/12

Мітки: вузол, обробний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-106582-obrobnijj-vuzol.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обробний вузол</a>

Подібні патенти