Машинка для стрижки волосся зі змінним різальним комплектом і пристроєм для регулювання довжини зрізування

Номер патенту: 103378

Опубліковано: 10.10.2013

Автор: Нібергалль Мартін

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Машинка для стрижки волосся, яка містить

змінний різальний комплект, що складається щонайменше з однієї насадки-гребінки (2) і одного різального ножа (3), що приводиться в коливальний рух в поперечному напрямку за допомогою повідця (40) по суті паралельно передній кромці насадки-гребінки (2), і

пристрій (20) регулювання довжини зрізування, що складається щонайменше з одного виконавчого елемента (21), який шарнірно з'єднаний з корпусом (9) машинки для стрижки волосся з можливістю впливу на різальний комплект із забезпеченням відносного зсуву між насадкою-гребінкою (2) і різальним ножем (3) в подовжньому напрямку, причому на виконавчому елементі (21) нерухомо розташована цапфа (26), причому

передбачений приймальний елемент (1) для цапфи (26), що встановлений на різальному комплекті з можливістю руху, яка відрізняється тим, що

приймальний елемент (1) встановлений з можливістю повороту або відкидання між положенням блокування і положенням деблокування.

2. Машинка для стрижки волосся за п. 1, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) встановлений з можливістю повороту навколо осі або відкидання по лінії (18) відкидання.

3. Машинка для стрижки волосся за п. 2, яка відрізняється тим, що вісь або лінія (18) відкидання розташована упоперек подовжньої осі цапфи (26).

4. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що передбачена поворотна пружина (12) для положення блокування.

5. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) має на передній стороні фаску (13).

6. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) має дугоподібний видовжений отвір (15), в який входить цапфа (26) в положенні блокування.

7. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що насадка-гребінка (2) встановлена з можливістю зсуву вздовж розташованої збоку на корпусі (9) напрямної (7) за допомогою напрямного елемента (4).

8. Машинка для стрижки волосся за п. 6, яка відрізняється тим, що напрямна (7) виконана у вигляді напрямної в формі ластівчина хвоста.

9. Машинка для стрижки волосся за п. 7 або 8, яка відрізняється тим, що між напрямним елементом (4) і корпусом (9) передбачена розташована паралельно напрямній (7) пружина (8) стиснення.

10. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-9, яка відрізняється тим, що насадка-гребінка (2) і напрямний елемент (4) з'єднані рознімно, зокрема згвинчені.

11. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-9, яка відрізняється тим, що насадка-гребінка (2) і напрямний елемент (4) з'єднані нерознімно, зокрема зварені, склепані або виконані у вигляді єдиного цілого.

12. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-11, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) розташований на напрямному елементі (4).

13. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-12, яка відрізняється тим, що на корпусі (9) передбачені магніти (5) для утримування різального ножа (3).

14. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється тим, що повідець (40) має піднутрення (41), на якому розташований різальний ніж (3) з можливістю знімання.

Текст

Реферат: Машинка для стрижки волосся, що має змінний різальний комплект, який складається щонайменше з однієї насадки-гребінки (2) і одного різального ножа (3), що приводиться в коливальний рух за допомогою повідця (40) по суті паралельно передній кромці насадкигребінки (2) в поперечному напрямку, а також пристрій (20) регулювання довжини зрізування, що складається щонайменше з одного виконавчого елемента (21), який шарнірно з'єднаний з корпусом (9) машинки для стрижки волосся і впливає на різальний комплект так, що можливий відносний зсув між насадкою-гребінкою (2) і різальним ножем (3) в подовжньому напрямку, при цьому на виконавчому елементі (21) нерухомо розташована цапфа (26), при цьому передбачений приймальний елемент (1) для цапфи (26), який встановлений на різальному комплекті з можливістю руху - з можливістю повороту або відкидання між положенням блокування і положенням деблокування. UA 103378 C2 (12) UA 103378 C2 UA 103378 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується машинки для стрижки волосся зі змінним різальним комплектом і пристроєм для регулювання довжини зрізування згідно з обмежувальною частиною пункту 1 формули винаходу. Така машинка для стрижки волосся відома, наприклад, з DE 1553760. Ця машинка для стрижки волосся має різальний комплект, який складається з насадки-гребінки і зрізаючого ножа, що приводиться в коливальний рух по суті паралельно передній кромці насадки-гребінки. Для цього зрізаючий ніж має виїмку, в яку входить повідець привідного електродвигуна. Крім того, є пристрій для регулювання довжини зрізування, що забезпечує можливість відносного зсуву між насадкою-гребінкою і зрізаючим ножем в подовжньому напрямку. Пристрій регулювання довжини зрізування має виконавчий елемент у вигляді важеля, який шарнірно встановлений на корпусі машинки для стрижки волосся, і з'єднувальний елемент, який виконаний у вигляді цапфи і забезпечує можливість маніпулювання зрізаючим ножем. При цьому важіль забезпечує можливість регулювання довжини зрізування навіть під час власне процесу стрижки, завдяки чому такі машинки для стрижки волосся особливо популярні для використання професіоналами. Опис аналогічної конструкції приведений в US 3531862. Хоча такі машинки для стрижки волосся найкращим чином зарекомендували себе на практиці, вони мають деякі недоліки, зокрема, заміна різального комплекту є важкою і можлива лише із застосуванням інструмента. Цей аспект є особливо негативним, оскільки різальний комплект необхідно розглядати як щвидкозношувана частина. Хоча з DE 7434594 U відома машинка для стрижки волосся, в якій забезпечується можливість легкої заміни різального комплекту і з'єднання за допомогою фіксуючого механізму з корпусом, однак регулювання довжини зрізування є дуже важким. Можна лише попередньо встановлювати відносне положення між насадкою-гребінкою і зрізаючим ножем і фіксувати за допомогою кріпильних гвинтів, для чого, однак, необхідно знімати різальний комплект з корпусу. Пристрій регулювання довжини зрізування у вказаному вище значенні відсутній, зокрема, відсутня можливість регулювання при працюючій машинці. Аналогічне стосується відомої з DE 19708145 машини для стрижки волосся, в якій хоча в різальний комплект і інтегрований пристрій регулювання довжини зрізування, керування ним, однак, здійснюється через встановлені безпосередньо на різальному комплекті виконавчі елементи, такі як, наприклад, коліщатко з накаткою або поворотний важіль. Ергономічно несприятливе виконання пристрою регулювання довжини зрізування в цьому прикладі виключає можливість зміни довжини зрізування під час роботи машинки для стрижки волосся. Відповідно до цього пристрій регулювання довжини зрізування придатний головним чином для попереднього установлення певної довжини зрізування і тому він подібний до вказаного вище різального комплекту. Крім того, з ЕР 1126995 заявника відома машинка з пристроєм регулювання довжини зрізування з принципом роботи, відомим з DE 1553760, яка має різальний комплект зі спрощеною можливістю заміни. Застосовувана в ній насадка, передбачає, що різальний комплект має отвір, в який входить з фіксацією цапфа, що зсувається на важелі в осьовому напрямку. Однак таке вирішення має знову той недолік, що заміна різального комплекту можлива лише із застосуванням інструмента для виштовхування цапфи з отвору. Для цього цапфа повинна бути, з одного боку, встановлена з можливістю зсуву вздовж своєї подовжньої осі і, з іншого боку, - для компенсації поворотного руху важеля - з можливістю зсуву вздовж його подовжньої осі. Оскільки важіль машинки для стрижки волосся встановлений з можливістю повороту навколо осі, цапфа повинна б виконувати рух по круговій траєкторії, яка не відповідає лінійному зсуву різального комплекту. Принцип дії, згідно з рівнем техніки, схематично показаний на фіг. 12. Рухома опора цапфи як в осьовому напрямку, так і з можливістю зсуву в розташованому у важелі видовженому отворі відносно складна і може приводити до збоїв в роботі машинки для стрижки волосся. Задачею даного винаходу є подальше удосконалення машинки для стрижки волосся вказаного спочатку вигляду з тим, щоб, з одного боку, пристрій регулювання довжини зрізування був виконаний просто і надійно і, з іншого боку, була можлива проста заміна різального комплекту. Ця задача вирішена за допомогою машинки для стрижки волосся з ознаками пункту 1 формули винаходу. При цьому згідно з винаходом машинка для стрижки волосся містить змінний різальний комплект, що складається щонайменше з однієї насадки-гребінки і різального ножа, що приводиться в коливальний рух за допомогою повідця по суті паралельно передній кромці 1 UA 103378 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 насадки-гребінки в поперечному напрямку, а також пристрій регулювання довжини зрізування, що складається щонайменше з одного виконавчого елемента, який шарнірно з'єднаний з корпусом машинки для стрижки волосся і впливає на різальний комплект так, що можливий відносний зсув між насадкою-гребінкою і різальним ножем в подовжньому напрямку, причому на виконавчому елементі нерухомо розташована цапфа, причому передбачений приймальний елемент для цапфи, який розміщений на різальному комплекті з можливістю руху. Таким чином, за допомогою винаходу вирішується відома з рівня техніка проблеми відносно опори цапфи тим, що цапфа розташована нерухомо на виконавчому елементі, а приймальний елемент для цапфи розташований на різальному комплекті з можливістю руху. При цьому рухомо встановлений приймальний елемент може переважно повертатися між положенням блокування і положенням деблокування, тобто він, з одного боку, фіксує із защіпанням цапфу в положенні блокування і, з іншого боку, звільняє її в положенні деблокування з метою забезпечення можливості заміни різального комплекту. При цьому приймальний елемент встановлений з можливістю повороту навколо осі, яка переважно розташована упоперек подовжній осі цапфи або ж з можливістю відкидання навколо лінії відкидання, що так само проходить. За рахунок такого виконання досягається, що приймальний елемент можна повертати, відповідно, відкидати з положення блокування по суті вздовж подовжньої осі цапфи, так що цапфа в положенні деблокування не оточена приймальним елементом. Для запобігання ненавмисному деблокуванню різального комплекту на приймальному елементі може бути передбачена поворотна пружина для положення блокування. Крім того, для забезпечення легкого насування різального комплекту переважно, коли приймальний елемент має на передній стороні фаску, так що коли він наштовхується на нерухому цапфу, то за рахунок фаски відходить назад і при повному насуванні різального комплекту повертається в положення блокування і охоплює цапфу. Для компенсації поворотного руху виконавчого елемента приймальний елемент може мати дугоподібний видовжений отвір, в який входить цапфа в положенні блокування. Дугоподібний видовжений отвір проходить переважно по суті упоперек подовжнього напрямку і тим самим забезпечує можливість поворотного руху виконавчого елемента, з метою перетворення дугоподібного руху цапфи в лінійний рух насадки-гребінки. Для спрямування лінійного руху насадки-гребінки переважно, коли корпус має збоку напрямну, на яку спирається насадка-гребінка через напрямний елемент. Напрямна може бути виконана, наприклад, у вигляді напрямної в формі ластівчиного хвоста, в яку входить напрямний елемент. Таким чином, різальний комплект спирається з можливістю зсуву в подовжньому напрямку і одночасно захищений від піднімання з корпусу. Між напрямним елементом, на якому розташований різальний комплект, і корпусом може бути передбачена паралельно напрямній пружина стиснення, так що різальний комплект в положенні деблокування приймального елемента може самостійно відсуватися від корпусу машинки для стрижки волосся. Пружина стиснення переважно розташована так, що різальний комплект можна зсувати в зворотному напрямку, тобто в напрямку від різальної кромки різального комплекту. Насадка-гребінка і напрямний елемент можуть бути з'єднані або рознімно, наприклад, згвинчені один з одним, або не рознімно, наприклад, зварені, склепані або виконані у вигляді єдиного цілого. Рознімне з'єднання має ту перевагу, що забезпечується можливість закріплення і тим самим заміни на напрямному елементі по-різному виконаних зрізних гребінок. З точки зору виготовлення рознімне з'єднання також має різні переваги, так що, наприклад, насадка-гребінка може бути виготовлена з нержавіючої сталі, в той час як напрямна і приймальний елемент можуть бути виконані з алюмінію. Приймальний елемент переважно розташований на напрямному елементі, за рахунок чого його можна застосовувати при заміні насадки-гребінки далі у вигляді блоку. Для протидії від'єднання різального ножа, з одного боку, на корпусі можуть бути передбачені магніти для утримання різального ножа і, з іншого боку, повідець може мати піднутрення, на якому розташований різальний ніж з можливістю знімання. Обидва можливі вирішення забезпечують, що різальний ніж залишається розташованим на частині корпусу машинки для стрижки волосся і тим самим при зніманні різального комплекту не буде втрачений. Нижче приводиться докладне пояснення даного винаходу з посиланнями на прикладені креслення, на яких зображено: фіг. 1 - передня частина машинки для стрижки волосся, згідно з винаходом, в ізометричній проекції; фіг. 2 - частина машинки, згідно з фіг. 1, зі знятим різальним комплектом; 2 UA 103378 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фіг. 3 - різальний комплект машинки для стрижки волосся, згідно з фіг. 1, на вигляді зверху; фіг. 4 - розріз по лінії В-В на фіг. 3 машинки для стрижки волосся при наполовину насунутому різальному комплекті; фіг. 5 - розріз, згідно з фіг. 4, при повністю насунутому різальному комплекті; фіг. 6 - вигляд, згідно з фіг. 5, в положенні деблокування; фіг. 7 - вигляд, згідно з фіг. 5, з магнітами для утримання різального ножа; фіг. 8 - різальний комплект, згідно з фіг. 1 і 3-7, в ізометричній проекції; фіг. 9 - повідець з піднутренням і розташований на йому різальний ніж; фіг. 10 - повідець, згідно з фіг. 9, без різального ножа; фіг. 11 - інший приклад виконання машинки для стрижки волосся, згідно з винаходом, в ізометричній проекції; і фіг. 12 - пристрій регулювання довжини зрізування, згідно з рівнем техніки (вже пояснювалося). На фіг. 1 показана в ізометричній проекції машинка для стрижки волосся, згідно з винаходом, з різальним комплектом, що замінюється, і пристроєм 20 регулювання довжини зрізування, при цьому змінний різальний комплект через напрямний елемент 4 розташований на корпусі 9 машинки для стрижки волосся. Змінний різальний комплект має в цьому прикладі насадку-гребінку 2 і не видимий в цій проекції різальний ніж 3, при цьому насадка-гребінка 2 з'єднана з напрямним елементом 4 за допомогою двох кріпильних гвинтів 30. Напрямний елемент 4 спирається на корпус 9 з можливістю зсуву в подовжньому напрямку по виконаній в формі ластівчиного хвоста напрямній 7. Для зсуву напрямного елемента 4 і з'єднаної з ним насадки-гребінки 2 призначений виконавчий елемент 21 пристрою 20 регулювання довжини зрізування. Деблокування 10 з'єднано у вигляді єдиного цілого з приймальним елементом 1 і виконане в показаному прикладі у вигляді виконавчого важеля для поворотного приймального елемента 1. Таким чином, приведення в дію деблокування 10 приводить, як буде детальніше пояснено нижче, до відкидання, відповідно, повороту приймального елемента 1 з положення блокування в положення деблокування. На напрямному елементі 4 на задній стороні розташовано деблокування 10, що впливає на приймальний елемент 1, який розташований на напрямному елементі 4. На фіг. 2 показана в ізометричній проекції машинка для стрижки волосся, згідно з фіг. 1, зі знятим різальним комплектом. Приймальний елемент 1 виконаний так, що він при насунутому різальному комплекті охоплює цапфу 26, яка розташована нерухомо на виконавчому елементі 26 пристрою 20 регулювання довжини зрізування. Таким чином, приймальний елемент 1 забезпечує передачу руху цапфи 26, викликаного рухом виконавчого елемента 21, на напрямний елемент 4 і тим самим на насадку-гребінку 2. Крім того, на фіг. 2 показана розташована на корпусі 9 напрямна 7 у вигляді напрямної в формі ластівчиного хвоста. Крім того, на корпусі 9 паралельно напрямній 7 передбачена пружина 8 стиснення, яка при деблокуванні різального комплекту забезпечує автоматичний зсув різального комплекту в задньому напрямку. На фіг. 3 показаний на вигляді зверху різальний комплект машинки для стрижки волосся, згідно з фіг. 1. Розріз по лінії В-В машинки для стрижки волосся з фіг. 3 показаний на фіг. 4. На фіг. 4 різальний комплект лише наполовину насунутий, тобто, зокрема, приймальний елемент 1 не охоплює цапфу 26. На фіг. 4 можна бачити, зокрема, приймальний елемент 1, який розташований на напрямному елементі 4 і при приведенні в дію деблокування 10 може відкидатися вздовж лінії 18 відкидання, відповідно, повертатися між положенням блокування і положенням деблокування. На фіг. 4 приймальний елемент 1 показаний в положенні блокування, тобто розташований позаду упор 17, на передньому кінці якого проходить лінія 18 відкидання, плоско прилягає до насадки-гребінки 2 і утримується в цьому положенні плоскою пружиною 12. Плоска пружина 12 спирається в свою чергу на опору 11, яка розташована на напрямному елементі 4. За рахунок приведення в дію деблокування 10 в задній зоні приймального елемента 1 приймальний елемент 1 відкидається вздовж лінії 18 відкидання, так що передня, відсунута від лінії 18 відкидання за рахунок східця зона приймального елемента 1, приводиться в зіткнення з насадкою-гребінкою 2. За рахунок відкидання вздовж лінії 18 відкидання передня зона приймального елемента 1 піднімається, так що передня зона приймального елемента 1, яка забезпечена фаскою 13, може зсуватися над нерухомою цапфою 26, доки розташований в приймальному елементі 1 і виконаний у вигляді видовженого отвору 15 отвір не буде над 3 UA 103378 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 цапфою 26. Після відпускання деблокування 10 приймальний елемент 1 під дією навантаження плоскою пружиною 12 повертається знову в положення блокування, при цьому видовжений отвір 15 охоплює цапфу 26. Положення блокування приймального елемента 1 показане на фіг. 5. Розташована на передній стороні приймального елемента 1 фаска 13 проходить при насуванні по стрілці на фіг. 4 по цапфі 26, так що приймальний елемент 1 самостійно ковзає по цапфі 26 і забезпечує тим самим можливість блокування. Положення деблокування приймального елемента 1 показане на фіг. 6. Приймальний елемент 1 в положенні деблокування піднятий в передній зоні якраз настільки, що цапфа 26 при стягуванні різального комплекту звільняється. На фіг. 7 показаний той же вигляд, що і на фіг. 5, при цьому в передній зоні корпусу 9 над різальним ножем 3 передбачені магніти 5 для утримання різального ножа 3 на корпусі 9. Таким чином, запобігається падіння на землю різального ножа при зніманні насадки-гребінки 2. На фіг. 8 показаний в ізометричній проекції різальний комплект з фіг. 1 і 3-7, при цьому різальний ніж 3 не зображений. На цій фігурі особливо чітко показана конструкція напрямного елемента 4 і закріпленої на йому насадки-гребінки 2. На напрямному елементі 4 в задній зоні розташований посередині приймальний елемент 1, на якому на задній стороні розташовано деблокування 10. На передній стороні приймальний елемент 1 має видовжений отвір 15, який в цьому варіанті виконаний в формі дуги. У передньому напрямку приймальний елемент 1 закінчується фаскою 13, так що забезпечується можливість спрощеного насування різального комплекту на машинку для стрижки волосся. На фіг. 9 показаний повідець 40, що переважно використовується в машинці для стрижки волосся, згідно з винаходом. Повідець 40 має в передній зоні піднутрення 41, в яке своєю виїмкою вставляється різальний ніж 3. За рахунок такого виконання повідця 40 забезпечується, що різальний ніж 3 при зніманні різального комплекту, зокрема, при зніманні блоку з напрямного елемента 4 і насадки-гребінки 2, не падає на землю. На фіг. 10 повідець 40 з фіг. 9 показаний без насадженого різального ножа 3. При цьому в передній зоні повідця 40 можна чітко бачити піднутрення 41, при цьому повідець 40 має проріз в подовжньому напрямку, за рахунок чого може додатково досягатися затискна дія різального ножа 3. На фіг. 11 показаний інший варіант виконання машинки для стрижки волосся згідно з винаходом, причому приймальний елемент 1 в цьому прикладі виконаний в розташованому збоку на різальному комплекті деблокуванні 10. Таке виконання може бути переважним, коли при розташуванні на задній стороні деблокування 10 є побоювання відносно затискання волосся або ненавмисного приведення в дію деблокування 10 при укладенні машинки для стрижки волосся. Перелік посилальних позицій 1 Приймальний елемент 2 Насадка-гребінка 3 Різальний ніж 4 Напрямний елемент 5 Магніти 7 Напрямна 8 Пружина стиснення 9 Корпус 10 Деблокування 11 Опора 12 Поворотна пружина 13 Фаска 15 Видовжений отвір 17 Упор 18 Лінія відкидання 20 Пристрій регулювання довжини зрізування 21 Виконавчий елемент 26 Цапфа 30 Кріпильні гвинти 40 Повідець 41 Піднутрення 60 4 UA 103378 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1. Машинка для стрижки волосся, яка містить змінний різальний комплект, що складається щонайменше з однієї насадки-гребінки (2) і одного різального ножа (3), що приводиться в коливальний рух в поперечному напрямку за допомогою повідця (40) по суті паралельно передній кромці насадки-гребінки (2), і пристрій (20) регулювання довжини зрізування, що складається щонайменше з одного виконавчого елемента (21), який шарнірно з'єднаний з корпусом (9) машинки для стрижки волосся з можливістю впливу на різальний комплект із забезпеченням відносного зсуву між насадкою-гребінкою (2) і різальним ножем (3) в подовжньому напрямку, причому на виконавчому елементі (21) нерухомо розташована цапфа (26), причому передбачений приймальний елемент (1) для цапфи (26), що встановлений на різальному комплекті з можливістю руху, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) встановлений з можливістю повороту або відкидання між положенням блокування і положенням деблокування. 2. Машинка для стрижки волосся за п. 1, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) встановлений з можливістю повороту навколо осі або відкидання по лінії (18) відкидання. 3. Машинка для стрижки волосся за п. 2, яка відрізняється тим, що вісь або лінія (18) відкидання розташована упоперек подовжньої осі цапфи (26). 4. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що передбачена поворотна пружина (12) для положення блокування. 5. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) має на передній стороні фаску (13). 6. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) має дугоподібний видовжений отвір (15), в який входить цапфа (26) в положенні блокування. 7. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що насадкагребінка (2) встановлена з можливістю зсуву вздовж розташованої збоку на корпусі (9) напрямної (7) за допомогою напрямного елемента (4). 8. Машинка для стрижки волосся за п. 6, яка відрізняється тим, що напрямна (7) виконана у вигляді напрямної в формі ластівчина хвоста. 9. Машинка для стрижки волосся за п. 7 або 8, яка відрізняється тим, що між напрямним елементом (4) і корпусом (9) передбачена розташована паралельно напрямній (7) пружина (8) стиснення. 10. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-9, яка відрізняється тим, що насадкагребінка (2) і напрямний елемент (4) з'єднані рознімно, зокрема згвинчені. 11. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-9, яка відрізняється тим, що насадкагребінка (2) і напрямний елемент (4) з'єднані нерознімно, зокрема зварені, склепані або виконані у вигляді єдиного цілого. 12. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 7-11, яка відрізняється тим, що приймальний елемент (1) розташований на напрямному елементі (4). 13. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-12, яка відрізняється тим, що на корпусі (9) передбачені магніти (5) для утримування різального ножа (3). 14. Машинка для стрижки волосся за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється тим, що повідець (40) має піднутрення (41), на якому розташований різальний ніж (3) з можливістю знімання. 5 UA 103378 C2 6 UA 103378 C2 7 UA 103378 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hair clipping machine having interchangeable clipping assembly and clipping length adjusting device

Автори англійською

Niebergall, Martin

Автори російською

Нибергалль Мартин

МПК / Мітки

МПК: B26B 19/00

Мітки: комплектом, різальним, стрижки, змінним, зрізування, машинка, волосся, регулювання, пристроєм, довжини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-103378-mashinka-dlya-strizhki-volossya-zi-zminnim-rizalnim-komplektom-i-pristroehm-dlya-regulyuvannya-dovzhini-zrizuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машинка для стрижки волосся зі змінним різальним комплектом і пристроєм для регулювання довжини зрізування</a>

Подібні патенти