Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для відлякування гризунів, що містить підсилювач потужності і акустичну систему, причому вихід підсилювача потужності з'єднано з входом акустичної системи, який відрізняється тим, що в нього введено інтерфейс зв'язку, мікроконтролер, лічильник, блок оперативної пам'яті, цифро-аналоговий перетворювач, високочастотний фільтр, причому вхідна шина у вигляді порта COM2 з'єднана з інтерфейсом зв'язку, вихідна шина якого з'єднана із вхідною шиною мікроконтролера, вихідна шина якого під'єднана до інформаційної шини блока оперативної пам'яті, а лінія синхронізації блока оперативної пам'яті під'єднана до виходу лічильника, вихідна шина блока оперативної пам'яті з'єднана з вхідною шиною цифро-аналогового перетворювача, вихід якого під'єднаний до високочастотного фільтра, вихід високочастотного фільтра з'єднаний з входом підсилювача потужності, вихід лічильника з'єднаний з мікроконтролером.

Текст

Корисна модель відноситься до електронних засобів захисту від гризунів об'єктів, що захищаються. Це об'єкти сільськогосподарського призначення (тваринницькі та птахоферми), хлібоприймальні комбінати, різні будівлі, склади та інше. Відомий акустичний пристрій [Патент України. 10832А. МКИ7 А01 М28/00, 1/00, 11/00, 25.12.96. Бюл. №4], який містить тональний генератор, підсилювач потужності, вихід якого з'єднано з входом акустичної системи, послідовно з'єднані подільник мережної напруги, амплітудний обмежувач і широтноімпульсний модулятор, а також послідовно з'єднані генератор тактових імпульсів, N-розрядний подільник частоти і перетворювач "частотанапруга", причому другий вхід широтноімпульсного модулятора з'єднаний з виходом тонального генератора, а його вихід - з входом підсилювача потужності, вихід перетворювача "частота-напруга" з'єднаний з входом тонального генератора. Сигнали тонального генератора надходять на підсилювач потужності і випромінюються акустичною системою. Недоліком цього пристрою являється складність схеми формування зміни частоти і складність схеми для формування зміни частоти і модулюючої функції. Крім того, пристрій має значну кількість функціональних блоків, що приводить до складності конструкції в цілому і підвищення собівартості. Найбільш близьким є пристрій для відлякування гризунів [Патент СРСР. 1754039А1. МКИ7 А01М19/00. 15.08.92. Бюл. №30], який містить задаючий генератор синусоїдальних електричних сигналів (з частотою 2-10Гц і амплітудою вихідного сигналу 0,5-3В) і генератор періодичних сигналів (частота від 0,01 до 10Гц), виходи яких з'єднані з входом підсилювача-модулятора, вихід якого з'єднано з входом підсилювача потужності, а вихід підсилювача потужності з'єднано з входом акустичної системи. Пристрій забезпечує регулювання тривалості акустичного сигналу на різних частотах, а також спрощується структурна схема пристрою. Недоліком пристрою являється низька ефективність за рахунок адаптації окремих гризунів на вплив сигналів певних частот, а також на тривалість їх дії. В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для відлякування гризунів, в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків досягається значне збільшення ефективності відлякування гризунів і запобігання їх звиканню до впливу ультразвуку. Пристрій містить інтерфейс зв'язку 1, лічильник 2, мікроконтролер 3, блок оперативної пам'яті (ОП) 4, цифроаналоговий перетворювач (ЦАП) 5, підсилювач потужності (ПП) 6, високочастотний фільтр (ФВЧ) 7, акустичну систему 8. Причому вхідна шина у вигляді СОМ-порта з'єднана із інтерфейсом зв'язку 1, вихід якого з'єднаний із входом мікроконтролера 3, вихідна шина якого з'єднана з інформаційною шиною ОП 4, а лінія синхронізації під'єднана до виходу лічильника 2, вихід лічильника 2 під'єнаний до мікроконтролера 3, вихідна шина ОП 4 з'єднана з вхідною шиною цифро-аналогового перетворювача 5, вихід якого під'єднаний до високочастотного фільтр 7, ви хід якого з'єднаний з входом підсилювача потужності 6, його вихід з'єднано з акустичною системою 8. Генеруючим пристроєм виступає персональний комп'ютер, здатний програмним шляхом організовувати періодичне відтворення звукових фрагментів з виведенням даних через послідовний порт. Передбачено також періодичну зміну спектрального складу ультразвукових коливань. При початку роботи пристрою відбувається запуск програми для відтворення звукового фрагменту. Отриманий сигнал через порт СОМ 2 комп'ютера подається на інтерфейс зв'язку 1 типу RS232. Пристрій працює наступним чином. Сигнал з інтерфейсу зв'язку 1 подається на мікроконтролер 3, який виконує функції управління блоком оперативної пам'яті 4, лічильником 2, а також передачею інформації з інтерфейсу зв'язку 1 до блоку оперативної пам'яті 4. Лічильник 2 виконує функції управління вибіркою слів із блоку оперативної пам'яті 4, формування адреси блоку оперативної пам'яті 4 під управлінням мікроконтролера 3. Блок оперативної пам'яті 4 здійснює приймання зовнішніх фрагментів, їх зберігання та видачу на ЦАП 5, який перетворює фрагменти звукових сигналів з цифрової форми в аналогову. Сигнал з ЦАП 5 подається на високочастотний фільтр 7, що формує смугу частот у межах ультразвукового діапазону з подальшою видачею на підсилювач потужності 6. Підсилювач потужності 6 здійснює підсилення сформованого сигналу як по амплітуді, так і по потужності для подальшого відтворення його високочастотною акустичною системою 8.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for scarring away rodents

Автори англійською

Martseniuk Valerii Panteleimonovych, Kaduk Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство для отпугивания грызунов

Автори російською

Марценюк Валерий Пантелеймонович, Кадук Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01M 19/00

Мітки: пристрій, відлякування, гризунів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-9699-pristrijj-dlya-vidlyakuvannya-grizuniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для відлякування гризунів</a>

Подібні патенти