Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання гострого парапроктиту шляхом введення в параректальну клітковину на рівні зубчастої лінії анального каналу паралельно шкірі 1 мл гнійного вмісту, попередньо отриманого від хворого на гострий парапроктит і в стерильних умовах доставленого в лабораторію упродовж години.

Текст

Винахід відноситься до медицини, зокрема до гнійної хірургії та проктології і може бути використаний для створення моделі гострого парапроктиту. Відомий спосіб створення експериментальної моделі гострого парапроктиту у тварин, у відповідності з яким, гострий парапроктит розвивався у піддослідних собак після введення через слизову оболонку прямої кишки в параректальну клітковину 0,5мл добової бульйонної культури анаероба СІ. Perfringens або фільтрату зависі 0,5мл 50% калової суміші товстої кишки тварини. (Кардасевич И.А. Способ воспроизведения гострого парапроктита в эксперименте // Сб. Аннотированный каталог изобретений и рацпредложений сотрудников ВМИ им. Н.И. Пирогова (1972-1973). - Винница. - 1974. - №61. - c.13; Кардасевич И.А. Клинико-экспериментальное обоснование комплексного лечения острого парапроктита. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - К. - 1979. - с.25). Ця модель за даними автора імітує процес виникнення і розвитку гострого парапроктиту і є адекватною для вивчення як самої патології, так і апробації нових методів лікування. Однак, використання такої моделі не дає можливості достовірно вивчити весь мікробний спектр, що розвивається з розвитком парапроктиту, оскільки у різних тварин різний вміст мікроорганізмів в товстій кишці, а введення добової бульйонної культури анаероба СІ. Perfringens штучно змінює склад мікробів. В основу винаходу "Спосіб моделювання гострого парапроктиту" поставлена задача шляхом введення тваринам суміші, що містить мікроорганізми близькі до тих, що викликають парапроктит у людей, досягти створення моделі гострого парапроктиту, наближеної до виникнення природної патології у людей. Поставлена задача вирішується тим, що в способі моделювання гострого парапроктиту кролям на рівні зубчастої лінії анального каналу паралельно шкірі згідно з винаходом вводять в пара ректальну клітковину 1мл гнійного вмісту, попередньо отриманого від хворого на гострий парапроктит і в стерильних умовах доставленого в лабораторію упродовж години. Приклад виконання способу: 04.07.03. Тварина - кріль породи Шиншила, вік - 2 місяці, маса 3кг. Премедикація: sol.Dimedroli 1% 0,5ml, sol Aminazini 2,5% 0,7 ml, sol Analgini 50% 1,0 ml внутрішньов’язево. Наркоз: Calipsol 0,35 ml внутрішньом’язово. Виконано оперативне втручання: експериментальна модель гострого парапроктиту. Хід операції: після вистригання перианальної ділянки в анальний отвір введено носове дзеркало. Після розмикання губок на 9-ти годинах за умовним циферблатом на рівні зубчастої лінії паралельно шкірі введено в параректальну клітковину 1мл гнійного вмісту, попередньо отриманого від хворого К. на гострий парапроктит і в стерильних умовах доставленого в лабораторію у продовж години. Післяопераційний період Через 24 години після операційного втручання загальний стан тварини порушений: в’яла, лежить, реакція на зовнішні подразники уповільнена. На другу добу в параректальній ділянці спостерігалось набряк тканин, інфільтрація, болючість. На третю добу в ділянці заднього проходу на 9-ти годинах умовного циферблату визначались інфільтрат розмірами 1,5х2,0 з розм’якшенням в центрі, зглаженість складок, які прямують до заднього проходу. 8.07.03. Під загальним знеболенням внутрішньоплеврально 1% розчином тіопенталу натрію в дозі 30мг/кг виконувалась операція висічення ділянки парапроктиту в просвіт прямої кишки. Хід операції. Операційне поле оброблялось тричі йодом, тричі спиртом. Виконували пункцію гнійника, отримували гній. Не виймаючи голки, в порожнину вводили розчин метиленового синього з перекисом водню (2:1). Розчин виходив в ділянці правої бокової крипти. Голку виймали. Через місце проколу виконували напівмісяцевий розріз шкіри. Гній евакуювали. Вводили металевий зонд, який прямував транссфінктерно до правої бокової крипти. Гнійний хід висікали в просвіт прямої кишки за Габріелем. В анальний канал і перианальну рану вводили тампон і серветки з маззю Нітацид. Асептична пов'язка притримувалась підгузниками Pampers №1. Ефективність лікування оцінювали за даними цитологічного дослідження та клінічної динаміки перебігу ранового процесу. Через 1 добу після висічення гнійного ходу видаляли тампон з анального каналу. Гнійні виділення з рани були в значній кількості, навколо рани спостерігались гіперемія, набряк. При цитологічному дослідженні виявлено велику кількість нейтрофільних гранулоцитів, в багатьох визначались деструктивні зміни. В нейтрофільних гранулоцитах містилась значна кількість мікробних тіл, фагоцитоз переважно незавершений. Рану обробляли 3% розчином перекису водню, накладали пов'язку з маззю Нітацид. На другу добу больові відчуття, перифокальні гіперемія і набряк дещо зменшились. В ранових відбитках кількість нейтрофільних гранулоцитів зменшувалась, в фагоцитозі приймали участь як нейтрофіли, так і макрофаги, переважно нейтрофіли. Позаклітинне розташованих мікроорганізмів невелика кількість, в основному вони знаходились всередині фагоцитів і були з ознаками руйнування. На 4-5 добу після висічення клінічне в рані спостерігались поява острівців грануляційної тканини, значне зменшення відділку, зникнення перифокальних гіперемії та набряку. В препаратах переважали макрофаги, фагоцитоз завершений. На рану, після обробки 3% розчином перекису водню, накладали пов'язку з маззю Стрептонітол. На 7-8 добу поверхня рани повністю очищувалась, була вкрита грануляційною тканиною, розвивалась епітелізація рани. В препаратах виявлялись фібробласти. На рану накладали пов'язку з маззю Пантестін. На 14-16 добу рани повністю загоювались. Експериментальна модель гострого парапроктиту, що пропонується, є технічно простою у виконанні, адекватно відображує природній патологічний процес, може бути використана як для дослідження організму при гострому парапроктиті, так і для апробації відомих і розробки нових способів його лікування.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for simulating acute paraproctitis

Автори англійською

Chepliaka Oleksii Mykolaiovych, Pivtorak Volodymyr Iziaslavovych, Burkovskyi Mykola Ivanovych

Назва патенту російською

Способ моделирования острого парапроктита

Автори російською

Чепляка Алексей Николаевич, Пивторак Владимир Изяславович, Бурковский Николай Иванович

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: спосіб, парапроктиту, гострого, моделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-69736-sposib-modelyuvannya-gostrogo-paraproktitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання гострого парапроктиту</a>

Подібні патенти