Спосіб прискореного визначення вмісту вітаміну с та його ізомерів у спермі кнурів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прискореного визначення вмісту вітаміну С та його ізомерів в спермі кнурів шляхом осадження білків, проведення якісної реакції дигідроаскорбінової кислоти з 2,4-динітрофенілгідразином, який відрізняється тим, що з використанням 30 % концентрації трихлороцтової кислоти відбувається повне осадження білків і повне вивільнення ізомерів аскорбінової кислоти, прискорюється утворення забарвленого комплексу при температурі 45°С в 2 рази та отримується повна і об'єктивна інформація про кількість і співвідношення ізомерів вітаміну С.

Текст

Галузь техніки, до якої належить винахід. Винахід відноситься до галузі біології, медицини і сільського господарства для діагностики С-вітамінозів та контролю забезпеченності вітаміном С організму тварин. Рівень техніки. В світі відомо спосіб визначення вмісту вітаміну С (аскорбінової кислоти) у плазмі крові, що складається з слідующих етапів; осадження білків, окислення аскорбінової кислоти хлоридом заліза (ІІІ), проведення якісної реакції з 2,2-дишридилом та спектрофотометрування [1]. Викладений спосіб має слідуючі недоліки: визначення вмісту вітаміну С проводиться тільки у сироватці крові тварин та не дає змоги визначити співвідношення аскорбінової і дигідроаскорбонової кислоти, що особливо необхідне при вивченні процесів їх транспорту та метаболізму в клітинах. В якості реагенту використовують 2,2-дипіридил, який не є суто специфічним і може вступати у реакцію з іншими речовинами. Прототипом є спосіб [2], який дозволяє визначити вміст двох ізомерів вітаміну С за допомогою їх реакції дигідроаскорбінової кислоти з 2,4-диніт-рофеншідразином, та дає більш повну ін формацію про забезпечення вітаміном організму тварин. Недоліком цього прототипу при визначенні вітаміну С в спермі кнурів є опалесценція розчину, що зави щує концентрацію вітаміну, це обумовлено різним біохімічним складом сироватки крові і сперми, довготривалість утворення забарвленого комплексу та значні витрати часу на виконання аналізу. Метою винаходу є підвищення швидкості утворення забарвленого комплексу, збільшення ефективності визначення вмісту ві таміну С в сперм кнурів га одержання більш точної інформації про його наявність Поставлена мета досягається за рахунок того, що при визначенні вмісту вітаміну С в зразку сперми кнурів відбувається повне осадження білків що дає змогу уникнути опалесценції, прискорення швидкості утворення забарвнювального комплексу дигідроаскорбінової кислоти з 2,4-диштро-фенілгідразином шляхом створення більш оптимальних температурних умов інкубаційної реакційної суміші (t=45°С). Спосіб прискореного визначення вмісту вітаміну С у спермі кнурів відрізняється від прототипу тим, що в процесі осадження білків 30% розчином трихлоруксусної кислоти відбувається їх повне випадання в осад у зразку та вивільнення обох форм аскорбінової кислоти (відновленої та окисленої). При цьому відбувається прискорена та повна взаємодія дигідроаскорбнової кислоти з 2,4-динітрофешлгідрозином і зникає потреба додавання хлороформу, який викликає значну розбіжність і завищуваність отриманих результатів досліджень. Процес виконання аналізу триває вдвічі менше, що так важливо при серійному методі виконанні, при підвищенні точності результатів більше на 15% за рахунок зменшення опалесценції Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. В результаті випробування запропонованого способу вдалося точно визначити вміст вітаміну С та його ізометрів у спермі кнурів, що є меншим на 15%, порівняно з результатами отриманими при використанні прототипу [2]. Патентний пошук показав, що жоден з аналогів не має таких широких можливостей визначення вмісту вітаміну С в якості двох ізомерів у спермі кнурів. Таким чином, використання винайденого способу, що заявляється, дає можливість отримання даних про вміст і співвідношення аскорбінової, дигідроаскорбонової кислоти та значно економить час на виконання, дозволяючи проводити вдвічі більшу кількість аналізів. Література: 1. Кондрахин И .П., Курилов Н.В., Мала хов А.Г. Клиническая лабораторная диагностика в ветеренарии. М.: Агропромиздат. 1985. -287с. 2. Сурай П.Ф., Ионов И.А. Биохимические методы контроля метаболизма в органах и тканях птиц и их витаминной обеспеченности (методические рекомендации)-Харьков. -1990.-С-68-69.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for rapid detection of vitamin c and its isomers in hog's sperm

Автори англійською

Kovalenko Viktor Fedorovych, Shostia Anatolii Mykhailovych, Usenko Svitlana Oleksiivna

Назва патенту російською

Способ ускоренного определения содержания витамина с и его изомеров в сперме боровов

Автори російською

Коваленко Виктор Федорович, Шостя Анатолий Михайлович, Усенко Светлана Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, C07D 307/62

Мітки: прискореного, ізомерів, сперми, вмісту, кнурів, визначення, вітаміну, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-67054-sposib-priskorenogo-viznachennya-vmistu-vitaminu-s-ta-jjogo-izomeriv-u-spermi-knuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прискореного визначення вмісту вітаміну с та його ізомерів у спермі кнурів</a>

Подібні патенти