Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Винахід відноситься до медицини та фармації, зокрема до доклінічного вивчення лікарських засобів, а саме до способу моделювання отиту у дослідних тварин.

Відомі численні способи моделювання різних патологій у дослідних тварин для вивчення фармакологічної активності лікарських засобів.

Відомий, наприклад, спосіб моделювання тромбозу вен сітківки (патент №42979А, Україна МПК7 A61F9/00, заявк. 18.10.2000р., опубл. 15.11.2001р.), що включає лазеркоагуляцію та ретробульбарне введення тромбіну.

Проте, незважаючи на велику кількість існуючих методик моделювання патологій, жодна з них не призначена для відтворення експериментального отиту.

Завданням винаходу є створення стандартного способу моделювання інфекційно ускладненого отиту шляхом введення піддослідним тваринам димексиду з ускладненням патології сумішшю піогенних коків.

Поставлене завдання вирішується таким чином, що у способі моделювання отиту, який передбачає введення піддослідним тваринам лікарського засобу, застосовують аплікаційне введення у порожнину вуха 50% водного розчину димексиду. Спосіб включає також аплікаційне введення розчину димексиду у порожнину вуха тричі на добу протягом двох діб.

Додатково передбачено для одержання ускладненої форми отиту введення у порожнину вуха суміші піогенних коків.

Використання концентрованого розчину димексиду при моделюванні отиту обумовлене його вираженою подразнюючою дією на слизову оболонку вуха.

Сумарна доза димексиду, одержана піддослідною твариною, схема його введення та ускладнення патології піогенними коками при моделюванні отиту за заявленим способом визначені експериментальним шляхом і є, з одного боку, достатніми для одержання вираженої патології (асептичного отиту), а з іншого боку не викликають загрози життю піддослідної тварини.

Заявлений спосіб моделювання отиту є новим, невідомим з джерел інформації.

Винахід здійснюється наступним чином.

Приклад.

Досліди проводили на кролях породи Білий великан масою 2,0-2,5кг.

Як індуктивний фактор використовували димексид, який ,маючи виражені подразнюючі властивості, здатен викликати асептичне запалення в топології середнього вуха. Підтитровочними дослідженнями встановлено, що оптимальна концентрація для відтворення отиту є його вміст в кількості 50% (водний розчин), який у вигляді ватних турунд 2-3 рази на протязі 2 діб вводили в зону середнього вуха.

Спостереження за піддослідними тваринами показали, що вже по закінченні першої доби на барабанній перетинці відмічались набряк та гіперемія ділянок слизової оболонки. До 2-ї доби аплікаційного застосування димексиду було встановлено максимум розвитку асептичного запалення.

Проте, в клінічній практиці, як правило, отити характеризуються інфекційними ускладненнями. При цьому, найбільш частим етіологічним фактором є золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок. Беручи до уваги викладене вище, паралельно з моделюванням асептичного отиту, відтворювалась його інфекційна форма. З цією метою на фоні асептичного запалення у середньому вусі проводили інфікування сумішшю золотавог стафілококу (АТСС 25923 ) та гемолітичного стрептококу(АТСС 12386 ). Інфікування проводили шляхом заповнення вушної порожнини сумішшю добових культур золотавого стафілококу та гемолітичного стрептококу у дозі 500млн.-1млрд. мікробних тіл ,що вирощені на півголодному агарі. Останнє забезпечувало пролонгування дії мікроорганізмів в зоні відтвореного асептичного запалення та сприяло його гнійному ускладненню. Максимум розвитку гнійного запалення приходився на кінець другої - початок третьої доби після введення культур мікроорганізмів. Спостереження показали, що у інфікованих тварин відмічалось прогресивне виділення серозно-геморагічного, а згодом і гнійного ексудату з прободінням барабанної перетинки.

Заявлений спосіб моделювання отиту є єдиним відомим способом моделювання даної патології, що дає можливість проводити доклінічні дослідження отологічних лікарських засобів.

На сьогоднішній день для дослідження отологічних лікарських засобів використовують непрямий спосіб оцінки їх специфічної активності (моделі коррагенінового набряку, і. т. д.).

Заявлений спосіб дозволяє найбільш точно і об'єктивно оцінити ефективність досліджуваних лікарських засобів.

При моделюванні отиту за заявленим способом використовують доступні засоби. Спосіб не загрожує життю піддослідних тварин.

Текст

Винахід відноситься до медицини та фармації, зокрема до доклінічного вивчення лікарських засобів, а саме до способу моделювання отиту у дослідних тварин. Відомі численні способи моделювання різних патологій у дослідних тварин для вивчення фармакологічної активності лікарських засобів. Відомий, наприклад, спосіб моделювання тромбозу вен сітківки (патент №42979А, Україна МПК7 A61F9/00, заявк. 18.10.2000р., опубл. 15.11.2001р.), що включає лазеркоагуляцію та ретробульбарне введення тромбіну. Проте, незважаючи на велику кількість існуючих методик моделювання патологій, жодна з них не призначена для відтворення експериментального отиту. Завданням винаходу є створення стандартного способу моделювання інфекційно ускладненого отиту шляхом введення піддослідним тваринам димексиду з ускладненням патології сумішшю піогенних коків. Поставлене завдання вирішується таким чином, що у способі моделювання отиту, який передбачає введення піддослідним тваринам лікарського засобу, застосовують аплікаційне введення у порожнину вуха 50% водного розчину димексиду. Спосіб включає також аплікаційне введення розчину димексиду у порожнину вуха тричі на добу протягом двох діб. Додатково передбачено для одержання ускладненої форми отиту введення у порожнину вуха суміші піогенних коків. Використання концентрованого розчину димексиду при моделюванні отиту обумовлене його вираженою подразнюючою дією на слизову оболонку вуха. Сумарна доза димексиду, одержана піддослідною твариною, схема його введення та ускладнення патології піогенними коками при моделюванні отиту за заявленим способом визначені експериментальним шляхом і є, з одного боку, достатніми для одержання вираженої патології (асептичного отиту), а з іншого боку не викликають загрози життю піддослідної тварини. Заявлений спосіб моделювання отиту є новим, невідомим з джерел інформації. Винахід здійснюється наступним чином. Приклад. Досліди проводили на кролях породи Білий великан масою 2,0-2,5кг. Як індуктивний фактор використовували димексид, який ,маючи виражені подразнюючі властивості, здатен викликати асептичне запалення в топології середнього вуха. Підтитровочними дослідженнями встановлено, що оптимальна концентрація для відтворення отиту є його вміст в кількості 50% (водний розчин), який у вигляді ватних турунд 2-3 рази на протязі 2 діб вводили в зону середнього вуха. Спостереження за піддослідними тваринами показали, що вже по закінченні першої доби на барабанній перетинці відмічались набряк та гіперемія ділянок слизової оболонки. До 2-ї доби аплікаційного застосування димексиду було встановлено максимум розвитку асептичного запалення. Проте, в клінічній практиці, як правило, отити характеризуються інфекційними ускладненнями. При цьому, найбільш частим етіологічним фактором є золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок. Беручи до уваги викладене вище, паралельно з моделюванням асептичного отиту, відтворювалась його інфекційна форма. З цією метою на фоні асептичного запалення у середньому вусі проводили інфікування сумішшю золотавог стафілококу (АТСС 25923 ) та гемолітичного стрептококу(АТСС 12386 ). Інфікування проводили шляхом заповнення вушної порожнини сумішшю добових культур золотавого стафілококу та гемолітичного стрептококу у дозі 500млн.-1млрд. мікробних тіл ,що вирощені на півголодному агарі. Останнє забезпечувало пролонгування дії мікроорганізмів в зоні відтвореного асептичного запалення та сприяло його гнійному ускладненню. Максимум розвитку гнійного запалення приходився на кінець другої - початок третьої доби після введення культур мікроорганізмів. Спостереження показали, що у інфікованих тварин відмічалось прогресивне виділення серозно-геморагічного, а згодом і гнійного ексудату з прободінням барабанної перетинки. Заявлений спосіб моделювання отиту є єдиним відомим способом моделювання даної патології, що дає можливість проводити доклінічні дослідження отологічних лікарських засобів. На сьогоднішній день для дослідження отологічних лікарських засобів використовують непрямий спосіб оцінки їх специфічної активності (моделі коррагенінового набряку, і. т. д.). Заявлений спосіб дозволяє найбільш точно і об'єктивно оцінити ефективність досліджуваних лікарських засобів. При моделюванні отиту за заявленим способом використовують доступні засоби. Спосіб не загрожує життю піддослідних тварин.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Experimental model of otitis

Автори англійською

Tykhonov Oleksandr Ivanovych, Dykyi Ihor Leonidovych, Tykhonova Svitlana Oleksandrivna, Silaieva Liudmyla Fedorivna

Назва патенту російською

Способ моделирования отита

Автори російською

Тихонов Александр Иванович, Дикий Игорь Леонидович, Тихонова Светлана Александровна, Силаева Людмила Федоровна

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: моделювання, спосіб, отиту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-63611-sposib-modelyuvannya-otitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання отиту</a>

Подібні патенти