Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прилад для відтворення агвінеї Ньютона, який містить кулісу, кривошип, що зв'язані повзуном, який відрізняється тим, що він додатково містить горизонтальну нерухому лінійку, по якій рухається Т-подібний повзун з траверзою, зв'язаною з рухомою горизонтальною лінійкою хрестоподібним повзуном.

Текст

Винахід відноситься до креслярських приладів для відтворення математичних кривих , таких як агвінея Ньютона, верзієра та псевдоверзієра і може бути використаний в учбовому процесі вузів, а також в креслярських та розміточних роботах. Відомі кулісно-важільні механізми Артоболевського для відтворення верзієри та псевдоверзієри (див. И.И. Артоболевский "Механизмы в современной технике", т.2, Изд-во "Наука", 1971, мех-ми № 1184, 1185) , які мають куліси , траверзи, кривошипи, направляючи вертикальні та горизонтальні лінійки, зв'язані між собою шарнірами та повзунами. Відомий також кулісно-важільний механізм Артоболевського для відтворення кривих типу верзієр (див. И.И. Артоболевский "Механизмы в современной технике", т.2, Изд-во "Наука", 1971, механізм №1187) , який має кулісу, траверзу, кривошип та вертикальну лінійку, зв'язаних між собою шарнірами та повзунами. Недоліком цього механізму є вузький діапазон відтворення кривих тільки 3-го порядку типу верзієр та складна конструкція механізму. Задачею винаходу є спрощення конструкції та розширення діапазону відтворення кривих зі змінними параметрами. Зазначена задача вирішується тим, що прилад постачений кулісою, що проходить через шарнірний повзун і зв'язаної шарнірне своїм плечем з нерухомою горизонтальною лінійкою за допомогою Т-подібного повзуна, що несе траверзу, зв'язану хрестоподібним повзуном з рухливою горизонтальною лінійкою, що кріпиться шарнірне до повзуна, з'єднаному з кривошипом, що проходить через повзун з гвинтом-фіксатором. На кресленні (див. фіг.) приведена кінематична схема приладу. Прилад містить кулісу 1, одне плече якої проходить через шарнірний повзун О, а інше її плече зв'язане шарніром з Тподібним повзуном N, що ковзає по нерухомій горизонтальній напрямній 2 і несучому траверзу 3 , зв'язану хрестоподібним повзуном М з нерухомою горизонтальною лінійкою 4, що кріпиться шарнірно до повзуна К, з'єднаному з кривошипом 5, що проходить через повзун С з гвинтом-фіксатором 6. Конструкція і принцип дії засновані на наступному. Установлюємо шарнірно повзун С на осі координат OY. Потім переміщаємо горизонтальну лінійку 2 на відстань "R" від точки С і закріплюємо її нерухомо. За допомогою гвинта-фіксатора 6 виставляємо довжину кривошипа 5, так, щоб CK=R. Далі на початку координат системи XOY розташовуємо шарнірно повзун О (на відстані "а" від нерухомої лінійки 2). Прилад працює наступним чином. При переміщенні Т-подібного повзуна N по горизонтальній нерухомій лінійці 2 пишучий шти фт повзуна М (на кресленні не показаний) відтворює агвінею Ньютона по рівнянню x2 y2=a2(a-y)(2R-a+y), за умови а = 2R - верзієру (Локон Аньєзи) по рівнянню x2 y=a 3-4a2 а при а = 4R - псевдоверзієру. Використання приладу значно скоротить час роботи конструктора при кресленні агвінеї Ньютона і кривих типу верзієр.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for representation of newton's aguinea

Автори англійською

Tabatskov Viacheslav Petrovych, Veremiienko Mykola Oleksandrovych

Назва патенту російською

Устройство для воспроизведения агвинеи ньютона

Автори російською

Табацков Вячеслав Петрович, Веремиенко Николай Александрович

МПК / Мітки

МПК: B43K 11/00

Мітки: агвінеї, відтворення, ньютона, прилад

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-63404-prilad-dlya-vidtvorennya-agvine-nyutona.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прилад для відтворення агвінеї ньютона</a>

Подібні патенти