Спосіб прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі, який характеризується тим, що досліджуються наступні показники: перинатальні втрати в анамнезі (оцінка ризику 3 бали), цукровий діабет у жінки (оцінка ризику 2 бали), наявність вогнищ хронічної інфекції (оцінка ризику 1 бал), екстремально високі значення рівнів антифосфоліпідних антитіл до кардіоліпіну до сфінгімієліну IgG вище 80 GPL, IgM вище 80 GPL, IgM вище 80 MPL (оцінка ризику 3 бали), порушення тромбоцитарної ланки системи гемостазу (оцінка ризику 2 бали), ускладнення перебігу вагітності преєклампсією, плацентарною недостатністю та гіпоксією плода (оцінка ризику 1 бал), зниження у І триместрі вмісту прогестерону в крові вагітної нижче 150 нмоль/л (оцінка ризику 1 бал), якщо сума балів вища 6 - прогнозується високий ризик перинатальних втрат, якщо нижче 6 і більше 3 - прогнозується підвищений ризик перинатальних втрат, якщо нижче 4 - прогнозується низький ризик перинатальних втрат.

Текст

Корисна модель відноситься до області медицини, а саме акушерства, може бути використана для прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі. У наукових публікаціях, присвячених вивченню патогенетичних механізмів перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі [Насонов Е.Л. Анти фосфолипидный синдром. - М.: Литерра, 2004; Чайка В.К., Демина Т.Н. Антифосфолипидный синдром. - Донецк: Норд-Пресс, 2004. - 236с], наводяться можливі фактори ризику його виникнення, але в них не дається чіткої схеми прогнозування перинатальних втрат з можливістю кількісної оцінки їх ризику. У медичній та патентній літературі не виявлено прототипу, що стосується способу прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі. В основу запропонованого способу прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі покладено завдання оцінки факторів ризику перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі, що дозволить виділити серед вагітних гр упи ризику по перинатальним втратам і вчасно провести лікувальнопрофілактичні заходи та знизити перинатальну захворюваність і смертність. Поставлена задача способу прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі вирішується шляхом дослідження таких показників: а) перинатальні втрати в анамнезі (оцінка ризику 3 бали); б) цукровий діабет у жінки (оцінка ризику 2 бали); в) наявність вогнищ хронічної інфекції (оцінка ризику 1 бал); г) екстремально високі значення рівнів антифосфоліпідних антитіл до кардіоліпіну до сфінгімієліну (IgG вище 80 GPL, IgM ви ще 80 MPL) (оцінка ризику 3 бали) ; д) порушення тромбоцитарної ланки системи гемостазу(оцінка ризику 2 бали): е) ускладнення перебігу вагітності прееклампсією, плацентарною недостатністю та гіпоксією плода (оцінка ризику 1 бал); ж) зниження у І триместрі вмісту прогестерону в крові вагітної нижче 150нмоль/л (оцінка ризику 1 бал); з) зниження у І триместрі вагітності рівня естріолу в крові жінки нижче 20нмоль/л (оцінка ризику 1 бал), кожному з показників відповідає оцінка ризику в балах, яка отримана методом експертної оцінки. Вираховується загальна сума балів, якщо сума балів вища 6, прогнозується високий ризик перинатальних втрат, якщо нижче 6 і більше 3 прогнозується підвищений ризик перинатальних втрат, якщо нижче 4 прогнозується низький ризик перинатальних втрат. Під антифосфоліпідним синдромом в акушерстві розуміють клінічну асоціацію: підвищений рівень антифосфоліпідних антитіл з тромбозом, тромбоцитопенією і загибеллю плода, що повторюється. Частота виявлення антифосфоліпідних антитіл у сироватці здорових людей, за даними різних дослідників, варіює від 0 до 14% і в середньому складає 2-4% і зростає у хворих запальними, аутоімунними, інфекційними захворюваннями. При антифосфоліпідному синдромі розвивається плацентарна недостатність, затримка утробного розвитку плода, загроза переривання і втрата вагітності на ранніх термінах. Пацієнтки з високими титрами антифосфоліпідних антитіл мають до 80-90% втрат вагітності. Тобто за допомогою аналізу факторів ризику з високою достовірністю можна прогнозувати ризик перинатальних втрат у вагітної жінки з метою своєчасного проведення профілактичних заходів. Корисна модель використовується наступним чином. Проведено комплексне обстеження 40 вагітних, яким проводилось прогнозування перинатальних втрат. За прогнозом високий ризик перинатальних втрат був у 5 жінок (у 4 прогноз справдився), підвищений - у 10 (у 2 - виник), у інших 25 прогнозувався низький ризик розвитку цього ускладнення і прогноз справдився. Тобто помилковий прогноз був 1 при високому ризику (точність прогнозування склала - 80%), причому не було особливо небезпечних помилок, коли прогнозується низький ризик, а ускладнення виникає. Корисна модель характеризується наступними клінічними прикладами. Приклад 1. Вагітна Н. 25 років. У жінки відмічені такі фактори ризику: в анамнезі - 1 викидень (оцінка ризику 3 бали); вміст прогестерону в крові 140нмоль/л (оцінка ризику 1 бал); позитивна полімеразна ланцюгова реакція на герпес та цитомегаловірус (оцінка ризику 1 бал); при обстеженні виявлено антифосфоліпідні антитіл до кардіоліпіну (IgG-92 MPL, Ig M-84 GPL), до сфінгімієліну (IgG-88 MPL, Ig M-76 GPL) (оцінка ризику 3 бали). Після розгляду ци х показників сума балів 3+1+1 + 3 =8>6. Таким чином, ставиться прогноз "високий ризик перинатальних втрат". Прогноз справдився, у 14-15 тижнів вагітності стався самодовільний викидень. При плануванні подальших вагітностей жінці рекомендована передгравідарна підготовка. Приклад 2. Вагітна Я., 30 років. У жінки відмічені такі фактори ризику: цукровий діабет 1 типу (оцінка ризику 2 бали); кількість тромбоцитів у крові жінки 144 109/л(оцінка ризику 2 бали); рівень естріолу в крові жінки у 12 тижнів вагітності - 18нмоль/л (оцінка ризику 1 бал). Після розгляду цих показників сума балів 2+2 + 1 = 5 4 . Таким чином, ставиться прогноз "підвищений ризик перинатальних втрат". Прогноз справдився, перебіг вагітності ускладнювався загрозою переривання. Враховуючи прогноз проводилось специфічне лікування, вагітність закінчилась шляхом операції кесаревого розтину у 36 тижнів вагітності. Народився хлопчик, маса тіла 4250г, 56см. Оцінка за шкалою Ангар - 5-6 балів. Виявлений високий ризик перинатальних втрат дозволяє віднести таку жінки до групи ризику і своєчасно провести відповідні лікувально - профілактичні заходи, що дозволить знизити перинатальну захворюваність і смертність. Даний спосіб прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі є високоінформативним, малоінвазивним, не потребує додаткових затрат і дозволяє виділити групи ризику по перинатальним втратам та вчасно починати коригуючу терапію.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting risk of perinatal losses in antiphospholipid syndrome

Автори англійською

Avramenko Tetiana Vasylivna, Zhdanovych Oleksii Ihorevych, Kolomiichenko Tetiana Vasylivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования перинатальных потерь при антифосфолипидном синдроме

Автори російською

Авраменко Татьяна Васильевна, Жданович Алексей Игоревич, Коломийченко Татьяна Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/02

Мітки: втрат, синдромі, антифосфоліпідному, спосіб, перінатальних, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-24204-sposib-prognozuvannya-perinatalnikh-vtrat-pri-antifosfolipidnomu-sindromi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування перинатальних втрат при антифосфоліпідному синдромі</a>

Подібні патенти