Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу, що складається з бурякорізки, транспортної системи, обпарювача, дифузійного апарата, насоса і трубопроводів, яка відрізняється тим, що на ділянці між обпарювачем і дифузійним апаратом встановлено транзитну вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, а тиск у вакуумній камері відповідає режиму адіабатного кипіння рідинної фракції соко-стружкової суміші.

Текст

Корисна модель стосується системи підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу і може бути використана у цукровій галузі. Відома система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу [В.О. Штангеев, В.Т. Кобер, Л.Г. Белостоцкий и др. Современные технологии и оборудование свеклосахарного производства. Ч.1.: Киев, "Цукор Украины", 2003. -С.161, рис.4.31], яка складається з бурякорізки, транспортної системи, ошпарювача, дифузійного апарату, насосу і тр убопроводів. Але вказана система не забезпечує глибокого руйнування цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, що обумовлено необхідністю обмеження температурних параметрів в ошпарювачі і, як наслідок, погіршення умов екстракції бурякової стружки в дифузійному апараті та зниження виходу цукру. В основу корисної моделі поставлене завдання вдосконалення системи підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу шля хом зміни конструкції, що забезпечує гарантовану роботу, поглиблене руйнування зовнішніх та цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, інтенсифікацію масообмінних процесів, покращення умов екстракції бурякової стружки та підвищення виходу цукру. Поставлене завдання досягається за рахунок того, що система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу складається з бурякорізки, транспортної системи, ошпарювача, дифузійного апарату, насосу і трубопроводів. Згідно корисної моделі на ділянці між ошпарювачем і дифузійним апаратом встановлено транзитну вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, а тиск у вакуумній камері відповідає режиму адіабатного кипіння рідинної фракції соко-стружкової суміші. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються і результатом, що очікується наступний. Вcтановлення на ділянці між ошпарювачем і дифузійним апаратом транзитної вакуумної камери з двома шлюзовими затворами та тиском у вакуумній камері, що відповідає режиму адіабатного кипіння рідинної фракції соко-стружкової суміші, дає можливість поглибленого руйнування зовнішніх та цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, інтенсифікацію масообмінних процесів, покращення умов екстракції бурякової стружки та підвищення виходу цукру. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний технічний результат. На Фіг.1 показано систему підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу. Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу складається із бурякорізки 1, транспортної системи 2, ошпарювача 3, транзитної вакуумної камери 4 з двома шлюзовими затворами 5, дифузійного апарату 6, насосу 7 та трубопроводу 8. Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу працює наступним чином. Бурякова стружка із бурякорізки 1 по транспортній системі 2 надходить до ошпарювача 3, в якому здійснюється її теплова обробка з метою руйнування оболонок її клітин. Далі розігріта бурякова стружка надходить у транзитну вакуумну камеру 4, в якій відбувається вскіпання рідинної фракції соко-стружкової суміші, що супроводжується поглибленим руйнуванням зовнішніх та цитоплазматичних клітинних оболонок. Шлюзові затвори 5 забезпечують герметизацію транзитної вакуумної камери 4, а оброблена бурякова стружка надходить до дифузійного апарату 6, в якому здійснюється процес її екстракції. В подальшому дифузійний сік насосом 7 по трубопроводу 8 подається на наступні технологічні операції. Технічний результат полягає в можливості поглибленого руйнування зовнішніх та цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, інтенсифікації процесу масообміну, покращенні умов екстракції бурякової стружки та підвищенні виходу цукру.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A system for preparation of beet pulp to the diffusion process

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Piddubnyi Yurii Antonovych, Kotenko Mykola Mykolaiovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Система подготовки свекольной стружки к диффузионному процессу

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Шевченко Александр Ефимович, Поддубный Юрий Антонович, Котенко Николай Николаевич, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C13D 1/00

Мітки: система, процесу, бурякової, підготовки, дифузійного, стружки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/1-21962-sistema-pidgotovki-buryakovo-struzhki-do-difuzijjnogo-procesu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу</a>

Подібні патенти